Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juni 2003


Klik hier voor een samenvatting van de Roerdompgegevens van dit voorjaar.

In de eerste helft van dit jaar zijn veel Rode en Zwarte Wouwen en Grauwe Kiekendieven gezien. In de tabel hieronder zijn de waarnemingen samengevat (aantal ex per halve maand, eerste helft 2003):

  1-15 maart 16-31 maart 1-15 april 16-30 april 1-15 mei 16-31 mei juni Totaal
Rode Wouw 1 3 3 6 1 0 0 14
Zwarte Wouw 0 0 2 11 9 11 0 33
Grauwe Kiekendief 0 0 0 12 4 2 0 18

 

28-30 juni (zaterdag-maandag)

Een Roerdomp riep op 29-6 op de Visvijvers Bergeijk. Op 29-6 en 30-6 werd een Woudaap gehoord ("locatie 2"). Een Wespendief vloog op 29-6 laag boven Het Schut/Bergeijk; die dag vloog voorts 1 ex nabij Beleven/Reusel. Op 30-6 werd een adulte Geelpootmeeuw gezien bij Enode/Nuenen en een derde zomervogel bij de Razob/Nuenen (zie foto).


Geelpootmeeuw, derde zomer - Razob/Nuenen - 30 juni 2003 (Robert Kastelijn)

In het Kasteelbos Heeze werd op 29-6 een IJsvogel waargenomen; op 29-6 zaten >2 ex en op 30-6 1 ex op de Visvijvers Bergeijk. Op 29-6 vloog een Kruisbek over Reusel.


Bosrietzanger - Rulse Beemden/Heeze - 28 juni 2003 (Robert Kastelijn)

 

23-27 juni (maandag-vrijdag)

Op de Cartierheide/Eersel waren een paar en een adult met jong Geoorde Fuut present op 24-6. Tenminste één Roerdomp zat op 24-6 op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 23-6 riepen 2 ex op de Visvijvers Bergeijk. Twee Woudapen werden op 24-6 gehoord ("locatie 3"). Bij het Grafven/Strabrechtse Heide verbleven 2 Grote Zilverreigers op 24-6. 
Een paar Bergeenden met 3 kuikens zat op 24-6 op het Berkven/Landschotse Heide; op 26-6 en 27-6 was er nog maar 1 kuiken over; op 26-6 zaten voorts 2 ex op het Withollandven/Landschotse Heide.
Bij Vessem waren op twee locaties in totaal 4 Wespendieven present op 24-6; die dag werden 3 ex gezien op de Strabrechtse Heide; op 27-6 waren Wespendieven te vinden bij Vessem (2 ex) en Casteren. Een Houtsnip baltste op 24-6 op de Cartierheide. Op 24-6 verbleven 2 adulte Zwartkopmeeuwen op de Cartierheide. Een IJsvogel werd op 24-6 gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide.


Boomleeuwerik - Strabrechtse Heide - 24 juni 2003 (Rob Bouwman)

 

21-22 juni (zaterdag-zondag)

Op de Visvijvers Bergeijk riepen op 21-6 en 22-6 2 Roerdompen. Op 21-6 werden 3 Woudapen gehoord ("locaties 2 en 3"); op 22-6 riep één vogel ("locatie 2"). Twee Geoorde Futen zaten op 21-6 op het Waschven/Strabrechtse Heide.
Op 21-6 pleisterde een Wespendief in de Rusthoek/Strabrechtse Heide; op 22-6 baltsten 2 vogels hoog boven de Landschotse Heide. In de Rusthoek werd een Kwartel gezien op 21-6. 
Drie IJsvogels werden op 21-6 gezien op de Visvijvers Bergeijk. Op 21-6 was nog immer de Grote Karekiet op de Visvijvers Bergeijk present. Bij de Ringselvennen werden op 21-6 4 Baardmannen (1 adult man, 3 onv. man) en op 22-6 2 onv. man gezien.

 

16-20 juni (maandag-vrijdag)

Op 18-6 verbleven 2 Grote Zilverreigers op het Grafven/Strabrechtse Heide. Een Roerdomp werd op 18-6 gehoord op de Visvijvers Bergeijk. Op 18-6 riep een Woudaap ("locatie 2"). 
Het Withollandven/Landschotse Heide was op 18-6 en 20-6 goed voor 2 paar Bergeenden. Een Wespendief vloog op 19-6 laag over de Leenderheide/Eindhoven; op 20-6 zat 1 ex op de Landschotse Heide. Op de Landschotse Heide was op 20-6 een vrouw Roodpootvalk aan het jagen. Op 16-6 zat een Zwartkopmeeuw op het Withollandven. In het noordelijke deel van de Patersgronden/Valkenswaard zongen 3 Sprinkhaanzangers op 16-6.

 

14-15 juni (zaterdag-zondag)

Een Roerdomp werd op 14-6 gehoord op de Visvijvers Bergeijk. Op 14-6 werd een man Woudaap gezien ("locatie 2"); op 15-6 riepen 2 ex ("locatie 3"). Op het Platvoetje/Strabrechtse Heide pleisterde een zomerkleed Grote Zilverreiger op 15-6. Bij Valkenswaard verbleef op 14-6 een man Witoogeend.
In de omgeving van Vaarle/Mierlo verbleven 2 Wespendieven (waarvan 1 vlinderend) op 14-6; op 14-6 waren voorts 2 ex present op de Patersgronden/Valkenswaard; op 15-6 vlogen 2 ex over de Buikheide/Vessem. 
Bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide riep op 15-6 een Kwartel. Een adulte Zwartkopmeeuw vloog op 15-6 over tussen Diessen en Hilvarenbeek.


Grote Karekiet - Visvijvers Bergeijk - 14 juni 2003 (Rob Bouwman)

Op de Visvijvers Bergeijk waren 2 IJsvogels present op 14-6. Op 14-6 zong wederom de Grote Karekiet op de Visvijvers Bergeijk (zie foto). Op de Strabrechtse Heide zongen 7 Sprinkhaanzangers (waarvan 4 bij Beuven) op 15-6. 
Een paartje Baardmannen zat op 15-6 bij de Ringselvennen. Bij de Ringselvennen was op 14-6 voorts een man Buidelmees present (zie foto).


Buidelmees man - Ringselvennen/Budel-Dorplein -
14 juni 2003 (Robert Kastelijn)

 

7-13 juni (zaterdag-vrijdag)

Op 7-6 werd een Roerdomp gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 7-6 en 9-6 riep 1 ex op de Visvijvers Bergeijk; 2 vogels riepen op 13-6 op het Beuven. Een Woudaap werd op 7-6 en 9-6 gehoord ("locatie 2"). Op het Grafven/Strabrechtse Heide verbleven 2 Grote Zilverreigers op 13-6.
Een man Witoogeend verbleef op 9-6 nabij Valkenswaard. Een paar Bergeenden zat op 12-6 en 13-6 op het Withollandven/Landschotse Heide.
Op 7-6 vlinderden 2 Wespendieven boven het Beleven/Reusel; die dag vloog 1 ex boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 8-6 vloog 1 ex over het Hulsterbroek/Geldrop en waren 2 ex te vinden op de Buikheide/Vessem. 
Twee Zwartkopmeeuwen vlogen op 8-6 over de Landschotse Heide. Op het Marijkeven/Strabrechtse Heide pleisterden >200 Kleine Mantelmeeuwen op 13-6.
Twee IJsvogels werden op 7-6 waargenomen op de Visvijvers Bergeijk; op 9-6 werd hier 1 ex gezien. In Meerhoven/Eindhoven werden 2 Kuifleeuweriken waargenomen op 7-6. Op 7-6 en 9-6 zong op de Visvijvers Bergeijk nog steeds de Grote Karekiet. Aan de noordrand van de Groote Heide/Soerendonk zongen 4 Sprinkhaanzangers op 13-6. Een Putter vloog op 7-6 over Strijp/Eindhoven.

 

2-6 juni (maandag-vrijdag)

De Kuifduiker van het Greveschutven/Valkenswaard was t/m 7-6 present. Op 4-6 werd een Roerdomp gehoord op de Visvijvers Bergeijk. Twee Woudapen werden op 6-6 gehoord ("locatie 3"). Op het Grafven/Strabrechtse Heide verbleven 2 zomerkleed Grote Zilverreigers op 5-6 en 6-6. Twee Bergeenden zaten op het Scherpven/Landschotse Heide op 5-6.
Op 6-6 waren 2 Wespendieven aan het vlinderen boven de Strabrechtse Heide. Op de Braakse Akkers/Reusel werd op 5-6 een Kwartel gehoord. In het Nuenens Broek werden 2 baltsende Houtsnippen waargenomen op 2-6. 
Op de Ringselvennen was op 2-6 een Zwartkopmeeuw present. Op 2-6 was een paar Zwarte Sterns bezig met nestbouw op het Soerendonks Goor.
Een IJsvogel vloog op 6-6 bij het Kranenveld/Soerendonk. In Meerhoven/Veldhoven werd op 2-6 een paar Kuifleeuweriken met 2 jongen waargenomen; op 7-6 zong een vogel in het Citycentrum/Veldhoven. 
Op de Visvijvers Bergeijk was op 2-6 en 4-6 nog steeds de Grote Karekiet present (zie foto's). Een Sprinkhaanzanger zong op 4-6 op de Patersgronden/Valkenswaard; op 5-6 zong een vogel bij het Beuven.


Grote Karekiet - Visvijvers Bergeijk - 1 juni 2003 (Robert Kastelijn)

 

1 juni (zondag)

Zie mei-overzicht voor de waarnemingen van zondag 1 juni.