Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Mei 2003

 

31 mei - 1 juni (zaterdag-zondag)

Tenminste 14 Geoorde Futen waren op 31-5 aanwezig op het Goorven/Mispeleindse Heide. Op de Visvijvers Bergeijk riep op 31-5 een Roerdomp; op 2-6 riepen 2 vogels bij Valkenswaard; op het Beuven werden op 31-5 2 ex (1 roepend) gezien en op 1-6 eveneens 2 ex. Op 1-6 riepen 2 Woudapen ("locatie 3").
Op het Goorven zat op 31-5 een paar Bergeenden met 9 pulli; die dag zaten voorts 2 paren op het Flaes/Mispeleindse Heide, een paar langs de Meirweg/Mispeleindse Heide en 2 ex op het Withollandven/Landschotse Heide. 
Bij de Visvijvers Bergeijk baltste op 1-6 een Wespendief; die dag werd 1 ex gezien op de Patersgronden/Valkenswaard. Op 1-6 werd een Kwartelkoning gehoord bij Budel.
Een IJsvogel werd op 31-5 gezien op het Flaes/Mispeleindse Heide; op 31-5 en 1-6 zat voorts 1 ex op de Visvijvers Bergeijk. Op de Visvijvers Bergeijk zong op 31-5 en 1-6 een Grote Karekiet (zie foto). 
Nabij het Groot Meer/Vessem was op 31-5 een Appelvink present. Bij Ekkersweijer/Eindhoven werd op 31-5 een Putter gezien. Op 31-5 vlogen 2 Kruisbekken over De Strook/Bladel en 2 ex over de Cartierheide/Eersel.

 

26-30 mei (maandag-vrijdag)

Trektellingen


Zwarte Wouw - telpost Beuven-West/Strabrechtse Heide - 29 mei 2003 (Robert Kastelijn)

Op 29-5 waren 4 Geoorde Futen aanwezig op het Pannegoor/Cartierheide. Op het Beuven/Strabrechtse Heide riep op 26-5 en 27-5 een Roerdomp, op 29-5 werden hier 4 vogels gehoord; op 27-5 en 30-5 werd een vogel gehoord op de Visvijvers Bergeijk; op 29-5 riep er eentje op het Grafven. Op 27-5 en 29-5 werd een Woudaap gehoord ("locatie 3"); op 28-5 werd 1 ex gezien ("locatie 2"). Op 26-5 pleisterden 2 Grote Zilverreigers op het Henneven/Strabrechtse Heide; op 27-5 waren 2 ex (vermoedelijk zelfde vogels) te vinden bij het Beuven; op het Grafven/Strabrechtse Heide verbleef 1 ex op 29-5 en 2 ex (beide zomerkleed) op 30-5 (zie foto).


Grote Zilverreiger - Strabrechtse Heide - 30 mei 2003 (Rob Bouwman)

Op 28-5 waren 4 Bergeenden aanwezig op de Ringselvennen; op 29-5 zaten 2 ex op het Kromven/Landschotse Heide; 1 ex was present op 31-5 op het Withollandven/Landschotse Heide. Op het Grafven pleisterde op 29-5 een man Zomertaling.
Op 27-5 vloog een Zwarte Wouw laag nabij knooppunt Leenderheide/Eindhoven; die dag werd voorts een adulte vogel gezien op de Landschotse Heide; 's avonds 30-5 vloog 1 ex over de Rusthoek/Strabrechtse Heide  (het aantal Zwarte Wouwen dat dit voorjaar in de Kempen gezien is is inmiddels voor onze begrippen fenomenaal). Op 27-5 pleisterde een Wespendief op de Landschotse Heide; op 28-5 vloog 1 ex over Eersel; op 29-5 verbleven 2 ex op de Cartierheide/Eersel; op 30-5 trokken 6 ex over de Coevering/Geldrop. Bij de Galgeberg/Strabrechtse Heide verbleef op 29-5 een vrouw Roodpootvalk.
Op het Withollandven/Landschotse Heide verbleven 5 Bontbekplevieren op 27-5. In de Rulse Beemden/Heeze baltse op 26-5 een Houtsnip; op 29-5 waren hier 2 baltsende vogels present. Boven Eersel waren in een groep Kokmeeuwen >3 Zwartkopmeeuwen insecten aan het vangen op 27-5. 
Een IJsvogel werd op 27-5 en 30-5 gezien op de Visvijvers Bergeijk. Op 26-5 en 27-5 zong een Kuifleeuwerik in Meerhoven/Eindhoven. Bij Heeze zong op 26-5 een Nachtegaal. Op 30-5 zong een Grote Karekiet op de Visvijvers Bergeijk. Een Sprinkhaanzanger zong op 29-5 bij het Pannegoor/Cartierheide. Bij de Ringselvennen werd op 30-5 een Baardman waargenomen.
Een Kruisbek vloog op 26-5 over Reusel; 2 ex vlogen op 28-5 laag over Eersel; op 29-5 zat 1 ex op de Cartierheide. Bij de Ringselvennen zat op 30-5 een eerste zomerkleed Roodmus (zie foto's).


Roodmus - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 30 mei 2003 (Rob Bouwman)Roodmus - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 30 mei 2003 ( Rob Bouwman)

 

24-25 mei (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op het Beuven/Strabrechtse Heide werden 4 Roerdompen gehoord op 25-5. Een Grote Zilverreiger verbleef op 25-5 op het Grafven/Strabrechtse Heide. Op 25-5 waren 8 Bergeenden aanwezig op de Ringselvennen en Loozerheide/Budel-Dorplein. 
Een Wespendief vloog op 25-5 laag over het Kranenveld/Soerendonk; die dag cirkelden 2 ex boven de Cartierheide/Eersel en werd bovendien 1 ex gezien bij het Groot Meer/Vessem. Op 25-5 vloog een Zwarte Wouw over de Ringselvennen. Op de Ringselvennen waren 2 adulte Zwartkopmeeuwen present op 25-5.
Op de Keijenhurk/Landschotse Heide werd op 24-5 een IJsvogel gezien; op 25-5 zat 1 ex bij de Ringselvennen. Een Nachtegaal zong op 26-5 bij de Klotputten/Eindhoven. Op de Landschotse Heide werd op 24-5 een vrouw Buidelmees waargenomen. Op het Kranenveld/Soerendonk zong op 24-5 een man Grauwe Klauwier.

 

19-23 mei (maandag-vrijdag)

Op het Goorven/Mispeleindse Heide waren >18 Geoorde Futen present op 20-5; op 23-5 betrof het tenminste 20 ex en waren bovendien 2 ex te vinden op het Flaes. Op 19-5 werd een Roerdomp gehoord op de Visvijvers Bergeijk; op 23-5 werden 2 ex gehoord op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 20-5 werd een man Woudaap gezien ("locatie 1"); op 23-5 werd een man gehoord ("locatie 2"). Een adulte Lepelaar verbleef van 21-5 t/m 23-5 op het Withollandven/Landschotse Heide (zie foto).


Lepelaar - adult - Withollandven/Landschotse Heide - 21 mei 2003 (Robert Kastelijn | Rob Bouwman)

Op de Landschotse Heide werden 3 Bergeenden gezien op 19-5, 3 paren op 20-5 en 1 paar op 22-5; op 20-5 zat voorts 1 paar op het Goorven; op 23-5 werd 1 ex gezien op de Mispeleindse Heide. Een Zwarte Wouw vloog op 20-5 over de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 23-5 was 1 ex aan het jagen op de Landschotse Heide. Ten zuiden van Valkenswaard werd een Wespendief gezien op 23-5.
De Visvijvers Bergeijk waren op 19-5 goed voor 2 IJsvogels; op 21-5 zat 1 ex bij Het Schut/Bergeijk en op 22-5 een vogel bij het Soerendonks Goor. Een Grote Gele Kwikstaart was op 21-5 nog immer aanwezig bij Bergeijk. Ca 400 Gierzwaluwen vlogen op 20-5 boven de Keijenhurk/Landschotse Heide. Op de Landschotse Heide zong op 19-5 een Sprinkhaanzanger. Een Buidelmees werd op 23-5 gezien op de Mispeleindse Heide. Op de Mispeleindse Heide riep op 23-5 een man Goudvink.

 

17-18 mei (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op het Goorven zaten 26 Geoorde Futen op 17-5; die dag werden 4 paar geteld in de Reuselse Moeren; op 18-5 werden 13 ex geteld bij Valkenswaard. Een Roerdomp werd op 17-5 gezien bij het Soerendonks Goor. Bergeenden waren present op de Mispeleindse Heide (4 paar op 17-5), Landschotse Heide (4 ex op 18-5) en Ringselvennen (9 ex op 17-5, 6 ex op 18-5). 
Wespendieven zijn gezien bij het Goorven (1 ex cirkelend op 17-5), boven Knegsel (2 ex op 18-5), op de Cartierheide/Eersel (2 ex op 18-5), bij Valkenswaard (1 ex op 18-5), boven het Soerendonks Goor (1 ex overtrekkend op 17-5) en boven de Ringselvennen (1 ex overtrekkend op 18-5). Een Zwarte Wouw was op 17-5 aan het jagen boven de Mispeleindse Heide; op 17-5 trok voorts 1 ex over het Soerendonks Goor. Een man Grauwe Kiekendief was op 17-5 boven de Loozerheide/Budel-Dorplein aan het jagen.
Twee Bontbekplevieren vlogen op 18-5 over de Ringselvennen. Op 17-5 waren 2 paar Zwartkopmeeuwen (waarvan 1 paar op nest) aanwezig in de Reuselse Moeren; die dag vlogen 2 ex over het Soerendonks Goor; op 18-5 vlogen 2 ex over de Landschotse Heide en 2 ex over de Patersgronden/Valkenswaard; die dag pleisterden 2 vogels bij de Ringselvennen. Op de Ringselvennen waren ca 40 Zwarte Sterns aanwezig op 17-5 (18 ex op 18-5).
Een Hop werd op 17-5 gehoord bij Netersel. Bij de Collse Zegge/Geldrop werd op 18-5 een IJsvogel gezien. Op 18-5 zaten 2 Noordse Kwikstaarten bij de Ringselvennen. Bij het Soerendonks Goor zong op 18-5 een Snor. Op 18-5 werd een man Grauwe Klauwier gezien op de Strabrechtse Heide en een man op de Patersgronden/Valkenswaard. Op 17-5 trok een Ortolaan over de Mispeleindse Heide; een vrouw pleisterde op 18-5 korte tijd bij de Ringselvennen.

 

12-16 mei (maandag-vrijdag)

Bij Valkenswaard werden 11 Geoorde Futen geteld op 12-5; op 13-5 waren 26 ex present op het Goorven/Mispeleindse Heide. 
Op 13-5 vloog een Ooievaar over de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Twee Roerdompen riepen op 15-5 op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 15-5 werd een Woudaap gehoord ("locatie 3"). Op de Ringselvennen/Budel-Dorplein verbleef op 15-5 een Kleine Zilverreiger. Twee Ooievaars vlogen op 14-5 boven Veldhoven.
Een Grauwe Gans met jongen was op 12-5 present op de zgn. vissersplas/Landschotse Heide. Op het Withollandven/Landschotse Heide zaten 2 Bergeenden op 13-5; op 15-5 werd hier 1 ex gezien. Een man Zomertaling was present op het Beuven op 15-5.
Op 12-5 pleisterde een Wespendief bij het Beersbroek/Netersel en vloog een vogel laag over de Visvijvers Valkenswaard. Op 16-5 pleisterde een onv. of vrouw Grauwe Kiekendief op de Strabrechtse Heide. 


Boomvalk - Visvijvers Bergeijk - 16 mei 2003 (Rob Bouwman)

Een Kwartel riep op 12-5 uit een pitrusveld op de Landschotse Heide. Over de Landschotse Heide vloog op 12-5 een Goudplevier. In het Beersbroek waren 2 territoriale Houtsnippen present op 12-5; op 15-5 werd 1 ex gezien op de Cartierheide/Eersel. Op 15-5 verbleef een zomerkleed Steenloper op het Withollandven.
Een IJsvogel werd op 12-5 gezien bij de Vlasrootvennen/Veldhoven; op 12-5 zat tevens 1 ex bij Driebruggen/Valkenswaard. Op de Patersgronden/Valkenswaard zong op 12-5 en 15-5 een Sprinkhaanzanger; op 15-5 werden 4 zangposten vastgesteld op de Cartierheide. Bij Heeze zong op 15-5 een Nachtegaal. Op de Landschotse Heide zaten 2 Appelvinken op 12-5.

 

10-11 mei (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op het Greveschutven/Valkenswaard verbleef op 10-5 een zomerkleed Kuifduiker (zie foto). Op 10-5 werden 29 Geoorde Futen geteld bij Valkenswaard.


Kuifduiker - Greveschutven/Valkenswaard - 9 mei 2003 (Robert Kastelijn)

Een Grote Zilverreiger zat op 10-5 bij het Grafven/Strabrechtse Heide. Op het Maasven/Strabrechtse Heide viel op 10-5 een Zwarte Ooievaar in (zie foto). Bij Ekkersweijer/Best werden >55 bewoonde nesten van Blauwe Reigers geteld. 
Roerdompen
zijn gehoord bij Valkenswaard (1 op 10-5, 2 op 11-5) en de Visvijvers Bergeijk (1 op 10-5). Een Woudaap riep op 10-5 ("locatie 2").


Zwarte Ooievaar - Strabrechtse Heide - 10 mei 2003 (Robert Kastelijn)

Op de Landschotse Heide verbleef op 10-5 een Wespendief. In de Collse Zegge/Geldrop werd op 10-5 een IJsvogel gezien; die dag was voorts 1 ex te vinden op de Visvijvers Bergeijk; op 11-5 was >1 ex present bij Valkenswaard. Bij de Collsche watermolen/Nuenen werd op 10-5 en 11-5 een adulte Grote Gele Kwikstaart waargenomen die een onvolwassen vogel voerde. 


Grote Gele Kwikstaart - adult voert jong - Collsche watermolen/Nuenen - 11 mei 2003 (Robert Kastelijn)

Een Sprinkhaanzanger werd op 10-5 gehoord op de Groote Heide/Soerendonk; op 11-5 zong een vogel op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Bij Valkenswaard zat op 10-5 een Buidelmees. Op 11-5 werd een man Grauwe Klauwier gezien op de Patersgronden/Valkenswaard (zie foto). Op de Buikheide/Vessem werd op 10-5 een Kruisbek waargenomen.


Grauwe Klauwier - man - Patersgronden/Valkenswaard - 11 mei 2003 (Rob Bouwman)

 

5-9 mei (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Bij Valkenswaard verbleef op 9-5 een zomerkleed Kuifduiker. Op het Goorven/Mispeleindse Heide waren 14 Geoorde Futen te vinden op 6-5; op 7-5 verbleven 2 ex op het Wurven/Mispeleindse Heide. Op de Mispeleindse Heide en Landschotse Heide werden resp. 66 en 46 adulte Futen geteld.
Een Woudaap riep op 7-5 en 8-5 ("locatie 2"). Op de Visvijvers Bergeijk riep op 7-5 en 8-5 een Roerdomp; op 7-5 werden 2 ex gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide.
Grauwe Ganzen
met jongen waren present op het Withollandven (2 paar op 7-5), Berkven/Landschotse Heide (2 paar op 9-5) en de Pastoorsweijers/Bergeijk (1 paar). Op het Withollandven zaten 2 paar Bergeenden op 7-5; die dag zaten 2 ex op het Flaes/Mispeleindse Heide.
Op 5-5 vloog een Wespendief over Veldhoven; op 9-5 werd 1 ex gezien op de Landschotse Heide. Een onv. Blauwe Kiekendief zat op 5-5 op de Strabrechtse Heide; op 7-5 en 8-5 was hier een onv. man aanwezig. Een onv. Grauwe Kiekendief was op 6-5 t/m 9-5 aanwezig op de Strabrechtse Heide (zie foto). Tussen Mierlo en Geldrop werd op 5-5 een man Roodpootvalk waargenomen.


Grauwe Kiekendief - vrouw - Strabrechtse Heide - 6 mei 2003 (Robert Kastelijn)

Op de Strabrechtse Heide werd op 5-5 een Porseleinhoen gehoord. Het E3-strand/Eersel was op 9-5 goed voor 22 Oeverlopers. Een onv. Dwergmeeuw pleisterde op 6-5 op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Op de Malpie/Valkenswaard werden 4 nesten van Zwarte Sternen geteld op 8-5.
Op 8-5 en 9-5 werd een IJsvogel gezien op de Visvijvers Bergeijk; op 8-5 zaten voorts 2 ex langs de Dommel op de Malpie; op 5-5 werd 1 ex gezien op de Patersgronden/Valkenswaard. Een Nachtegaal werd op 7-5 gehoord in het Genneper Park/Eindhoven.
Een Sprinkhaanzanger zong op 5-5 op de Patersgronden/Valkenswaard; op 6-5 werd 1 ex gehoord op de Groote Heide/Soerendonk; op 7-5 zong een vogel op de Landschotse Heide. De eerste Bosrietzangers werden op 9-5 gehoord. Een Buidelmees verbleef op 5-5 op de Strabrechtse Heide. 


Grauwe Klauwier - vrouw - Patersgronden/Valkenswaard - 8 mei 2003 (Robert Kastelijn)

Een vrouw Grauwe Klauwier zat op 8-5 op de Patersgronden/Valkenswaard. Een man en vrouw Ortolaan pleisterden op 8-5 bij Reusel. Op 5-5 vlogen 4 Kruisbekken bij de Patersgronden; op 8-5 vloog >1 ex over Eersel. 

 

3-4 mei (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Het Goorven/Mispeleindse Heide was op 4-5 goed voor 30 Geoorde Futen; die dag werden voorts 7 ex geteld op de Cartierheide/Eersel.
Een Grote Zilverreiger pleisterde op 3-5 op het Klein Huisven/Geldrop. Op 4-5 pleisterde een Purperreiger bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een Ooievaar cirkelde op 4-5 boven de Ringselvennen; die dag vloog voorts 1 ex over Nuenen. Op het Beuven/Strabrechtse Heide waren >3 (waarvan 2 roepende) Roerdompen aanwezig op 4-5; die dag werden 2 ex gehoord bij Valkenswaard. Op 4-5 werd een Woudaap gehoord ("locatie 1").
Op 4-5 zijn Bergeenden waargenomen op de Mispeleindse Heide (1 ex), het Withollandven/Landschotse Heide (4 ex), Ringselvennen/Budel-Dorplein (12 ex) en Loozerheide/Budel-Dorplein (2 ex) . Een vrouw Krooneend zat op 4-5 op het Goorven.
Een Rode Wouw trok op 4-5 over de Coevering/Geldrop. Over de Buikheide/Vessem cirkelde op 4-5 een Zwarte Wouw over. Op 4-5 zat een Visarend bij een ven ten W van het Soerendonks Goor. Op 4-5 werd een vrouw Blauwe Kiekendief gezien op de Strabrechtse Heide en een vrouw op de Loozerheide. 
Een baltsende Houtsnip werd op 3-5 waargenomen in de Rulse Beemden/Heeze. Op het Goorven waren 2 Zwartkopmeeuwen present op 4-5.
Op de Cartierheide verbleef op 4-5 een roepende Draaihals. Op 3-5 was 1 IJsvogel te vinden in de Rulse Beemden; op 4-5 zat 1 ex op de Visvijvers Bergeijk en >2 ex bij Valkenswaard. Een Nachtzwaluw zong op 4-5 nabij Witrijt/Eersel.
Een Duinpieper vloog op 4-5 over het Soerendonks Goor. Op 3-5 zaten 2 Noordse Kwikstaarten bij manege Meulendijks/Strabrechtse Heide; op 4-5 waren 4 ex present op de Strabrechtse Heide. Op de Loozerheide zong op 4-5 een Sprinkhaanzanger. Langs de Ringselvennen zongen 3 Snorren op 100 m oeverzone op 4-5.
Een Europese Kanarie vloog op 3-5 laag over de Kerkweg/Someren. Op 1-5 zat een vrouw Kruisbek met 2 vliegvlugge jongen op de Heieinden/Hoogeloon; op de Buikheide/Vessem werd op 3-5 1 ex gezien.

 

1-2 mei (donderdag-vrijdag)

Trektellingen

Op het E3-strand/Eersel verbleven 4 Geoorde Futen op 1-5; op 2-5 waren hier 3 ex present. De eerste Woudaap van dit jaar werd op 2-5 gehoord ("locatie 1"). Het Withollandven/Landschotse Heide was op 1-5 en 2-5 goed voor resp. 1 en 3 Bergeenden.
Een vrouw Grauwe Kiekendief vloog op 2-5 over Eersel. Op 1-5 cirkelde een Zwarte Wouw boven het E3-strand; op 2-5 werd 1 ex gezien bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Bij het E3-strand werd op 1-5 een Wespendief gezien.
Een Houtsnip werd op 2-5 gehoord op de Buikheide/Vessem. Op 1-5 en 2-5 werd op diverse plaatsen relatief forse doortrek van Kleine Mantelmeeuwen waargenomen waaronder een groep van 98 ex over Lierop op 1-5. Een onv. Dwergmeeuw zat op 2-5 op het Soerendonks Goor.
Een vroege Nachtzwaluw werd op 2-5 waargenomen bij het Beuven. Bij het Grafven/Strabrechtse Heide pleisterde op 1-5 en 2-5 een vrouw Beflijster. Een Snor zong op 1-5 aan de rand van het Beuven. Bij Vessem werden op 2-5 1 Goudvink en 3 Kruisbekken gehoord.