Waarnemingen van Vogels in de Kempen
April 2003


Klik hier voor een samenvatting van de Roerdompgegevens van dit voorjaar.

 

28-30 april (maandag-woensdag)

Trektellingen

Het Goorven/Mispeleindse Heide was op 29-4 goed voor 24 Geoorde Futen. Op 28-4 trok een Ooievaar over Gestel/Eindhoven en op 29-4 vloog er eentje over de Strabrechtse Heide; op 29-4 pleisterden 4 ex in een weiland bij Vaarle/Nuenen. Roerdompen werden gehoord op het Beuven (1 op 28-4, maar liefst 3 op 30-4), Platvoetje/Strabrechtse Heide (1 op 30-4), Visvijvers Bergeijk (2 op 29-4 en 30-4) en Pastoorsweijers/Bergeijk (1 op 30-4). 
Op 30-4 verbleven 5 Brandganzen op het Grafven/Strabrechtse Heide. Op de Mispeleindse Heide waren 11 Bergeenden (grotendeels gepaard) present op 29-4; die dag waren 7 ex volop aan het baltsen op de Landschotse Heide. Op het Berkven/Landschotse Heide werd op 28-4 een adult vrouw Witoogeend gezien.
's Avonds 29-4 was een Zwarte Wouw aan het jagen boven de Mispeleindse Heide. Bij Witrijt/Eersel werd een vrouw Blauwe Kiekendief gezien op 30-4. Op 29-4 zat een vrouw Grauwe Kiekendief op de Strabrechtse Heide.
Een baltsende Houtsnip werd op 29-4 gezien in het Ruldal bij Heeze. Bij het Grafven baltste op 30-4 een Watersnip. Op 29-4 werden 2 Kluten gezien op de Visvijvers Valkenswaard. 's Avonds 29-4 kwamen 206 Regenwulpen slapen op het Withollandven/Landschotse Heide. Twee Zwartkopmeeuwen zaten op 30-4 bij de Ringselvennen.
Een vrouw Beflijster pleisterde op 30-4 bij het Grafven. In het Ruldal bij Heeze zong op 29-4 een Nachtegaal. Snorren zijn gehoord aan het Beuven (30-4), Soerendonks Goor (30-4) en Ringselvennen (2 op 30-4). Een vroege Spotvogel werd op 28-4 gehoord in Netersel. Op de Cartierheide/Eersel zong een Fluiter op 30-4.
Nabij Vessem werden 2 Goudvinken gehoord op 30-4. Op 30-4 werden 12 Kruisbekken geteld op de Buikheide/Vessem en 11 ex bij het Grafven.

 

26-27 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Bij Valkenswaard waren 15 Geoorde Futen present op 27-4; die dag werd ook 1 ex gezien op de Ringselvennen. Op het Grafven/Strabrechtse Heide verbleven 4 Grote Zilverreigers op 27-4. Op het Beuven/Strabrechtse Heide werd op 27-4 een Roerdomp gehoord; die dag riep voorts 1 ex op de Visvijvers Bergeijk. 
Op het Withollandven/Landschotse Heide zaten 4 Bergeenden op 27-4; 10 ex waren op 27-4 present op de Ringselvennen. Op het Soerendonks Goor zat op 27-4 een Casarca
Bij Valkenswaard vloog op 27-4 een Wespendief laag rond; die dag werd een baltsende vogel gezien ten noorden van Borkel. Op 27-4 pleisterde kortstondig een Visarend bij de Ringselvennen. Een Zwarte Wouw vloog op 27-4 over nabij Eindhoven Airport. Op de Strabrechtse Heide verbleef op 27-4 een vrouw Blauwe Kiekendief. Op 27-4 was nabij Lierop een vrouw Grauwe Kiekendief aan het jagen. Een Smelleken trok op 27-4 over de Ringselvennen. 
Een Bokje vloog op 27-4 op van het Withollandven. Op 27-4 verbleven 2 eerste zomerkleed Dwergmeeuwen op de Ringselvennen. Op de Ringselvennen zaten voorts 4 Zwartkopmeeuwen op 27-4.
Op 27-4 waren >2 IJsvogels aanwezig bij Valkenswaard. Een zingende Grote Gele Kwikstaart werd op 27-4 gehoord bij Valkenswaard; bij Bergeijk is al 2 weken lang een paar aanwezig. Bij het Waschven/Strabrechtse Heide pleisterde op 27-4 een Noordse Kwikstaart; nabij de manege aan de rand van Strabrechtse Heide zaten die dag 4 vogels.
Bij Soerendonk pleisterden >5 Beflijsters op 26-4 en >3 ex (waarvan 2 man) op 27-4; op 27-4 zat een man bij het Waschven en 1 ex bij het Grafven. 
Bij de Ringselvennen zongen 2 Snorren op 27-4. Op 26-4 werd de eerste Braamsluiper gehoord bij Soerendonks Goor en op 26-4 en 27-4 de eerste Grauwe Vliegenvangers resp. in Reusel en bij Valkenswaard. 
Bij Budel pleisterde op 27-4 een Noordse Kauw; bij Geldrop was die dag vermoedelijk 1 ex aanwezig. Op de Buikheide/Vessem werden 3 Kruisbekken gezien op 26-4.

 

21-25 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Bij Valkenswaard waren 6 Geoorde Futen present op 21-4. Op 21-4 zaten 2 Grote Zilverreigers op het Withollandven/Landschotse Heide; op 22-4 was 1 ex te vinden op het Berkven/Landschotse Heide; op 23-4 waren wederom 2 ex te vinden op het Withollandven; op het Grafven/Strabrechtse Heide was op 23-4 1 ex present; op 24-4 vloog 1 ex over Hapert; op 25-4 pleisterden 4 ex op de Landschotse Heide en 4 ex op het Grafven. 
Op 21-4 werd een Roerdomp gehoord op het Beuven/Strabrechtse Heide; op de Visvijvers Bergeijk riep op 22-4 t/m 24-4 een vogel; 2 vogels riepen op 25-4 op het Beuven. Op het Withollandven waren 2 Ooievaars aanwezig op 23-4; op 24-4 verbleef hier 1 (ongeringd) ex.
Drie Bergeenden verbleven op 21-4 op het Withollandven; op 24-4 zaten hier 2 paren. De Ringselvennen waren op 21-4 goed voor 120 Slobeenden.
Visarenden pleisterden op 21-4 op de Visvijvers Valkenswaard en op de Strabrechtse Heide; die dag trok 1 ex over de Kleine Cirkel/Reusel en 1 ex over de Boswachterij Hapert. Overvliegende Zwarte Wouwen zijn op 21-4 gezien in Eersel en bij het Soerendonks Goor; op 25-4 trok een ex over het Grafven. De eerste Wespendieven (3 ex) trokken op 21-4 over Eersel. 
Over Reusel vloog op 21-4 een vrouw Blauwe Kiekendief; op 20-4 trokken 3 ex in 15 min. tijd over de Groote Heide/Soerendonk; een adult man was op 22-4 aan het jagen ten zuiden van Eersel; op 23-4 zat een vrouw op de Strabrechtse Heide; een adult vrouw werd op 25-4 gezien bij Witrijt/Eersel; op 25-4 trokken voorts 2 vrouwtjes over de telpost Beuven-West.. 
Een adult man Grauwe Kiekendief was op 22-4 aan het jagen nabij de Galgeberg/Strabrechtse Heide; op 23-4 werd nabij het Waschven/Strabrechtse Heide een vrouw waargenomen. Bij het Soerendonks Goor pleisterde op 24-4 een adult man Slechtvalk. Op 25-4 trok een Smelleken over de telpost Beuven-West.
Een Kwartel werd op 24-4 gehoord nabij het Soerendonks Goor. Op 23-4 zijn 4 Kluten waargenomen op het Withollandven. Op het Withollandven vertrokken 's ochtends 21-4 302 Regenwulpen van hun slaapplaats; 's avonds 23-4 kwamen hier naar schatting 1.000 ex slapen!; 's ochtends 25-4 werden hier 313 vertrekkende vogels geteld. Een Bokje zat op 25-4 op het Withollandven.
Zwartkopmeeuwen
zijn gezien te Netersel (2 ex overvliegend op 21-4), waterzuivering Hapert (1 subadult invallend op 23-4), Groot Terkooijen/Bladel (1 adult op akker op 22-4), Eersel (1 ex overvliegend op 21-4), Brugven/Valkenswaard (2 ex overvliegend op 21-4), Soerendonks Goor (2 ex overvliegend op 21-4, 2 ex ter plaatse op 25-4) en de Ringselvennen (4 ex t.p. op 21-4). Op de Ringselvennen pleisterden op 21-4 voorts 2 adulte Dwergmeeuwen; op 25-4 zat 1 ex op het Soerendonks Goor. Zwarte Sterns waren o.a. te vinden bij het Soerendonks Goor (1 ex op 21-4) en boven de Ringselvennen (3 ex op 21-4).
Een Velduil werd op 22-4 gezien bij Groot Terkooijen/Bladel. Bij de Klotputten/Eindhoven werd op 24-4 een Draaihals gezien. Op diverse plekken zijn op 21-4 overvliegende Gierzwaluwen gezien; het gaat echter om zeer kleine aantallen. IJsvogels zijn waargenomen op het Withollandven (21-4), bij Valkenswaard (21-4), op de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 23-4, 2 ex op 24-4) en tussen Maarheeze-Soerendonk (25-4). 
Op 21-4 zat 1 Noordse Kwikstaart bij de manege/Strabrechtse Heide, 1 ex aan de rand van de Groote Heide/Soerendonk en 1 ex op de Loozerheide/Budel-Dorplein; op 24-4 zat aan de rand van de Groote Heide wederom 1 ex (man) en bovendien een vrouw Engelse Kwikstaart. Een vrouw Grote Gele Kwikstaart zat op 22-4 langs de Dommel in het centrum van Eindhoven.
Op de Strabrechtse Heide was op 21-4 een Duinpieper present; die dag werd bovendien 1 ex gezien bij Soerendonk. Bij Soerendonk zaten 3 Beflijsters op 21-4; die dag zat bovendien 1 man bij Witrijt/Eersel; op 22-4 was 1 man present in Gennep/Eindhoven, 3 man aan de rand van de Strabrechtse Heide en 1 vrouw bij Soerendonk; op 23-4 verbleef een vrouw bij de Galgeberg/Strabrechtse Heide; op 24-4 werden 9 ex (waarvan 5 man) gezien bij Soerendonk; 2 ex werden op 25-4 gezien bij de Mispeleindse Heide. Nachtegalen zijn gehoord bij Witrijt/Eersel (21-4), in de Spekdonken/Vessem (23-4) en in het Soerendonks Goor (24-4).
Zingende Sprinkhaanzangers zijn vastgesteld bij het Beuven (1 zp op 21-4), op de Groote Heide/Kranenveld (3 zp op 21-4), in het Soerendonks Goor (2 zp op 24-4) en op de Loozerheide (2 zp op 21-4). Aan de rand van het Soerendonks Goor zong op 24-4 een Snor. De eerste Kleine Karekiet van dit jaar werd op 21-4 gehoord bij de Ringselvennen. Fluiters zijn op 21-4 gehoord bij Toterfout/Veldhoven en in Budel-Dorplein. Bij de Ringselvennen verbleef op 21-4 een paartje Baardmannen. Een Ortolaan pleisterde op 25-4 nabij de Mispeleindse Heide. Ten zuiden van het Grafven waren >2 Kruisbekken aanwezig op 25-4.

 

19-20 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 19-4 zaten 2 Grote Zilverreigers op de Landschotse Heide; op de Strabrechtse Heide pleisterden die dag eveneens 2 ex, op 20-4 zaten 4 ex op het Beuven. Bij Valkenswaard vloog op 19-4 een Ooievaar over. Op het Withollandven/Landschotse Heide zaten 2 Bergeenden op 19-4; op 20-4 zijn 2 ex gezien in de Plateaux/Valkenswaard en 13 ex op de Loozerheide/Budel-Dorplein.
Op 19-4 trok een Visarend over Eersel. Een vrouw Blauwe Kiekendief vertrok 's ochtends 19-4 van de slaapplaats Landschotse Heide. Op 20-4 trok een man Grauwe Kiekendief over het Soerendonks Goor. Op het Kranenveld/Soerendonk was op 20-4 een Smelleken te vinden.
Op 19-4 riep een Kwartel ten oosten van het Soerendonks Goor; op 20-4 riep een vogel op de Strabrechtse Heide. 's Ochtends 19-4 vertrokken 407 Regenwulpen van het Withollandven. Op 20-4 waren 2 adulte Zwartkopmeeuwen aanwezig in het Rundal tussen Steensel en Riethoven, vloog 1 ex hoog over de Groote Heide/Soerendonk en pleisterden 2 ex op de Ringselvennen. Een adulte Dwergmeeuw verbleef op 20-4 op de Ringselvennen.
Op 20-4 zong een Zomertortel bij Valkenswaard. Aan de rand van de Groote Heide/Soerendonk verbleef op 20-4 een Draaihals. Een IJsvogel verbleef op 19-4 bij het Withollandven; die dag zat 1 ex langs de Tongelreep bij Valkenswaard; op 20-4 zat 1 ex bij Valkenswaard.
Op de Galgeberg/Strabrechtse Heide verbleef 1 Duinpieper op 19-4; op 20-4 zaten 2 ex op de Groote Heide/Soerendonk. Een man Grote Gele Kwikstaart zong op 20-4 bij Valkenswaard. 
Drie Beflijsters pleisterden op 19-4 op de Strabrechtse Heide; op de Groote Heide en Kranenveld/Soerendonk zaten op 20-4 resp. >6 ex (waarvan 5 man; 1 ex zingend) en 4 ex (waarvan >1 man); op 20-4 zong een vogel bij het Soerendonks Goor. Bij het Beuven werd op 20-4 een Nachtegaal gehooord; op 19-4 en 20-4 zong een vogel bij Witrijt/Eersel.
Sprinkhaanzangers zijn op 20-4 gehoord op de Strabrechtse Heide, bij Valkenswaard en in de Strijperheg/Leende. Bij de Ringselvennen werd op 21-4 een Rietzanger gehoord. De eerste Wielewaal werd op 20-4 gehoord bij Valkenswaard. Op de Landschotse Heide zat op 19-4 een Klapekster.

 

14-18 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen

In de Reuselse Moeren werden 6 paar Geoorde Futen geteld op 15-4. Op 15-4 waren 2 Roerdompen (1 roepend) aanwezig op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 16-4 riep een vogel op de Visvijvers Bergeijk; op 17-4 werd een vogel gehoord langs de Witte Loop/Strabrechtse Heide. Een Grote Zilverreiger zat op 15-4 op het Grafven/Strabrechtse Heide; die dag zaten voorts 2 ex op het Soerendonks Goor; op 16-4 werd 1 ex gezien op het Beuven, 1 ex bij de schaapskooi/Groote Heide en 2 ex op de Ringselvennen.
Vijf Grauwe Gans-paren met pulli zaten op 17-4 op het Soerendonks Goor; op 15-4 waren 4 paar met pulli te vinden op het Grafven en 1 paar met pulli op het Beuven. 
Op de Loozerheide/Budel-Dorplein waren op 14-4 en 16-4 resp. 4 en 7 Bergeenden aanwezig; op 16-4 en 17-4 zaten 2 ex op de Landschotse Heide en op 18-4 4 ex; op 16-4 waren 2 ex te vinden op de Visvijvers Bergeijk. Bij de Visvijvers Bergeijk vlogen 2 Casarca's op 18-4. Op het Beuven pleisterde een man Grote Zaagbek op 15-4.
Een Rode Wouw cirkelde op 15-4 boven het Beuven; op 16-4 pleisterde 1 ex aan de rand van de Groote Heide/Soerendonk. Op de Strabrechtse Heide is op 18-4 een Zwarte Wouw waargenomen. Op 16-4 vloog een Visarend richting NO over het Scheidingsven/Strabrechtse Heide en pleisterde 1 ex op het Beuven; op 17-4 zat 's morgens 1 ex op het Soerendonks Goor. 
Op 15-4 werd een Rode Wouw gezien op de Strabrechtse Heide. Op en nabij de Groote Heide verbleven op 16-4 een adult man en een vrouw Grauwe Kiekendief; op 17-4 pleisterde hier een adult man; op 18-4 pleisterden een man en vrouw op de aangrenzende Patersgronden/Valkenswaard.
Op de Groote Heide en het Kranenveld/Soerendonk zat op 15-4 een man en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief; op 16-4 en 18-4 vertrok een vrouw van de slaapplaats Landschotse Heide; die dag werd een onv. man gezien boven de Patersgronden/Valkenswaard; op 18-4 was op de Patersgronden een adult vrouw aanwezig.
Een adulte Slechtvalk werd op 14-4 gezien op de Loozerheide. Op de Groote Heide/Soerendonk zat op 14-4 een Smelleken; die dag werd eveneens een vogel bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide gezien; op 16-4 zat een man bij de manege/Strabrechtse Heide; op Strabrecht pleisterde op 18-4 een man en vloog 1 ex over.
Op de Strabrechtse Heide werd op 18-4 een Kwartel gezien. Een groep van ca 40 Kemphanen vloog op 14-4 over het Soerendonks Goor. 's Ochtends 16-4 vertrokken 189 Regenwulpen van de slaapplaats op de Landschotse Heide; op 18-4 waren dit al 344 ex. Overige steltlopers zoals Zwarte Ruiters, Groenpootruiters en Bosruiters werden in zeer kleine aantallen gezien. Op de Paardse Heide/Middelbeers verbleven 9 Goudplevieren op 18-4.
Een Bokje werd op 16-4 opgemerkt op de Loozerheide. In het Houtakkerbroek/Haghorst waren diverse baltsende Watersnippen aanwezig op 17-4. Een baltsende Houtsnip was op 18-4 present aan de zuidrand van de Hapertse Heide/Eersel.
Op de Ringselvennen werden op 14-4 2 Zwartkopmeeuwen (ook op 16-4), 8 adulte Dwergmeeuwen (enkele ex op 15-4) en 2 Zwarte Sterns (de eerste dit jaar) gezien.
Op 18-4 was een Draaihals aanwezig op de Strabrechtse Heide. De eerste Gierzwaluwen, 2 stuks, werden op 16-4 gezien boven de Ringselvennen. Op 16-4 werden 2 IJsvogels gezien bij de schaapskooi/Groote Heide; op 18-4 waren 3 ex te vinden op de Visvijvers Bergeijk.
Op 17-4 waren 4 Duinpiepers present op de Galgenberg/Strabrechtse Heide; op 17-4 en 18-4 verbleven 2 ex op de Groote Heide-Kranenveld/Soerendonk. Op 15-4 pleisterden ca 25 Waterpiepers bij de Groote Heide. Bij de manege/Strabrechtse Heide zat op 18-4 een Noordse Kwikstaart (zie foto).


Noordse Kwikstaart, rand Strabrechtse Heide, 18 april 2003 (Robert Kastelijn)

Pleisterende Beflijsters zijn volop gezien en wel in de volgende gebieden gezien: Houtakkerbroek/Haghorst (man op 17-4), Landschotse Heide (vrouw op 18-4, zie foto), Loon/Waalre (1 ex op 18-4), manege/Strabrechtse Heide (vrouw op 16-4), Rulse Beemden/Heeze (man op 16-4), Galgeberg/Strabrechtse Heide (3 ex waarvan 2 man op 17-4), Patersgronden (3 ex op 18-4), Schaapskooi/Groote Heide (5 ex op 14-4, ca 10 ex op 15-4, 4 ex op 16-4), Kranenveld/Soerendonk (5 ex op 14-4, 8-10 ex waarvan >3 man op 15-4, 9 ex waarvan 3 man op 17-4, 7-10 ex waarvan 3 man op 18-4) en Loozerheide (2 ex op 16-4). Op 14-4 zijn de eerste Paapjes gezien. 


Beflijster, vrouw, Landschotse Heide, 18 april 2003 (Robert Kastelijn)

Op 16-4 en 18-4 zong een Rietzanger op de Visvijvers Bergeijk. De eerste Sprinkhaanzanger werd op 14-4 gehoord in de Strijperheg/Soerendonk; op 17-4 zong een vogel in het Soerendonks Goor. Een vroege Fluiter zong op 15-4 in het Dommelplantsoen/Eindhoven. Op 16-4 werden de eerste Grasmussen waargenomen. De eerste Bonte Vliegenvanger werd op 14-4 gemeld.
Op 15-4, 16-4 en 17-4 werd een Klapekster gezien op het Kranenveld. Bij het Grafven verbleven 2 Kruisbekken (1 man) op 15-4; op 16-4 verbleven 2 ex bij de Visvijvers Bergeijk.

 

12-13 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Bij Valkenswaard riepen 2 Roerdompen op 12-4; op 13-4 werd 1 ex gehoord op het Platvoetje/Strabrechtse Heide. Grote Zilverreigers waren te vinden op het Withollandven/Landschotse Heide (3 ex op 12-4, 1 ex op 13-4), het Beuven/Strabrechtse Heide (3 ex op 12-4 en 13-4) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (2 ex op 13-4). 
Op de Ringselvennen waren 5 paar Grauwe Ganzen met pulli aanwezig op 13-4. Twee Bergeenden zaten op 12-4 en 13-4 op de Landschotse Heide; op 13-4 werden 8 ex gezien op de Ringselvennen. Op 13-4 trokken 21 Smienten over de Strijperheg/Leende.
Op 13-4 trok een Visarend over de Ringselvennen. Een Rode Wouw trok op 13-4 over de Strijperheg. Op de Landschotse Heide was op 12-4 een vrouwkleed Blauwe Kiekendief present; op 12-4 en 13-4 zat 1 vrouwkleed vogel op de Strabrechtse Heide; op 13-4 verbleef een vrouw bij de Ringselvennen. 
Op 12-4 en 13-4 pleisterden 2 Slechtvalken (adult vrouw en onv. man) op de Strabrechtse Heide; op 13-4 zat een adulte vogel op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Twee Boomvalken passeerden op 13-4 de Ringselvennen; die dag zat voorts 1 ex bij het Kranenmeer/Strabrechtse heide. Op de Loozerheide was op 13-4 een Smelleken present.
Op het Withollandven zaten >6 (en wellicht 18) IJslandse Grutto's op 12-4; op 13-4 werden hier 6 ex opgemerkt. De eerste Groenpootruiter zat op 13-4 bij Budel-Dorplein. Bij het Beuven werd op 12-4 een Houtsnip gezien; op 13-4 vloog 1 ex over de Coevering/Geldrop. 
Bij Budel-Dorplein waren op 13-4 2 adulte Zwartkopmeeuwen en 3 Dwergmeeuwen (2 adult) te vinden. Op 13-4 pleisterden gedurende korte tijd 2 Zwartkopmeeuwen op het Soerendonks Goor.


Regenwulpen, Landschotse Heide, 11 april 2003 (Robert Kastelijn)

Op 13-4 zijn op diverse plaatsen de eerste Koekoeken gehoord. IJsvogels zijn gezien op het Withollandven (12-4) en bij Valkenswaard (12-4). Een man Grote Gele Kwikstaart verbleef op 12-4 bij Valkenswaard. Op 12-4 zat een onv. Rouwkwikstaart bij Brandevoort/Mierlo-Hout. 
Op 13-4 werden Beflijsters gezien in de Dommelbeemden/Veldhoven (2 ex) en op de Loozerheide (1 man). Een Snor en Rietzanger zongen op 13-4 bij de Ringselvennen. Op de Strabrechtse Heide was op 12-4 en 13-4 (zingend) een Klapekster aanwezig. 
Een Putter vloog op 13-4 over de Ringselvennen. Bij Eersel werden een man en vrouw Goudvink opgemerkt op 13-4. Op 12-4 zong een Kruisbek op de Buikheide/Vessem en vloog 1 ex over nabij Valkenswaard.

 

7-11 april (maandag-vrijdag)

Op het Beuven/Strabrechtse Heide werden op 7-4 2 Roerdompen (1 roepend) vastgesteld. Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Withollandven/Landschotse Heide (4 ex op 11-4 waarvan 1 ex met dieprode poten), Beuven (5 ex op 7-4) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (2 ex op 9-4 en 11-4). 
De Landschotse Heide was op 11-4 wederom goed voor 2 Bergeenden. Op 7-4 verbleven 7 Grote Zaagbekken (2 man) op het Beuven.
Op 11-4 cirkelde een Rode Wouw boven de Groote heide/Soerendonk. Een Visarend trok op 7-4 over het Beuven richting NO. 's Avonds 9-4 vlogen 2 Blauwe Kiekendieven (waarvan 1 man) rond op de Strabrechtse Heide; op 10-4 zat hier 1 vrouwkleed vogel; op 11-4 zat een vrouwkleed ex op de Landschotse Heide.
Op 9-4 werden >4 zomerkleed IJslandse Grutto's tussen ca 120 Grutto's vastgesteld op het Withollandven/Landschotse Heide. Op Aquabest/Best verbleef een 1e winter Geelpootmeeuw op 11-4.
Op 10-4 zat een Grote Gele Kwikstaart bij Het Schut/Bergeijk. Nabij het Marijkeven/Strabrechtse Heide werd een Klapekster gezien op 7-4. Op 7-4 zaten 5 Kruisbekken (3 man) bij het Grafven/Strabrechtse Heide; op 9-4 waren 2 paar aanwezig bij het Freulelaantje/Strabrechtse Heide; op 11-4 waren 2 man aanwezig bij het Beuven

 

5-6 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen


Visarend, Beuven/Strabrechtse Heide, 5 april 2003 (Robert Kastelijn)

Op het Goorven/Mispeleindse Heide was 1 Geoorde Fuut te vinden op 5-4; die dag zaten voorts 7 paar in de Reuselse Moeren, 1 ex op het Beuven/Strabrechtse Heide en 1 ex bij Valkenswaard; op 6-4 werd 1 pr gezien op het Goorven en 7 ex in de Reuselse Moeren.
Roerdompen
zijn gehoord op de Visvijvers Bergeijk (5-4, 6-4), bij Valkenswaard (2 op 5-4), op het Beuven (1 op 5-4, 2 roepend op 6-4) en op het Platvoetje/Strabrechtse Heide (5-4 en 6-4). Op het Withollandven/Landschotse Heide zaten 3 Grote Zilverreigers op 5-4; op 5-4 en op 6-4 zaten 4 ex op het Beuven; op 6-4 waren 2 ex present op de Ringselvennen. Een Ooievaar vloog op 6-4 richting NO over Eindhoven.
Een Bergeend was op 5-4 aanwezig op het Goorven; op 6-4 waren 4 ex te vinden op de Ringselvennen. Op 6-4 waren op het Beuven >8 Grote Zaagbekken (2 man) present. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief vloog op 5-4 bij het Kranenmeer/Strabrechtse Heide; op 6-4 werd een vrouw gezien in de Reuselse Moeren. Bij het Grafven/Strabrechtse Heide pleisterde op 6-4 een onv. vrouw Slechtvalk; die dag zat voorts een adult vrouw bij de Ringselvennen.
Op de Paardse Heide/Middelbeers verbleven op 5-4 o.a. 13 Goudplevieren. 's Ochtends 5-4 waren 100 Grutto's op het Withollandven aanwezig waaronder >13 IJslandse Grutto's
Op 5-4 werd een IJsvogel waargenomen op de Visvijvers Bergeijk; bij Valkenswaard waren op 5-4 2 ex present. Boven het Grafven werd op 6-4 de eerste Huiszwaluw opgemerkt. Bij Valkenswaard zong op 5-4 een man Grote Gele Kwikstaart. Bij Brandevoort/Mierlo-Hout was op 5-4 >1 Rouwkwikstaart present; op 6-4 zat een vrouw op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Nabij het Kranenveld/Soerendonk zaten >13 Waterpiepers op 6-4. 
De eerste Tapuiten (2 ex) werden waargenomen op het Kranenveld/Soerendonk op 6-4. Op 6-4 werden zowel een Snor als Rietzanger gehoord bij de Ringselvennen. Klapeksters zijn waargenomen op de Landschotse Heide (5-4), Stratumse Heide/Eindhoven (5-4), bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide (5-4 en 6-4), op de Groote Heide/Soerendonk (6-4) en op de Loozerheide (6-4). 
Kruisbekken
waren aanwezig bij het Berkven/Landschotse Heide (2 ex op 5-4), op de Buikheide/Vessem (man zingend op 5-4) en bij de trimbaan Eersel (14 ex op 6-4).

 

31 maart - 4 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op het Beuven/Strabrechtse Heide werden 2 Roerdompen gehoord op 31-3. Grote Zilverreigers zijn gezien op de Landschotse Heide (6 ex op 31-3, 2 ex op 2-4, >2 ex op 4-4) en Strabrechtse Heide (1 ex op 31-3, 2 ex op 2-4). Op het Withollandven/Landschotse Heide zaten 2 Bergeenden op 4-4; op 3-4 verbleven 2 vogels op de Visvijvers Bergeijk.
Op de Landschotse Heide verbleef op 4-4 een vrouw Blauwe Kiekendief; ten ZW van Weebosch zat die dag eveneens een vrouw. Tussen Grutto's werden 10 IJslandse Grutto's waargenomen op 4-4 op het Withollandven. Een 2e zomer Pontische Meeuw werd op 4-4 opgemerkt op Enode/Nuenen.
Bij Brandevoort/Mierlo-Hout zat op 3-4 een IJsvogel. Een Waterpieper pleisterde op 31-3 op Aquabest/Best. Op 3-4 waren 2 (wellicht 3) Rouwkwikstaarten te vinden bij Brandevoort.
Bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide zat op 31-3 een Klapekster; op 4-4 was 1 ex present op de Landschotse Heide en 1 ex in de Reuselse Moeren. Bij de golfbaan Welschap/Eindhoven werd op 1-4 een Putter gezien. Op 3-4 vlogen 2 Kruisbekken bij Weijerkens/Weebosch.