Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Maart 2003

 

31 maart (maandag)

Zie apriloverzicht voor waarnemingen van 31 maart.

 

29-30 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Nabij Valkenswaard verbleven 2 Geoorde Futen en 2 roepende Roerdompen op 30-3. Grote Zilverreigers zijn gezien op de Landschotse Heide (7 ex op 29-3), bij Valkenswaard (1 ex op 30-3) en op de Strabrechtse Heide (1 ex op 29-3 en 30-3). Op diverse plekken werden Zomertalingen waargenomen met als grootste aantal 18 ex (waarvan 11 man) op het Beuven op 29-3. De Landschotse Heide was op 29-3 wederom goed voor 2 Bergeenden. Bij Valkenswaard waren op 30-3 een man en vrouw Witoogeend present evenals een hybride vogel (leek op Witoogeend x Kuifeend). Op 30-3 werden 5 Grote Zaagbekken gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide.
Blauwe Kiekendieven waren present op de Landschotse Heide (2 ex waarvan 1 man slapend op 29-3; tevens 1 adult man hoog overschroevend), ten ZW van Weebosch (vrouw op 29-3), Cartierheide/Eersel (3 ex slapend op 29-3) en Strabrechtse Heide (vrouw op 29-3 en 30-3). Bij Budel-Dorplein werd op 30-3 een adult man Slechtvalk waargenomen.
Te Valkenswaard vlogen op 30-3 om 13:30 uur 15 Kraanvogels over. Op 30-3 vloog een groep van 16 Goudplevieren over nabij Valkenswaard. Op 29-3 werden een Regenwulp en IJslandse Grutto opgemerkt op het Withollandven. De eerste Oeverlopers (4 ex) werden op 30-3 opgemerkt bij Valkenswaard. Op 29-3 vloog een Bonte Strandloper op van de Landschotse Heide. Bij de Ringselvennen zaten 2 adulte Zwartkopmeeuwen op 30-3.
Op 29-3 zat een IJsvogel op de Visvijvers Bergeijk; op 30-3 werden >2 ex gezien bij Valkenswaard. Bij Valkenswaard zat op 30-3 een paar (man zingend) Grote Gele Kwikstaart. Kleine aantallen Boerenzwaluwen werden her en der in de Kempen opgemerkt.


Blauwborst, man, Ringselvennen, 30 maart 2003 (Robert Kastelijn)

Op 30-3 werd op diverse plekken lage doortrek van Koperwieken gezien. Blauwborsten (zie foto) werden op verschillende plekken gehoord. Een zingende Gekraagde Roodstaart werd op 30-3 gehoord bij Valkenswaard. Fitissen zijn inmiddels in behoorlijk aantal gearriveerd. Op de Strabrechtse Heide zong op 29-3 een Buidelmees.
Op diverse plaatsen waren Klapeksters te vinden: Landschotse Heide (29-3 en 30-3), Kranenveld/Soerendonk (29-3 en, zingend, 30-3) en Loozerheide (2 ex baltsend op 29-3). Een Goudvink werd op 29-3 gehoord bij Vessem. Kruisbekken zijn gemeld van de Landschotse Heide (3 ex waarvan 1 man zingend op 29-3, 1 man op 30-3), Buikheide/Vessem (10 ex waarvan 2 man zingend op 29-3) en Valkenhorst/Valkenswaard (4 ex waarvan 3 man op 30-3). Een Europese Kanarie vloog op 30-3 over de Ringselvennen.

 

24-28 maart (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op 24-3, 26-3 en 27-3 pleisterden 's ochtends resp. 5, 6 en 7 Grote Zilverreigers en een paartje Bergeenden op het Withollandven/Landschotse Heide. Op het E3-strand/Eersel verbleven 12 Brilduikers (5 man) op 25-3. Op 26-3 werden 5 Grote Zaagbekken (2 man) en een vrouw Nonnetje gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide.
Langs de randweg Budel vloog op 27-3 een Rode Wouw. Op 27-3 waren een man en vrouw Blauwe Kiekendief aan het jagen op de Landschotse Heide. De Loozerheide/Budel-Dorplein was op 28-3 goed voor een adulte Slechtvalk.
Het E3-strand was op 25-3 goed voor 41 Scholeksters. Op de Landschotse Heide zat op 24-3 een zeer vroege Regenwulp. Op een akker bij Reusel zat op 27-3 een subadulte Zwartkopmeeuw. Op 28-3 waren op de Ringselvennen een 3e winter Pontische Meeuw een een adulte Geelpootmeeuw aanwezig.
Een Gele Kwikstaart vloog op 27-3 over de Dommelbeemden/Veldhoven. Boven de Ringselvennen waren ca 10 Oeverzwaluwen present op 28-3. Bij Brandevoort/Mierlo-Hout verbleef op 27-3 een Rouwkwikstaart. Aan het Withollandven verbleef op 26-3 een zomerkleed Waterpieper. Op 26-3 werd een Boompieper gehoord op de Strabrechtse Heide.
Op 26-3 (Strabrechtse Heide) en 27-3 (>15 zangposten Beleven/Reusel) werden de eerste Fitissen gehoord. Een Klapekster werd op 24-3 gezien op de Mispeleindse Heide; op 26-3 en 27-3 zong 1 ex op de Landschotse Heide. Drie Appelvinken werden op 27-3 gezien op de Visvijvers Bergeijk.

 

22-23 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 23-3 werd redelijke doortrek van Aalscholvers vastgesteld op de Strabrechtse Heide (200 ex) en bij de Ringselvennen (130 ex). Het Beuven/Strabrechtse Heide was op 22-3 en 23-3 goed voor resp. 4 en 8 Grote Zilverreigers; op 23-3 pleisterden 4 ex bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Roerdompen zijn gehoord op het Beuven (23-3) en Grafven/Strabrechtse Heide (23-3). 
Op 22-3 waren 3 Wilde Zwanen te vinden op het Scheidingsven/Strabrechtse Heide. De eerste Nijlgans-pulli werden op 23-3 gezien op het Withollandven/Landschotse Heide.
Een man en vrouw Bergeend verbleven op het Withollandven op 23-3; die dag zaten voorst 4 ex op de Ringselvennen. Op een aantal vennen en vijvers zijn kleine aantallen Zomertalingen waargenomen.
Op het Beuven zaten nog steeds 2 vrouw Nonnetjes op 22-3 en 23-3. Grote Zaagbekken zijn waargenomen op het Beuven (ca 20 ex op 22-3) en het Kromven/Landschotse Heide (1 man en 3 vrouw op 23-3). 
Redelijke doortrek van Buizerden (30 ex) werd op 23-3 gezien over de Ringselvennen. Twee Bruine Kiekendieven waren op 23-3 te zien bij de Ringselvennen. Op 22-3 waren 4 Blauwe Kiekendieven (waarvan 2 man) present op de Strabrechtse Heide; op 23-3 vloog een vrouw laag over de Landschotse Heide, verbleven 3 ex (1 man) op de Strabrechtse Heide en trokken 2 ex (1 man) over de Ringselvennen. Bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide zat een adult man Slechtvalk op 23-3; die dag verbleef voorts een adult man op de Loozerheide/Budel-Dorplein.
Op 23-3 vloog een onv. Zwartkopmeeuw boven de Landschotse Heide en vloog 1 adult over de Ringselvennen. Een adulte Geelpootmeeuw vloog eveneens op 23-3 over de Ringselvennen.
IJsvogels waren te vinden bij golfbaan Welschap/Eindhoven (23-3), het Schut/Bergeijk (22-3) en op de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 22-3). In Steensel zong op 22-3 een Zwartkop. Op de Strabrechtse Heide waren Klapeksters te vinden tussen Waschven en Scheidingsven (22-3), bij het Beuven (22-3 [zingend] en 23-3) en bij het Marijkeven (23-3). 
Een Europese Kanarie vloog op 23-3 over de Ringselvennen. Op de Strabrechtse Heide zaten 2 Kleine Barmsijzen op 23-3.

 

17-21 maart (maandag-vrijdag)

Op 21-3 waren 4 Geoorde Futen te vinden op de Visvijvers Valkenswaard. Een Roerdomp werd op 19-3 gehoord op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 20-3 riep 1 ex bij Valkenswaard en op 21-3 riep 1 ex op de Visvijvers Bergeijk. Op 19-3 trok een Purperreiger over het Beuven.
Grote Zilverreigers
zijn weer volop gezien: Mispeleindse Heide (1 ex met rode poten op 19-3), Withollandven/Landschotse Heide (1 ex op 17-3 en 19-3, 3 ex op 21-3), Visvijvers Valkenswaard (1 ex op 20-3 en 21-3), Beuven (2 ex op 18-3, 4 ex op 19-3) en Ringselvennen/Budel-Dorplein (3 ex op 20-3). 
De Strabrechtse Heide was op 18-3 goed voor 2 groepjes van in totaal 13 Wilde Zwanen; op 19-3 werden 12 ex gezien. Een Brandgans zat op 21-3 op de Visvijvers Valkenswaard.
Op het Withollandven verbleven op 17-3 1 en op 19-3 t/m 21-3 2 Bergeenden; op 20-3 zaten 4 ex op de Loozerheide/Budel-Dorplein Op 19-3 waren op het Withollandven maar liefst 19 Zomertalingen (waarvan 12 man) present; die dag zaten bovendien 6 ex (4 man) op het Beuven; op 21-3 waren 2 ex (1 man) present op de Visvijvers Valkenswaard. Het Withollandven was op 21-3 goed voor een man Witoogeend; op 20-3 en 21-3 zat tevens een adult man op het Greveschutven/Valkenswaard.
Nonnetjes zijn gezien op het Withollandven (vrouw op 17-3, 20-3 en 21-3) en Beuven (2 vrouw op 19-3). Het Beuven was op 19-3 ook goed voor 15 Grote Zaagbekken.
Op 20-3 pleisterden 2 vrouw Bruine Kiekendieven bij de Ringselvennen. Op 17-3 vloog een man Blauwe Kiekendief op de Landschotse Heide; drie vogels (waarvan 1 man) werden op 18-3 gezien op de Strabrechtse Heide; op 20-3 vloog een vrouw langs de Paaldijk/Soerendonk; een man zat op 21-3 ten ZW van Weebosch; 's avonds 21-3 vlogen 2 vogels (waarvan 1 man) rond op de Strabrechtse Heide. Op 20-3 verbleef een adult man Slechtvalk op de Loozerheide.
Op 18-3 vlogen om 13:30 uur 8 Kraanvogels richting NO over de Strabrechtse Heide. Leuke aantallen Scholeksters waren aanwezig op het Withollandven (40 ex op 17-3) en Aquabest/Best (8- ex op 17-3). 
Temidden van 85 Grutto's werden 2 IJslandse Grutto's opgemerkt op 17-3 op het Withollandven; op 21-3 werd hier 1 ex waargenomen. Op Aquabest zat op 17-3 een Bonte Strandloper.
Bij Toterfout/Veldhoven werd op 17-3 een IJsvogel gezien; 2 vogels waren op 19-3 te vinden langs de Dommel in Eindhoven; bij Brandevoort/Mierlo-Hout waren 2 ex aanwezig op 20-3; op 21-3 werd 1 ex waargenomen op de Visvijvers Bergeijk. 
Bij de waterzuivering Hapert was op 17-3 een Grote Gele Kwikstaart aanwezig; op 19-3 trok een vogel over de Strabrechtse Heide; op 19-3 en 20-3 werden resp. 1 en 2 vogels gezien op de Visvijvers Valkenswaard. Op 17-3 verbleef een adult man Rouwkwikstaart bij Aquabest. Op 18-3 waren 2 Waterpiepers te vinden bij de manege/Strabrechtse Heide; op 19-3 was hier 1 ex aanwezig; op 20-3 vloog 1 ex over Eersel. 
De eerste Boerenzwaluw vloog op 19-3 boven het Grafven/Strabrechtse Heide; op 21-3 werd 1 ex gezien boven de Visvijvers Bergeijk. Op 20-3 werd ook de eerste Oeverzwaluw waargenomen: 1 ex vloog boven de Ringselvennen.
Klapeksters waren aanwezig op de Mispeleindse Heide (19-3), Turnhoutse Heide/Hooge Mierde (17-3), Strabrechtse Heide (19-3), Kranenveld/Soerendonk (zingend ex op 20-3), Ringselvennen (20-3) en Loozerheide (20-3). 
Putters
zaten bij de Strabrechtse Heide (1 ex op 18-3, 2 ex op 19-3). Op 19-3 vloog een Goudvink over de Strabrechtse Heide. Op de golfbaan Welschap/Eindhoven zat op 20-3 een Barmsijs. Op de Buikheide/Vessem zong op 17-3 een Kruisbek; op 18-3 waren >10 ex present (luid zingend) bij het Grafven/Strabrechtse Heide; op 19-3 zong een vogel bij het Goorven/Mispeleindse Heide, zat 1 man op de Visvijvers Valkenwaard en vlogen 2 ex over de Strabrechtse Heide.

 

15-16 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Een Grote Zilverreiger werd op 15-3 gezien op het Kromven/Landschotse Heide; die dag verbleven maar liefst 17 vogels op de Strabrechtse Heide en >8 ex op de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 16-3 waren 4 ex present op de Landschotse Heide, 14 ex op het Beuven/Strabrechtse Heide en 4 ex op de Ringselvennen. 
Een Roerdomp werd op 16-3 gehoord op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 16-3 trok een Ooievaar over De Pan/Hapert.
De Strabrechtse Heide was op 15-3 voorts goed voor 26 Wilde Zwanen (zie foto); op 16-3 werden hier 5 ex gezien. Op de Ringselvennen zat op 16-3 een Bergeend. Een Casarca werd op 16-3 opgemerkt op het Soerendonks Goor. Zomertalingen werden alleen gezien op de Strabrechtse Heide: 3 ex (2 man) op 15-3 op het Beuven, 3 ex (2 man) op 16-3 op het Marijkeven en 9 ex (5 man) op 16-3 op het Waschven.
Het Beuven was op 15-3 goed voor >13 Grote Zaagbekken (waarvan 3 man). Op 15-3 verbleef een vrouw Nonnetje op de Landschotse Heide (Withollandven en Kromven) en 2 vrouwtjes op het Beuven/Strabrechtse Heide. 


Wilde Zwaan, Strabrechtse Heide, 15 maart 2003 (Robert Kastelijn)


's Ochtends 15-3 vertrokken een man en vrouw Blauwe Kiekendief van de slaapplaats Landschotse Heide, ook 's avonds kwamen deze vogels hier weer slapen; op 15-3 werden 2 ex (1 man) gezien in de Rusthoek/Strabrechtse Heide; 's ochtends 16-3 vertrokken 4 vrouw/onv. van de slaapplaats Cartierheide/Eersel; op 16-3 waren verder 3 ex (1 man) present op de Strabrechtse Heide en 1 vrouw bij de Ringselvennen. Een adult man Slechtvalk verbleef op 16-3 op de Loozerheide/Budel-Dorplein.
De Visvijver Reusel was op 16-3 goed voor 54 Scholeksters; die dag zaten voorts 34 ex op de Paardse Heide/Middelbeers. Op het Withollandven pleisterden op 15-3 133 Wulpen en 72 Grutto's waaronder tenminste 4 IJslandse Grutto's. Op 16-3 werden in diverse gebieden in de westelijke Kempen in totaal 275 Wulpen geteld. 
Een derde winter Geelpootmeeuw werd op 16-3 gezien op de Ringselvennen. Op 16-3 werden Zwartkopmeeuwen gezien op de Paardse Heide (1 ex) en de Visvijver Reusel (2 adult zomerkleed).
Een Grote Gele Kwikstaart was op 15-3 aanwezig in Heerendonk/Nuenen. Een groep van 70 Witte Kwikstaarten pleisterde op 16-3 op een geploegde akker bij Netersel. Bij de Ringselvennen werd op 16-3 de eerste Blauwborst van dit jaar gehoord. Klapeksters waren aanwezig op de Landschotse Heide (15-3 zingend), Strabrechtse Heide (15-3 en 16-3), Ringselvennen (16-3) en Loozerheide (16-3).
Goudvinken zijn gezien bij Vessem (2 ex op 15-3), nabij Nuenen (vrouw op 15-3) en op de Strabrechtse Heide (2 ex op 15-3). Kruisbekken zijn waargenomen bij het Goorven/Mispeleindse Heide (2 ex op 16-3), op de Cartierheide (>8 ex op 16-3) en Strabrechtse Heide (2 ex op 16-3). Bij het Beuven pleisterden 2 Kleine Barmsijzen op 15-3 en 1 ex op 16-3.

 

10-14 maart (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Een Geoorde Fuut, de eerste dit voorjaar, verbleef op 14-3 op de Keijenhurk/Landschotse Heide. Op de Ringselvennen/Budel-Dorplein werd op 12-3 een Grote Zilverreiger gezien; op 14-3 zaten 3 vogels op de Landschotse Heide. Op 13-3 cirkelden 2 Ooievaars boven de A2 ter hoogte van Maarheeze. Op de Visvijvers Bergeijk werd op 10-3 een Brandgans waargenomen. 
Op 10-3 vlogen 16 Goudplevieren over Geldrop. Voor onze regio leuke groepen Scholeksters waren te vinden op de Paardse Heide/Middelbeers (27 ex op 11-3) en het E3-strand (42 ex op 10-3). 
Op 10-3 was een IJsvogel present op de Visvijvers Bergeijk. Een Klapekster zat op 10-3 op het Kranenveld/Soerendonk; een zingend ex was op 14-3 aanwezig op de Landschotse Heide. Op 10-3 vlogen 3 Kruisbekken over de Groote Heide/Soerendonk. Op de Golfbaan Welschap/Eindhoven werden 2 Barmsijzen gezien op 13-3.

 

8-9 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op de Strabrechtse Heide (m.n. Beuven) werden op 16 Grote Zilverreigers gezien op 8-3 en 9-3; op 8-3 waren ca 3 ex aanwezig op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. 
Op 9-3 waren 18 Wilde Zwanen present op het Beuven/Strabrechtse Heide. De slaapplaats Marijkeven/Strabrechtse Heide was op 8-3 en 9-3 goed voor resp. 118 en ca 120 Toendrarietganzen. Een Brandgans was op 9-3 aanwezig op het Soerendonks Goor. 
Op 8-3 en 9-3 waren 3 vrouw Nonnetjes present op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 9-3 zaten hier bovendien 19 Grote Zaagbekken (waarvan 6 man).
De eerste Rode Wouw van dit voorjaar vloog op 9-3 boven de Moerbleek/Hooge Mierde. Op 8-3 waren 2 man Blauwe Kiekendieven te vinden in de Rusthoek/Strabrechtse Heide; op 8-3 vloog een onv. vogel bij Toterfout/Veldhoven; 's ochtends 9-3 vertrok een vrouw van de slaapplaats Landschotse Heide; op 9-3 waren een man, een onvolwassen vogel en een vrouwkleed ex aanwezig op de Strabrechtse Heide. Een adult vrouw Slechtvalk verbleef op 9-3 bij het Marijkeven. 
Een Bokje werd op 8-3 waargenomen op de Cartierheide/Eersel. Op 8-3 werd een gekleurringde Wulp gezien bij de Landschotse Heide die daar in 1994 geringd bleek te zijn. Op 9-3 waren 2 Kleine Plevieren, 1 Bonte Strandloper en 1 Zwartkopmeeuw present bij Eindhoven Airport.
Bij de waterzuivering Hapert waren wederom 2 Grote Gele Kwikstaarten aanwezig op 8-3. Bij het Marijkeven werd op 8-3 en 9-3 een Klapekster gezien; op 9-3 was 1 ex present op de Landschotse Heide, 1 ex op de Cartierheide en 1 ex bij het Beuven.
Nabij Eersel werd op 8-3 een Appelvink gehoord. Goudvinken zijn waargenomen bij Vessem (2 ex op 8-3), in Eindhoven (man op 9-3) en op de Strabrechtse Heide (1 ex op 8-3. Een zingende Putter zat op 9-3 bij de golfbaan Welschap/Eindhoven. Kruisbekken zijn gezien op de Landschotse Heide (3 ex op 9-3), Buikheide/Vessem (27 ex op 8-3), golfbaan Welschap/Eindhoven (1 ex op 9-3), Tipmast/Bladel (2 man op 9-3), Cartierheide (6 ex op 8-3) en Strabrechtse Heide (veel ex op 9-3). De Cartierheide was op 8-3 voorts goed voor een man Barmsijs; op 9-3 zaten 5 ex op de golfbaan Welschap. Bij de schaapskooi Groote Heide/Soerendonk pleisterden ca 100 Rietgorzen en 30 Geelgorzen op 8-3.

 

3-7 maart (maandag-vrijdag)

Trektellingen

De Strabrechtse Heide was op 4-3, 5-3 en 7-3 goed voor resp. 13, 10 en 1 Grote Zilverreigers; op 7-3 waren voorts 3 ex aanwezig bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein Twee Ooievaars vlogen op 6-3 laag richting NO over Steensel.
Op het Beuven/Strabrechtse Heide zaten 14 Wilde Zwanen op 5-3; op 7-3 waren op Strabrecht 16 ex te vinden. Op 4-3 vlogen 10 Brandganzen over het Soerendonks Goor.
Op 4-3 waren 3 Bergeenden te vinden op het Kromven/Landschotse Heide. Op het Withollandven/Landschotse Heide was op 5-3 een vrouw Nonnetje present. Op het E3-strand/Eersel verbleven 11 Brilduikers (4 man) op 7-3.
's Ochtends 4-3 vertrokken 2 Blauwe Kiekendieven (waarvan 1 man) van de slaapplaats op de Landschotse Heide; op 5-3 was hier 1 vrouw aan het jagen, waren 3 ex (waarvan 2 man) aanwezig ten ZW van Weebosch/Eersel en zaten 2 ex (1 man) op de Strabrechtse Heide; 's ochtend 7-3 vloog een man op van de slaapplaats Landschotse Heide.
Een groep van 46 Kraanvogels vloog op 5-3 om 11:05 uur over Eindhoven Airport. Leuke groepjes Scholeksters waren te vinden op de Visvijver Reusel (29 ex op 4-3, 53 ex op 7-3), afgraving Ter Spegelt/Eersel (31 ex op 4-3) en het E3-strand/Eersel (45 ex op 7-3). Op 7-3 vlogen ca 35 Goudplevieren over de Ringselvennen. Een Houtsnip werd op 3-3 opgemerkt op de Golfbaan Welschap/Eindhoven. Op 5-3 vloog een groep van 7 Kluten boven het Beuven.
Op 4-3 waren 2 IJsvogels present op de Visvijvers Bergeijk; Brandevoort/Helmond was op 3-3 en 4-3 goed voor resp. 1 en 2 ex; op 3-3 was 1 ex te vinden bij Ekkersweijer/Eindhoven; op 5-3 werd 1 ex gezien in het Eckartse Bos/Eindhoven. Bij de waterzuivering Hapert zat een paar Grote Gele Kwikstaarten op 3-3 (man zingend) en 6-3; op 7-3 werd 1 ex gezien in het centrum van Geldrop. Tussen Heeze en Someren pleisterden ca 10 Waterpiepers op 5-3; op 6-3 verbleef 1 ex bij de waterzuivering Hapert. 
Zingende Tjiftjaffen werden gehoord op de Landschotse Heide (4-3), bij de Visvijvers Bergeijk (4-3) en bij de Ringselvennen (5-3). Op 3-3 zaten 2 Klapeksters en op 4-3 t/m 7-3 1 ex op de Landschotse Heide; op 5-3 zat voorts 1 ex op de Strabrechtse Heide en 1 ex op het Kranenveld/Soerendonk. 
Nabij Valkenswaard werden >10 Putters gezien op 3-3. Bij Eersel zaten 3 Appelvinken (2 man en 1 vrouw) op 3-3.  Kruisbekken waren present op de Landschotse Heide (1 ex op 4-3, 2 ex op 5-3, 5 ex op 7-3), bij de Vessemse Vennen (4 paren waarvan 1 zingend op 3-3), bij de golfbaan Welschap (1 zingend op 3-3), zuidelijke Boswachterij Hapert (6 ex op 4-3), bij het Grafven/Strabrechtse Heide (2 ex op 7-3) en Patersgronden/Valkenswaard (1 ex op 3-3).

 

1-2 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 1-3 en 2-3 werd een Roerdomp gezien bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Grote Zilverreigers waren te vinden op  Strabrechtse Heide (9 ex op 1-3, 16 ex - waaronder vogel met zwart snavel en rode poten - op 2-3), de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 2-3), het Soerendonks Goor (2 ex op 1-3) en bij de Ringselvennen (2 ex op 1-3). 
De Strabrechtse Heide (Henneven, Grafven, Beuven) was op 1-3 goed voor 19 Wilde Zwanen. In de vroege middag van 1-3 pleisterden ca 500 Toendrarietganzen en enkele Taigarietganzen op het Beuven; op 2-3 werden hier 557 ex geteld. Op 1-3 was op de Visvijvers Bergeijk een Brandgans present.
Op het Beuven werd op 2-3 een Casarca opgemerkt. Op het Soerendonks Goor dobberden 2 vrouw Grote Zaagbekken op 1-3; die dag waren ca 15 ex te vinden op het Beuven en op 2-3 zaten er 13 (waarvan 7 man). Vijf Nonnetjes (waarvan 1 man) verbleven op 1-3 op het Beuven; op 2-3 zat een vrouw op de Visvijvers Bergeijk.
Op 1-3 zat een vrouw Blauwe Kiekendief op de Mispeleindse Heide; 2 mannen zaten die dag op de Strabrechtse Heide; 's avonds 1-3 kwam 1 man slapen op de Landschotse Heide en 7 ex (waarvan 2 man) op de Cartierheide/Eersel. Een adult man Slechtvalk joeg op 1-3 nabij het Marijkeven/Strabrechtse Heide. Bij het Beuven zat op 2-3 een Smelleken.
Op 1-3 trokken om 17:15 uur 22 Kraanvogels richting NO over de Rusthoek/Strabrechtse Heide. Voor onze regio trokken forse aantallen Goudplevieren door: 25 ex op 1-3 over de Strabrechtse Heide en ca 100 ex op 1-3 over het Soerendonks Goor. Op 2-3 werden op diverse plaatsen de eerste Scholeksters waargenomen.
Op de Patersgronden zaten op 1-3 een IJsvogel; op 2-3 werd er eentje gezien op het Soerendonks Goor. Een Grote Gele Kwikstaart was op 1-3 wederom present bij de waterzuivering Hapert. Waterpiepers zijn gezien op de op de Strabrechtse Heide (1 ex Grafven en 1 ex bij Freulelaantje op 1-3) en de Patersgronden (2 ex op 1-3). 
Een extreem vroege Gekraagde Roodstaart werd op 1-3 gemeld bij het Kranenmeer/Strabrechtse Heide. Bij de Ringselvennen werd op 1-3 een Buidelmees waargenomen. Klapeksters zijn waargenomen op de Landschotse Heide (1-3), Strabrechtse Heide (3 ex op 1-3, 1 ex op 2-3) en Groote Heide/Soerendonk (2-3). Bij de Mispeleindse Heide zat op 1-3 een Noordse Kauw.
Op 1-3 werden nabij Valkenswaard 2 Putters gezien. In Eindhoven waren 2 Appelvinken present op 1-3; die dag trok voorts 1 ex over de Strabrechtse Heide. Bij Eersel was een paar Goudvinken aanwezig op 2-3.
Kruisbekken
zijn waargenomen in Torenbroek/Reusel (3 ex waarvan 1 zingend op 2-3), op de Buikheide/Vessem (3 zingend op 1-3), Witrijt/Eersel (1 zingend op 2-3), Cartierheide/Eersel (1 zingend op 1-3), Golfbaan Welschap/Eindhoven (1 zingend op 1-3), Strabrechtse Heide (enkele ex op 1-3), bos bij Visvijvers Bergeijk (5 ex waarvan 1 zingend op 1-3), Opperheide/Valkenswaard (1 zingend op 1-3) en de Patersgronden (3 ex waarvan 1 zingend op 1-3).