Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Februari 2003

 

24-28 februari (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op de Visvijvers Bergeijk werden op 24-2 2 Roerdompen gezien. Twee Grote Zilverreigers waren op 25-2 present op de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 26-2 zat 1 ex aan de Flaes/Mispeleindse Heide; op 28-2 pleisterden 5 ex bij Valkenswaard.
Nabij Valkenswaard pleisterde op 28-2 een Wilde Zwaan. Het Beuven/Strabrechtse Heide was op 24-2 goed voor ca 700 Rietganzen en 16 Grote Zaagbekken; op 25-2 zat een man Grote Zager op de Ringselvennen. 's avonds 24-2 vielen 22 Pijlstaarten in op het Beuven. 
Een vrouw Blauwe Kiekendief werd op 25-2 gezien bij Eindhoven Airport; op 26-2 waren een onv. vogel present bij Bokheide/Eersel en een adult vrouw en adult man ten ZW van Weebosch/Eersel.
Op 24-2 werden drie groepen overtrekkende Kraanvogels waargenomen: om 15:05 ca 40 ex richting NO over de TU/Eindhoven, om 17:05 uur 39 ex richting NO over de Visvijvers Bergeijk en om 17:10 uur 58 ex richting NO over het Beuven; deze dag was er massale doortrek van Kranen (>1.700 ex) over Limburg! 
Twee Scholeksters zaten op 27-2 op het E3-strand/Eersel. Op 27-2 verbleef een Witgat bij de waterzuivering Hapert. Een onvolwassen Zwartkopmeeuw verbleef op 24-2 op het E3-strand; op 27-2 was hier een adult Geelpootmeeuw te vinden.
Op 24-2 zaten >2 IJsvogels op de Visvijvers Bergeijk en 1 ex in het Severijnpark/Eindhoven; op 28-2 werden 3 ex geteld bij Valkenswaard. Op de Cartierheide/Eersel was op 25-2 een Boomleeuwerik te vinden; op 26-2 verbleven 2 ex ten ZW van Weebosch. Op 25-2 pleisterde een Waterpieper bij het Soerendonks Goor; op 26-2 zat 1 ex bij de waterzuivering Hapert. Een Grote Gele Kwikstaart zat op 25-2 in het centrum van Geldrop; bij de waterzuivering Hapert waren op 27-2 een man (zingend) en vrouw present.
Drie Roodborsttapuiten zaten op de Patersgronden/Valkensward op 25-2. Op 24-2 werd een Tjiftjaf gehoord (roep, geen zang) op de Visvijvers Bergeijk.
In Geldrop waren de Pestvogels nog steeds present (>6 ex op 24-2, 17 ex op 25-2). Op de Cartierheide werd op 25-2 een Klapekster gezien; op 1-3 zat 1 ex op de Cartierheide. Op de Renheide/Soerendonk zat op 24-2 een Bonte Kraai.
Bij Eersel werden 3 Putters (waarvan 2 zingend) waargenomen op 24-2. Twee Kruisbekken waren op 24-2 present bij het E3-strand; die dag zaten voorts ca 10 ex bij het Beuven; op 25-2 zaten >3 ex op de Cartierheide en 3 ex op de Patersgronden; op 26-2 werden 2 ex gezien op de Landschotse Heide en ca 10 ex bij het Laarven/Carrierheide; op 28-2 waren 2 zingende ex en 2 rondvliegende paren te vinden op de Cartierheide.  Een zingende Kleine Barmsijs was op 28-2 present op de Cartierheide.

 

22-23 februari (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 23-2 werden Roerdompen gezien op de Visvijvers Bergeijk (1 ex) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (1 ex). Op 22-2 verbleef een Grote Zilverreiger op het Beuven/Strabrechtse Heide, 2 ex in een sloot langs de Paaldijk/Soerendonk, 1 ex op het Soerendonks Goor en 5 ex op de Ringselvennen; op 23-2 waren 2 ex op de Visvijvers Bergeijk te vinden, 4 ex op het Beuven en 8 ex op het ijs van de Ringselvennen. Een Ooievaar cirkelde op 23-2 boven Blixembosch/Eindhoven.
Het Beuven was goed voor 25 Wilde Zwanen op 22-1; op 23-2 zaten hier 13 ex evenals 1 ex op het Grafven en 5 ex op het Soerendonks Goor. 
Op de slaapplaats bij het Beuven werden op 22-2 1.460 Toendrarietganzen (1.500 op 23-2), 31 Taigarietganzen, 52 Kolganzen (68 op 23-2) en 1 Brandgans (ook op 23-2) geteld. De blauwe fase Sneeuwgans was op 22-2 en 23-2 nog steeds te vinden op de Ringselvennen (nog niet duidelijk is of deze vogel wellicht een hybride betreft).
Op 23-2 was een Bergeend op het Goorven/Mispeleindse Heide te vinden; die dag zaten voorts 3 ex op de Ringselvennen. Vroege Zomertalingen waren op 23-2 aanwezig op het Beuven (man) en Soerendonks Goor (man). Op de Ringselvennen verbleef op 22-2 en 23-2 een adult man Witoogeend
Op het Beuven zaten 2 vrouw Nonnetjes op 22-2 en 23-2; op 23-2 werden 3 vogels (waarvan 2 man) gezien op de Ringselvennen (1 man hier op 22-2). Op het Beuven werden op 22-2 34 Grote Zaagbekken geteld; op 22-2 en 23-2 zaten resp. >4 (waarvan 2 man) en 5 ex op de Ringselvennen; op 23-2 werd een man gezien op de Zuid-Willemsvaart onder Helmond.
Op de Strabrechtse Heide waren op 22-2 een man en onv. Blauwe Kiekendief present; op 23-2 was een man aan het jagen boven de Putberg/Soerendonk, vloog een man langs de Kluizerdijk in Gastel/Soerendonk en was een adult man boven Diepenhoek/Someren aan het jagen; 's morgens 23-2 vertrokken 3 vogels (waarvan 1 man) van de slaapplaats Cartierheide/Eersel. 
Op 22-2 en 23-2 werd een Houtsnip waargenomen op de Strabrechtse Heide. Een Witgat zat op 22-2 bij de waterzuivering Hapert. Een Kemphaan vloog op 23-2 over de Ringselvennen. Op 23-2 werd een onv. Pontische Meeuw gezien bij de Ringselvennen en een adulte vogel langs de Zuid-Willemsvaart onder Helmond. 
Op de Visvijvers Bergeijk werd op 23-2 een IJsvogel gezien. Bij de waterzuivering Hapert werd op 22-2 1 Grote Gele Kwikstaart gezien. In Geldrop waren 17 Pestvogels aanwezig op 22-2 en 23-2. 
De Strabrechtse Heide was op 22-2 goed voor 4 Klapeksters; op 22-2 zat 1 ex op de Gastelse Heide/Soerendonk en op 23-2 was 1 ex aanwezig op de Cartierheide. 
Nabij Heeze werden 5 Goudvinken waargenomen op 23-2. Op de Buikheide/Vessem werden 22 Kruisbekken geteld op 22-2; die dag zaten voorts 10-tallen vogels op de Strabrechtse Heide; op 23-2 pleisterden 2 ex bij de Ringselvennen. Op 23-2 zaten 2 Kleine Barmsijzen op de Strabrechtse Heide; op 23-2 vloog een Barmsijs over Strijp/Eindhoven.

 

17-21 februari (maandag-vrijdag)

Een Roerdomp vloog op 21-2 bij het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 18-2 zat een Grote Zilverreiger op het Soerendonks Goor; op 19-2 vlogen hier 2 ex over; op 21-2 verbleef 1 ex op de Patersgronden/Valkenswaard en zaten 2 vogels op het Beuven en 1 ex op het Grafven/Strabrechtse Heide. 
Op het Soerendonks Goor werden 16 Wilde Zwanen geteld waarvan 1 met gele halsband met opschrift 5R84 (zie foto) op 19-2; op 21-2 zat de geringde vogel op het Grafven/Strabrechtse Heide samen met nog 13 ex.  


Wilde Zwaan 5R84
, Soerendonks Goor, 19 februari 2003 (Arjen Crooijmans)

Het E3-strand/Eersel was op 17-2 goed voor 15 Brilduikers (waarvan 5 man). Op 21-2 werden 35 Grote Zaagbekken en 2 vrouw Nonnetjes gezien op het Beuven.
Ten ZW van Weebosch waren 2 Blauwe Kiekendieven (adult vrouw en onv.) aan het jagen op 20-2; op 21-2 vloog een vrouw boven de Patersgronden en verbleven 2 mannen en 1 vrouw op de Strabrechtse Heide. 
Op 21-2 vielen 7 Goudplevieren in bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide. Een Houtsnip werd op 18-2 gezien in het Rundal tussen Eersel en Steensel.
Op 21-2 zat een IJsvogel bij de Klotputten/Eindhoven. Bij de waterzuivering Hapert waren op 17-2 een zingende man Grote Gele Kwikstaart en 1 Waterpieper present; op 21-2 waren 20 Waterpiepers te vinden op een ondergelopen weiland tussen Heeze en Someren. Op 20-2 werden 5 Roodborsttapuiten geteld in de Strijpse Kampen/Wintelre en bij de Oirschotse Heide.
In Geldrop werden 11 Pestvogels gezien op 17-2 en 21-2; op 19-2 werden op dezelfde locatie 5 vogels aangetroffen; op 20-2 vlogen >5 ex laag over ten noorden van Eindhoven. 
Op de Groote Heide/Soerendonk zat op 19-2 een Klapekster; die dag zat voorts 1 ex bij het Kiezelven/Strabrechtse Heide; op 21-2 was 1 ex aanwezig in de Reuselse Moeren, 1 ex ten zuiden van het Beuven en 1 ex bij het Marijkeven.
Op 17-2 zat 1 Kruisbek bij het E3-strand; op 19-2 waren 4 ex (waarvan 1 man zingend) present op de Golfbaan Welschap/Eindhoven en enkele ex bij het Beuven/Strabrechtse Heide; op 20-2 waren 14 ex te vinden bij de Vessemse Vennen; op 21-2 zong een man aan de noordrand van de Strabrechtse Heide, zongen 4 mannen bij het Beuven (plus 3 vrouw aanwezig), waren >8 ex present bij het Grafven, vlogen 2 vogels over het Marijkeven en zaten ca 5 vogels (waarvan 1 man zingend) op de Patersgronden. 
Twee 2 Putters waren op 17-2 present bij Eersel; bij Valkenswaard zongen 2 mannen op 21-2. Op de Strabrechtse Heide werd op 21-2 een vrouw Goudvink gezien. In een park in Eindhoven verbleef op 21-2 een Appelvink. Ca 120 Rietgorzen kwamen op 17-2 slapen in riet bij de waterzuivering Hapert.

 

15-16 februari (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 16-2 pleisterden solitaire Grote Zilverreigers op de Visvijvers Bergeijk en langs de Tongelreep ten N van de Patersgronden/Valkenswaard. Op het Soerendonks Goor pleisterden 11 Wilde Zwanen op 15-2; die dag vetrokken 's ochtends 10 ex van het Beuven/Strabrechtse Heide; op 16-2 zaten 16 ex (waarvan 10 adult; 1 ex met gele halsband) op het Soerendonks Goor. 
's Ochtends 15-2 vertrokken van de slaapplaats op het Beuven ca 1.300 Toendrarietganzen, 28 Taigarietganzen en 26 Kolganzen. De blauwe fase Sneeuwgans van de Ringselvennen was op 16-2 nog aanwezig.
Op 15-2 verbleven 2 Bergeenden en 4 Grote Zaagbekken (waarvan 2 man) op de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 16-2 zaten hier een man Witoogeend en een vrouw Nonnetje.
Blauwe Kiekendieven werden gezien boven Groot Terkooijen/Bladel (vrouwkleed op 15-2), in de Postelseweijer bij Oerle/Veldhoven (vrouwkleed ex op 15-2), bij de Vessemse Vennen (vrouw op 15-2), in de Rusthoek/Strabrechtse Heide (man op 15-2 en 16-2) en boven de Patersgronden (vrouwkleed ex op 16-2); 's ochtends 16-2 vertrokken 7 vogels (waarvan 3 man) van de slaapplaats Cartierheide/Eersel. 
Een Witgat zat op 16-2 op de Visvijvers Bergeijk. Op 16-2 vloog een Grutto (de eerste dit jaar) boven de Landschotse Heide. Op Enode/Nuenen pleisterde op 15-2 een adult winterkleed Geelpootmeeuw. Een adulte Pontische Meeuw was op 16-2 te vinden op de Ringselvennen.
Langs de Rieloop/Heeze was op 15-2 een IJsvogel aanwezig; op 16-2 werd 1 ex gezien op de Visvijvers Bergeijk. Op 16-2 werd een Grote Gele Kwikstaart gezien op de Paardse Heide/Middelbeers. Een Waterpieper zat op 16-2 in het Beersbroek/Netersel.
Op 16-2 waren 3 Roodborsttapuiten (waarvan 1 man) aanwezig op de Patersgronden. Langs de Ringselvennen zaten 4 vrouw Baardman op 15-2. Op 15-2 en 16-2 verbleef een Klapekster in de Rusthoek. Op de Paardse Heide verbleven 2 Noordse Kauwen op 16-2.
Evenals afgelopen week werden op 15-2 2 Pestvogels waargenomen in Steensel; op 15-2 en 16-2 waren voorts 11 ex aanwezig in Geldrop (zie foto); op 15-2 zaten 3 ex in Heeze.


Pestvogel, Geldrop, 16 februari 2003 (Robert Kastelijn)

Bij Valkenswaard werd op 16-2 een Putter gezien; op 15-2 en 16-2 zaten resp. 5 en 2 ex bij Eindhoven. Op en nabij de Strabrechtse Heide werden 2 Kleine Barmsijzen en 7 Goudvinken gezien op 15-2; in Eindhoven werd op 15-2 een Barmsijs gezien. In Eindhoven werd een Appelvink gezien op 15-2; op 15-2 en 16-2 werd 1 ex gezien (op 16-2 zingend) in Geldrop; op 16-2 zat 1 ex op de Landschotse Heide. 
Op een akker bij Heeze zat op 15-2 een groep met o.a. 500 Groenlingen en 200 Kneuen. Op de Buikheide/Vessem waren op 15-2 70 Kruisbekken present waaronder een groep van 51 ex; op 15-2 zaten 4 ex (waarvan 2 man zingend) op de Golfbaan Welschap/Eindhoven (op 16-2 2 ex waarvan 1 man zingend); op 16-2 zat 1 ex tussen Goorven en Hertgang/De Utrecht, zong een man aan de rand van de Patersgronden en vloog 1 ex over de Ringselvennen

 

10-14 februari (maandag-vrijdag)

Vier Grote Zilverreigers werden op 10-2 gezien op de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 14-2 waren 2 vogels present in de Malpiebeemden/Valkenswaard en 1 ex bij de Ringselvennen. 
Een adulte Wilde Zwaan met gele halsband voorzien van zwart opschrift "5r84" zat op 10-2 op het Soerendonks Goor; op 14-2 zaten 18 ex langs de Paaldijk/Soerendonk. 
Het Soerendonks Goor was op 10-2 voorts goed voor 170 Toendrarietganzen en enkele Taigarietganzen. Forse aantallen Grauwe Ganzen waren op 14-2 aanwezig op het Soerendonks Goor (79 ex) en de Ringselvennen (160 ex). Op 14-2 zwom een blauwe fase Sneeuwgans op de Ringselvennen.
Op 't Tipke/Maarheeze pleisterden 7 Grote Zaagbekken (waarvan 3 man) op 10-2; op 14-2 waren 2 vogels (1 man) present op de Ringselvennen. Ca 40 Smienten zaten op 10-2 op het Soerendonks Goor.
Een vrouw Blauwe Kiekendief werd op 10-2 gezien op de Loozerheide/Budel-Dorplein; op 14-2 was een adult man present op de Strabrechtse Heide. Een vrouw Smelleken joeg op 14-2 boven de Patersgronden/Valkenswaard.
De Visvijvers Bergeijk was op 14-2 goed voor een IJsvogel. Op 11-2 zat een man Roodborsttapuit bij Eindhoven Airport; op 14-2 zat 1 ex in de Reuselse Moeren. Op 14-2 zat een man Zwartkop in de Reuselse Moeren. Een Tjiftjaf werd op 11-2 gezien in Strijp/Eindhoven. Langs de Ringselvennen werden op 10-2 3 Baardmannen (1 man en 2 vrouw) waargenomen. Op 10-2 zaten grote aantallen mezen op de Cartierheide/Eersel waaronder tenminste 200 Staartmezen, 50 Kuifmezen en 30 Matkoppen. In Steensel werden 2 Pestvogels gezien op 12-2 en 14-2; op 14-2 waren 2 vogels aanwezig in Heeze.
De Loozerheide was op 10-2 goed voor een Klapekster; op 14-2 werden 2 ex gezien op de Strabrechtse Heide, 1 ex op de Groote Heide/Soerendonk en 1 ex bij het Soerendonks Goor. Op 14-2 waren 2 Bonte Kraaien aanwezig in de Reuselse Moeren. In de Malpiebeemden werden 6 Noordse Kauwen opgemerkt in een groep Kauwen op 14-2.
Bij Reusel werd op 14-2 een Goudvink waargenomen. Twee zingende Kruisbekken zat op 10-2 aan de rand van de Cartierheide; op de Loozerheide zaten 2 ex op 10-2; op 13-2 werden 3 zingende vogels geteld op de Cartierheide en in Boswachterij Hapert; op 14-2 zat een paar in de Reuselse Moeren en 7 ex in de Malpiebeemden. Een Barmsijs werd op 14-2 gezien langs de Hoolstraat/Lage Mierde.

 

8-9 februari (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Een Roerdomp was op 9-2 aanwezig op de Visvijvers Bergeijk. Op de Strabrechtse Heide zaten behoorlijk wat Grote Zilverreigers: 9 ex op 8-2 en 10 ex op 9-2; op 9-2 zat voorts 1 vogel op de Achterste Most/Netersel.
Op 8-2 pleisterden op het Beuven/Strabrechtse Heide 12 Wilde Zwanen en werden 2 ex gezien op het Grafven/Strabrechtse Heide op 9-2 pleisterden >18 Wilde Zwanen op het Henneven/Strabrechtse Heide en vlogen 4 ex hoog over het Soerendonks Goor. 
Het Beuven was op 8-2 goed voor ca 600 Rietganzen ('s avonds invallend); op 8-2/9-2 kwamen 1043 Toendrarietganzen, 6 Taigarietganzen en 35 Kolganzen slapen op het Henneven. Langs de Paaldijk/Soerendonk pleisterden ca 200 Toendrarietganzen op 8-2. Diepenhoek/Someren was op 8-2 goed voor ruim 2.500 ganzen waarvan ca 60% Kolganzen (zie foto) en rest Toendrarietganzen behoudens enkele Taigarietganzen en 16 Brandganzen.


Ganzen (vnl. Kolganzen), Diepenhoek/Someren, 9 februari 2003 (Robert Kastelijn)

Een vrouw Bergeend pleisterde op 9-2 op de Visvijvers Bergeijk. Op 8-2 zaten 2 vrouw Nonnetjes op het Beuven; op 9-2 werd hier 1 vrouw opgemerkt. Op het Beuven werden bovendien op 8-2 en 9-2 resp. 32 en 13 (waarvan 3 man) Grote Zaagbekken geteld. Het Soerendonks Goor was goed voor 1 vrouw Grote Zaagbek (8-2) en 50 Smienten (9-2).
's Avonds 8-2 kwamen >3 Blauwe Kiekendieven (waarvan 2 man) slapen op de Cartierheide/Eersel; op 8-2 zat een vrouw op de Strabrechtse Heide en op 9-2 werden 2 man gezien in de Rusthoek/Strabrechtse Heide. Een adulte Slechtvalk was op 9-2 present op de Loozerheide/Budel-Dorplein. 
Ten zuiden van De Aalsten/Netersel pleisterden 168 Wulpen op 9-2. Op Aquabest/Best zat op 9-2 een eerste winter Pontische Meeuw.
IJsvogels werden waargenomen op het Goorven/Mispeleindse Heide (8-2), Vessemse Vennen (8-2) en Visvijvers Bergeijk (9-2). Een Grote Gele Kwikstaart werd op 9-2 gezien bij de waterzuivering Hapert. Op 9-2 verbleven 13 Waterpiepers op een ondergelopen weiland langs de weg Heeze-Someren. 
Op de Cartierheide zat op 8-2 een vrouw RoodborsttapuitKlapeksters zijn gezien op de Landschotse Heide (8-2), in de Rusthoek (2 ex op 8-2, 1 ex op 9-2) en op de Loozerheide (9-2).
Bij Eersel werden 1 Goudvink en 2 Putters gezien op 8-2; bij Middelbeers waren 2 Putters te vinden op 8-2. Op de Strabrechtse Heide werden op 8-2 4 vrouw Goudvinken en 14 Kleine Barmsijzen waargenomen; op 9-2 waren de Strabrecht-vogels (totaal 15 ex) nog steeds present en zaten ca 12 ex bij Soerendonk. 


Kruisbek, man, nabij Beuven/Strabrechtse Heide, 9 februari 2003 (Robert Kastelijn)

Op de Buikheide/Vessem waren 70 Kruisbekken present op 8-2; op 8-2 zaten voorts 2 ex bij het Goorven en 1 ex bij de Keijenhurk/Landschotse Heide; op 8-2 en 9-2 werden diverse ex (waaronder zingende mannen) waargenomen op de Strabrechtse Heide; op 9-2 waren ca 20 vogels (w.o. 3 paren) aanwezig op de Neterselse Heide.

 

3-7 februari (maandag-vrijdag)

Op de Visvijvers Bergeijk werden 2 Roerdompen gezien op 4-2. Op 4-2 waren 21 Brilduikers (waarvan 8 man) aanwezig op het E3-strand/Eersel. Een Witgat verbleef op 6-2 langs de Groote Beerze bij het Beersbroek/Netersel.
Een IJsvogel was op 3-2 present op het Goorven/Mispeleindse Heide; op 6-2 zat 1 ex bij het Beersbroek. Op 7-2 zat een Grote Gele Kwikstaart in Blixembosch/Eindhoven. Een Vuurgoudhaan werd op 3-2 gezien bij Ekkersweijer/Eindhoven; op 4-2 zat 1 ex in Eindhoven en op 5-2 1 ex bij Heieind/Hoogeloon.. 
In een plantsoen in Eindhoven waren 2 Appelvinken aanwezig op 4-2. Op 3-2 werden 2 Goudvinken waargenomen bij Eindhoven; op 5-2 werden 1 man gezien bij Hoogeloon en 3 vogels (1 man en 2 vrouw) bij Eindhoven. Bij het Goorven werden 4 Kruisbekken gezien op 3-2; op 5-2 waren 5 ex (waarvan 1 man volop zingend) aanwezig bij Heieind; die dag zong voorts 1 man bij het Laarven/Eersel.

 

1-2 februari (zaterdag-zondag)

Nabij Valkenswaard zat een groep van maar liefst 17 Grote Zilverreigers op 1-2; deze groep werd ook al op 31-1 gezien. Op een maisakker ten ZO van de Reuselse Moeren pleisterden ca 300 (overwegend of uitsluitend) Toendrarietganzen op 1-2; op 2-2 waren het ca 330 ex waarvan 70% Toendra's. In het logboek van de vogelhut Reuselse Moeren wordt melding gemaakt van een Rotgans in dit gebied op 2-2.
's Avonds 2-2 kwamen >6 Blauwe Kiekendieven (waarvan 2 man) slapen op de Cartierheide/Eersel. Een jagend Smelleken werd op 2-2 gezien in het Tongelreepdal bij de ijsbaan in Eindhoven.
Op 2-2 waren 212 Wulpen present op de Paardse Heide/Middelbeers. Een Houtsnip werd op 2-2 gezien op de Cartierheide. Op 2-2 zat een eerste winter Geelpootmeeuw op Aquabest/Best.
IJsvogels zijn gezien langs de Groote Beerze bij Middelbeers (2-2), de Tongelreep in Eindhoven (2-2) en de Visvijvers Bergeijk (2-2). Bij de waterzuivering Hapert verbleven op 2-2 >2 Grote Gele Kwikstaarten en 1 Waterpieper; op 2-2 vloog een Waterpieper over het Goorven/Mispeleindse Heide. Tussen Weebosch en Luyksgestel werd op 2-2 een Boomleeuwerik aangetroffen.
Bij Witrijt/Eersel waren een man en vrouw Roodborsttapuit aanwezig op 2-2. Op de Visvijvers Bergeijk was op 2-2 een Klapekster aanwezig. Op maisakkers tussen Weebosch en Luyksgestel werden op 2-2 ca 1.200 Vinken en 120 Groenlingen geteld. Bij Eindhoven werden 3 Goudvinken gezien op 1-2.