Waarnemingen van Vogels in de Kempen
December 2002

 

28-31 december (zaterdag-dinsdag)

Grote Zilverreigers zijn gezien op de Mispeleindse Heide (28-12), Landschotse Heide (28-12), Plateaux/Valkenswaard (29-12), Strabrechtse Heide (8 ex invallend Rusthoek op 31-12), Soerendonks Goor (5 ex op 26-12, 1 ex op 28-12) en Ringselvennen/Budel-Dorplein (2 ex op 29-12). Op het Soerendonks Goor werd op 26-12 een Roerdomp waargenomen; op 29-12 zaten 2 ex op de Ringselvennen.
Het Soerendonks Goor e.o. was op 29-12 goed voor 39 Wilde Zwanen en 8 Kleine Zwanen. Van 26-12 t/m 29-12 pleisterden hier 75 tot 125 Grauwe Ganzen. Op 28-12 en 29-12 zaten langs de Paaldijk/Soerendonk resp. ca 200 en ca 300 Toendrarietganzen
Het Goorven was op 28-12 en 30-12 goed voor ca 315 resp. 370 Wintertalingen. Tenminste 45 Smienten werden op 29-12 geteld op het Soerendonks Goor. Op 28-12 en 30-12 werd een vrouw Nonnetje gezien op het Goorven/Mispeleindse Heide. Op het Beuven dobberden 20 Grote Zaagbekken (waarvan 9 man) op 31-12.
Op de Plateaux was op 29-12 een vrouw Blauwe Kiekendief present; op 29-12 vloog een adult vrouw boven de Ringselvennen; 's avonds 28-12 kwamen maar liefst 13 vogels (waarvan 4 mannen) slapen op de Cartierheide/Eersel. Een Slechtvalk was op 31-12 aan het jagen bij het Zwartven/Hooge Mierde.
's Avonds 28-12 waren 120 Wulpen present op de Landschotse Heide. Een Witgat werd op 28-12 gezien bij de waterzuivering Hapert; die dag zat ook 1 ex op het Withollandven/Landschotse Heide.
Op 31-12 werden forse aantallen Houtduiven geteld langs de Meirweg/Mispeleindse Heide (1.600 ex), bij het Zwartven (2.800 ex) en bij Moerbleek (1.200 ex). IJsvogels zijn gezien bij de waterzuivering Hapert (28-12), langs de Gender in Veldhoven (30-12), Pastoorsweijers/Bergeijk (2 ex op 28-12) en de Visvijvers Bergeijk (28-12). Op 31-12 was een Boomleeuwerik aanwezig op Moerbleek/Hooge Mierde. Maar liefst 5 Grote Gele Kwikstaarten zaten op 28-12 bij de waterzuivering Hapert; op 31-12 zaten 4 vogels op een drassig weilandje in het Eckartse Bos/Eindhoven. Bij 's-Heerenven/Strabrechtse Heide zat een Waterpieper op 31-12.
Op de Cartierheide verbleef een man Roodborsttapuit op 29-12. Op de Landschotse Heide was op 28-12 en 30-12 een Klapekster aanwezig; op 28-12 zat 1 ex op de Cartierheide; op 31-12 verbleef 1 ex op de Neterselse Heide, 1 ex bij het Kiezelven/Strabrechtse Heide en 1 ex bij het Soerendonks Goor. 
Een Putter vloog op 30-12 over de Juliusstraat/Eindhoven; op 29-12 vlogen 2 vogels over de Pastoorsweijers; op 31-12 zat >1 ex tussen Kruisbekken op golfbaan Welschap/Eindhoven. In Eindhoven zat op 30-12 een groepje van 10 Barmsijzen; op 31-12 verbleef 1 ex in het Driehoeksbos/Eindhoven. In een plantsoen in Eindhoven waren 5 Appelvinken aanwezig op 31-12.
Kruisbekken zijn waargenomen aan de Hoolstraat/Lage Mierde (ca 30 ex op 29-12, 6 ex op 31-12), Moerbleek (groepen van 22 en ca 70 ex op 31-12), de Buikheide/Vessem (10 ex op 28-12), golfbaan Welschap (>85 ex op 31-12) en bij de Pastoorsweijers (groep van 57 ex op 28-12). Op 28-12 en 29-12 verbleef nog steeds een adult man Witbandkruisbek in een Larixperceel aan de Hoolstraat/Lage Mierde; overigens moet nog in detail worden uitgezocht of een "witbandige" gewone Kruisbek 100% uitgesloten is!


Witbandkruisbek, adult man, Hoolstraat/Lage Mierde, 28 december 2002 (Max Berlijn)

 

23-27 december (maandag-vrijdag)

Grote Zilverreigers zijn gezien op de Landschotse Heide (1 ex op 24-12), de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 26-12), bij Valkenswaard (6 ex, waaronder vogel met rode poten, op 23-12) en op de Strabrechtse Heide (3 ex op 23-12). Op de Visvijvers Bergeijk werden 2 Roerdompen waargenomen op 26-12.
Op 25-12 waren 35 Wilde Zwanen (waarvan 10 onv.) en 8 Kleine Zwanen aanwezig op het Soerendonks Goor. Langs de Meirweg/Mispeleindse Heide waren 16 Canadese Ganzen aanwezig op 27-12. Op 26-12 vlogen ca 50 Taigarietganzen over de Ringselvennen. Het Beuven was op 23-12 goed voor 9 Grote Zaagbekken (waarvan 4 man). 
Op het Soerendonks Goor zat op 26-12 een vrouw Nonnetje.
Blauwe Kiekendieven
zijn waargenomen op in de Reuselse Moeren (vrouw op 23-12) en op de Strabrechtse Heide (adult man op 23-12)
; op 26-12 werd een man gezien bij het Soerendonks Goor. Op 24-12 waren 23 Wulpen present op de Paardse Heide/Middelbeers. In de Reuselse Moeren werd op 23-12 een Houtsnip opgemerkt. Bij de waterzuivering Hapert zat op 23-12 een Witgat.
Een Velduil zat rond 26-12 op een weipaal in Beleven/Reusel. IJsvogels zijn gezien langs de Groote Beerze bij Casteren (25-12), bij de waterzuivering Hapert (25-12), bij de Vlasrootvennen/Veldhoven (25-12) en op de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 26-12). Op 23-12 en 25-12 waren 3 Grote Gele Kwikstaarten present bij de waterzuivering Hapert; op 23-12 zat 1 ex bij Valkenswaard. Een Waterpieper werd op 23-12 opgemerkt bij het Grafven/Strabrechtse Heide; op 24-12 vlogen 2 ex boven de Vessemse Vennen. Een man en vrouw Roodborsttapuit waren op 23-12 present in de Reuselse Moeren.
Tenminste 1 Baardman werd op 23-12 gehoord bij Valkenswaard. Op 23-12 werden 2 Klapeksters geteld op de Strabrechtse Heide. Op de Cartierheide/Eersel verbleven >30 Kruisbekken op 23-12; op 24-12 werden 5 ex gezien bij het Flaes/Mispeleindse Heide en 29 ex op de Landschotse Heide; op 25-12 zaten ca 30 ex in het Philips de Jongh Park/Eindhoven. Op 27-12 werd een man Witbandkruisbek gezien in een groep van ca 20 Kruisbekken bij Lage Mierde (bron: DBA website).
Barmsijzen
zijn gezien bij Valkenswaard (5 ex op 23-12) en aan het Buspad/Reusel (1 ex op 24-12). Bij Vessem werden 2 Goudvinken opgemerkt op 24-12; op 25-12 zat 1 ex bij Netersel. Bij de waterzuivering Hapert vlogen 16 Putters over op 25-12; die dag verbleef 1 ex in een tuin in Eindhoven.

 

21-22 december (zaterdag-zondag)

's Avonds 21-12 kwamen 6 Blauwe Kiekendieven (waarvan 1 man) slapen op de Cartierheide/Eersel. Op 21-12 waren 30-35 Kruisbekken present in de Meelakkers/Geldrop.

 

16-20 december (maandag-vrijdag)

Bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein werden 3 Roerdompen gezien op 18-12; op 19-12 werden hier 5 ex geteld en op 20-12 3 ex; op 18-12 werd ook een Roerdomp gezien op de Visvijvers Bergeijk. Langs de Kleine Beerze in de Korstbroeken/Vessem verbleef op 19-12 een Grote Zilverreiger; op 20-12 werd 1 ex gezien op het Soerendonks Goor.
Het Soerendonks Goor e.o. was op 19-12 goed voor 33 Wilde Zwanen; op 20-12 werden 32 ex geteld. Op 18-12, 19-12 en 20-12 werden hier bovendien 8 Kleine Zwanen gezien. Op 19-12 vlogen ca 70 Toendrarietganzen over Geldrop.
Twee Bergeenden pleisterden op 17-12 op de Klotputten/Eindhoven. Aquabest/Best was op 18-12 goed voor een man en vrouw Witoogeend (zie foto) en mogelijk een hybride Witoogeend x Tafeleend. Op 18-12 zat een vrouw Grote Zaagbek op het Soerendonks Goor en een man op de Ringselvennen. Op 18-12 zat een vrouw Nonnetje op het Soerendonks Goor. Op het E3-strand/Eersel pleisterden tenminste 15 Brilduikers (waarvan 7 man) op 18-12.


Witoogeend, man en vrouw, Aquabest/Best, 18 december 2002 (Robert Kastelijn)


Op 16-12 werd een Blauwe Kiekendief gezien op de Strabrechtse Heide. Bij het Kiezelven/Strabrechtse Heide zat op 16-12 een Houtsnip. In Torenbroek/Reusel was op 19-12 een Witgat present. Een adulte Pontische Meeuw zat op 17-12 en 18-12 langs de Kanaaldijk in Tongelre/Eindhoven; op 20-12 zat een eerste wintervogel nog steeds op Enode/Nuenen .
Op 18-12 werden IJsvogels waargenomen op Aquabest en de Ringselvennen (ook op 20-12). Een Rouwkwikstaart zat op 18-12 bij Aquabest. Op 19-12 vloog een Grote Gele Kwikstaart over de Langakkers/Leenderstrijp. Roodborsttapuiten zijn gezien bij de Landsard/Wintelre (1 vrouw op 19-12) en de Langakkers (1 ex op 19-12).
Het Kasteelbos/Heeze was op 19-12 goed voor >12 Boomklevers en >20 Kruisbekken; op 19-12 zaten 7 Kruisbekken in Torenbroek/Reusel. Nabij Eersel werden 3 Putters gezien op 18-12. Bij Leende waren 8 Barmsijzen present op 19-12.

 

14-15 december (zaterdag-zondag)

Op Enode/Nuenen pleisterden >48 Aalscholvers op 15-12. Bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein waren op 14-12 maar liefst 7 Roerdompen aanwezig; op 15-12 werden 5 ex geteld; die dag werd voorts 1 ex gezien op de Visvijvers Bergeijk. Ten noorden van Soerendonk vlogen 3 Grote Zilverreigers op uit een beekje op 15-12; eveneens die dag vlogen 2 ex boven de Ringselvennen. Een vrouw Witoogeend verbleef op 15-12 op Aquabest/Best. Op het Beuven/Strabrechtse Heide waren 7 Grote Zaagbekken (waarvan 4 man) present op 15-12.
Het Soerendonks Goor e.o. was op 14-12 en 15-12 goed voor resp. 17 en 31 Wilde Zwanen en 8 Kleine Zwanen. Op 14-12 pleisterden ca 325 Wintertalingen op de Ringselvennen. 


Roerdomp, Ringselvennen/Budel-Dorplein, 14 december 2002 (Robert Kastelijn)


's Avonds 14-12 kwamen op de Cartierheide/Eersel 8 Blauwe Kiekendieven (waarvan 3 man) slapen; op 15-12 werd een vrouw gezien op de Strabrechtse Heide. Bij de Klotputten/Eindhoven verbleef op 15-12 een Goudplevier. Op 15-12 werden een Bokje en Witgat gezien bij de waterzuivering Hapert. Een adulte Pontische Meeuw verbleef op 14-12 langs de Zuid-Willemsvaart onder Helmond.
Bij de Ringselvennen zaten op 14-12 1 en op 15-12 2 IJsvogels; op 15-12 zat voorts 1 ex op Enode en 1 ex bij de waterzuivering Hapert. Twee Grote Gele Kwikstaarten werden op 15-12 gezien bij de waterzuivering Hapert. Op Aquabest was op 15-12 nog steeds een Rouwkwikstaart te bekijken. Op 15-12 zaten 3 Waterpiepers bij het Grafven/Strabrechtse Heide.
Op 15-12 zat een Roodborsttapuit bij de Klotputten. Tussen Bergeijk en Borkel & Schaft pleisterde op 14-12 een Bonte Kraai. De Cartierheide was op 14-12 goed voor een Klapekster; op 15-12 zat een vogel bij het Grafven. Bij de Ringselvennen werden op 15-12 enkele Baardmannen gehoord.
Op de Buikheide werden op 14-12 twee groepen van resp. 12 en 25 Kruisbekken gezien. Bij Vessem zat op 14-12 een Goudvink. Op geheime locatie pleisterden ca 10 Putters op 15-12; bij Hapert zaten deze dag 5 ex.


Putter, Kempen, 15 december 2002 (Robert Kastelijn)

 

9-13 december (maandag-vrijdag)

Bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein konden uitzonderlijk mooi Roerdompen worden gezien (o.a. lopend op het ijs langs de doorgaande weg): 3 ex op 9-12, 1 ex op 10-12 en 5 ex op 13-12. Het Soerendonks Goor was 's morgens 9-12 goed voor 8 Grote Zilverreigers (vertrekkend naar NW); op 11-12 zaten 2 ex in een weiland ten NO van Luyksgestel en vlogen 3 ex laag weg van de Ringselvennen; op 13-12 vloog 1 ex laag over de Paaldijk/Soerendonk.
Op en nabij het Soerendonks Goor verbleven >17 Wilde Zwanen op 9-12, 29 ex (waarvan 9 onv.) op 11-12 en zelfs 39 ex (waarvan 8 onv.) op 13-12; op 11-12 vlogen bovendien 2 ex richting NW over de Ringselvennen. Het Soerendonks Goor was op 11-12 voorts goed voor 8 Kleine Zwanen; op 13-12 waren 2 ex (langs de Paaldijk) present. Op 9-12 vlogen 15 Toendrarietganzen laag over de waterzuivering Hapert. 
Op de Ringselvennen pleisterden 6 Bergeenden op 13-12. Op 11-12 verbleven 2 man en 2 vrouw Grote Zaagbekken op afgraving 't Tipke/Maarheeze. Brilduikers waren aanwezig op het E3-strand/Eersel (13 ex waarvan 3 man op 10-12), Ter Spegelt/Eersel (6 ex waarvan 1 man op 10-12) en Visvijvers Valkenswaard (man op 11-12).
's Avonds 10-12 kwamen 2 man Blauwe Kiekendieven slapen op de Landschotse Heide. Een Bokje werd op 9-12 gezien bij de waterzuivering Hapert; op 11-12 werden hier 2 ex opgejaagd door een Sperwer. Op 11-12 zat bij de zuivering Hapert een Witgat.
IJsvogels zijn waargenomen op de Neterselse Heide (12-12 tam ex langs slootje in bos), langs de Groote Beerze in het Beersbroek/Netersel (10-12), bij de waterzuivering Hapert (11-12), vissend in een tuinvijver in Eersel (10-12), op de Visvijvers Bergeijk (9-12), bij Ekkersweijer/Son (10-12), aan een vijver langs de Schootense Dreef/Helmond (9-12) en bij de Ringselvennen (2 ex op 9-12, 1 ex op 13-12). 
In de rietbassins van de waterzuivering Hapert kwamen 's avonds 9-12 tenminste 3 Grote Gele Kwikstaarten slapen; overdag 10-12 en 11-12 zaten hier resp. 1 en 2 ex. De waterzuivering Hapert was voorts goed voor 5 Waterpiepers op 9-12 (slaapplaats); overdag 11-12 werden hier 2 ex gezien; op 13-12 werden losse Waterpiepers gezien op het Soerendonks Goor, langs de Paaldijk en bij de Ringselvennen.
Op 12-12 waren opvallend veel Merels (vele 10-tallen) present in De Hertgang/Landgoed De Utrecht. In de Strijpse Kampen/Wintelre werd op 10-12 een Roodborsttapuit gezien. Op de Visvijvers Bergeijk pleisterde op 9-12 een Klapekster; op de Neterselse Heide zat op 12-12 een vogel. Tussen Bergeijk en Borkel & Schaft zat op 11-12 nog steeds een Bonte Kraai.
Op 9-12 werden 2 Appelvinken gezien in Eindhoven (enkele dagen eerder werden op dezelfde locatie 3 ex waargenomen). Nabij Eindhoven werden 3 Goudvinken (1 man en 2 vrouw) waargenomen op 10-12; op 12-12 werden op Landgoed De Utrecht op twee locaties resp. 3 ex (1 man en 2 vrouw) en >2 ex gezien. 
In naaldbos aan de rand van de Visvijvers Bergeijk zat op 9-12 een groep van ca 30 Kruisbekken; op 11-12 pleisterden 3 ex op de Patersgronden/Valkenswaard; op 12-12 waren >3 ex aanwezig in De Hertgang en >2 ex op de Neterselse Heide. In een tuin in Eindhoven waren 7 Barmsijzen present op 9-12. Op 9-12 kwamen 108 Rietgorzen slapen bij de waterzuivering Hapert.

 

7-8 december (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 7-12 vloog een Roerdomp boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Grote Zilverreigers zijn gezien op de Kleine Flaes/Mispeleindse Heide (1 ex op 7-12), het Kromven/Landschotse Heide (1 ex op 7-12 en 8-12), Strabrechtse Heide (>4 ex op 7-12) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (2 ex op 7-12, 1 ex op 8-12). 
Op 8-12 vlogen 8 Wilde Zwanen over Aquabest/Best; 's middags 8-12 zaten 8 vogels op de Keijenhurk/Landschotse Heide, wellicht dezelfde groep. Op en bij het Soerendonks Goor waren op 7-12 o.a. 20 Wilde Zwanen (waarvan 8 onv.), 8 Kleine Zwanen, ca 125 Grauwe Ganzen,  1 Dwerggans (naar nu blijkt een escape) en ca 75 Slobeenden present. De Mispeleindse Heide was op 7-12 goed voor 76 Nijlganzen. Op afgraving 't Tipke/Maarheeze verbleef op 7-12 een man Grote Zaagbek.
Boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein vloog op 8-12 een late Bruine Kiekendief. Een man Blauwe Kiekendief was op 7-12 present op de Strabrechtse Heide; 's ochtends 8-12 vloog een vrouwkleed vogel bij de waterzuivering Hapert; tellen op de slaapplaats Cartierheide 's ochtends 8-12 leverde 6 Blauwe Kieken (waarvan 3 mannen) op. Boven afgraving 't Tipke was op 7-12 een onv. Slechtvalk aan het jagen. 
Op het Soerendonks Goor vloog op 7-12 een Bokje op. Langs de Zuid-Willemsvaart onder Helmond was op 7-12 een adulte Pontische Meeuw te bewonderen; op 8-12 verbleven 2 ex (een eerste winter en een derde winter vogel) op Enode/Nuenen.


Pontische Meeuw, 1e winter, Enode/Nuenen, 7 december 2002 (Robert Kastelijn)

Op de Paardse Heide/Middelbeers werden ca 3.200 pleisterende Houtduiven geteld op 7-12. IJsvogels zijn gezien op het Flaes (7-12), het Kromven/Landschotse Heide (7-12), de Vessemse Vennen (7-12), waterzuivering Hapert (8-12), Ekkersweijer/Best (8-12), Amazonelaan/Eindhoven (8-12) en de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 7-12, 2 ex op 8-12). 
Op 7-12 zat een Waterpieper bij het Soerendonks Goor; op 8-12 werd 1 ex gezien op Aquabest en 1 ex op het Beuven; minstens 7 ex kwamen 's avonds 8-12 slapen bij de waterzuivering Hapert; hier zaten bovendien 4 Grote Gele Kwikstaarten. Bij Aquabest was op 8-12 nog steeds een Rouwkwikstaart aanwezig.
Een groep van ca 50 Staartmezen zat op 7-12 bij het Goorven/Mispeleindse Heide. Op 8-12 werden Klapeksters gezien op de Cartierheide/Eersel (1 ex) en bij het Grafven/Strabrechtse Heide (1 ex).
Op 7-12 werden twee groepjes Kleine Barmsijzen op de Strabrechtse Heide gezien, nl. 18 ex bij het Beuven en 15 ex bij de Hoenderboom. Op de Strabrechtse Heide zat op 7-12 voorts een Goudvink; op 8-12 vloog 1 ex bij Eersel. Een groep van 25 Kruisbekken werd op 7-12 gezien op de Buikheide/Vessem; die dag zaten 15 ex op de Mispeleindse Heide en >11 ex bij het sportterrein van Vessem; op de Landschotse Heide pleisterden op 7-12 10 ex en vlogen ca 60 ex over; op 8-12 zat 1 ex op de golfbaan Welschap/Eindhoven. Bij de waterzuivering Hapert kwamen 's avonds 8-12 tenminste 200 Rietgorzen slapen. 

 

2-6 december (maandag-vrijdag)

Tenminste 5 Grote Zilverreigers pleisterden op 6-12 op de Strabrechtse Heide (3 ex op 5-12); op 2-12 en 6-12 zaten voorts resp. 1 en 2 ex op het Soerendonks Goor. Het Soerdonks Goor e.o. was op 6-12 goed voor 18 Wilde Zwanen, 8 Kleine Zwanen en 1 Dwerggans. Het E3-strand/Eersel was op 2-12 goed voor 19 Brilduikers (waarvan 5 man). Op het Grafven/Strabrechtse Heide was op 3-12 een Casarca aanwezig.
Op 2-12 vloog ten oosten van Budel een Rode Wouw richting ZW. Bij de Landsard/Wintelre was op 2-12 een vrouwkleed Blauwe Kiekendief present; op 6-12 zat een adult man op de Strabrechtse Heide.
Op 4-12 werd een IJsvogel gezien langs de Dommel in Gennep/Eindhoven. Dagelijks worden Grote Gele Kwikstaarten (max. 3 ex) gezien in het centrum van Eindhoven nabij de Vestdijk. Af en toe wordt een Kuifleeuwerik waargenomen bij het station Eindhoven. Begin december werden 8 Baardmannen gezien op de Visvijvers Valkenswaard.
Een Roodborsttapuit was op 2-12 en 5-12 present bij de Landsard. Op 4-12 werd een man Zwartkop gezien in een tuin in Reusel. Een Tjiftjaf werd op 3-12 gezien bij Voortje/Mierlo. 
Op een stukje hei bij de Coevering/Geldrop verbleef op 2-12 en 4-12 een Klapekster. In Netersel vloog op 2-12 een Goudvink over. Op 6-12 vlogen 2 Kruisbekken over bij het Waschven/Strabrechtse Heide. 

 

1 december (zondag)

Zie novemberoverzicht voor waarnemingen van 1 december.