Waarnemingen van Vogels in de Kempen
November 2002

 

30 november-1 december (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 30-11 waren tenminste 5 Grote Zilverreigers present op de Strabrechtse Heide (6-10 ex op 1-12) en 2 ex op het Soerendonks Goor; op 1-12 waren 3 vogels te vinden bij de Ringselvennen. Bij Ekkersrijt/Eindhoven werd op 30-11 een Kwak gezien.
Langs de Paaldijk en op het Soerendonks Goor waren op 30-11 en 1-12 18 Wilde Zwanen en 8 Kleine Zwanen present. Het Soerendonks Goor was op 30-11 en 1-12 nog steeds goed voor een Dwerggans; op 30-11 werden hier ca 100 Grauwe Ganzen geteld.


Wilde Zwanen, Soerendonks Goor, 1 december 2002 (Robert Kastelijn)

Blauwe Kiekendieven zijn waargenomen bij de waterzuivering Hapert (vrouw of onv. op 1-12), de Landsard/Wintelre (vrouwkleed ex op 1-12), op de Cartierheide ('s avonds 1-12 slaapplaats van 6 vogels waarvan 2 mannen), op de Strabrechtse Heide (man op 1-12) en bij de Ringselvennen (onv. man op 1-12). Twee Kraanvogels vlogen op 1-12 in zuidelijke richting over de Witrijt/Eersel. Een Bokje werd op 30-11 gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide. 
Op 30-11 zat een IJsvogel op het Beuven. Bij de waterzuivering Hapert verbleef op 1-12 een Grote Gele Kwikstaart; op 30-11 werd 1 ex gezien langs de Tongelreep bij de Patersgronden/valkenswaard. Een Waterpieper verbleef op 30-11 bij de Ringselvennen. Bij het Grafven/Strabrechtse Heide werd op 30-11 en 1-12 een Klapekster gezien; op 1-12 zat 1 ex op de Cartierheide. 
Langs de Bergeijksedijk tussen Bergeijk en Borkel & Schaft zat op 30-11 nog steeds een Bonte Kraai. Zeer bijzonder was een Notenkraker die op 1-12 op een voedertafel in Nuenen werd gezien.
Kruisbekken
zijn waargenomen bij het Rouwven/Wintelre (26 ex op 30-11), Leemkuilen (Buikheide)/Vessem (groep van 60 ex op 30-11), Groot Meer/Vessem (18 ex op 30-11), omgeving Biesven/ Leenderbos (ca 100 ex op 30-11), Rusthoek/Strabrechtse Heide (12 ex overvliegend op 30-11), Hoenderboom/Strabrechtse Heide (3 ex op 30-11). Bij het Soerendonks Goor waren 2 1-2 Barmsijzen present op 30-11. Op 30-11 waren >3 Goudvinken present op de Strabrechtse Heide; bij Middelbeers waren 4 ex te vinden op 1-12.

 

25-29 november (maandag-vrijdag)

Op de Strabrechtse Heide waren op 25-11 en 27-11 resp. 5 en 8 Grote Zilverreigers present; op 25-11 zaten >3 ex op de Visvijvers Valkenswaard; op 26-11 verbleef 1 ex op het Soerendonks Goor; op 28-11 was 1 ex present op het Withollandven/Landschotse Heide. 
Langs de Paaldijk/Soerendonk en op het Soerendonks Goor pleisterde een groep van 18 Wilde Zwanen (waarvan 8 onv.) en 8 Kleine Zwanen op 26-11 en 29-11. 
Op 26-11 waren ca 105 Grauwe Ganzen op en nabij het Soerendonks Goor aanwezig. Op 25-11, 27-11 en 29-11 was de Dwerggans van het Soerendonks Goor nog steeds aanwezig. Langs de Meirweg/Mispeleindse Heide pleisterden 78 Nijlganzen op 28-11.
Het E3-strand was op 25-11 en 26-11 goed voor resp. 22 (waarvan 7 man) en 20 (7 man) Brilduikers. Op 26-11 waren 5 Grote Zaagbekken (waarvan 2 mannen) present op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 27-11 werden hier 2 mannen geteld.
Een vrouw Blauwe Kiekendief vloog op 26-11 (om 16:50 uur) boven de Landschotse Heide; op 26-11 zat voorts 1 vrouw op het Kranenveld/Soerendonk; op 27-11 was een man aanwezig op de Strabrechtse Heide. Langs de Paaldijk verbleef op 26-11 een man Smelleken
Boven Heeze vloog op 25-11 een groepje van 6 Kraanvogels in zuidelijke richting; op 28-11 vlogen 19 ex over Heeze richting Z (om 11:50 uur) en 3 vogels richting ZW over Diepenhoek/Someren (om 13:00 uur) .
Op Aquabest/Best zaten 4 Scholeksters op 28-11. Op 't Heike/Netersel verbleef op 26-11 en 29-11 een groep van resp. 137 en 141 Wulpen. Een Kemphaan zat op 26-11 langs de Gastelse Heikant/Soerendonk.
IJsvogels
zaten bij het Beuven (25-11), Withollandven (26-11) en Soerendonks Goor (26-11). Een Rouwkwikstaart was op 28-11 nog steeds present op Aquabest. Bij Enode/Nuenen zat op 28-11 een Grote Gele Kwikstaart. Op 26-11 vloog een Waterpieper over de Paaldijk; op 28-11 vloog een vogel langs de Kleine Dommel tussen Eindhoven en Nuenen. Bij de Landsard/Wintelre waren 3 Roodborsttapuiten aanwezig op 25-11; op 28-11 werden hier 1 man en 1 vrouw gezien. 
Op 25-11 zat een Klapekster op de Visvijvers Valkenswaard; op de Groote Heide/Soerendonk zat 1 ex op 26-11; op 27-11 werden 1 ex gezien op de Landschotse Heide (op zonnebloemakker) en 2 ex op de Strabrechtse Heide.
Barmsijzen waren te vinden ten oosten van Soerendonk (ca 10 ex op 26-11) en bij het Soerendonks Goor (>2 ex op 26-11); in Netersel zat een groep van 18 Kleine Barmsijzen op 28-11; op 29-11 werden 2 ex gezien bij het Soerendonks Goor. Drie Putters vlogen op 26-11 laag over het Soerendonks Goor; op 27-11 vlogen 8 ex over de Strabrechtse Heide; op 28-11 waren 2 ex present bij Eersel. Nabij Eersel werd een Goudvink waargenomen op 26-11. Kruisbekken werden gehoord bij het E3-strand op 26-11; die dag zaten >20 ex op de golfbaan Welschap/Eindhoven; op 27-11 zaten 13 ex bij het Withollandven.

 

23-24 november (zaterdag-zondag)

Trektellingen

24 november:

23 november:

Grote Zilverreigers zijn gezien op de Mispeleindse Heide (1 ex op 23-11), de Keijenhurk/Landschotse Heide (1 ex op 23-11), Strabrechtse Heide (8 ex op 23-11), Soerendonks Goor (2 ex op 23-11, 1 ex op 24-11) en Ringselvennen/Budel-Dorplein (1 ex op 24-11). Op de Visvijvers Bergeijk zaten 2 Roerdompen op 24-11.
Op 23-11 waren 24 Wilde Zwanen (waaronder 8 onv.; 24 ex vermoedelijk incl. Kleine Zwanen) present op het Soerendonks Goor; op 24-11 zaten hier 17 Wilde Zwanen, 6 Kleine Zwanen en een ongeringde Dwerggans (zie foto's). 


Kleine Zwanen, Soerendonks Goor, 24 november 2002 (Robert Kastelijn)


Dwerggans, Soerendonks Goor, 24 november 2002 (Robert Kastelijn)

Een Casarca werd op 24-11 gezien op het Grafven/Strabrechtse Heide. Op het Beuven verbleven 17 Grote Zaagbekken op 23-11; afgraving 't Tipke/Maarheeze was op 23-11 en 24-11 goed voor resp. 19 ex (waarvan 7 mannen) en ca 14 ex.
Slaapplaatstellingen van Blauwe Kiekendieven 's avonds 23-11 leverden de volgende resultaten op: Reuselse Moeren 1 ex (vrouw/onv.), Cartierheide/Eersel 7 ex (waarvan 2 mannen) en Strabrechtse Heide 2 ex (waarvan 1 man). Overige waarnemingen van Blauwe Kiekendieven zijn: 1 man op de Landschotse Heide (23-11 's ochtends), 1 man aan de zuidzijde van de Oirschotse Heide (23-11 om 16:25 uur), 2 adulte mannen op de Strabrechtse Heide (24-11), 1 vrouwkleed ex bij het Soerendonks Goor (24-11) en 1 ex bij de Ringselvennen (24-11).
Op de Strabrechtse Heide pleisterde op 23-11 een onvolwassen Ruigpootbuizerd; naar verluit was deze vogel al vanaf 21-11 aanwezig. Een man Smelleken vloog op 23-11 boven een akker bij de Mispeleindse Heide. 
's Avonds 23-11 kwamen 75 Wulpen slapen op de Landschotse Heide; op 24-11 pleisterden 106 ex op 't Heike/Netersel. Twee Bokjes waren op 24-11 present op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Bij het Beuven vloog op 24-11 een Houtsnip op.
Op 23-11 werden forse groepen Houtduiven waargenomen bij de Landschotse Heide (1.200 ex) en nabij de Mispeleindse Heide (2.400 ex). IJsvogels zijn waargenomen op de Mispeleindse Heide (4 ex op 23-11), Landschotse Heide (23-11),  afgravingen Ploegstraat/Best (23-11) en Visvijvers Bergeijk (3 ex op 24-11).
Op het Beuven waren 3 Waterpiepers te vinden op 23-11; op 24-11 kwamen ca 20 ex slapen op het Soerendonks Goor. Een Rouwkwikstaart was op 23-11 nog steeds te vinden bij Aquabest/Best.
Ten zuiden van de Oirschotse Heide zaten 2 Roodborsttapuiten (man en vrouw) op 23-11. Bij Aquabest werd op 23-11 en 24-11 een Tjiftjaf vastgesteld. Verspreid op de Strabrechtse Heide zaten op 23-11 3 Klapeksters; op 23-11 zat voorts 1 ex op de Landschotse Heide, 1 ex op de Mispeleindse Heide en 1 ex op de Gastelse Heide/Soerendonk; op 24-11 werd 1 ex gezien bij het Beuven, 1 ex bij de Ringselvennen en 1 ex op de Loozerheide.
Op het Beuven kwamen 's avonds 23-11 >100.000 Spreeuwen slapen; ook op de Vessemse Vennen (Klein Meer) was een slaapplaats van 1000-den, wellicht 10.000-den, ex aanwezig. Langs de Bergeijkse Dijk tussen Bergeijk en Borkel & Schaft verbleef 24-11 nog steeds een Bonte Kraai.
Kruisbekken
werden vastgesteld op de Mispeleindse Heide (ca 22 ex op 23-11), Landschotse Heide (3 ex op 23-11), Oirschotse Heide (2 ex op 24-11) en nabij het Beuven (ca 30 ex op 23-11). Een Putter vloog op 23-11 over de Paardse Heide/Middelbeers; die dag werd voorts 1 ex gezien bij Aquabest; op 24-11 zaten 8 ex bij de Ringselvennen en 1 ex op de Loozerheide. In een park in Eindhoven pleisterde op 23-11 een Appelvink. Op de Mispeleindse Heide werden op 23-11 een Goudvink gehoord; op 24-11 zat 1 ex op de Strabrechtse Heide. Een een groep van 42 Kleine Barmsijzen werd op 23-11 gezien op de Mispeleindse Heide. Nabij de Vessemse Vennen waren >4 Barmsijzen te vinden op 23-11; bij het Soerendonks Goor zaten 4 ex op 24-11.

 

18-22 november (maandag-vrijdag)

Op 18-11 werden 4 Grote Zilverreigers op de Strabrechtse Heide geteld; op 19-11 zat 1 ex op het Scheidingsven/Strabrechtse Heide en 1 ex op het Soerendonks Goor; op 20-11 werden 7 ex op diverse vennen op de Strabrechtse Heide gezien; nabij Valkenswaard zaten 4 ex op 22-11.
Op het Soerendonks Goor verbleven 21 Wilde Zwanen (waarvan 8 onv.) op 21-11. Nabij Valkenswaard werden 320 Krakeenden en 1 Witoogeend geteld op 22-1. Op het E3-strand werden op 18-11, 19-11, 20-11 en 21-11 resp. 14 (5 mannen), 15 (5 mannen), 21 (7 mannen) en 15 Brilduikers geteld. Het Beuven was op 20-11 goed voor 4 Grote Zaagbekken (waarvan 2 mannen).
Op de Cartierheide/Eersel kwamen 's avonds 19-11 3 Blauwe Kiekendieven (waarvan 1 man) slapen; op 21-11vloog 1 vrouwkleed vogel bij de waterzuivering Hapert, kwam een man slapen op de Landschotse Heide, en werd 1 ex gezien op de Strabrechtse Heide; op 22-11 was 1 man present op de Landschotse Heide (om 7:10 uur), 2 man bij het Platvoetje/Strabrechtse Heide, en 2 ex (waarvan 1 man) op het Kranenveld/Soerendonk.

De afgelopen dagen, en dan met name op 20-11, zijn flinke aantallen Kraanvogels vastgesteld:

's Avonds 21-11 vlogen 80 Wulpen over de Landschotse Heide. Nabij Valkenswaard werd een IJsvogel waargenomen op 22-11. Op 18-11 vloog een Grote Gele Kwikstaart over de Langakkers/Leenderstrijp; op 20-11 zat 1 ex in het Citycentrum/Veldhoven; op 21-11 vloog 1 ex over Eindhoven en waren 2 ex present bij de waterzuivering Hapert; op 22-11 was 1 ex aanwezig bij Valkenswaard. Bij Aquabest/Best zat op 21-11 een adult winterkleed Rouwkwikstaart. Een groep van ca 25 Waterpiepers was op 22-11 te vinden bij de schaapskooi op de Groote Heide/Soerendonk. Op 22-1 zat een groep van >500 Veldleeuweriken op een akker bij de Landsard/Wintelre.
In Waalre zong op 21-11 een Zwarte Roodstaart. Bij de Landsard werden op 22-11 4 Roodborsttapuiten (waarvan 2 mannen) gezien. Een Klapekster werd op 19-11 gezien bij de Galgeberg/Strabrechtse Heide; op 20-11 zat 1 ex bij de Hoenderboom/Strabrechtse Heide. Bij het Beuven vlogen 20-30.000 Spreeuwen op 20-11 (slaapplaats). Langs de Bergeijkse Dijk tussen Bergeijk en Borkel & Schaft verbleef op 20-11 en 21-11 een Bonte Kraai.
Nabij Eersel werden 2 Goudvinken waargenomen op 18-11; op 19-11 werden 5 ex (3 mannen) gezien bij Mierlo; op 22-11 zaten 2 ex bij Middelbeers. Drie Kruisbekken vlogen op 21-11 bij het Kromven/Landschotse Heide; op 22-11 waren >25 ex present op de Cartierheide en 3 ex op de Landschotse Heide.

 

16-17 november (zaterdag-zondag)

Trektellingen

17 november:

16 november:

Op 17-11 was een Roerdomp te vinden op het Beuven/Strabrechtse Heide. Grote Zilverreigers zijn gezien aan het Flaes/Mispeleindse Heide (1 ex op 16-11 en 17-11), in Veldhoven (1 ex overvliegend op 17-11), op de Strabrechtse Heide (3 ex op 16-11, ca 6 ex op 17-11), op de Visvijvers Valkenswaard (2 ex op 17-11), op de Groote Heide/Soerendonk (1 ex op 16-11), op het Soerendonks Goor (1 ex, zonder rode poten, op 16-11) en bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein (1 ex op 17-11). 
Het Beuven/Strabrechtse Heide was op 16-11 nog steeds goed voor 4 Grote Zaagbekken. Een hybride Witoogeend x Tafeleend was op 17-11 aanwezig op de Visvijvers Valkenswaard, evenals ruim 400 Krakeenden.
Een man Blauwe Kiekendief vloog op 16-11 boven het Kranenveld/Soerendonk; op 17-11 werd een man waargenomen op de Strabrechtse Heide en een vrouwkleed ex boven de Ringselvennen; die dag kwamen 's avonds 1 man slapen op de Landschotse Heide en 5 ex (waarvan 1 man) op de Cartierheide/Eersel. 
Bij het Beuven werd op 16-11 en 17-11 een Houtsnip gezien. Op 16-11 en 17-11 werden 5 Bokjes gezien op de Loozerheide/Budel-Dorplein en 1 ex bij de Ringselvennen. Langs de Zuid-Willemsvaart bij Helmond verbleef op 16-11 een Pontische Meeuw
Op het Flaes zat op 16-11 een IJsvogel; die dag werd voorts 1 ex gezien aan de Dommel bij het TU-terrein/Eindhoven. Een Rouwkwikstaart zat op 16-11 bij Aquabest/Best (zie foto).


Rouwkwikstaart, Aquabest/Best, 16 november 2002 (Robert Kastelijn)

Op 16-11 werden Klapeksters gezien op de Landschotse Heide en de Grijze Steen/Netersel; op 17-11 waren vogels  aanwezig op de Mispeleindse Heide, Cartierheide, Strabrechtse Heide, Loozerheide (2 ex) en bij de Ringselvennen. Kruisbekken zijn gezien/gehoord op de Landschotse Heide (4 ex op 16-11), Mispeleindse Heide (op 16-11 diverse groepen gehoord bij Goorven en 23 ex bij Flaes), Cartierheide (7 ex op 17-11) en in Eersel (2 ex overvliegend op 17-11). Bij Oirschot waren 4 Goudvinken aanwezig op 16-11; op 17-11 waren 2 ex te vinden op de Strabrechtse Heide. Op de Visvijvers Valkenswaard werden 4 Kleine Barmsijzen gezien op 17-11. Op de Loozerheide waren 13 Putters aanwezig op 17-11.

 

11-15 november (maandag-vrijdag)

Volgens de DBA-site werd op 14-11 een Zwarte Ibis gezien bij Moergestel; de vogel vloog om 15:45 uur laag over de A58 en landde mogelijk in natuurgebied De Stille Wille. 
Een Grote Zilverreiger was op 15-11 present op de Landschotse Heide; die dag werden 3 ex gezien op de Strabrechtse Heide. Op 11-11 waren 13 Brilduikers (waarvan 4 man) te vinden op het E3-strand/Eersel. Op het Beuven zaten 4 Grote Zaagbekken (2 man en 2 vrouw) op 15-11.
Op 14-11 vloog een Rode Wouw over Eersel. Bij de Landsard/Wintelre werd op 11-11 en 12-11 een man Blauwe Kiekendief gezien; op 12-11 zat een vrouwkleed vogel op de Groote Heide/Soerendonk; 's avonds 14-11 kwam een man slapen op de Landschotse Heide; op 15-11 werd een man en vrouwkleed ex gezien op de Strabrechtse Heide. Op 15-11 vlogen 8 Goudplevieren over het Beleven/Reusel. Op het Beuven was op 11-11 een 2e winterkleed Dwergmeeuw aanwezig.
Opmerkelijk was een IJsvogel die over een tuin in Reusel vloog op 11-11; op 13-11 was 1 ex present op Enode/Nuenen. Een Grote Gele Kwikstaart zat op 13-11 op Enode; op 14-11 vloog 1 ex over de Landschotse Heide.
Een Bonte Kraai werd op 14-11 gezien langs de Bergeijksedijk tussen Bergeijk en Borkel & Schaft. Op 12-11 werd een Klapekster gezien bij het Meeuwven/Aalst; op 14-11 verbleef 1 ex op de Landschotse Heide en op 15-11 zat 1 ex bij het Grafven/Strabrechtse Heide. 
Bij Eersel werden 2 Goudvinken waargenomen op 11-11. Aan de westrand van de Groote Heide/Soerendonk zaten 10-tallen Kruisbekken op 12-11; op 15-11 waren >20 ex present op de golfbaan Welschap/Eindhoven.

 

9-10 november (zaterdag-zondag)

Trektellingen

10 november:

9 november:

De vennen op de Landschotse Heide (m.n. Keijenhurk) waren op 9-11 goed voor > 52 Dodaarzen. Tenminste 11 Grote Zilverreigers werden op 9-11 geteld op de Strabrechtse Heide; op 9-11 en 10-11 zat bovendien 1 ex op het Soerendonks Goor (deze vogel, eerder t/m 25-10 gezien op de Strabrechtse Heide, heeft een zwarte snavel en opvallend rode poten; zie foto); op 10-11 werden 2 Grote Zilvers gezien op het Flaes/Mispeleindse Heide en 2 ex op de Strabrechtse Heide. 


Grote Zilverreiger,
Soerendonks Goor, 10 november 2002 (Robert Kastelijn)

Op en ten zuiden van de Mispeleindse Heide waren maar liefst 173 Nijlganzen aanwezig op 10-11. Op het Grafven/Strabrechtse Heide zat op 10-11 een Casarca. Afgraving 't Tipke/Maarheeze was op 10-11 goed voor 3 Grote Zaagbekken (waarvan 2 man).
Een Visarend werd op 9-11 gezien op de Visvijvers Bergeijk. Op de Strabrechtse Heide verbleven 2 Blauwe Kiekendieven (w.v. 1 adult man) op 9-11 en 10-11; 's avonds 9-11 kwam een man slapen op de Landschotse Heide; op 10-11 was een adult man present op de Gastelse Heide/Soerendonk; op 9-11 werden een man en vrouwkleed (ook op 10-11) gezien bij de Ringselvennen; 's avonds 10-11 kwamen 3 ex (waarvan 1 onv. man) slapen op de Cartierheide/Eersel. Op 9-11 werd een adult man Slechtvalk gezien bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide. 
Op 't Heike/Netersel waren 88 Wulpen aanwezig op 9-11. Op 10-11 werd een Bokje waargenomen op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Bij het Freulelaantje/Strabrechtse Heide werd op 9-11 een Houtsnip waargenomen. Een adulte Pontische Meeuw was op 9-11 present bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein.
IJsvogels werden gezien in het Nuenens Broek (9-11), bij de Kapeller Put/Heeze (2 ex op 9-11), Beuven/Strabrechtse Heide (9-11) en Soerendonks Goor (9-11). Op het Grafven/Strabrechtse Heide pleisterde op 9-11 een WaterpieperGrote Gele Kwikstaarten waren te vinden langs een slootje bij Bokt/Eindhoven (10-11), langs de Tongelreep bij de Patersgronden/Valkenswaard (onv. op 9-11) en langs de Tongelreep bij Valkenswaard-Leenderbos (adult op 9-11).
In een gemengde groep mezen op de Landschotse Heide op 9-11 zaten ca 30 Kuifmezen. Op 9-11 werden >15 Boomklevers gezien/gehoord in Kastleebos Heeze en bij de Kapeller Put. Klapeksters zijn gezien op de Mispeleindse Heide (10-11), Landschotse Heide (9-11), Cartierheide (10-11), Strabrechtse Heide (3 ex op 9-11 en 2 ex op 10-11), Gastelse Heide/Soerendonk (10-11) en bij de Ringselvennen (2 ex op 9-11, 1 ex op 10-11).
Op 9-11 vloog een Putter over de Vessemse Vennen; ca 10 ex waren op 10-11 te vinden op de Loozerheide. Op 9-11 waren 2 Barmsijzen present bij de Visvijvers Bergeijk; bij het Beuven vloog op 9-11 1 ex rond. Bij het Flaes waren 2 Kleine Barmsijzen present op 10-11. Kruisbekken waren te vinden op Landgoed De Utrecht (veel gehoord op 10-11; groep van 16 ex bij het Flaes), bij de Vessemse Vennen (25-30 ex op 9-11), op de Landschotse Heide (>2 ex op 9-11), bij Papenvoort tussen Nuenen en Stiphout (3 ex overvl. op 9-11), bij de Pastoorsweijers/Bergeijk (12 ex op 9-11), op de Cartierheide (diverse ex op 10-11) en bij het Beuven (4 ex op 9-11). Goudvinken werden gezien in Reusel (1 ex overvl. op 9-11), bij Bergeijk (2 ex op 9-11) en op de Strabrechtse Heide (4 ex op 10-11). 

 

4-8 november (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Een Geoorde Fuut was op 6-11 nog steeds present op het E3-strand/Eersel. Op 5-11 en 7-11 waren resp. 2 en 4 Grote Zilverreigers te vinden op het Flaes/Mispeleindse Heide; op 6-11 en 8-11 zaten resp. 1 en 3 ex op het Soerendonks Goor.
Op akkers langs de Meirweg (zuidzijde Mispeleindse Heide) zaten maar liefst 131 Nijlganzen op 5-11. Op het Goorven/Mispeleindse Heide zat op 7-11 een vrouw Zwarte Zee-eend. Het E3-strand was op 6-11 goed voor 13 Brilduikers.
Op de Cartierheide/Eersel kwamen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven slapen op 7-11; die dag was 1 man aanwezig op de Mispeleindse Heide. Op 6-11 vlogen om 14:00 uur ca 100 Kraanvogels over Braakhuizen/Geldrop; deze vogels zijn ook over de Strabrechtse Heide waargenomen.
IJsvogels
waren aanwezig op Ter Spegelt/Eersel (4-11), en het Flaes (5-11). Een Waterpieper werd op 4-11 gezien bij Ter Spegelt. Klapeksters waren present op de Mispeleindse Heide (7-11) en de Cartierheide (7-11). 
Kruisbekken
waren aanwezig bij het Flaes (4 ex op 5-11 en 7-11) en Goorven (7 ex op 8-11). Op 5-11 zaten 3 Kleine Barmsijzen bi het Flaes. Goudvinken waren te vinden op Landgoed De Utrecht (2 ex op 5-11, 1 man op 8-11).

 

1-3 november (vrijdag-zondag)

Trektellingen

3 november:

2 november:

1 november:

Op het Flaes/Mispeleindse Heide werden 48 Dodaarzen geteld op 3-11. Twee Roerdompen werden op 3-11 gezien op de Visvijvers Bergeijk. Op de Strabrechtse Heide waren 14 Grote Zilverreigers present op 2-11; op 3-11 pleisterden 2 ex op het Goorven/Mispeleindse Heide. 
Maar liefst 43 Canadese Ganzen waren op 3-11 te vinden op het Flaes. Een schuwe Brandgans pleisterde op 1-11 en 2-11 op het Kromven/Landschotse Heide. Op het Beuven verbleef op 2-11 en man Grote Zaagbek; op 3-11 vloog 1 ex over de Ringselvennen.
Bij de Ringselvennen was een vrouw/onv. Bruine Kiekendief te vinden op 3-11. 's Morgens 1-11 vertrok een vrouw Blauwe Kiekendief van de slaapplaats Landschotse Heide; op 2-11 waren 1 vrouw op de Landschotse Heide, een man en vrouw op de Groote Heide/Soerendonk en 3 vogels (1 man) op de Strabrechtse Heide present; op 3-11 verbleef een vrouwkleed ex op de Landschotse Heide en op de Plateaux/Valkenswaard; tevens zat 1 ex bij de Ringselvennen. Op 2-11 was een Slechtvalk present bij het Beuven; op 1-11 verbleef 1 ex bij de Ringselvennen. Een Smelleken was op 3-11 aanwezig op de Mispeleindse Heide.
Op 1-11 streken om 15:00 uur 28 Kraanvogels neer op de Strabrechtse Heide; op 3-11 (om 10:00 uur) trokken 38-40 ex over de Ringselvennen. Op 3-11 werd op diverse locaties in de Kempen behoorlijke Kievitentrek opgemerkt. Bij Leenderstrijp werd op 2-11 een gewonde Houtsnip aangetroffen.
IJsvogels waren present op de Landschotse Heide (2 ex op 1-11, 1 ex op 2-11), bij de waterzuivering Hapert (1-11), langs het Beatrixkanaal/Eindhoven (3-11), op de Visvijvers Bergeijk (3-11), op het Beuven (2-11), op het Soerendonks Goor (1 ex op 2-11, 2 ex op 3-11) en bij de Ringselvennen (1-11 en 3-11). Op 3-11 trok een extreem late Gierzwaluw over de Langakkers/Leenderstrijp.
Een vrouw Rouwkwikstaart werd op 2-11 waargenomen bij Aquabest/Best. Op 1-11 zaten bij de waterzuivering Hapert 4 Grote Gele Kwikstaarten (2 ad. en 2 onv.); op 2-11 pleisterden 2 ex bij het Soerendonks Goor; 1 ex was op 1-11 en 3-11 aanwezig bij de Ringselvennen. Een Waterpieper zat op 1-11 op het Soerendonks Goor. Een man Roodborsttapuit was op 1-11 aanwezig bij de waterzuivering Hapert. 
Klapeksters zijn gezien op de Mispeleindse Heide (3-11), Neterselse Heide (3-11), Landschotse Heide (1-11 t/m 3-11), de Strabrechtse Heide (5 ex op 2-11), Groote Heide/Soerendonk (2-11), Kranenveld/Soerendonks Goor (2-11 en 3-11) en bij de Ringselvennen (3-11). 
Op het Beuven werd op 2-11 een Baardman vastgesteld; voorts was hier die dag een slaapplaats van ca 150.000 Spreeuwen. Op een zonnebloemakker bij het Berkven/Landschotse Heide zat op 1-11 een groep van ca 120 Groenlingen. Zes Putters zaten op 2-11 bij de Visvijvers Valkenswaard; op 3-11 waren ca 15 ex aanwezig bij de Ringselvennen. Op de Mispeleindse Heide werden 3 Barmsijzen gezien op 3-11. Op 3-11 waren 3 Kruisbekken aanwezig in De Baest/Oirschot en ca 30 ex bij de Hoenderboom/Strabrechtse Heide.