Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Oktober 2002

 

28-31 oktober (maandag-donderdag)

Trektellingen

31 oktober:

30 oktober:

29 oktober:

28 oktober:

's Middags 29-10 was een eerste winterkleed Parelduiker kortstondig aanwezig op het E3-strand/Eersel; hier was op 29-10 t/m 31-10 bovendien een Geoorde Fuut aanwezig. De Keijenhurk/Landschotse Heide was op 30-10 goed voor >36 Dodaarzen
Op 31-10 werd een Roerdomp gezien op de Visvijvers Bergeijk. Op het Grafven/Strabrechtse Heide verbleven maar liefst 17 Grote Zilverreigers op 29-10, 9 ex op 30-10 en 12 ex op 31-10.
Het Soerendonks Goor was op 31-10 goed voor 95 Grauwe Ganzen, 305 Krakeenden en 45 Smienten. Op het Grafven pleisterden 70 Nijlganzen op 29-10.
Bij de Landsard/Wintelre werden op 28-10 1 vrouw en op 29-10 1 man en 1 vrouw Blauwe Kiekendief waargenomen; op 29-10 waren 1 man en 1 vrouw present op de Strabrechtse Heide; 's ochtends 30-10 vertrok een vrouw van de slaapplaats Landschotse Heide; een vrouw/onv. was op 31-10 aan het jagen bij de Ringselvennen; op 31-10 was voorts 1 ex aanwezig op de Strabrechtse Heide
Late Bruine Kiekendieven (man, vrouw en onv.) waren op 31-10 aanwezig bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een onv. Slechtvalk was op 28-10 aan het jagen boven het E3-strand; op 29-10 vloog een onv. vogel over de Paaldijk/Soerendonk. In De Velden/Eersel was op 28-10 een vrouw Smelleken aan het jagen. 
Op 31-10 trokken 13 Kraanvogels over de Strabrechtse Heide. Een behoorlijk late Oeverloper verbleef op 29-10 op het E3-strand. Bij de Ringselvennen vloog op 31-10 een Bonte Strandloper rond. Op 28-10 waren 2 Dwergmeeuwen (adult winter en tweede winter) aanwezig op het E3-strand. 
IJsvogels zijn waargenomen op Ter Spegelt/Eersel (28-10), de Keijenhurk (30-10), de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 31-10), het Soerendonks Goor (2 ex op 31-10) en de Ringselvennen (31-10). Twee Waterpiepers vlogen op 28-10 over het E3-strand; op 29-10 zat hier 1 ex; op 31-10 waren 2 ex present bij het Soerendonks Goor. Bij Ter Spegelt was op 29-10 een Grote Gele Kwikstaart aanwezig; die dag vloog 1 ex over de Paaldijk/Soerendonk; op 30-10 pleisterden 2 ex op het Soerendonks Goor en op 31-10 vlogen hier 3 ex laag over; op 31-10 was 1 ex aanwezig bij de Ringselvennen. 
Klapeksters zijn waargenomen op de Strabrechtse Heide (2 ex op 29-10, 3 ex op 31-10), Landschotse Heide (30-10), Kranenveld/Soerendonk (31-10) en Ringselvennen (31-10). Op 30-10 pleisterden >20 Kruisbekken aan de NW-rand van de Cartierheide/Eersel; die dag waren 15 ex present bij het Grafven. 

 

26-27 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen (26-10 harde, 27-10 zeer harde wind; vanaf 27-10 wintertijd)

27 oktober:

26 oktober:

Het Grafven/Strabrechtse Heide was op 26-10 goed voor 12 Grote Zilverreigers. Op 26-10 verbleven ca 450 Krakeenden en een adult man Bronskopeend (geringd, vermoedelijk escape) op het Soerendonks Goor. 


Bronskopeend, adult man, Soerendonks Goor, 26 oktober 2002 (Robert Kastelijn)

Op 26-10 werd een vrouwkleed Blauwe Kiekendief gezien op de Landschotse Heide; 's avonds 26-10 kwamen 2 man slapen op de Cartierheide/Eersel. 
Bij Netersel waren 147 Wulpen present op 27-10. Op 26-10 werd een redelijk late Zwarte Ruiter waargenomen op het Kromven/Landschotse Heide. Een Pontische Meeuw was present op 26-10 langs de Zuid-Willemsvaart onder Helmond.
Op het Kromven verbleef op 26-10 een IJsvogel; die dag werd voorts 1 ex gezien bij het Soerendonks Goor. Bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide zat op 26-10 een Klapekster. Bij Heeze fourageerden 2 Putters op 26-10. Op 26-10 vlogen 16 Kruisbekken over de Strabrechtse Heide.

 

21-25 oktober (maandag-vrijdag)

Trektellingen

25 oktober:

24 oktober:

22 oktober:

21 oktober:

Bij het Grafven/Strabrechtse Heide waren op 22-10, 24-10 en 25-10 resp. 15, 16 en 15 Grote Zilverreigers te vinden; op 23-10 zaten 4 ex op het Goorven/Mispeleindse Heide. Op 22-10 en 24-10 zat een Brandgans op het Beuven/Strabrechtse Heide. Bij Valkenswaard werd op 24-10 een Witoogeend gezien. Een vrouw Middelste Zaagbek was op 22-10 t/m 24-10 present op het Beuven. 
Een late Gierzwaluw passeerde op 23-10 de Strabrechtse Heide. IJsvogels zijn gezien in een tuin in Hooge Mierde (25-10) en bij de waterzuivering Hapert (24-10). Op 23-10 vloog een Grote Gele Kwikstaart over industrieterrein Acht/Eindhoven; op 24-10 zaten 2 vogels bij de waterzuivering Hapert evenals 1 Waterpieper. Op de Paardse Heide/Middelbeers pleisterde op 23-10 een groep van 400-500 Veldleeuweriken
Op 22-10 werden 5 Klapeksters gezien op de Strabrechtse Heide (2 ex op 24-10); op 24-10 zat 1 ex bij de Visvijvers Valkenswaard. Op Valkenhorst/Valkenswaard en bij de Visvijvers Valkenswaard waren >20 Kruisbekken present op 24-10 en vlogen 2 Putters over; op 24-10 zat een groep van 12 Putters bij Reusel.

 

19-20 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen

20 oktober:

19 oktober:

Het Grafven/Strabrechtse Heide was op 19-10 en 20-10 goed voor resp. 15 en 16 Grote Zilverreigers; 2 ex waren op 19-10 aanwezig op de Flaes/Mispeleindse Heide waar de vogels naar verluit al vele weken verblijven; op 20-10 zat 1 ex op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. 


Grote Zilverreigers, deel van groep van 15 ex, Grafven/Strabrechtse Heide, 19 oktober 2002 (Robert Kastelijn)

Op de Landschotse Heide pleisterde op 19-10 een adulte Purperreiger. Op het Beuven/Strabrechtse Heide verbleef op 20-10 een vrouw/onv. Middelste Zaagbek. Het Soerendonks Goor was op 19-10 goed voor maar liefst 430 Krakeenden.
Bij het Soerendonks Goor verbleef op 19-10 een vrouwkleed Blauwe Kiekendief; op 20-10 waren een man en vrouwkleed vogel present op de Strabrechtse Heide en 1 ex bij de Ringselvennen. Op 20-10 werd een man Smelleken gezien bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide. 
Op 19-10 werd een Bokje waargenomen op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op de Loozerheide werden op 20-10 1 Bokje, 1 Zilverplevier en 1 Goudplevier gezien.
Langs de Zuid-Willemsvaart onder Helmond verbleef op 20-10 een adulte Pontische Meeuw; die dag zat een adulte Geelpootmeeuw bij de Ringselvennen.
IJsvogels
zijn gezien op het Goorven/Mispeleindse Heide (19-10), Keijenhurk/Landschotse Heide (20-10), bij Duizel (19-10), op het Beuven (19-10) en op het Soerendonks Goor (19-10 en 20-10). Bij Enode/Nuenen was op 19-10 een Grote Gele Kwikstaart aanwezig.
Een laat Paapje verbleef op 19-10 op de Loozerheide. Klapeksters waren aanwezig op de Landschotse Heide (2 ex op 19-10, 1 ex op 20-10), bij de Visvijvers Bergeijk (20-10), Strabrechtse Heide (2 ex op 19-10 en 20-10), de Groote Heide/Soerendonk ( 2 ex op 19-10) en het Kranenveld/Soerendonk (19-10). Bij de Visvijvers Bergeijk werd een Grauwe Klauwier gemeld op 20-10.
Op 19-10 waren >4 Baardmannen aanwezig bij de Ringselvennen. Bij het Flaes zaten 4 Kruisbekken op 19-10; op 20-10 zaten 6 ex op de Cartierheide/Eersel. Bij de Ringselvennen verbleven 3 Putters op 20-10.

 

14-18 oktober (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op het E3-strand/Eersel zat op 17-10 een Geoorde Fuut. Bij het Grafven/Strabrechtse Heide waren 15 Grote Zilverreigers te vinden op 15-10; op 18-10 werden hier 13 ex te vinden. 
Op 16-10 vloog een Rode Wouw richting N over Batadorp/Best. Een man Blauwe Kiekendief vloog op 14-10 rond bij de Landsard/Wintelre; op 17-10 trok een vrouw over het E3-strand en was een vrouw aanwezig op de Cartierheide/Eersel; op 18-10 werden een man en vrouw gezien op de Strabrechtse Heide. 
Op de Molenheide/Hulsel werd op 18-10 een Houtsnip geringd; die dag werd voorts 1 ex gezien bij het Soerendonks Goor. Een groep van 10 Bonte Strandlopers was op 18-10 te vinden op het E3-strand. Een adulte Pontische Meeuw was op 16-10 aanwezig langs de Zuid-Willemsvaart onder Helmond. 
Op 15-10 zat een IJsvogel bij de Karpendonkse Plas/Eindhoven; op 17-10 zat 1 ex op Ter Spegelt/Eersel. Een man Beflijster verbleef op 17-10 bij de Landsard/Wintelre. Klapeksters waren te vinden op de Landschotse Heide (15-10 en 17-10), Cartierheide (17-10), bij het Grafven (15-10), bij het Kiezelven/Strabrechtse Heide (18-10), bij het Kranenmeer/Strabrechtse Heide (18-10) en op de Galberg/Leenderbos (16-10). Op 15-10 vlogen 5 Kruisbekken laag over Eersel.

 

12-13 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen

13 oktober:

12 oktober:

De Keijenhurk/Landschotse Heide was op 13-10 goed voor 58 Dodaarzen. Drie Roerdompen waren op 13-10 present op de Visvijvers Bergeijk. Op het Beuven en Grafven/Strabrechtse Heide waren op 12-10 en 13-10 maar liefst resp. 11 en 14 Grote Zilverreigers aanwezig. Op het Soerendonks Goor pleisterden ca 300 Krakeenden.


Grote Zilverreigers, Strabrechtse Heide, 12 oktober 2002 (Robert Kastelijn)


Een Rode Wouw vloog op 13-10 over de Ringselvennen. Op de Groote Heide/Soerendonk zat een vrouwkleed Blauwe Kiekendief op 12-10 en 13-10; op 13-10 vlogen 2 vrouwkleed vogels weg van de slaapplaats Cartierheide/Eersel, verbleef een vrouwkleed vogel op de Strabrechtse Heide, en zaten 1-2 vrouwkleed vogels bij de Ringselvennen en op de Loozerheide. Een adulte Slechtvalk pleisterde op 12-10 op de Landschotse Heide; op 13-10 zat een onv. man Slechtvalk op de Loozerheide evenals een man Smelleken
Een Bokje was op 12-10 wederom aanwezig op het Beuven. Op 12-10 vloog een Zilverplevier over het Grafven/Strabrechtse Heide (mogelijk ander ex dan tijdens trektelling).
Op de Loozerheide verbleven maar liefst 3 Velduilen op 13-10. IJsvogels waren present op de Keijenhurk (12-10 en 13-10), de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 13-10), het Soerendonks Goor (2 ex op 12-10 en 13-10) en de Ringselvennen (13-10). Een Grote Gele Kwikstaart zat op 12-10 langs de Kleine Dommel in de Coevering/Geldrop; bij de Technische Dienst/Eindhoven waren 2 ex present op 13-10; die dag pleisterde voorts 1 ex op de Landschotse Heide. Op de Landschotse Heide werd op 13-10 een Beflijster gehoord.
Bij Ekkersweijer/Best waren ca 10 Vuurgoudhanen verdeeld over 4 groepen aanwezig. Op de Strabrechtse Heide werden 4 Klapeksters geteld op 12-10; op 13-10 pleisterde 1 ex op de Cartierheide en 2 ex op de Gastelse Heide/Soerendonk, vloog 1 ex over de Ringselvennen en verbleven 2 ex op de Loozerheide. Nabij de Hoenderboom/Strabrechtse Heide zaten ca 30 Kruisbekken op 12-10; op 13-10 waren ca 7 ex te vinden op de Groote Heide.


Klapekster, Strabrechtse Heide, 12 oktober 2002 (Robert Kastelijn)

 

7-11 oktober (maandag-vrijdag)

Trektellingen

11 oktober:

10 oktober:

9 oktober:

8 oktober:

Een Grote Zilverreiger was op 7-10 present op de Visvijvers Bergeijk; die dag zat voorts 1 ex op de Strabrechtse Heide (Beuven en Grafven); op 9-10 was 1 ex present op het Beuven; op 11-10 waren maar liefst 10 Grote Zilverreigers present op het Grafven. Het Soerendonks Goor was op 10-10 goed voor >150 Krakeenden. De Landschotse Heide was op 9-10 goed voor een Bergeend en vrouw Zomertaling.
Een Rode Wouw vloog op 9-10 over de Strabrechtse Heide. Op 9-10 verbleef een vrouwkleed Blauwe Kiekendief op de Strabrechtse Heide; op 11-10 vloog een vrouwkleed vogel over de Loozerheide/Budel-Dorplein. In de Rusthoek/Strabrechtse Heide vlogen 2 redelijk late Boomvalken op 7-10. Op 11-10 was een Smelleken aan het jagen nabij het Beuven. Een Bokje werd op 11-10 waargenomen op het Beuven.
IJsvogels waren aanwezig op de Keijenhurk/Landschotse Heide (9-10), de waterzuivering Hapert (9-10) en de Visvijvers Bergeijk (10-10). Op 10-10 zat op de Visvijvers Bergeijk een Grote Gele Kwikstaart; de waterzuivering Hapert was op 9-10 en 11-10 goed voor resp. 1 en 2 Grote Gele Kwikken; op 11-10 zaten hier bovendien 2 Waterpiepers.
Bij het Beuven waren 2 Buidelmezen aanwezig op 11-10. De Strabrechtse Heide was op 7-10 goed voor 2 Klapeksters, resp. in de Rusthoek en bij de Galgeberg; op 9-10 werd hier 1 ex op de heide gezien. Op 10-10 verbleven 5 Kruisbekken bij het E3-strand/Eersel en 3 ex bij de Visvijvers Bergeijk.

 

5-6 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen

De Keijenhurk/Landschotse Heide was op 5-10 goed voor 48 Dodaarzen. Op 5-10 verbleven 2 Grote Zilverreigers op het Beuven en Grafven/Strabrechtse Heide; 4 ex waren hier aanwezig op 6-10. Op het Kromven/Landschotse Heide zaten 1 Bergeend en 5 Pijlstaarten op 5-10.
Twee Blauwe Kiekendieven ("ringstaarten") waren op 6-10 aanwezig op de Cartierheide/Eersel. 's Avonds 6-10 trok een Visarend hoog over de Reuselse Moeren. Een Slechtvalk pleisterde op 5-10 bij het Beuven. Het Beuven was op 6-10 goed voor 2 Bokjes.
Op 6-10 werd een jagende Kerkuil gezien bij de Franse Hoef/Bladel.  IJsvogels waren aanwezig op de Keijenhurk (5-10), langs de Tongelreep in Eindhoven (3 ex op 5-10), bij Brandevoort/Mierlo-Hout (6-10), op het Beuven (6-10), aan de Kluizerdijk/Valkenswaard (6-10) en bij de Patersgronden/Valkenswaard (5-10). Bij de Kleine Cirkel/Reusel pleisterde een Appelvink op 6-10.

 

1-4 oktober (dinsdag-vrijdag)

Trektellingen

4 oktober:

2 oktober:

Op 1-10 werd een Grote Zilverreiger gezien op het Grafven/Strabrechtse Heide; op 2-10 zaten hier wederom 1 ex evenals 3 ex op het Platvoetje/Strabrechtse Heide; op 4-10 waren 4 ex aanwezig op het Beuven en Grafven. Een Bergeend was op 2-10 aanwezig op de Landschotse Heide. 
Op 2-10 waren een vrouw Blauwe Kiekendief en Slechtvalk aanwezig op de Strabrechtse Heide. Op het Withollandven/Landschotse Heide was een Kleine Strandloper present op 4-10.
IJsvogels
zijn gezien bij het Berkven/Landschotse Heide (2-10 en 4-10), de Klotputten/Eindhoven (1-10 en 4-10) en het Beuven (4-10). Bij de Galgeberg/Strabrechtse Heide werd op 4-10 een Duinpieper gehoord. De Klotputten was op 1-10 goed voor een Grote Gele Kwikstaart; op 4-10 vloog 1 ex over het Goorven/Mispeleindse Heide.
Bij het Grafven zat op 2-10 een Klapekster. Op 4-10 waren 3 Kruisbekken aanwezig bij het Goorven.