Waarnemingen van Vogels in de Kempen
September 2002

 

30 september (maandag)

Trektellingen

Op 30-9 werden 1 Roerdomp, 1 Visarend en 1 IJsvogel gezien op de Visvijvers Bergeijk. Een Grote Gele Kwikstaart vloog op 30-9 over de Visvijvers Valkenswaard.

 

28-29 september (zaterdag-zondag)

Trektellingen

29 september:

28 september:

De Keijenhurk en het Kromven/Landschotse Heide waren op 28-9 goed voor >60 Dodaarzen. Op 28-9 en 29-9 waren 2 Grote Zilverreigers aanwezig op de Strabrechtse Heide (Beuven en Grafven); op 29-9 zat 1 ex bij de Ringselvennen. Een Roerdomp werd op 29-9 bij het Beuven gezien. 
Twee Bergeenden waren op 28-9 present op het Kromven/Landschotse Heide; op 29-9 werd 1 ex gezien. Op het Soerendonks Goor pleisterden 8 Smienten op 29-9.
Op 29-9 trok om 18:15 uur een groep van >26 Buizerden over Eersel. Een adult man Blauwe Kiekendief was op 28-9 aanwezig op de Strabrechtse Heide; op 29-9 was een vrouw aan het jagen bij de Ringselvennen. Bij de Ringselvennen en Loozerheide werden op 28-9 en 29-9 >2 Smellekens gezien. Op de Ringselvennen werd op 28-9 een Goudplevier gezien. Op de Loozerheide/Budel-Dorplein zat op 28-9 een Bokje
In Het Loo/Bergeijk zat op 28-9 een Kerkuil. Bij Stevensbergen/Luyksgestel werd op 29-9 een dode, verse Nachtzwaluw gevonden (verkeersslachtoffer). IJsvogels zijn waargenomen bij de Keijenhurk (1 ex op 28-9, 2 ex op 29-9) en de Patersgronden/Valkenswaard (28-9). Bij de Ringselvennen vlogen 3 Grote Gele Kwikstaarten over op 29-9. Een Beflijster was op 29-9 aanwezig op de Landschotse Heide. Bij de Keijenhurk zat op 28-9 een Blauwborst. Op het Beuven werd op 28-9 een Buidelmees waargenomen. Bij de Grote Cirkel/Reusel was op 29-9 een groep van >110 Staartmezen aanwezig.
Bij de Galgeberg/Strabrechtse Heide zat op 28-9 een Klapekster. Op 29-9 zat een Appelvink bij Stevensbergen en vloog een vogel over de Ringselvennen. Kruisbekken zijn gezien in Eersel (11 overvl. op 28-9), aan de rand van de Cartierheide/Eersel (>20 t.p. op 28-9) en bij Stevensbergen (ca 20 ex op 29-9).  

 

23-27 september (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Nabij Valkenswaard zaten 1 Geoorde Fuut en 1 Roodhalsfuut op 27-9. Grote Zilverreigers waren present bij Valkenswaard (27-9) en op het Beuven/Strabrechtse Heide (2 ex op 27-9). Op het Kromven/Landschotse Heide zat op 24-9 een onv. Bergeend. Op 27-9 werden 2 Witoogeenden gezien nabij Valkenswaard. 
Een Zwarte Wouw werd op 25-9 gezien in Beleven/Reusel. Op 26-9 cirkelde een Visarend laag boven Industrieterrein Ekkersrijt/Son. Bij de waterzuivering Hapert vloog op 23-9 een vrouw Blauwe Kiekendief laag over. Op 23-9 vloog een Zilverplevier over de Ringselvennen.
IJsvogels
zijn gezien bij het Berkven/Landschotse Heide (24-9), bij de waterzuivering Hapert (23-9), bij de Agio in Duizel (24-9), in de Coevering/Geldrop (23-9), nabij Valkenswaard (4 ex op 27-9) en op het Soerendonks Goor (24-9). Op 23-9 zaten 2 Grote Gele Kwikstaarten bij de waterzuivering Hapert; bij Valkenswaard was op 27-9 1 ex aanwezig. Langs de Polderdijk/Netersel pleisterden 185 Witte Kwikstaarten op een akker op 23-9. 
De eerste Klapekster van dit najaar werd op 23-9 gezien bij de Galgeberg/Strabrechtse Heide; op 27-9 zaten 2 ex op de Strabrechtse Heide.

 

21-22 september (zaterdag-zondag)

Trektellingen

22 september:

21 september:

Op de Keijenhurk en het Kromven/Landschotse Heide verbleven 68 Dodaarzen op 21-9. Het Beuven/Strabrechtse Heide was op 21-9 en 22-9 goed voor een Grote Zilverreiger. Op het Kromven zat op 21-9 een onv. Bergeend. Op 22-9 werd een Zomertaling gezien bij de waterzuivering Hapert.
Bij de Ringselvennen was op 21-9 en 22-9 een Visarend (mist staartpen) present. Slechtvalken zijn op 22-9 gezien op de Strabrechtse Heide (onv. ex) en de Loozerheide/Budel-Dorplein (man). Op de Loozerheide werd een Bokje gezien op 22-9.
IJsvogels waren aanwezig op het Kromven (21-9), langs de Tongelreep bij de Patersgronden/Valkenswaard (22-9) en het Soerendonks Goor (21-9 en 22-9). Op 22-9 vloog een Duinpieper op nabij de Ringselvennen. Een Grote Gele Kwikstaart trok op 21-9 over de Patersgronden/Valkenswaard; op 22-9 zat een vogel bij de waterzuivering Hapert.
Ten zuiden van het Beuven pleisterde een Beflijster op 22-9. Bij de Ringsselvennen/Budel-Dorplein werd op 21-9 een Buidelmees geringd. Op het Beuven werden ca 80.000 Spreeuwen (slaapplaats) waargenomen. Op 22-9 verbleven 4 Putters bij Heeze. Aan de rand van de Landschotse Heide pleisterde op 21-9 een groep van ca 35 Kruisbekken.

 

16-20 september (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Een Grote Zilverreiger was op 16-9 present op het Beuven/Strabrechtse Heide. De Keijenhurk/Landschotse Heide was op 20-9 goed voor >48 Dodaarzen. Op het Kromven/Landschotse Heide waren 1 Zomertaling, 1 man Smient en 1 Pijlstaart aanwezig op 16-9. 
Een Visarend was op 16-9 te vinden op de Visvijvers Valkenswaard. Op 15-9 werd een Wespendief gezien bij het Voortje/Mierlo; op 16-9 was een vogel aanwezig op de Landschotse Heide. 
Op 16-9 was een Bokje aanwezig op het Beuven. Bij Hanevoet/Eindhoven zat op 19-9 een IJsvogel; die dag verbleven 2 ex bij Ekkersweijer/Best; op 20-9 zaten 2 ex op de Keijenhurk en 1 ex op het Grafven/Strabrechtse Heide. Een onv. Buidelmees werd op 18-9 geringd bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein (zie foto).


Buidelmees, Ringselvennen/Budel-Dorplein,
18 september 2002 (Wil Beeren)

 

14-15 september (zaterdag-zondag)

Trektellingen

15 september:

14 september:

Veel Dodaarzen waren te vinden op de Landschotse Heide (43 ex Keijenhurk en 9 ex Kromven op 14-9). Op 14-9 zat een Grote Zilverreiger op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 15-9 waren maar liefst 5 ex present op de Plateaux/Valkenswaard. Het Grafven/Strabrechtse Heide was op 14-9 goed voor 2 Smienten en 2 Pijlstaarten.
Op 14-9 pleisterden 2 Wespendieven op de Landschotse Heide; op 15-9 was hier 1 ex present. Een Visarend vloog op 14-9 laag over de Patersgronden/Valkenswaard; deze dag pleisterden 2 ex op de Ringselvennen; op 15-9 waren 2 ex aanwezig op de Visvijvers Bergeijk en 1 ex op de Plateaux. Op 14-9 trok een Blauwe Kiekendief over de Ringselvennen en pleisterden 2 ex op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Bij het Grafven/Strabrechtse Heide werden 1-2 Smellekens gezien op 15-9.
Op 15-9 vloog een groep van ca 30 Goudplevieren hoog over Netersel. Bij het Withollandven/Landschotse Heide zat een IJsvogel op 14-9; op 15-9 waren 2 ex aanwezig op de Keijenhurk, 1 ex op de Visvijvers Bergeijk en 1 ex op de Plateaux. 
Een Grote Gele Kwikstaart vloog op 14-9 over Eersel. Opmerkelijk was een Kuifleeuwerik die op 14-9 op de Loozerheide zat. 
Bij het Beuven was een Buidelmees present op 14-9; die dag vloog voorts 1 ex over de Ringselvennen. Op 15-9 vloog een Putter over Eersel. Op de Molenheide/Hulsel werd op 14-9 door Jan Wouters een Dwerggors geringd; dit is de tweede waarneming in de Kempen.


Dwerggors, Molenheide/Hulsel, 14 september 2002 (Pieter Wouters)

 

9-13 september (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op de Keijenhurk/Landschotse Heide werden 53 Dodaarzen geteld op 13-9. Op 13-9 werd een Roerdomp en Grote Zilverreiger gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide. Een Geoorde Fuut en 3 Zomertalingen (waarvan 1 man) verbleven op 10-9 bij de waterzuivering Hapert. Smienten waren te vinden op het Withollandven/Landschotse Heide (2 man op 11-9), de Visvijver Reusel (1 ex op 12-9) en het Soerendonks Goor (1 man en 2 vrouwen op 13-9).
Bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein waren 2 Visarenden present op 9-9; die dag was bovendien 1 ex aanwezig op de Visvijvers Bergeijk; op 13-9 zat 1 ex op het Beuven. Op 9-9 trokken 2 Wespendieven en 12 Sperwers over de Ringselvennen; op 12-9 en 13-9 pleisterde een Wespendief op de Landschotse Heide en op 12-9 trokken losse vogels over tussen Casteren-Hoogeloon en bij Reusel. Bij Brandevoort/Helmond zat een onv. Slechtvalk (met rode ring om rechter poot) op 11-9. Langs de randweg Budel waren 3 adulte Geelpootmeeuwen present op 9-9. 
Een Draaihals was op 9-9 te vinden langs de Ringselvennen. Op 9-9 werden maar liefst 5 IJsvogels geteld op de Visvijvers Bergeijk; op 10-9 zat 1 ex bij de waterzuivering Hapert; op 12-9 werd 1 ex gezien bij het Withollandven/Landschotse Heide; op 13-9 was 1 ex aanwezig op de Keijenhurk en waren 2 ex present bij het Soerendonks Goor. 
Een Grote Gele Kwikstaart was op 10-9 aanwezig bij de waterzuivering Hapert. Op de Paardse Heide/Middelbeers waren 3 Rouwkwikstaarten en 75 Witte Kwikstaarten present op 12-9. Op 13-9 zaten 5 Buidelmezen bij het Beuven. Bij de Kroonvensche Heide/Bladel waren ca 1500 Boerenzwaluwen en 5 Kruisbekken te vinden op 9-9.

 

7-8 september (zaterdag-zondag)

Trektellingen

8 september:

7 september:

De Keijenhurk/Landschotse Heide was op 8-9 goed voor 34 Dodaarzen. Op de Visvijvers Bergeijk werd op 8-9 een Roerdomp waargenomen. Een Zwarte Ooievaar was op 7-9 present op de Strabrechtse Heide; op 8-9 vloog een adulte vogel rond bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Op 7-9 zat een Zomertaling op het Kromven/Landschotse Heide. 
Op de Cartierheide/Eersel pleisterden 3 Wespendieven op 7-9 en 8-9; 2 vogels trokken op 7-9 over de Strabrechtse Heide; op 8-9 pleisterden 3 ex op de Strabrechtse Heide en trokken 2 ex over de Ringselvennen. Bij de Ringselvennen zat op 7-9 en 8-9 een Visarend; op 8-9 werd 1 ex gezien op de Visvijvers Bergeijk. Een Slechtvalk trok op 8-9 over de Strabrechtse Heide. 
Op de Groote Heide/Valkenswaard riepen 2 Kwartels op 8-9. De Ringselvennen waren op 8-9 wederom goed voor een adulte Geelpootmeeuw.
Bij het Beuven zat op 8-9 een Draaihals; maar liefst 3 ex waren die dag te vinden op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Op de Landschotse Heide werd op 7-9 en 8-9 een IJsvogel gezien; op 8-9 zaten 1 ex bij de waterzuivering Hapert, 2 ex op de Vsivijvers Bergeijk, 1 ex bij de Vessemse Vennen en 1 ex bij de Ringselvennen.
De Paardse Heide/Middelbeers was op 7-9 goed voor o.a. 72 Witte Kwikstaarten, 4 Noordse Kwikstaarten en >36 Gele Kwikstaarten. De Gastelse Heikant/Gastel was op 7-9 en 8-9 goed voor resp. 2 en >4 Noordse Kwikstaarten en op 8-9 voor ca 65 Witte Kwikstaarten, 45 Gele Kwikstaarten en >2 Engelse Kwikstaarten. Over de Ringselvennen trokken 2 Grote Gele Kwikstaarten op 8-9; die dag pleisterde 1 vogel bij de waterzuivering Hapert.
Op 7-9 en 8-9 was tenminste 1 Cetti's Zanger aanwezig bij de Ringselvennen. Bij de Ringselvennen werd op 8-9 een Sprinkhaanzanger geringd en op 7-9 en 8-9 resp. 2 en 4 Rietzangers. Het Beuven was op 8-9 goed voor 4 Buidelmezen. Bij het Starven/Strabrechtse Heide verbleven 9 Kruisbekken op 7-9.

 

2-6 september (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Een Roerdomp zat op 6-9 op het Soerendonks Goor. Op 3-9 verbleef een Grote Zilverreiger op de Strabrechtse Heide (Scheidingsven en Beuven). Op 3-9 zat op de Strabrechtse Heide ook een adulte Zwarte Ooievaar. Over de Ringselvennen trokken op 4-9 2 Ooievaars over. Op het Beuven/Strabrechtse Heide werden 2 Kwakken gehoord op 5-9. Bij de waterzuivering Hapert pleisterden 2 Zomertalingen op 3-9; op 6-9 verbleef 1 onv. vogel op het Soerendonks Goor.
Op de Landschotse Heide pleisterden 2 Wespendieven op 2-9 en die dag trok 1 ex over de Ringselvennen; op 3-9 vloog een groep van 37 ex over de Ringselvennen; op 4-9 werd zeer spectaculaire trek richting ZW over de Ringselvennen waargenomen met tussen 12:45 en 13:30 uur in totaal ca 145 ex in groepjes van 5-10 ex, met als klapper een groep van ca 80 ex (de grootste groep ooit in de Kempen waargenomen)!
Bij Ekkersweijer/Best vloog op 3-9 een Visarend; op 4-9 pleisterde een vogel op de Ringselvennen. Tussen Bladel en Netersel pleisterde op 2-9 een groep van 200 Wulpen; op 6-9 zaten 126 ex op een weiland bij Het Vennenbos/Bladel. Een adulte Geelpootmeeuw zat op 2-9, 4-9 en 6-9 op de Ringselvennen. Op het Beuven was op 5-9 een onv. Dwergmeeuw present.
IJsvogels zijn waargenomen op de Keijenhurk/Landschotse Heide (2-9), Ringselvennen (2-9; ringvangst op 4-9), waterzuivering Hapert (3-9), Beuven (3-9 en 6-9), Ekkersweijer/Best (4-9), De Kreijenbeek/Valkenswaard (5-9), Vessemse Vennen (6-9) en Soerendonks Goor (2 ex op 6-9). Draaihalzen zijn gezien op de Landschotse Heide (2-9), bij de Ringselvennen (2-9) en op de Strabrechtse Heide (5-9). 
Een Duinpieper trok op 1-9 over de Ringselvennen. Op de Paardse Heide/Middelbeers pleisterden 120 Witte Kwikstaarten op 2-9 en >125 ex (vooral op akkers langs Toekomstweg) op 4-9; op 4-9 werden hier bovendien 1 Noordse Kwikstaart, 1 man Engelse Kwikstaart en 2 Rouwkwikstaarten aangetroffen. Bij de schaapskooi op de Groote Heide/Soerendonk zat een Engelse Kwikstaart in een groep van ca 30 Gele Kwikken. Bij De Kreijenbeek/Valkenswaard zat een groep van maar liefst 8 Grote Gele Kwikstaarten (adulten en eerste winter vogels) op 3-9.
Op 2-9 werden wederom 3-4 Cetti's Zangers waargenomen in de Galigaanzone van de Ringselvennen; op 4-9 werden 2 ex (1 adulte en 1 onv. vogel) gezien en op 6-9 tenminste 1 ex. Bij de Ringselvennen werden 5 Rietzangers en 1 Bosrietzanger geringd op 4-9. Bij Het Voortje/Mierlo werden op 4-9 een Sprinkhaanzanger en Bosrietzanger geringd.
Bijzonder was een eerste winter Sperwergrasmus die op 2-9 op de Landschotse Heide werd waargenomen. Op 5-9 waren 3 Buidelmezen present op het Beuven. Bij het Grootmeer/Vessem zaten 3 Kruisbekken op 6-9. Een vrouw Ortolaan pleisterde op 5-9 nabij het Beuven.

 

1 september (zondag)

Zie augustusoverzicht voor de waarnemingen van zondag 1 september.