Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Augustus 2002

 

31 augustus - 1 september (zaterdag-zondag)

Trektellingen

1 september:

31 augustus:

Op 1-9 zat een Bergeend op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een Zomertaling was op 31-8 present bij de waterzuivering Hapert. 
Op 31-8 en 1-9 pleisterden 2 Wespendieven op de Cartierheide/Eersel; op 31-8 trokkken 2 ex over Reusel; op 1-9 zat 1 ex op Buikheide-Zuid/Vessem en 1 ex bij de Ringselvennen. Bij de Ringselvennen werd op 31-8 voorts een Slechtvalk gezien.
Bij de Ringselvennen zat op 31-8 en 1-9 wederom een Draaihals; op 1-9 was bovendien 1 ex present op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Twee Nachtzwaluwen waren op 1-9 aan het jagen op de Strabrechtse Heide.  IJsvogels waren te vinden bij Toterfout/Veldhoven (31-8), De Kreyenbeek/Valkenswaard (31-8) en het Soerendonks Goor (1-9).
Bij de waterzuivering Hapert verbleef een Grote Gele Kwikstaart op 31-8; die dag werden 2 ex gezien bij De Kreyenbeek/Valkenswaard; op 1-9 pleisterde een vogel bij de Ringselvennen. Op 1-9 trok een Duinpieper over de Ringselvennen.
Zeer bijzonder was een groepje van 3 (wellicht 4) Cetti's Zangers in Galigaan langs de Ringselvennen op 31-8 en 1-9; het betrof mogelijk een familiegroepje. Nabij Toterfout zaten op 31-8 3 Bonte Vliegenvangers. Op het Beuven/Strabrechtse Heide waren 4-5 Buidelmezen te vinden op 1-9.

 

26-30 augustus (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op 27-8 werden 3 Geoorde Futen (1 adult en 2 onv.) gezien op het Goorven/Mispeleindse Heide; op 29-8 werden er 5 (3 onv.) gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide. De Visvijvers Bergeijk waren op 28-8 goed voor een Roerdomp. Een onv. Zwarte Ooievaar pleisterde op 26-8 op de Strabrechtse Heide. Op de Ringselvennen/Budel-Dorplein waren 4 Bergeenden te vinden op 28-8 en 6 ex op 29-8.
Op 26-8 pleisterde een Wespendief (fanatiek roepend) op de Cartierheide/Eersel; die dag cirkelde een vogel boven de Ringselvennen; op 28-8 werd 1 ex gezien bij de Ringselvennen en 1 ex op de Loozerheide/Budel-Dorplein; op 29-8 riepen 2 ex op de Cartierheide en waren 2 ex te vinden bij de Ringselvennen. De Ringselvennen waren op 28-8 voorts goed voor 5 pleisterende Bruine Kiekendieven. Op het Beuven was op 26-8 een Visarend te bewonderen. Een vrouw Slechtvalk pleisterde op 29-8 op de Loozerheide.
Bij het Grafven/Strabrechtse Heide zat op 28-8 en 30-8 een Temminck's Strandloper. Op de Ringselvennen verbleven op 26-8 nog steeds 3 Bonte Strandlopers. Bovendien waren hier op 29-8 2 Bontbekplevieren en 1 Krombekstrandloper te vinden en op 28-8 en 29-8 resp. een 3e zomer en een adulte Geelpootmeeuw.
IJsvogels zijn gezien langs het Withollandven/Landschotse Heide (27-8), in het Beersbroek/Netersel (30-8), bij Molenbroek/Vessem (27-8), bij de waterzuivering Hapert (2 ex op 30-8), op Ekkersweijer/Best (28-8), op de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 29-8), het Beuven (28-8 en 29-8) en langs de Ringselvennen (29-8). 
Op de Strabrechtse Heide waren 4 Nachtzwaluwen (bij elkaar) aan het jagen op 27-8. Blijkbaar is er sprake van een behoorlijke doortrek van Draaihalzen: 1 ex zat op 27-8 nabij het Grafven/Strabrechtse Heide; maar liefst 4 ex (2x 1 ex waarvan 1 ringvangst; voorts 2 ex bijeen) waren aanwezig bij de Ringselvennen op 28-8; op 29-8 werden hier 2-3 Draaihalzen gezien en voorts 1 ex op de Strabrechtse Heide.
Een mogelijke Grote Pieper werd op 26-8 gezien op de Loozerheide/Budel-Dorplein. De Paardse Heide/Middelbeers was op 27-8 goed voor een man Engelse Kwikstaart en 2 (waarvan 1 man) Rouwkwikstaarten. Op 28-8 pleisterde een Grote Gele Kwikstaart bij de Ringselvennen; bij de waterzuivering Hapert zaten op 30-8 maar liefst 5 ex.
Bij de Ringselvennen werden ca 30 Paapjes geteld op 28-8 en 29-8. Tijdens ringwerk op 28-8 en 29-8 bij de Ringselvennen werden 3 Sprinkhaanzangers en 3 Rietzangers geringd. Langs de Ringselvennen werden 2 Rietzangers waargenomen op 29-8; op 30-8 werd 1 ex gezien op de Visvijvers Bergeijk. Een Sprinkhaanzanger werd op 28-8 op het Beuven waargenomen. Op 30-8 werd een Buidelmees gezien op het Beuven.
Nabij het Beuven vlogen 14 Kruisbekken over op 26-8; in De Pan/Maarheeze waren >200 ex present op 27-8; 10 ex vlogen op 28-8 over het Beuven; op 29-8 trokken 9 ex over de Ringselvennen (de aantallen Kruisbekken die de afgelopen tijd gezien zijn wijzen er op dat er momenteel 1000-den vogels in de Kempen aanwezig zijn c.q. doortrekken; dit correspondeert met massale migratie bij Falsterbo/Zweden waar de afgelopen dagen ook tientallen doortrekkende Witbandkruisbekken zijn waargenomen). Een Putter trok op 28-8 over de Ringselvennen. Bij Witrijt waren 1 adulte en 2 onv. Sijzen aanwezig; de jongen waren vliegvlug en werden gevoederd (bedelroep).

 

24-25 augustus (zaterdag-zondag)

Trektellingen

De Landschotse Heide was op 24-8 goed voor tenminste 61 Dodaarzen. Op 24-8 cirkelden 2 Ooievaars boven Eersel en op 25-8 trokken 2 vogels over de Ringselvennen. Twee Grote Zilverreigers werden op 25-8 gezien op het Flaesven/Mispeleindse Heide. Op de Landschotse Heide zaten 8 Bergeenden op 24-8; op de Ringselvennen/Budel-Dorplein waren 6 ex present op 25-8.
Wespendieven zijn waargenomen boven Buikheide-Zuid/Vessem (2 ex op 25-8), de Cartierheide/Eersel (5 ex t.p. op 25-8; veel roepend en 1 ex vlinderend), Patersgronden/Valkenswaard (1 ex t.p. op 25-8), Groote Heide/Soerendonk (1 ex t.p. op 25-8), Ringselvennen (4 ex t.p. op 25-8) en Loozerheide (1 ex overtrekkend, ook vlinderend, op 25-8). 
Op het Beuven/Strabrechtse Heide pleisterde een Visarend op 24-8 en 25-8; op 25-8 zat tevens een vogel bij de Ringselvennen. Een vrouw Grauwe Kiekendief trok op 25-8 over de Loozerheide. Boven de Galgeberg/Strabrechtse Heide werden 2 Slechtvalken gemeld op 24-8; een vrouw zat op 25-8 op de Loozerheide.
Een groep van 41 Goudplevieren vloog op 24-8 richting oost over de Strabrechtse Heide. Op de Ringselvennen verbleven 3 onv. Bonte Strandlopers op 25-8 waar die dag bovendien een Geelpootmeeuw werd gezien.
Een Draaihals werd op 25-8 opgemerkt bij het Beuven; die dag werd tevens 1 ex geringd bij de Ringselvennen. Op 24-8 waren 3-4 IJsvogels present langs vennen op de Landschotse Heide (op 25-8 zat 1 ex op de Keijenhurk); op 25-8 werden 2 ex gezien bij het Beuven en Grafven, 2-3 ex bij het Soerendonks Goor en 1 ex bij de Ringselvennen. 
Op 25-8 werden 2 Rietzangers geringd bij de Ringselvennen. Behoorlijke aantallen Paapjes werden geteld in de Rusthoek/Strabrechtse Heide (25 ex) en op de Loozerheide (ca 25 ex). Op de Loozerheide zat op 25-8 voorts een Sprinkhaanzanger. Bij het Beuven zat een Braamsluiper op 25-8.

 

19-23 augustus (maandag-vrijdag)

Trektellingen

De vennen op Landschotse Heide waren op 22-8 goed voor tenminste 53 Dodaarzen. Op 23-8 zaten een onvolwassen Kwak en een Grote Zilverreiger op het Beuven/Strabrechtse Heide; deze week werden voorts 2 Grote Zilverreigers gezien op het Flaesven/Mispeleindse Heide. Langs de weg Reusel-Bladel pleisterden 9 Ooievaars op 23-8. Twee Bergeenden (1 onv.) waren present op de Ringselvennen/Budel-Dorplein op 19-8. 
Op de Landschotse Heide werd op 19-8 een Wespendief gezien; een groep van 7 ex vloog op 22-8 boven Valkenswaard (geen doortrek); op 23-8 pleisterden 3 vogels op de Strabrechtse Heide en 2 ex in het Leenderbos/Valkenswaard. Het Beuven/Strabrechtse Heide was op 22-8 en 23-8 nog steeds goed voor een Visarend.
Op de Ringselvennen zaten 2 Bonte Strandlopers op 19-8. Op het industrieterrein van Budel verbleef op 19-8 een adulte Geelpootmeeuw
Een Draaihals werd op 19-8 waargenomen op de Strabrechtse Heide; op 23-8 pleisterden 2 vogels bij het Beuven. IJsvogels zijn gezien langs de Groote Beerze op de Paardse Heide/Middelbeers (21-8), bij het Withollandven/Landschotse Heide (2 ex op 21-8), langs de Tongelreep in het Dommelplantsoen/Eindhoven (20-8), bij het Beuven en Grafven (2 ex op 23-8)  en op de Visvijvers Valkenswaard (23-8).


Duinpieper
, Galgeberg/Strabrechtse Heide, 22 augustus 2002 (Robert Kastelijn)

Bij de Galgeberg/Strabrechtse Heide pleisterde op 22-8 een Duinpieper (zie foto); op 23-8 zaten hier 2 vogels. Een vrouw Rouwkwikstaart zat op 21-8 op de Paardse Heide; op 22-8 verbleef een man bij de Ringselvennen. De Paardse Heide was op 21-8 voorts goed voor leuke aantallen Gele Kwikstaarten (68 ex) en Paapjes (22 ex). Op 23-8 zaten op één akker op de Paardse Heide maar liefst 220 Witte Kwikstaarten, 3 Rouwkwikstaarten (1 man en 2 vrouwen), 40 Gele Kwikstaarten, 2 Noordse Kwikstaarten en 1 man zomerkleed Engelse Kwikstaart.
Langs het Beuven/Strabrechtse Heide waren op 19-8 2 onv. Buidelmezen en 1 Rietzanger aanwezig. Bij de Ringselvennen werden op 22-8 en 23-8 4 Sprinkhaanzangers, 17 Rietzangers en 111 Kleine Karekieten geringd.
Een pleisterende Ortolaan werd op 23-8 gezien nabij het Beuven. Op 22-8 verbleven >5 Kruisbekken bij het Grafven/Strabrechtse Heide; op 23-8 werden 3 ex gezien op de Strabrechtse Heide, vlogen 15 ex over de Patersgronden/Valkenswaard en pleisterden vele 10-tallen vogels (waaronder groep van 30-40 ex) in het Leenderbos.

 

17-18 augustus (zaterdag-zondag)

Een Grote Zilverreiger pleisterde gedurende korte tijd op 18-8 op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 18-8 zaten 2 Bergeenden op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. 
Op de Ringselvennen pleisterden op 17-8 en 18-8 2 adulte Visarenden (één vogel herkenbaar aan ontbrekende staartpen). Op 17-7 waren hier 4 Wespendieven (1 vlinderend) aanwezig en op 18-8 5 ex (1 vlinderend); nabij Veldhoven was op 17-8 een adulte vogel nabij nest aanwezig; op 18-8 cirkelden 2 vogels boven het Kleine Dommeldal in de Coevering/Geldrop . 
Een adult Geelpootmeeuw was op 17-8 en 18-8 te vinden bij de Ringselvennen. IJsvogels waren aanwezig bij Brandevoort/Mierlo-Hout (18-8), in het Hulsterbroek/Geldrop (2 ex op 17-8), op het Soerendonks Goor (17-8 en 18-8) en de Ringselvennen (17-8). Een Grote Gele Kwikstaart trok op 18-8 over de Ringselvennen. 
Een Sprinkhaanzanger werd op 18-8 geringd bij de Ringselvennen. Bij Witrijt/Eersel zat op 17-8 een Appelvink. In het Kasteelbos Heeze waren >5 Kruisbekken aanwezig op 18-8. Bij de Ringselvennen pleisterde op 18-8 kortstondig een vrouw Ortolaan.

 

12-16 augustus (maandag-vrijdag)

Een Roerdomp werd op 14-8 en 16-8 gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 12-8 cirkelde om 13:00 een groep van 12 Ooievaars boven Woensen/Eindhoven, afglijdend richting ZW. Op de Strabrechtse Heide pleisterde op 13-8 een adulte Zwarte Ooievaar. Op 14-8 verbleef een onv. Purperreiger op het Beuven. Een onv. Bergeend vloog op 16-8 boven het Soerendonks Goor. 
Het Beuven was op 13-8 en 14-8 nog steeds goed voor een Visarend; op 15-8 zat een adulte vogel bij de Ringselvennen/Budel-Dorlplein. Boven de Visvijvers Bergeijk vlogen 2 Wespendieven op 12-8; op 13-8 vlogen 2 ex (waarvan 1 veelvuldig vlinderend) boven de Strabrechtse Heide; op 14-8 vloog een vogel laag boven het Kleine Dommeldal in Coevering/Geldrop. 
Op de Cartierheide/Eersel waren 11 Bosruiters present op 14-8. IJsvogels zijn gezien op de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 12-8), Grafven/Strabrechtse Heide (13-8, 16-8), Beuven (14-8) en Soerendonks Goor (14-8). 
Bij de Ringselvennen werden op 14-8, 15-8 en 16-8 o.a. 1 Snor, 8 Rietzangers en 208 Kleine Karekieten geringd.Tenminste 11 Kruisbekken vlogen rond nabij het Starven/Strabrechtse Heide.

 

10-11 augustus (zaterdag-zondag)

Op de Visvijvers Bergeijk verbleef op 10-8 een Roerdomp. Op 11-8 waren 2 (>1 onv.) Zwarte Ooievaars present op de Strabrechtse Heide; op 10-8 werd hier 1 adult gezien. Een groep van 15 Ooievaars (5 adulten en 10 onv.) landde op 9-8 bij Heeze; op 10-8 werd een groep van 16 thermiekende vogels gezien boven de Strabrechtse Heide, wellicht dezelfde vogels. Een Grote Zilverreiger was op 11-8 present bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein waar die dag voorts een onv. Bergeend zat.
Visarenden
waren aanwezig op het Beuven/Strabrechtse Heide (onv. op 10-8, 1 ex op 11-8) en het Soerendonks Goor (10-8). Vier Wespendieven vlogen op 10-8 boven de Strabrechtse Heide; op 11-8 pleisterde een ex op de Patersgronden/Valkenswaard en waren 8 ex (meeste t.p., 1 ex vlinderend) present bij de Ringselvennen. De Ringselvennen waren op 11-8 voorts goed voor een adulte Pontische Meeuw.
Op 10-8 waren 2 IJsvogels present op de Visvijvers Bergeijk; langs de Tongelreep bij de Patersgronden zat op 11-8 1 ex. Een Ortolaan pleisterde op 10-8 tussen het Beuven en Grafven. Op 10-8 vlogen ca 20 Kruisbekken over Het Schut/Valkenswaard en ca 16 ex over de Patersgronden/Valkenswaard; aan de zuidrand van de Strabrechtse Heide zaten >25 ex verdeeld over 3 groepen op 11-8; die dag vlogen 2 ex boven de Buikheide/Vessem.

 

5-9 augustus (maandag-vrijdag)

Bij de Ringselvennen zaten 6 onv. Bergeenden op 5-8. Op 5-8 vloog een Visarend over de Budel-Dorplein en verbleef 1 ex op de Ringselvennen; op 7-8 en 8-8 pleisterde een vogel bij het Beuven/Strabrechtse Heide (zie foto). 


Visarend, Beuven/Strabrechtse Heide, 8 augustus 2002 (Robert Kastelijn)

Bij de Ringselvennen werden op 5-8 voorts 7 Wespendieven (meeste t.p.) gezien; boven de Collse Zegge/Geldrop vlogen op 8-8 2 vogels waarvan 1 vlinderend. 
Een Porseleinhoen riep op 8-8 in de Collse Zegge. Bij de Ringselvennen zaten 2 Geelpootmeeuwen (waarvan 1 adult) op 5-8.
Op 5-8 zat een IJsvogel bij de Ringselvennen; op 7-8 werd 1 ex gezien bij het MEC/Eindhoven. Op 5-8, 6-8 en 8-8 werden resp. 4, 1 en 4 Rietzangers  geringd bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op deze dagen werden hier voorts 207 Kleine Karekieten en 1 Snor van een ringetje voorzien. Op 7-8 vlogen 6 Kruisbekken over nabij het Grafven; op 8-8 vlogen enkele vogels over het Herdersveld/Geldrop; op 9-8 vlogen 10 ex boven de Buikheide/Vessem.

 

1-4 augustus (donderdag-zondag)

Een Roerdomp werd op 2-8 gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 4-8 werden 's ochtends 3 pleisterende Zwarte Ooievaars gezien (waarvan >2 onv.) op de Strabrechtse Heide en cirkelde rond 16:30 uur een vogel bij het Soerendonks Goor. Op het Beuven zat op 3-8 een Grote Zilverreiger.
Het Beuven was op 3-8 goed voor 12 Canadese Ganzen en 80 Grauwe Ganzen. Een vrouw of onv. Zomertaling werd op 3-8 gezien bij de waterzuivering Hapert; op 4-8 zat 1 ex op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. 
In het Beersbroek/Netersel werden 2 Wespendieven waargenomen op 2-8; die dag werd voorts 1 ex gezien op de Landschotse Heide; op 4-8 cirkelde een vogel boven de Groote Beek/Eindhoven en riep een vogel boven Witrijt/Eersel. Bij de Ringselvennen waren 7 Kemphanen present op 1-8 en vlogen 11 Bosruiters op 4-8.
Op 3-8 werden IJsvogels gezien bij de Keijenhurk/Landschotse Heide, Kromven/Landschotse Heide en de waterzuivering Hapert. Bij Witrijt zong op 4-8 een Braamsluiper. Een man Ortolaan was op 2-8 present in de Nieuwe Erven/Netersel. Op 4-8 vlogen 6 Kruisbekken over Eersel. Bij de Ringselvennen verbleef op 4-8 een Europese Kanarie.