Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juli 2002

 

1-31 juli

Op de Ringselvennen/Budel-Dorplein waren op 11-7 en 15-7 resp. 1 ex en 1 adult met 1 jong Geoorde Fuut aanwezig; op 19-7 zaten 2 paar met elk 2 jongen op het Goorven/Mispeleindse Heide. Een Woudaap riep op 4-7, 8-7, 10-7 en 15-7 op "locatie 2", op 14-7 werd hier een adult man gezien; op "locatie 3" riep op 8-7 een ex; op "locatie 4" riep op 15-7 een adult man; op "locatie 1" werd op 25-7 een adult man gezien. 
Over Bladel vlogen 3 Ooievaars op 27-7. Op 8-7 vloog een 2e zomer Zwarte Ooievaar richting ZW over de Strabrechtse Heide; 2 vogels trokken over de Ringselvennen richting ZW op 11-7; op 20-7 vlogen 2 ex over het Soerendonks Goor richting NW.. 
Tenminste 120 Grauwe Ganzen pleisterden op 28-7 op het Grafven/Strabrechtse Heide; op 14-7 waren hier ca 80 ex present. De Ringselvennen waren op 11-7 goed voor 10 Bergeenden; op 15-7 werden hier 2 adulte en 10 juv. gezien en op 21-7 werden er 3 paren met pulli geteld. Op het Grafven werden > 4 juv. Zomertalingen gezien op 28-7.
Wespendieven zijn gezien in De Utrecht (man op 4-7), het Beersbroek/Netersel (3 ex op 20-7 waarvan 1 ex vlinderend), op de Landschotse Heide (2 ex op 14-7, 1 ex op 31-7), langs de Polderdijk/Netersel (31-7), nabij Vessem (1 ex bij leeg nest op 8-7), op de Strabrechtse Heide (2 ex op 7-7 waarvan 1 vlinderend; 1 ex cirkelend op 27-7), in het Leenderbos (6-7), bij de Patersgronden/Valkenswaard (3 ex op 7-7 waarvan 1 vlinderend; 1 ex op 20-7), bij het Soerendonks Goor (3 ex cirkelend op 20-7), bij de Ringselvennen (3 ex op 11-7 waarvan 2 vlinderend; 1 ex cirkelend op 27-7) en bij vliegveld Budel (1 ex overvliegend op 15-7). 
Op 14-7 pleisterde een Rode Wouw bij het Soerendonks Goor. Een Visarend was op 27-7 present op de Ringselvennen. Nabij het Beuven was op 8-7 een onvolwassen vrouw Slechtvalk aan het jagen; ook op 9-7 werd hier een Slechtvalk gezien. 
Op de Patersgronden/Valkenswaard werd op 12-7 en 14-7 een Kwartelkoning gehoord. Een Porseleinhoen werd op 29-7 geringd bij de Ringselvennen. Op 9-7 en 14-7 pleisterden resp. 22 en 28 Scholeksters op de Paardse Heide/Middelbeers. Langs de randweg van Budel zaten 9 Kleine Plevieren op11-7. In de Rulse Beemden/Heeze was op 8-7 en 10-7 een baltsende Houtsnip present. Op 19-7 waren 150 Wulpen aanwezig (slaapplaats) bij de Ringselvennen; langs de Polderdijk/Netersel pleisterden 104 ex op 31-7. Op de Loozerheide/Budel-Dorplein waren op 21-7 een zomerkleed Kanoet en een zomerkleed Krombekstrandloper te bewonderen.
Op Enode/Nuenen verbleef op 23-7 een 3e kalenderjaar Geelpootmeeuw en op 25-7 een 2e kj; op 15-7 verbleven 3 adulte vogels en een adulte Zwartkopmeeuw bij het vligeveld Budel. De Malpie/Valkenswaard was op 7-7 goed voor 7 Zwarte Sterns.
IJsvogels zijn waargenomen in de Hertgang/De Utrecht (4-7), Visvijvers Valkenswaard (geringd op 13-7), Beuven (14-7), Soerendonks Goor (13-7, 20-7), Ringselvennen (geringd op 19-7; 1 ex op 28-7) en Hulsterbroek/Geldrop (29-7). In het City Centrum/Veldhoven werden 2 Kuifleeuweriken gezien op 29-7. Op 21-7 vloog een Grote Gele Kwikstaart over Nuenen.
Zingende Sprinkhaanzangers zijn vastgesteld in de Rietmussen/Nuenen (7-7), de Rulse Beemden/Heeze (8-7, 10-7, 13-7) en bij de hut aan het Beuven (27-7); in de periode 18-7 t/m 28-7 werden er 4 geringd bij de Ringselvennen. Bij de Ringselvennen werden in de periode 18-7 t/m 30-7 maar liefst 24 Rietzangers geringd waarvan 10 op 25-7; ringwerk hier in deze periode was voorts goed voor 45 Bosrietzangers en 213 Kleine Karekieten. Op het Beuven sliepen ca 50.000 Spreeuwen op 15-7.
Overvliegende Kruisbekken zijn waargenomen in Pastoorsbos/Hulsel (>2 op 5-7), Visvijver Reusel (3 op 5-7), Reusel (>5 op 5-7), Netersel (gehoord op 28-7), Bladel (5 op 3-7), Eersel (>3 op 7-7, 5 op 13-7) en Strabrechtse Heide (op diverse plaatsen op 27-7 (>30 ex) en 28-7); op 15-7 pleisterden 13 ex bij het Graven en op 22-7 pleisterden >25 ex in het Kasteelbos/Heeze. Op 7-7 werd een Appelvink geringd bij Valkenswaard.