Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juni 2002

 

29-30 juni (zaterdag-zondag)

Het Goorven/Mispeleindse Heide was op 29-6 goed voor 9 Geoorde Futen. Over het Citycentrum/Veldhoven vloog op 30-6 een Ooievaar. Op "locatie 4" werd een adult man Woudaap waargenomen. Een vrouw Bergeend zat op 29-6 op het Flaes/Mispeleindse Heide. 
Bij de Visvijvers Bergeijk vloog op 30-6 een Wespendief. Op 27-6 werd wederom een Kwartelkoning gehoord in de Malpiebeemden/Valkenswaard. Een Visdief fourageerde op 30-6 boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein.
IJsvogels zijn gezien bij de waterzuivering Bergeijk (30-6) en de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 30-6). Bij de zuivering Hapert alarmeerde een paar Grote Gele Kwikstaarten op 29-6. In het Citycentrum/Veldhoven waren 3 Kuifleeuweriken aanwezig op 30-6. Kruisbekken zijn waargenomen te Reusel (20 ex overvliegend op 28-6), Netersel (4 ex overvliegend op 30-6) en Langakkers/Leende (>10 ex overvliegend op 29-6).

 

24-28 juni (maandag-vrijdag)

Een adulte Kwak werd op 24-6 gezien bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein waar op 26-6 bovendien een Roerdomp zat. Op 24-6 en 26-6 riep een Woudaap op "locatie 2"; op 24-6 werd een adult man gezien op "locatie 1"; op 26-6 riep een vogel op "locatie 4" en op 28-6 een vogel op "locatie 3". Een paar Bergeenden met >7 pulli zat op 24-6 op de Ringselvennen.
Op 24-6 vloog een Wespendief rond op de Strabrechtse Heide. In Beleven/Reusel riepen 3 Kwartels op 24-6. Een territoriale Houtsnip was op 24-6 en 25-6 te vinden in de Rulse Beemden/Heeze, op 26-6 betrof het 2 territoriale vogels; op 24-6 riep een ex in Wellenseind/De Utrecht. 
Op 24-6 waren IJsvogels aanwezig op Ekkersweijer/Eindhoven en de Ringselvennen (ook 26-6); op 25-6 zat een vogel in de Rulse Beemden. Circa 52.000 Spreeuwen sliepen op 24-6 bij het Beuven. Op 25-6 zongen Sprinkhaanzangers in de Rulse Beemden (ook op 24-6 en 26-6) en ten zuiden van de schaapskooi/Strabrechtse Heide; op 26-6 zong 1 ex ten westen van het Beuven.

 

22-23 juni (zaterdag-zondag)

Op 22-6 en 23-6 werd een man Woudaap gezien in de Kempen ("locatie 4"); een roepende vogel werd op 22-6 gehoord op "locatie 3". Op 23-6 werden Roerdompen gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide en de Ringselvennen/Budel-Dorplein.  Een Grote Zilverreiger was op 23-6 present op de Visvijvers Bergeijk.
Op de Patersgronden/Valkenswaard pleisterden 2 Wespendieven op 22-6; die dag vlinderde een vogel boven de Ringselvennen; op 23-6 vloog 1 ex richting NW over de Ringselvennen. Een Kwartelkoning werd op 23-6 gehoord in de Malpiebeemden/Valkenswaard.
Afgelopen week zijn op twee locaties verdachte Buidelmezen waargenomen, nl. een man nestbouwend en 1 ex luid roepend. Op 22-6 vlogen >3 Kruisbekken over de Visvijvers Valkenswaard.

 

17-21 juni (maandag-vrijdag)

Op de Groote Heide/Valkenswaard waren 3 Geoorde Futen present op 21-6. Op 17-6 werd een Woudaap gehoord in de Kempen ("locatie 3"); op 18-6 en 19-6 werd een paar gezien ("locatie 1"). Bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide was op 17-6 een adult vrouw Bergeend present; die dag zat voorts 1 ex op de Landschotse Heide.
Een adult man Grauwe Kiekendief vloog op 17-6 op de Strabrechtse Heide. Op 19-6 vloog 's nachts een Kwartel over Eersel. 
Een IJsvogel werd op 16-6 gezien op de Visvijvers Bergeijk; op 17-6 zat een ex langs een slootje in Vaartbroek/Eindhoven. In de Kempen werd op 17-6 een Grote Karekiet gehoord. Op De Utrecht werd een Goudvink waargenomen op 19-6. Op 19-6 vloog een Kruisbek over de Vossenweg/Knegsel.

 

15-16 juni (zaterdag-zondag)

Op 16-6 pleisterden 2 Wespendieven op de Patersgronden/Valkenswaard. De Patersgronden waren in juni goed voor >3 territoria Sprinkhaanzangers. Op 15-6 vlogen >2 Kruisbekken over Reusel, 1 ex over Koningshof/Veldhoven en 5 ex over de Langakkers/Leende. 

 

10-14 juni (maandag-vrijdag)

Op 12-6 waren 12 Geoorde Futen present op het Goorven/Mispeleindse Heide. Een Roerdomp werd op 11-6 gezien nabij het Goorven. 
Langs de Heikestraat tussen Vessem en Oostelbeers riep op 11-6 een Kwartel; op 12-6 riep een vogel in Beleven/Reusel en op 13-6 een ex ten noorden van Eindhoven Airport. Op 11-6 werden 8 Houtsnip-territoria vastgesteld in het gebied Beersbroek-Achterste Most-Neterselse Heide; op 14-6 werden hier 2 territoriale vogels gezien, evenals 1 territorium in Wellenseind/De Utrecht. 
Een IJsvogel werd op 12-6 gezien tussen het Goorven en Flaes. Bij de waterzuivering Hapert zaten 2 adulte met 3 juveniele Grote Gele Kwikstaarten op 12-6. Op de Mispeleindse Heide zongen op 11-6, 12-6 en 14-6 resp. 1, 3 en 2 Sprinkhaanzangers
Een Klapekster met voer in de snavel werd op 10-6 gezien ten ZO van Eindhoven; dit wijst op een broedgeval! Op 14-6 vloog een groep van 19 Kruisbekken en 1 Appelvink over de Hooge Berkt/Bergeijk.

 

8-9 juni (zaterdag-zondag)

Het Pannegoor op de Cartierheide/Eersel was op 9-6 goed voor 6 adulte Geoorde Futen. Op 8-6 en 9-6 riep een Woudaap in de Kempen ("locatie 2"). Op 8-6 waren 2 Roerdompen te horen bij het Beuven/Strabrechtse Heide, werd per toeval een nest met 4 jongen gevonden op de Visvijvers Valkenswaard en werd 1 ex gezien op de Ringselvennen. Op 9-6 trok een Zwarte Ooievaar over de Ringselvennen/Budel-Dorplein.
Op de Mispeleindse Heide waren 2 Bergeenden present op 8-6. Op 9-6 was een vrouw Zomertaling aanwezig op het Grafven/Strabrechtse Heide.
Er werden diverse Wespendieven gezien: 1 t.p. en 1 overvliegend op 8-6 op de Mispeleindse Heide, 2 ex cirkelend op 9-6 boven de Strabrechtse Heide, 3 ex bij de Visvijvers Bergeijk op 9-6, 2 ex t.p. op 9-6 op de Patersgronden/Valkenswaard, en 2 ex t.p. op 9-6 bij de Ringselvennen. Een onvolwassen Blauwe Kiekendief was op 9-6 present op de Loozerheide/Budel-Dorplein.
Roepende Kwartels zijn gehoord op 9-6 op de Strabrechtse Heide en (overvliegend) nabij Rul/Heeze. IJsvogels zijn gezien nabij Rul/Heeze (1 ex op 8-6) en de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 9-6). 
Op 8-6 zong een Grote Karekiet langs de Karpendonkse Plas/Eindhoven en zong op een andere locatie in de Kempen ook nog steeds een vogel. Zo'n 20.000 Spreeuwen kwamen 's avonds 9-6 slapen op het Beuven. Op 9-6 waren 2 Appelvinken aanwezig bij de tennisbanen in Eersel.

 

3-7 juni (maandag-vrijdag)

Het Goorven/Mispeleindse Heide was op 4-6 en 6-6 goed voor resp. 10 en 12 adulte Geoorde Futen. Op 4-6 en 6-6 werd een man Woudaap gezien in de Kempen ("locatie 1"). Een Ooievaar trok op 4-6 over Eersel richting ZW. Op 5-6 zat een vrouw Krooneend op het Laarven in de Boswachterij De Kempen/Eersel (vrij tam, dus vermoedelijk escape).
In Beleven/Reusel waren 4 roepende Kwartels aanwezig op 5-6. Op 3-6 riep een Porseleinhoen bij het Waschven/Strabrechtse Heide. Een Witvleugelstern was op 5-6 aan het jagen op de Cartierheide/Eersel.
IJsvogels zijn waargenomen bij Ekkersweijer/Best (1 ex) en op de Visvijvers Bergeijk (> 3 ex op 3-6). Op 5-6 was een Nachtzwaluw aan het jagen boven het Beleven/Reusel (agrarisch gebied). Op de Visvijvers Bergeijk werd op 3-6 1 Rietzanger vastgesteld. Nabij de Flaes/Mispeleindse Heide zong op 6-6 een Sprinkhaanzanger. Bij het Laarven in de Boswachterij De Kempen/Eersel zat op 5-6 een Appelvink.

 

1-2 juni (zaterdag-zondag)

Op het Pannegoor op de Cartierheide/Eersel verbleven 6 paar Geoorde Futen op 2-6. Een vrouw Witoogeend werd op 1-6 gezien op de Visvijvers Valkenswaard. Op 1-6 werd een Wespendief gezien bij Ter Spegelt/Eersel; op 2-6 trok een vogel over Eersel richting NO. Op 1-6 cirkelde een Zwarte Wouw boven de Landschotse Heide. Een Rode Wouw vloog op 2-6 over de Langakkers/Leende.
IJsvogels werden op 1-6 gezien op de Visvijvers Valkenswaard (1 ex ) en de Visvijvers Bergeijk (1 ex). Een Grote Karekiet zong op 1-6 in de Kempen. Op 1-6 zong een Rietzanger kortstondig op de Visvijvers Bergeijk.