Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Mei 2002

Kijk voor meer recente info ook op de pagina's Trektellingen en Ringvangsten

 

27-31 mei (maandag-vrijdag)

Op 27-5 riepen 2 Roerdompen op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op het Grafven zat op 27-5 een man Zomertaling. Twee Wespendieven trokken over Eersel op 28-5. Op 28-5 vloog een Rode Wouw over het Soerendonks Goor richting W. Bijzonder was een onvolwassen man Slechtvalk die op 29-5 enige uren op een dak van een huis in Mierlo zat.
Langs de Tongelreep in Eindhoven werd op 27-5 een IJsvogel gezien; bij de waterzuivering Hapert was op 27-5 eveneens 1 ex present en op 31-5 zat een vogel op de Visvijvers Valkenswaard. Een paar Grote Gele Kwikstaarten met 3 pas uitgevlogen jongen was op 27-5 aanwezig bij de waterzuivering Hapert. Bijzonder was een zingende Grote Karekiet in de Kempen op 31-5. In mei is diverse keren een Appelvink gezien op de Witrijt/Eersel.

 

25-26 mei (zaterdag-zondag)

Op 25-5 werden >10 Geoorde Futen geteld op de Malpie. Bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein vloog op 25-5 een Zwarte Wouw. Op 25-5 trok een Wespendief over de Loozerheide/Budel-Dorplein. Een Visarend pleisterde kortstondig op de Ringselvennen op 25-5. 
IJsvogels
werden gezien op Ekkersweijer/Best (25-5), langs de Dommel bij de Malpie (>2 ex op 25-5) en bij de Patersgronden/Valkenswaard (26-5). Op 25-5 werd een man Beflijster gezien nabij het Centrum v.d. Kunsten/Eindhoven. In de Spekdonken/Vessem werd op 25-5 een Nachtegaal gehoord; die dag werd tevens 1 ex gehoord het het Hulsterbroek/Geldrop. Op 26-5 zong een Snor op de Cartierheide/Eersel. In De Pan/Sterksel werden 2 Appelvinken gezien op 26-5.

 

20-24 mei (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op 23-5 zat een Geoorde Fuut op het Grafven/Strabrechtse Heide. De Kleine Zilverreiger van de Landschotse Heide was op 20-5 en 21-5 nog steeds aanwezig (op het Withollandven); op 21-5 werd een Kleine Zilver gezien bij het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 20-5 vloog een Ooievaar over de Buikheide/Vessem. Het Beuven was op 23-5 goed voor 2 roepende Roerdompen
Twee Brandganzen zaten op 23-5 tussen Grauwe Ganzen op het Beuven. Op het Soerendonks Goor werd op 20-5 een man Zomertaling waargenomen; op 22-5 verbleven 2 mannen bij de waterzuivering Hapert en op 23-5 zat een man op het Marijkeven/Strabrechtse Heide. Op 20-5 waren 2 paar Bergeenden met pulli present op de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 21-5 werden 6 ex geteld op de Landschotse Heide
Op 20-5 pleisterde een Wespendief op de Landschotse Heide, cirkelde 1 ex boven Eersel, trok 1 ex over de Coevering/Geldrop, vloog 1 ex over de Strabrechtse Heide en werd 1 ex gezien bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 21-5 vloog 1 ex over de Landschotse Heide; op 23-5 pleisterde een vogel in het Beersbroek/Netersel en werden 4 ex, waarvan 3 overtrekkend en 1 ter plaatse, waargenomen op de Strabrechtse Heide. 
Bij het Beuven/Strabrechtse Heide vloog 's morgens 20-5 een Zwarte Wouw laag rond; op 20-5 werd bovendien 1 ex gezien bij de Ringselvennen; op 23-5 's middags werd een overtrekkende Zwarte Wouw gezien op de Strabrechtse Heide. Een vrouw Grauwe Kiekendief trok op 20-5 over de Mispeleindse Heide. Op 20-5 werd een man Slechtvalk gezien op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Een Smelleken vloog op 20-5 over de Ringselvennen.
Een Kwartel werd op 23-5 gehoord in een woonwijk in Nuenen-Zuid. Op 22-5 werd een Houtsnip in baltsvlucht gezien bij de Goorloop/Boswachterij Eersel; in het Beersbroek werden op 23-5 >3 territoria vastgesteld. Een baltsende Oeverloper was op 20-5 aanwezig bij de Ringselvennen (op 12-5 werden hier al 2 baltsende vogels gezien!). Op 21-5 verbleef een Bonte Strandloper op de Landschotse Heide.
Bij de Hoenderboom/Strabrechtse Heide werd op 20-5 een Draaihals waargenomen. Op de Landschotse Heide werden op 20-5 2-3 IJsvogels gezien; op 21-5 waren 2 ex present bij het Voortje/Mierlo. Bij de waterzuivering van Hapert was op 20-5 nog steeds een alarmerend paar Grote Gele Kwikstaarten aanwezig; op de Visvijvers Valkenswaard zat op 20-5 een paar waarvan het mannetje zich verdacht gedroeg. Op 23-5 zong een Nachtegaal in het Beersbroek.

 

18-19 mei (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 19-5 werden Roerdompen gezien op de Visvijvers Bergeijk en het Soerendonks Goor. In de Kempen verblijft sinds ca 1 week een paar Woudapen. Op de Landschotse Heide (Keijenhurk en Withollandven) was op 18-5 en 19-5 nog steeds een adult broedkleed Kleine Zilverreiger aanwezig. Een Zwarte Ooievaar cirkelde op 18-5 rond 14:00 uur boven de Landschotse Heide. 
Op 18-5 waren 4 Bergeenden present op de Landschotse Heide; op 19-5 waren 2 alarmerende paren aanwezig op de Mispeleindse Heide en 8 ex op de Ringselvennen; een man was op 19-5 te vinden op de Visvijvers Bergeijk evenals een vrouw Casarca. Het Marijkeven/Strabrechtse Heide was op 18-5 goed voor 3 man Zomertalingen; op 19-5 zaten 2 mannen bij de waterzuivering Hapert en 1 man op het Soerendonks Goor.
Op de Landschotse Heide pleisterde op 18-5 een Wespendief en trok 1 ex over; op 19-5 was een vogel aanwezig bij de Ringselvennen. Een Zwarte Wouw werd op 18-5 gezien boven de Ringselvennen; die dag vloog een vogel over de Buikheide/Vessem; op 19-5 was 1 ex aan het jagen boven de Mispeleindse Heide en trok 1 ex over de Ringselvennen. 's Morgens 19-5 was een vrouw Grauwe Kiekendief kortstondig aanwezig bij de Ringselvennen; om 15:30 uur die dag trok een vrouw over het Soerendonks Goor. 
Over Eersel trok op 18-5 een Smelleken. Roodpootvalken zijn gezien boven Eersel (1 ex cirkelend op 18-5), de Mispeleindse Heide (adult man jagend op 19-5), bij de waterzuivering Hapert (onvolwassen man laag vliegend op 19-5) en bij de Ringselvennen (adult vrouw overtrekkend op 19-5).
Op 18-5 werd een Kwartel opgestoten uit een voortuin aan de Loondermolen in Woensel/Eindhoven. Op het Marijkeven/Strabrechtse Heide pleisterden op 19-5 een Bontbekplevier. Bij de Ringselvennen waren 2 Zwartkopmeeuwen present op 19-5.
IJsvogels zijn gezien op landgoed De Baest (1 ex op 19-5), de Mispeleindse Heide (1 ex op 19-5), het Withollandven/Landschotse Heide (1 ex op 18-5), het Kromven/Landschotse Heide (1 ex op 18-5) en de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 19-5). Op de waterzuivering Hapert was op 19-5 een alarmerend paartje Grote Gele Kwikstaarten present (waarvan vrouw met voer voor jongen). 
Op 19-5 was nog steeds een Rietzanger aanwezig op de Visvijvers Bergeijk. Bij het Beuven pleisterde op 18-5 een man Ortolaan.

 

13-17 mei (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op het Pannegoor op de Cartierheide/Eersel waren nog steeds 6 Geoorde Futen te vinden op 15-5. Een adult broedkleed Kleine Zilverreiger was op 17-5 aanwezig op de Landschotse Heide. Op 17-5 vloog een Ooievaar over de Buikheide/Vessem.
Op 13-5 werden 5 Bergeenden waargenomen op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Bij de waterzuivering Hapert waren 2 man Zomertalingen present op 13-5; die dag zaten een man en vrouw op het Soerendonks Goor. 
Op 17-5 werd een Wespendief gezien op de Landschotse Heide. Over de Ringselvennen trokken 2 Zwarte Wouwen over op 13-5; op 14-5 was hier rond 12:30 uur een vogel aan het jagen. Een adulte man Grauwe Kiekendief vloog 's avonds 16-5 rond boven de Rusthoek/Strabrechtse Heide. Op 13-5 waren bij de Ringselvennen ca 10 Boomvalken present.
Op 15-5 en 17-5 werd een Temminck's Strandloper gezien op de Landschotse Heide; de vogel was op 17-5 aan het baltsen. Twee Dwergmeeuwen (1ste zomerkleed) waren op 13-5 te vinden boven de Ringselvennen. Op 17-5 waren 8 Zwarte Sterns aanwezig op het Soerendonks Goor. Twee Visdieven waren op 17-5 present op de Ringselvennen.
Op 17-5 zat een Draaihals nabij het Berkven/Landschotse Heide. Een IJsvogel werd op 13-5 gehoord op het Withollandven/Landschotse Heide; op 15-5 en 17-5 werd een vogel gezien langs de Tongelreep op de Patersgronden/Valkenswaard. Op de Landschotse Heide pleisterde een Noordse Kwikstaart op 15-5 en een adult man Roodkeelpieper op 16-5
Langs de Ringselvennen zongen 2 Snorren op 13-5. Op 14-5 en 15-5 zong een Sprinkhaanzanger op de Hapertse Heide/Eersel; op 15-5 was ook een zangpost aanwezig op de Patersgronden. De Visvijvers Bergeijk was op 15-5 goed voor een man Buidelmees.
Twee buitelende Raven vlogen op 17-5 om 17:50 uur boven zuidelijk Eindhoven (nabij verkeersplein Leenderheide). Nabij het Laarven bij de Cartierheide/Eersel zaten 4 Kruisbekken (>2 onv. ex) op 14-5 en 15-5.

 

11-12 mei (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 11-5 zaten 8 Geoorde Futen op het Goorven/Mispeleindse Heide. Een Roerdomp werd op 11-5 gehoord op de Visvijvers Bergeijk. Bergeenden zijn waargenomen op het Goorven (1 paar op 11-5), de Spreeuwelse Heide (1 paar op 11-5), het E3-strand/Eersel (1 paar op 11-5), de Ringselvennen/Budel-Dorplein (2 ex op 11-5) en de Loozerheide/Budel-Dorplein (18 ex op 11-5, 19 ex op 12-5). Op 12-5 verbleven 2 man Zomertalingen op het Soerendonks Goor.
Boven Ter Spegelt/Eersel cirkelde op 11-5 een Wespendief; die dag was voorts 1 ex aanwezig bij het Soerendonks Goor en vloog 1 ex over de Ringselvennen. In het Beersbroek/Netersel werd op 11-5 een Houtsnip gehoord (totaal 3 territoria tot nu toe). Bij Budelco/Budel-Dorplein zaten op 12-5 een Goudplevier en 2 baltsende Oeverlopers.
Een Draaihals pleisterde op 11-5 in een eik bij het Soerendonks Goor. Op 11-5 zaten 2 IJsvogels op de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 12-5). Een man Rouwkwikstaart was op 11-5 present bij het E3-strand. Bij de Ringselvennen verbleef op 11-5 een Grote Gele Kwikstaart. Een groep van 18 Noordse Kwikstaarten zat op 11-5 in een gemaaid weiland tussen Gastel en Baronie Cranendonk/Soerendonk; op 12-5 waren 2 Noordse Kwikstaarten en 1 Engelse Kwikstaart present bij Budelco.
In het Beersbroek zongen 3 Nachtegalen op 11-5. Op de Mispeleindse Heide zong op 11-5 een Sprinkhaanzanger. Een Rietzanger was op 11-5 en 12-5 nog steeds present op de Visvijvers Bergeijk. Op 12-5 werden 4 Snorren gehoord langs de Ringselvennen. Op de Visvijvers Bergeijk werd een man Buidelmees gezien op 11-5 en 1 ex gehoord op 12-5.

 

6-10 mei (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Geoorde Futen zijn waargenomen op de Mispeleindse Heide (4 ex Goorven en 2 ex Flaes op 7-5), het Withollandven/Landschotse Heide (1 ex op 6-5), de Cartierheide/Eersel (6 ex op Pannegoor op 10-5) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (2 ex op 9-5). 's Avonds 8-5 viel een adult broedkleed Kwak in op het Soerendonks Goor. Op 6-5 riep een Roerdomp op de visvijvers Landschotse Heide. Twee Kleine Zilverreigers waren op 6-5 present op het Soerendonks Goor. Op 8-5 pleisterde een adulte Zwarte Ooievaar op de Strabrechtse Heide.
Grauwe Ganzen met jongen waren present bij de visvijvers Landschotse Heide (2 paren op 6-5), het Soerendonks Goor (3 paren op 8-5) en de Ringselvennen (1 paar op 9-5). Bergeenden waren te vinden op de Landschotse Heide (2 paren op 6-5, 2 paren en 1 man op 8-5), het E3-strand/Eersel (man op 6-5) en de Ringselvennen (11 ex op 6-5, 1 ex op 9-5). Bij de waterzuivering Hapert waren 2 alarmerende mannen Zomertalingen (en een vrouw) present op 7-5; op 8-5 zaten 2 paren op het Soerendonks Goor.
Wespendieven zijn gezien op de Loozerheide/Budel-Dorplein (3 ex overtrekkend op 6-5), de Landschotse Heide (1 ex overvliegend op 7-5), de Cartierheide/Eersel (4-5 ex cirkelend op 7-5), boven Eersel (1 ex cirkelend op 9-5) en boven Veldhoven (1 ex overtrekkend op 10-5). Op 9-5 trok een Zwarte Wouw over de Langakkers/Leende. Een Visarend was op 6-5 korte tijd aanwezig op de Ringselvennen. Een vrouw Grauwe Kiekendief cirkelde op 6-5 laag boven de Landschotse Heide. Hier werd op 6-5 en 7-5 bovendien een cirkelende Slechtvalk waargenomen; een onvolwassen man trok op 6-5 over de Ringselvennen. Op de Strabrechtse Heide pleisterde op 8-5 een onv. man Roodpootvalk.
Op 6-5 verbleven een Bontbekplevier en Bokje op de Loozerheide. Een Bosruiter was op 8-5 te vinden op het Soerendonks Goor.
Twee Zwartkopmeeuwen waren op 6-5 present bij de Ringselvennen. Op het Soerendonks Goor pleisterden 11 Zwarte Sterns op 6-5. 
Op de Landschotse Heide werd op 6-5, 7-5 en 8-5 een IJsvogel gezien; op 9-5 en 10-5 zaten 2 ex op de Visvijvers Bergeijk. Bij de Ringselvennen verbleef op 6-5 een Rouwkwikstaart. Een man Grote Gele Kwikstaart was op 7-5 present bij de waterzuivering Hapert. Op 7-5 en 8-5 zaten resp. ca 15 en 4 Noordse Kwikstaarten op het Kranenveld/Soerendonk.
Bonte Vliegenvangers werden in diverse gebieden gehoord. Een zingende Rietzanger was op 6-5 present op het Beuven/Strabrechtse Heide. Aan de rand van de Keijenhurk/Landschotse Heide zong op 6-5 een Sprinkhaanzanger; op 7-5 was er een zangpost op de Hapertse Heide/Eersel en op 9-5 op de Visvijvers Bergeijk. Zingende Snorren waren aanwezig op het Soerendonks Goor (1 op 6-5) en de Ringselvennen (3 op 6-5 en 9-5). 
Op 9-5 vloog een Europese Kanarie laag over Eersel. Bij de telpost Beuven-West/Strabrechtse Heide pleisterde op 7-5 een man Ortolaan.

 

4-5 mei (zaterdag-zondag)

Op 4-5 zaten 4 Geoorde Futen op het Goorven/Mispeleindse Heide en 3 paren op het Pannegoor/Cartierheide. Heel bijzonder waren 6 Kleine Zilverreigers die op 4-5 op de Mispeleindse Heide pleisterden. Op 4-5 verbleven 2 Bergeenden op de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 4-5 waren 4 vogels present op de Landschotse Heide. 
Een Wespendief vloog op 4-5 laag over de Landschotse Heide. Op 4-5 werden 2 territoria Houtsnippen vastgesteld in het Beersbroek/Netersel. Bij de Razob/Nuenen zat op 4-5 een Geelpootmeeuw. Het Soerendonks Goor was op 4-5 goed voor 7 Zwarte Sterns.
Op 5-5 werd op de Cartierheide/Eersel een Nachtzwaluw gehoord. In het Beersbroek zongen op 4-5 2 Nachtegalen en 1 Bosrietzanger. In Budel-Dorplein werd op 4-5 een Spotvogel gehoord. Drie zingende Snorren waren op 4-5 present langs de Ringselvennen. Bij De Ploeg/Bergeijk zong een Bonte Vliegenvanger (al 1 week aanwezig). 

 

1-3 mei (woensdag-vrijdag)

Trektellingen

Een Geoorde Fuut werd op 2-5 gezien op de Ringselvennen; op 3-5 zat 1 ex op het Grafven/Strabrechtse Heide. Twee Roerdompen riepen op 2-5 aan het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 2-5 verbleef een Grote Zilverreiger op de Ringselvennen en vloog een Zwarte Ooievaar richting NO over. Op de Landschotse Heide pleisterde op 3-5 een Koereiger; dit is de derde waarneming in de Kempen.
's Avonds 2-5 vielen ca 150 Grauwe Ganzen in op De Hoort/Budel-Dorplein. Een man Bergeend verbleef op 2-5 op de Visvijvers Bergeijk; die dag waren 5 ex present op de Ringselvennen; op 3-5 zaten 2 ex op de Landschotse Heide. Bij de waterzuivering Hapert zaten 3 Zomertalingen (2 man) op 1-5; op 3-5 verbleef een man op de Landschotse Heide. 
Een Visarend en een erg late Ruigpootbuizerd vlogen op 2-5 over de Ringselvennen. Op 1-5 vloog een Wespendief over de Ringselvennen; in Molenbroek/Vessem werd op 2-5 een ex waargenomen. Op 2-5 vlogen rond 17:15 uur 2 Zwarte Wouwen over de Landschotse Heide waarvan 1 richting ZO en 1 richting W. Een onv. Rode Wouw trok op 3-5 over de Strabrechtse Heide, ook over de Ringselvennen vloog die dag 1 ex.
's Avonds 1-5 waren 64 Regenwulpen present op de Landschotse Heide. 's Avonds 1-5 werd door Jan-Erik Kikkert en Niek Bosmans een Lachstern gezien op de Strabrechtse Heide; dit is de eerste waarneming in de Kempen sinds de zestiger jaren. Op het Soerendonks Goor pleisterden 7 Zwarte Sterns op 3-5.
Op 2-5 werd een IJsvogel waargenomen op de Visvijvers Bergeijk en op 3-5 1 ex op het Withollandven/Landschotse Heide. Een Grote Gele Kwikstaart zat op 1-5 bij de waterzuivering Hapert.
Kleine Karekieten
zijn gehoord op het Beuven (2 op 1-5) en de Visvijvers Bergeijk (>10 op 2-5). Op de Visvijvers Bergeijk zong op 2-5 bovendien een Rietzanger. De westelijke Strabrechtse Heide was op 2-5 goed voor 3 zingende Sprinkhaanzangers en 1 zingende Fluiter; bij het Beuven zong op 1-5 en 3-5 eveneens een Fluiter. Op de Strabrechtse Heide werd op 2-5 een late Klapekster gezien. In Heeze zat een Europese Kanarie op 2-5. Een man Keep zat op 3-5 op de Landschotse Heide.