Waarnemingen van Vogels in de Kempen
April 2002

Kijk voor meer recente info ook op de pagina's Trektellingen, Ringvangsten en Onderzoek

 

27-30 april (zaterdag-dinsdag)

Trektellingen

Het Goorven/Mispeleindse Heide was op 29-4 goed voor 9 Geoorde Futen. Een Roerdomp riep op 28-4 op de visvijvers Landschotse Heide. Op 27-4 vloog een Ooievaar laag over ten ZO van Maarheeze en op 30-4 vloog er eentje richting ZW over de Ringselvennen. Een Purperreiger viel op 29-4 in op De Hoort/Budel-Dorplein.
Op 29-4 zat een paar Grauwe Ganzen met jongen op de Keijenhurk/Landschotse Heide; 185 ex vielen op 29-4 in langs de Peeldijk/Budel-Dorplein. Op 28-4 en 30-4 zaten 2 Bergeeenden op de Landschotse Heide; op 29-4 verbleef een man op een akker op de Spreeuwelse Heide, en zaten 6 ex op de Ringselvennen waar op 30-4 8 ex werden gezien. Op het Grafven/Strabrechtse Heide zaten 2 Zomertalingen op 29-4.
Op 28-4 vloog een Rode Wouw richting ZO over het Grafven/Strabrechtse Heide. Een Wespendief vloog op 28-4 over de Ringselvennen. Op de Ringselvennen werden op 30-4 7 Bruine Kiekendieven gezien.
Op de Landschotse Heide werd op 28-4 een Bokje gezien. Een Bonte Strandloper was op 30-4 present op het Soerendonks Goor.
Op 27-4 was op Enode/Nuenen een 3e zomer Geelpootmeeuw present; op 29-4 zaten hier 2 adulte vogels. De Ringselvennen waren op 29-4 goed voor 2 Zwartkopmeeuwen. Op de Ringselvennen pleisterden op 27-4 1 adult, op 28-4 2 eerste zomer en op 29-4 1 adult Dwergmeeuw
Zowel op 27-4 als 28-4 waren op de Ringselvennen 4 Zwarte Sterns aanwezig, op 29-4 zaten er 7 vogels. Op 29-4 kwam bij de Ringselvennen na een hevige regen- en hagelbui rond het middaguur een groep van 5 Noordse Sterns naar beneden die na 10 min. weer vertrokken; rond 17:00 uur die dag vloog wederom een Noordse Stern rond boven de Ringselvennen.
Langs de Maarheezerhuttendijk/Weerter Bergen zat op 30-4 een Draaihals. Een IJsvogel was op 28-4 present op het Kromven/Landschotse Heide; op 30-4 werd 1 ex gezien nabij het Voortje/Mierlo. Boven het Goorven vlogen 143 Gierzwaluwen op 29-4. Bij de Ringselvennen zat op 28-4 en 29-4 een adult man Engelse Kwikstaart; op 30-4 zaten hier 2 ex (man en vrouw). Nabij de Ringselvennen werden bovendien Noordse Kwikstaarten gezien (adult man op 28-4, 3 ex op 30-4) en een Rouwkwikstaart op 30-4.
Op 28-4 verbleef een man Beflijster op de Paardse Heide/Middelbeers en op 30-4 zat een man langs de randweg bij Budel. In het Beersbroek/Netersel zong op 28-4 een Nachtegaal; op 29-4 werd hier 1 ex gezien. Op Ter Spegelt/Eersel zat een man Bonte Vliegenvanger bij een nestkast op 27-4; op 28-4 zat een paar op de Landschotse Heide en zong een vogel in Netersel waar die dag bovendien een Braamsluiper zong. Aan de Ringselvennen zongen 2 Snorren op 27-4. 
In het Beersbroek/Netersel zong op 28-4 een Wielewaal. Op 29-4 zat een Kruisbek bij het Goorven. In Heeze zong op 30-4 nog steeds een Europese Kanarie.

 

22-26 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op de Keijenhurk/Landschotse Heide verbleef op 22-4 een Geoorde Fuut; 5 ex werden op 22-4 geteld op de Malpie/Valkenswaard en 4 paren op 22-4 in de Reuselse Moeren. Roerdompen zijn gehoord op de visvijvers Landschotse Heide (22-4 en 25-4), de Visvijvers Valkenswaard (2 roepend op 25-4) en het Beuven/Strabrechtse Heide (22-4). 
Een Grauwe Gans met jongen was op 22-4 te vinden op het Beuven; op 24-4 zat een adult met 6 jongen op het Soerendonks Goor en op 25-4 een paar met 4 donsjongen op de Landschotse Heide. Op 22-4 verbleef een Kolgans in de Reuselse Moeren.
Op 22-4 verbleven 2 man en 1 vrouw Zomertaling bij de waterzuivering Hapert; een vrouw was op 23-4 present op de Landschotse Heide en op 24-4 2 man en 1 vrouw op het zuidven/Visvijvers Valkenswaard; op 26-4 zaten 3 man en 1 vrouw op het Grafven/Strabrechtse Heide.
Een Wespendief trok op 25-4 over de Landschotse Heide. Boven het Beuven vlogen 2 Visarenden op 26-4. Op 25-4 was op de Landschotse Heide een man Slechtvalk aan het jagen. Op de Strabrechtse Heide zat op 22-4 een man en vrouw Smelleken; op 26-4 was een vrouw present bij het Grafven.
's Avonds 23-4 vielen >44 Regenwulpen in op de Landschotse Heide; op 25-4 waren hier 47 ex te vinden. Op de Neterselse Heide werden 3-4 territoria Houtsnippen vastgesteld op 23-4. Zwartkopmeeuwen zijn gezien in en bij de Reuselse Moeren (11 ex op 22-4) en bij de Ringselvennen (2 ex overvliegend op 22-4). Op 24-4 zat een Zwarte Stern op het Soerendonks Goor.
Op 23-4 vloog 1 Gierzwaluw boven Eersel; op 25-4 waren al de nodige vogels aanwezig in de Kempen; op 26-4 vlogen ca 120 ex boven het Beuven. Op het Kromven/Landschotse Heide werd op 23-4 en 25-4 een IJsvogel gezien. Bij de Ringselvennen zat op 22-4 een onv. Rouwkwikstaart; ook bij Enode/Nuenen was op 22-4 een onv. vogel present. Bij de waterzuivering Hapert waren op 22-4 een paar en een man Grote Gele Kwikstaart aanwezig; op 25-4 zat een paar met nest op de Visvijvers Valkenswaard. 
Een zingende man Beflijster zat op 22-4 nabij het Withollandven/Landschotse Heide; die dag werd voorts een man gezien op de Strabrechtse Heide; op 23-4 zaten een man en vrouw bij het Beuven en op 25-4 een man bij 's-Heerenven/Strabrechtse Heide. Bij de Ringselvennen zat op 22-4 een vrouw Paapje. Op 22-4 zongen 5 Snorren langs de Ringselvennen. Sprinkhaanzangers zijn gehoord bij het Beuven (23-4) en op de Neterselse Heide (23-4). Op 24-4 zong een Kleine Karekiet op de Visvijvers Valkenswaard. Bij Het Voortje/Mierlo werd op 24-4 een Bonte Vliegenvanger gezien. Op de Visvijvers Valkenswaard riep op 25-4 een Wielewaal.
Bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide was op 23-4 en 24-4 een Klapekster present. Op 23-4 vloog een Europese Kanarie over Eersel. Bij het Grafven verbleven op 26-4 een man en vrouw Kruisbek.

 

20-21 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 20-4 zaten 2 paar Geoorde Futen op het Goorven/Mispeleindse Heide en 4 ex op de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 21-4 werden 4 ex gezien in de Reuselse Moeren en 8 ex op de Malpie/Valkenswaard (1 op Groot Malpieven, 7 op Vaarvennen). Roerdompen zijn gehoord in Molenbroek/Vessem (21-4), de Vaarvennen/Valkenswaard (21-4) en de Visvijvers Bergeijk (21-4). Op 20-4 waren solitaire Purperreigers aanwezig op de Mispeleindse Heide, op de Keijenhurk/Landschotse Heide, en in de Spekdonken/Vessem; deze dag werd bovendien een overvliegende vogel gezien boven D'n Bokkenrijder/De Utrecht, mogelijk hetzelfde beest dat op de Mispeleindse Heide werd gezien.
Een Brandgans vloog op 20-4 over de Strabrechtse Heide. Op 20-4 zat een paar Bergeenden op de Paardse Heide/Middelbeers, 1 ex op het Goorven, 2 ex op het Flaes/Mispeleindse Heide en 7 ex op de Ringselvennen (9 ex op 21-4); een man was op 21-4 aanwezig op de Visvijvers Bergeijk. Op 20-4 werden 3 Zomertalingen gezien op de Strabrechtse Heide en 1 man bij de waterzuivering Hapert, op 21-4 verbleven een man en vrouw op de Ringselvennen.
Op 21-4 pleisterde kortstondig een Visarend op de Ringselvennen. Op 21-4 trok een Wespendief hoog over Eersel. Over de Ringselvennen vloog op 21-4 een Zwarte Wouw. Een Blauwe Kiekendief was op 20-4 present op de Strabrechtse Heide; die dag vloog een vrouw hoog boven de Paardse Heide. Op 20-4 vloog een onvolwassen man Slechtvalk richting N over de Ringselvennen. Een vrouw Smelleken was op 20-4 aan het jagen op de Landschotse Heide; op 21-4 was een vrouw aanwezig bij Molenbroek/Vessem.
Op de Strabrechtse Heide riep op 20-4 een Porseleinhoen. Een laat groepje van 12 Kraanvogels vloog op 21-4 over de Ringselvennen. Op 20-4 waren 28 Scholeksters present op de Paardse Heide. Op de Strabrechtse Heide waren 2 Kluten aanwezig op 20-4. Op 21-4 werd een Bokje gezien bij de Ringselvennen.
Er zijn opvallend veel Zwartkopmeeuwen gezien: 4 ex (ook baltsend) bij de waterzuivering Hapert op 20-4, 2 ex op het Soerendonks Goor op 20-4, 2 ex op de Ringselvennen op 20-4, >23 (!) ex in de Reuselse Moeren op 21-4, 1 adult cirkelend boven het Groot Malpieven/Valkenswaard op 21-4 en 1 ex over Eersel vliegend op 21-4. Een Visdief en een Zwarte Stern verbleven op 20-4 op de Ringselvennen.
Een Velduil was present op 20-4 op de Strabrechtse Heide. Bij de Visvijvers Valkenswaard vloog op 20-4 een Zomertortel. Op 21-4 vloog boven Netersel een Gierzwaluw. Op de Visvijvers Bergeijk zat een IJsvogel op 21-4; die dag waren 2 ex aanwezig op de Landschotse Heide. 
Langs de Dommel ten N van Borkel/Valkenswaard zat op 21-4 een Grote Gele Kwikstaart; op 20-4 en 21-4 was bij de waterzuivering Hapert nog steeds een territoriaal paar aanwezig. Rouwkwikstaarten waren present bij het Ringselven (2 ex op 20-4) en langs de randweg bij Budel (1 ex op 20-4). Op het Kranenveld/Soerendonk verbleef op 21-4 een Duinpieper; op 21-4 vloog een vogel over de Ringselvennen.
Beflijsters zijn waargenomen in de Malpiebeemden/Valkenswaard (man op 21-4), bij de oude stortplaats/Budel-Dorplein (man op 20-4) en op de Loozerheide/Budel-Dorplein (man op 20-4). Op 20-4 zongen 3 Bonte Vliegenvangers bij de visvijvers Landschotse Heide en 1 in de Coevering/Geldrop. Rietzangers zijn waargenomen op de visvijvers Landschotse Heide (20-4) en de Visvijvers Bergeijk (zingend ex op 21-4). Op de Visvijvers Bergeijk zong op 21-4 voorts een Sprinkhaanzanger; ook op de Loozerheide zong die dag een vogel en op 20-4 werd een zangpost genoteerd op de westelijke Strabrechtse Heide. Langs de Ringselvennen zongen 3 Snorren op 20-4 en 2 op 21-4. In de Malpiebeemden werd op 21-4 een zingende Tuinfluiter gehoord. Grasmussen zijn waargenomen in Molenbroek/Vessem (1 zingend), de Malpiebeemden (1 zingend) en in het Kranenveld/Soerendonk (1 ex). De eerste Fluiter werd op 20-4 gehoord op de westelijke Strabrechtse Heide.
Op 20-4 pleisterde een man Europese Kanarie op de Loozerheide. Twee Kruisbekken vlogen over nabij het Flaes; aan de westrand van de Malpie vloog op 21-4 1 ex. Op 21-4 vloog een Putter over de Malpiebeemden en 1 ex over Reusel.

 

15-19 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Drie Geoorde Futen werden op 19-4 gezien op de Malpie/Valkenswaard. Op 17-4 werd een Roerdomp gehoord op het Klein Meer/Vessem; op 19-4 riep een vogel op de Malpie. Een Kolgans pleisterde op 17-4 gedurende korte tijd op het Soerendonks Goor. Bij de waterzuivering Hapert verbleven op 15-4 2 paar Zomertalingen; op 19-4 zaten 2 man en 1 vrouw op het Soerendonks Goor. Een man en vrouw Pijlstaart werden op 17-4 gezien op het Soerendonks Goor. Het E3-strand/Eersel was op 17-4 goed voor 8 Brilduikers (waarvan 3 man). 
Een Wespendief vloog op 17-4 over de Paardse Heide/Middelbeers. Een zeer vroege adult vrouw Roodpootvalk verbleef op 19-4 gedurende korte tijd op de Landschotse Heide.
De Paardse Heide was goed voor o.a. de nodige Scholeksters (29 ex op 16-4, 30 ex op 17-4, 35 ex op 19-4), Grutto's (25 ex op 16-4, >14 vermoedelijke territoria op 17-4), Wulpen (44 ex op 16-4, 53 ex op 17-4) en Regenwulpen (109 ex op 16-4, 58 ex op 17-4, 42 ex op 19-4). Langs de Polderdijk/Netersel zat op 15-4 een adult Geelpootmeeuw op een akker in een grote groep Kokmeeuwen. 
Een Velduil werd op 17-4 waargenomen in het Rundal ten ZO van Steensel. De eerste Zomertortel werd op 19-4 gezien (overvliegend) bij Molenbroek/Vessem. Op 17-4 werd een IJsvogel gezien langs de Tongelreep in Eindhoven. Bij de schaapskooi aan de rand van de Groote Heide/Soerendonk verbleef op 19-4 een Hop.
Op 18-4 waren 2 Kuifleeuweriken present aan de Zandzegge in Meerhoven/Eindhoven. Bij de waterzuivering Hapert verbleven op 15-4 1 vrouw Rouwkwikstaart en 1 paar Grote Gele Kwikstaarten; op 17-4 zat een paar Grote Gele Kwikken op de waterzuivering Eindhoven. 
Beflijsters
zijn waargenomen nabij op de Landschotse Heide (man op 19-4), het E3-strand (2 man en 1 vrouw op 17-4), nabij het Beuven/Strabrechtse Heide (man op 17-4) en op het Kranenveld/Soerendonk (man en vrouw op 17-4). Op de Paardse Heide verbleven 530 Kramsvogels op 17-4.
In een rietzoom langs de Dommel bij de waterzuivering Eindhoven zong op 17-4 een Rietzanger. Op 17-4 werd een Snor gehoord ten westen van het Soerendonks Goor. Ten westen van het Beuven zat op 15-4 een Klapekster
Op 16-4 zong een Europese Kanarie bij Ter Spegelt/Eersel. Een Putter vloog op 17-4 laag over de waterzuivering Eindhoven. Bij het Withollandven/Landschotse Heide werd op 16-4 een groep van ca 120 Kepen gezien.

 

13-14 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op de Visvijvers Bergeijk riep op 13-4 een Roerdomp. Zowel op het Soerendonks Goor als het Ringselven/Budel-Dorplein waren 2 paren Grauwe Ganzen met jongen aanwezig. Bij de waterzuivering Hapert zaten 3 Zomertalingen (waarvan 2 mannen) op 13-4; op 13-4 zat voorts een man op het Beuven. 
Een Rode Wouw trok op 14-4 over de Ringselvennen. 's Morgens 14-4 vertrokken 2 onv. Blauwe Kiekendieven van de slaapplaats op de Cartierheide/Eersel. Een Visarend vloog op 13-4 richting N over de Strabrechtse Heide; op 13-4 werd een vogel gezien op de Visvijvers Bergeijk. Nabij de waterzuivering Hapert was op 13-4 een man Smelleken aan het jagen; een man was die dag ook aanwezig op de Strabrechtse Heide. 
Op het Beuven/Strabrechtse Heide zat op 13-4 een Bokje.  In Geldrop vloog op 14-4 een groepje van >3 Kluten over. Een Bonte Strandloper verbleef op 14-4 op de Landschotse Heide waar die dag voorts 14 Kemphanen aanwezig waren. Op het Kranenveld/Soerendonk waren 2 Groenpootruiters present op 13-4. Op de Malpie zaten 2 Zwartkopmeeuwen op 14-4.
Koekoeken werden in diverse gebieden gehoord/gezien. In het CityCentrum/Veldhoven zong op 14-4 een Kuifleeuwerik. Op de Strabrechtse Heide werden op 13-4 2 Rouwkwikstaarten gezien, nl. een adult vrouw bij het Scheidingsven en een onv. vogel bij de manege. Een paar Grote Gele Kwikstaart, waarvan het mannetje aan het zingen was, was present op 13-4 bij de waterzuivering Hapert. Op de Loozerheide/Budel-Dorplein zat op 14-4 een man Beflijster.
De Strabrechtse Heide was op 13-4 goed voor 2 Klapeksters (ten N van Kranenmeer en tussen Galgeberg en 's-Heerenven). Op de Ringselvennen waren op 14-4 2 Snorren en 1 Rietzanger aan het zingen.

 

8-12 april (maandag-vrijdag)

Twee Roerdompen riepen op 11-4 op de Visvijvers Bergeijk. Op 8-4 zat een Grote Zilverreiger op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Op de Landschotse Heide waren 2 Bergeenden present op 8-4 en 9-4; de Visvijvers Bergeijk waren op 11-4 goed voor 1 man Bergeend en 1 vrouw Casarca. Op 9-4 zaten 5 Zomertalingen (4 man) op de Landschotse Heide, op 10-4 werden 3 vogels (1 man) gezien; het Beuven/Strabrechtse Heide was op 8-4 goed voor 6 Zomertalingen (5 man) en 5 Brilduikers.
's Morgens 8-4 vertrok een vrouwkleed Blauwe Kiekendief van de Landschotse Heide; nabij de Landsard/Wintelre werd op 8-4 een onvolwassen vogel gezien; op 11-4 was een vrouw aan het jagen op de Landschotse Heide. Een vrouw Smelleken was op 9-4 aan het jagen op de Paardse Heide/Middelbeers. Bij Reusel was op 10-4 een Boomvalk aan het jagen op Spreeuwen.
Op 9-4 zaten op de Paardse Heide o.a. 128 Wulpen, 27 Grutto's, 52 Scholeksters en 14 Kemphanen; op 10-4 waren hier o.a. 1 Goudplevier, 127 Wulpen, 33 Grutto's, 45 Scholeksters en 14 Kemphanen te vinden. Op een weiland ten W van Gastel/Soerendonk zaten 12 Kemphanen op 8-4; die dag werden 15 ex gezien op het Soerendonks Goor. Op 11-4 zaten 42 Scholeksters en 7 IJslandse Grutto's op Aquabest. Een Oeverloper werd op 10-4 gezien bij het Beuven. Bij de Pastoorsweijer werd op 11-4 een Houtsnip gehoord. 
Het Soerendonks Goor was op 8-4 en 12-4 goed voor 2 Zwartkopmeeuwen; op 12-4 zaten voorts 2 adulte vogels op de visvijver Reusel Op 11-4 verbleef een 3e zomer Pontische Meeuw op Enode/Nuenen. Bij de Plaetse/Heeze werd op 12-4 een Kerkuil gezien. Op 12-4 is een Koekoek gezien bij het Waschven/Strabrechtse Heide.
Op 9-4 en 12-4 werd een adult vrouw Rouwkwikstaart waargenomen bij Brandevoort/Mierlo-Hout. Bij de Ringselvennen vloog op 12-4 een Grote Gele Kwikstaart over. Op de Langakkers/Leende verbleef op 12-4 een Beflijster. Een Paapje werd op 11-4 gezien in de Rulse Beemdem/Heeze. Bij de Galgeberg/Strabrechtse Heide zat op 8-4 een Tapuit
Aan de Jachtlaan/Middelbeers werden 2 Noordse Kauwen in een groep gewone Kauwen waargenomen. Bij de Galgeberg/Strabrechtse Heide verbleef op 12-4 een Klapekster. Een Europese Kanarie vloog op 8-4 over de Landschotse Heide; op 11-4 was nog steeds een zingende vogel present in Heeze. Op 9-4 trokken 2 IJsgorzen over de Strabrechtse Heide.

 

6-7 april (zaterdag-zondag)

De trektellingen en overige waarnemingen van 5 t/m 7 april hebben een spectaculair aantal roofvogels (waaronder 18 Visarenden, 3 Rode Wouwen, 4 Zwarte Wouwen en 68 overtrekkende Bruine Kiekendieven) en voor Nederlandse begrippen enorme voorjaarsaantallen Kepen opgeleverd, en voorts bijzondere soorten als Lachmeeuw (dwaalgast in Nederland) en IJsgors. Hier volgt de beschrijving van de Lachmeeuw die werd waargenomen op de Strabrechtse Heide op 7-4 door Jan-Erik Kikkert en Henk Hendriks:

Op zondag 7 april vloog een adult zomerkleed Lachmeeuw over de trektelpost bij het Beuven op de Strabrechtse Heide. Zoals gebruikelijk elke vrije dag, was ik de voorjaarstrek aan het tellen op het trektelpunt nabij het Beuven. Ik was deze dag vergezeld door Henk Hendriks. De ochtend had tot dan toe een visarend, een smelleken enkele bruine kiekendieven en veel kepen opgeleverd. Om 09:50 werd onze aandacht getrokken door een vreemd roepende meeuw boven ons hoofd. Er vlogen vier "zwartkoppige" meeuwen, waarvan 1 meteen de aandacht trok doordat deze vogel een ondervleugelpatroon had die niet paste op de ons bekende Europese meeuwen. De oksel was geheel wit, evenals de voorvleugel. Ongeveer halverwege de vleugel liep er een grijze lijn richting de vleugelpunt, welke naarmate dichter bij de vleugelpunt donkerder en breder werd, maar de achterrand van de vleugel niet raakte. Dit patroon liep over in een gitzwarte vleugelpunt die ongeveer een kwart tot een derde van de vleugel besloeg. De vleugelpunt vertoonde geen enkel spoor van wit. Het geluid dat de meeuw produceerde is het best te omschrijven als een twee lettergrepig "haha" waarbij de eerste lettergreep hoger van toon was. Het geluid klonk vrij nasaal. De meeuw riep veelvuldig. Al cirkelend maakte de meeuw zich los van de 3 overige (kok)meeuwen. Toen de vogel niet meer recht boven ons hoofd vloog en enkele malen met zijn vleugels sloeg, werd regelmatig de boven vleugel zichtbaar. Deze was opvallend donker van kleur met een brede witte achterrand. Opvallend waren tevens de lange vleugels en de zwarte vleugeltoppen welke ongeveer een kwart van de vleugel besloegen. De vleugeltoppen vertoonden geen sporen van wit. De kop van de vogel was donkerbruin tot zwart. De kopkap liep tot in de nek als bij een zwartkopmeeuw. De snavel van de meeuw was vrijlang en zwaar als bij zwartkopmeeuw, maar. De kleur van de snavel was diep donkerrood. Verder waren buik en staart helder wit. Om 10:00 uur hield de meeuw op met cirkelen en vloog in noordwestelijke richting weg. [beschrijving door Jan-Erik]

Trektellingen

Een Geoorde Fuut verbleef op 7-4 op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Het Beuven/Strabrechtse Heide was op 6-4 en 7-4 goed voor 1 Grote Zilverreiger. Over de Ringselvennen trokken op 4 Ooievaars over op 7-4. Op de Visvijvers Bergeijk riep op 7-4 een Roerdomp.
Op 6-4 en 7-4 waren op de Landschotse Heide 4 Bergeenden te vinden; op 6-4 zat 1 ex op de Strabrechtse Heide en op 7-4 1 ex op de Ringselvennen. Op de Keijenhurk/Landschotse Heide waren op 6-4 en 7-4 resp. 3 en 2 Zomertalingen present; op 6-4 zaten 6 ex (3 man) op het Beuven en 1 man op het Soerendonks Goor en op 7-4 was 1 man present op de Ringselvennen. Een vrouw Casarca maakte op 6-4 avances naar een Bergeend op de Visvijvers Bergeijk en was ook op 7-4 present.
Op 6-4 en 7-4 werden resp. 2 (1 man) en 1 Blauwe Kiekendief op de Strabrechtse Heide gezien; 's morgens 7-4 zat 1 vrouw op de Landschotse Heide. Visarenden zijn gezien te Valkenswaard (1 ex overvliegend op 6-4), bij de Ringselvennen (1 ex overtrekkend op 7-4) en op de Spinsterberg/Leende (1 ex met prooi op 7-4). Maar liefst 3 Slechtvalken (1 adult man, 1 onv. man en 1 onv. vrouw) pleisterden op 6-4 op de Strabrechtse Heide; op 7-4 verbleef een adult vrouw op de Loozerheide. Een Smelleken trok op 7-4 over de Ringselvennen.
Op het E3-strand waren 32 Scholeksters aanwezig op 6-4. Leuke aantallen Kleine Plevieren waren op 6-4 aanwezig op Aquabest/Best (4 ex) en Brandevoort/Mierlo-Hout (6 ex). Een Bokje zat op 6-4 op de Landschotse Heide. 's Morgens 7-4 vertrokken van de Landschotse Heide o.a. 80 Wulpen, 18 Kemphanen, 1 Goudplevier, 5 IJslandse Grutto's en 1 winterkleed Rosse Grutto. Op een weiland bij Gastel/Soerendonk verbleven 2 Oeverlopers en 12 Kemphanen op 6-4; op 7-4 zaten hier 13 Kemphanen en op 6-4 waren 6 ex present op Beleven/Reusel. Twee Zwartkopmeeuwen waren op 7-4 present op het Soerendonks Goor.
De eerste Koekoek van dit jaar werd op 7-4 gehoord op de Landschotse Heide. Twee IJsvogels werden op 7-4 gezien op de Visvijvers Bergeijk. Op de Loozerheide verbleef op 6-4 en 7-4 een Rouwkwikstaart. De eerste Huiszwaluw dit jaar werd op 6-4 gezien boven het Ringselven.
Nabij het Beuven werd op 6-4 een man Gekraagde Roodstaart gezien. De Strabrechtse Heide was op 6-4 goed voor 1 Klapekster. Aan de rand van de Cartierheide/Eersel zaten 1 zingende man en 1 paar Kruisbekken.

 

1-5 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op 1-4 zaten 3 en op 2-4 2 Geoorde Futen op de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 1-4 zat voorts 1 ex op het Grafven/Strabrechtse Heide; 2 ex waren aanwezig op 2-4 op het Pannegoor/Cartierheide.
Bij het Beuven waren op 1-4 2 Roerdompen aan het roepen (1 ex op 2-4); op 1-4, 3-4 en 5-4 riep voorts 1 ex bij de visvijvers op de Landschotse Heide. Op 1-4 waren losse Grote Zilverreigers aanwezig op het Beuven en op de Ringselvennen; op 2-4 zat 1 vogel in het Soerendonks Goor en 2 ex op de Ringselvennen. Een overtrekkende Ooievaar werd op 3-4 waargenomen boven het Soerendonks Goor.
Bergeenden zijn waargenomen op de Landschotse Heide (2 ex op 1-4 en 3-4, 3 paren op 5-4), de Visvijvers Bergeijk (3 ex op 5-4) en de Ringselvennen (8 ex op 1-4, 6 ex op 2-4). Op 1-4 werd een adult man Krooneend gezien op de Ringselvennen. Zomertalingen waren present op de Landschotse Heide (3 ex op 1-4, 3 man en 3 vrouw op 3-4, >11 waarvan 6 man op 5-4), het Soerendonks Goor (4 ex op 2-4, 1 man op 3-4) en de Ringselvennen (1 man op 2-4). Op 1-4 werd een man Witoogeend gezien op de Visvijvers Valkenswaard. Een Casarca was op 5-4 nog steeds te vinden op de Visvijvers Bergeijk. Op het Beuven zaten 12 Grote Zaagbekken (waarvan 3 man) op 1-4.
's Morgens 1-4 vertrokken van de Landschotse Heide minstens 5 Blauwe Kiekendieven (waarvan 1 man), op 3-4 en 5-4 zat hier 1 vrouw; een onvolwassen vogel zat 's ochtends 2-4 op de Cartierheide/Eersel en die dag trok een man over de Ringselvennen; op 2-4 vloog een onvolwassen vogel richting NO over Woensel/Eindhoven; op 3-4 zat een vrouw op Eindhoven Airport; een onvolwassen vogel kwam op 4-4 slapen op de Cartierheide. 
Op 4-4 trok een Rode Wouw richting NO over de Loozerheide/Budel-Dorplein. Een Zwarte Wouw vloog op 5-4 laag over de Landschotse Heide richting N. Overtrekkende Visarenden zijn waargenomen op 1-4 (1 ex) en 2-4 (1 ex) bij de Ringselvennen; op 3-4 zat een Visarend op de Visvijvers Bergeijk. Een Slechtvalk pleisterde op 1-4 op de Loozerheide; op 2-4 was een vogel op de Cartierheide aan het jagen; een adult man pleisterde op 5-4 bij het Beuven. Op 1-4 trok een Smelleken over de Ringselvennen; bij het Beuven pleisterden 1 man en 1 vrouw op 5-4. Een Boomvalk werd op 5-4 gezien bij de Visvijvers Bergeijk.
's Avonds 5-4 vielen 10 Kraanvogels in in de Rusthoek/Strabrechtse Heide. Tenminste 37 Scholeksters waren op 2-4 te vinden op de Paardse Heide/Middelbeers; die dag zaten 27 ex op Aquabest/Best. Op de Landschotse Heide pleisterden zowel op 1-4 als 5-4 12 Kemphanen. 's Ochtends 5-4 vertrokken van de Landschotse Heide 24 Grutto's waarvan >3 IJslandse Grutto's. Regenwulpen zijn gezien op de Paardse Heide (1 ex op 2-4) en de Landschotse Heide (1 ex op 1-4, 5 ex op 5-4). Een Houtsnip werd op 1-4 opgemerkt op Wellenseind/De Utrecht. 
Op de Ringselvennen waren op 1-4 6 adulte Zwartkopmeeuwen aanwezig waarvan 2 ex geringd; op 2-4 werden 2 ex hier gezien.
IJsvogels zijn waargenomen langs de Tongelreep/Eindhoven (5-4), Horsten/Valkenswaard (3 ex op 2-4) en bij de Patersgronden/Valkenswaard (2-4). Een Grote Gele Kwikstaart zat op 1-4 bij de Ringselvennen. Rouwkwikstaarten zijn gezien bij de Ringselvennen (1e winter man op 1-4) en Brandevoort/Mierlo-Hout (1 ex op 3-4, >5 ex op 4-4). Op 5-4 waren 3 Waterpiepers present op de Landschotse Heide. Op 1-4 werd een vrouw Tapuit gezien op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Op 4-4 zat een Beflijster aan de rand van Steensel; een vrouw verbleef op 5-4 op het Kranenveld/Soerendonk. Op de Groote Heide/Soerendonk zat een Klapekster op 3-4.
Over de Ringselvennen vlogen op 1-4 een Buidelmees en een Putter over. Op 3-4 zaten 2 Barmsijzen op de Landschotse Heide. Een Europese Kanarie vloog op 2-4 over de Ringselvennen.