Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Maart 2002

Kijk voor meer recente info ook op de pagina's Trektellingen, Ringvangsten en Onderzoek

 

30-31 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

In de Reuselse Moeren waren op 30-3 ca 8 Geoorde Futen te vinden. Maar liefst 7 Grote Zilverreigers (waarvan 4 in broedkleed) pleisterden op 30-3 op het Beuven/Strabrechtse Heide (1 ex op 31-3); op 30-3 zat voorts 1 vogel bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Twee Roerdompen waren op 30-3 aan het roepen op de Visvijvers Bergeijk (1 roepend op 31-3).
Bergeenden zijn waargenomen op de Landschotse Heide (4 ex op 30-3), de Spreeuwelse Heide/Middelbeers (2 ex op 30-3), de Visvijvers Bergeijk (3 ex op 30-3) en de Ringselvennen (6 ex op 30-3). Op 30-3 en 31-3 was een vrouw Casarca present op de Visvijvers Bergeijk (op 30-3 parend met Bergeend). Op 30-3 zaten 3 Zomertalingen op de Landschotse Heide en 1 man op de Ringselvennen; op 31-3 verbleven 3 ex op het Beuven. Het Goorven/Mispeleindse Heide was op 30-3 goed voor 95 Slobeenden. Op 30-3 waren op het Beuven 9 Smienten en 10 Grote Zaagbekken present; op het Soerendonks Goor pleisterden 20 Smienten op 31-3. Het E3-strand/Eersel was op 31-3 goed voor >9 Brilduikers.
De eerste (overtrekkende) Zwarte Wouw van dit jaar werd gezien bij de Ringselvennen op 30-3; hier pleisterde bovendien een Visarend, eveneens de eerste dit jaar; op 31-3 trok een Visarend over de Ringselvennen richting NO. Vanaf de Landschotse Heide vertrokken 's morgens 30-3 6 Blauwe Kiekendieven (waarvan 3 man); op 30-3 en 31-3 zat een vrouw bij de Ringselvennen. Bij de Ringselvennen werden op 30-3 en 31-3 2 pleisterende Slechtvalken gezien (adult man en vrouw); op 30-3 trok hier een onvolwassen vogel over en op 31-3 een onvolwassen man. De eerste Boomvalk van dit jaar werd op 31-3 gezien bij de Visvijvers Bergeijk.
Leuke aantallen Scholeksters zijn gezien op de visvijver bij Reusel (33 ex op 29-3, 25 ex op 30-3) en het E3-strand (33 ex op 31-3. 's Morgens 30-3 vertrokken 41 Grutto's waarvan >7 IJslandse Grutto's van de Landschotse Heide. In de Reuselse Moeren zaten 3 Zwartkopmeeuwen op 30-3; die dag en op 31-3 verbleven 2 adulte vogels op de Ringselvennen. Op de Ringselvennen zat op 31-3 bovendien een adulte Dwergmeeuw.
IJsvogels zijn gezien op de Visvijvers Bergeijk (31-3), bij Het Schut/Bergeijk (2 ex op 30-3), langs de Dommel bij de Peedijk/Valkenswaard, in de Rulse Beemden/Heeze (30-3) en op het Beuven (30-3). Boven de Ringselvennen vlogen 4 Oeverzwaluwen op 31-3. Een 1e winter man Rouwkwikstaart was op 30-3 te vinden bij de Ringselvennen; die dag zat bovendien een vrouw bij de manege/Strabrechtse Heide. Bij de waterzuivering Hapert pleisterden 2 Grote Gele Kwikstaarten op 30-3; op 31-3 vloog een vogel over de Visvijvers Bergeijk en trok 1 ex over de Ringselvennen. Op 31-3 verbleef een Beflijster bij de Visvijvers Bergeijk.
In de ochtend van 30-3 vloog een Raaf richting O over de Groote Heide/Soerendonk; wellicht was dit de vogel die later op de dag over de telpost Beuven-West werd gezien; op 31-3 werd een Raaf gezien en gehoord boven het E3-strand. Nabij het Beuven zat op 30-3 en 31-3 een zingende Klapekster.
Op 30-3 zat een Barmsijs op de Cartierheide/Eersel; die dag verbleven >10 ex bij het Beuven. Zowel op 30-3 als 31-3 werd 1 Kleine Barmsijs geringd bij Reusel. Twee Grote Barmsijzen waren op 31-3 present bij de Ringselvennen. Over de Ringselvennen trok op 30-3 een Europese Kanarie. Aan de rand van de Cartierheide pleisterde op 30-3 een groep van >50 Kruisbekken. Op 31-3 vloog een Putter over Eersel.

Zomergastennieuws: Bruine Kiekendieven zijn present bij de Ringselvennen. Er werden kleine aantallen Boerenzwaluwen en enkele Gele Kwikstaarten gezien en een paar Zwartkoppen gezien/gehoord. Op 31-3 werd een Gekraagde Roodstaart gemeld bij de Visvijvers Bergeijk.

 

25-29 maart (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op het Goorven/Mispeleindse Heide waren 4 Geoorde Futen te vinden op 29-3. Op 26-3 vloog om 15:00 uur een Ooievaar richting NW over De Hurk/Eindhoven. Een Grote Zilverreiger pleisterde op 27-3 op het Soerendonks Goor; op 29-3 waren 3 vogels (2 in broedkleed) present op het Beuven/Strabrechtse Heide. 
Twee Bergeenden verbleven op de Landschotse Heide op 28-3; op 29-3 zaten hier 4 vogels en bovendien 4 ex op het Goorven; het Goorven was die dag bovendien goed voor 1 man Zomertaling en 75 Slobeenden. Op het E3-strand/Eersel pleisterden 19 Brilduikers (8 man) op 28-3. Het Beuven was op 29-3 goed voor 4 Zomertalingen, 1 vrouw Witoogeend en 10 Grote Zaagbekken.
Op 29-3 vloog een Visarend bij de visvijver nabij Eersel. Bij de Landsard/Wintelre zat op 26-3 een man Blauwe Kiekendief; op 28-3 kwamen 5 ex (waarvan 3 man) slapen op de Landschotse Heide; een vrouw verbleef die dag op de Cartierheide/Eersel; op 29-3 sliepen 2 onvolwassen vogels op de Cartierheide en werd een vrouw gezien op de Strabrechtse Heide evenals een vrouw Bruine Kiekendief. Een Slechtvalk was op 28-3 aan het jagen nabij Duizel.
Op 26-3 vlogen 3 Kraanvogels om 7:35 uur richting NW tussen Stiphout en Helmond. Op Ter Spegelt/Eersel pleisterden op 25-3 42 Scholeksters; het E3-strand was op 28-3 goed voor 50 vogels en de Paardse Heide/Middelbeers op 29-3 voor 42 ex. Op 26-3 zat een Kleine Plevier op Aquabest/Best; op Brandevoort/Mierlo-Hout zaten 3 ex op 27-3 en 5 ex op 28-3; op 28-3 zat 1 ex op het E3-strand. 's Morgens 29-3 vertrokken van de Landschotse Heide o.a. 4 Goudplevieren en 43 Grutto's waaronder 4 IJslandse Grutto's. Een adult Pontische Meeuw werd gezien op Aquabest op 26-3.
IJsvogels
zijn gezien langs de Tongelreep/Eindhoven (25-3), in de Engelse Tuin/Aalst (25-3) en langs het Beuven (29-3). Op 27-3 vloog een Grote Gele Kwikstaart over het Herdersveld/Geldrop. Een man Blauwborst was op 26-3 te vinden op de Landsard. Op 25-3 zat een zingende Klapekster op de Cartierheide en 1 ex ten W van de Strabrechtse Dijk/Strabrechtse heide; op 28-3 werd 1 ex gezien op de Landschotse Heide en 1 ex nabij het Kranenmeer/Strabrechtse Heide. 
Aan de rand van de Cartierheide pleisterden 40-60 Kruisbekken op 26-3 en >10 ex op 28-3. Bij de Landsard zat op 29-3 een Putter; die dag zaten voorts 2 ex op de Neterselse Heide. Nabij het Beuven zaten op 29-3 2 Kleine Barmsijzen en 1 Grote Barmsijs.

 

23-24 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op het Ringselven/Budel-Dorplein was op 24-3 een Geoorde Fuut present; op 23-3 zaten 5 paren in de Reuselse Moeren. Op het Beuven/Strabrechtse Heide werden op 23-3 5 Grote Zilverreigers gezien en op 24-3 2 ex; op 24-3 zat bovendien 1 Grote Zilver op het Soerendonks Goor en 1 ex op het Ringselven. Op 23-3 en 24-3 waren 3 Roerdompen aan het roepen op het Beuven, op 24-3 riep er eentje op de Visvijvers Bergeijk en één op de Visvijvers Valkenswaard. Een Ooievaar trok op 23-3 hoog over de Vessemse Vennen; op 24-3 vlogen 2 ex over de Loozerheide/Budel-Dorplein.
Op 23-3 verbleven 2 Bergeenden op het Flaes/Mispeleindse Heide en 2 ex op het Kromven/Landschotse Heide; op 24-3 waren 4 ex present op de Landschotse Heide, 2 ex op de Visvijvers Bergeijk en 8 ex op de Loozerheide en het Ringselven. Het E3-strand/Eersel was op 23-3 goed voor 19 Brilduikers (8 mannen).
's Morgens 23-3 vertrokken 8-10 Blauwe Kiekendieven (waarvan 5-6 mannen) van de Landschotse Heide ('s ochtends 24-3 waren het 7 ex waarvan 4 man); 's avonds 23-3 kwamen 8 ex (waarvan 5 man) hier slapen. Op de Cartierheide/Eersel gingen 's avonds 23-3 5 vogels (waarvan 1 man) slapen. Op 24-3 werden 2 ex gezien bij de Loozerheide en het Ringselven. 
Een adult man Bruine Kiekendief trok op 23-3 over de Ringselvennen. In de Rusthoek/Strabrechtse Heide verbleef op 23-3 en 24-3 een Slechtvalk; op 23-3 en 24-3 zat een adult man Slechtvalk bij het Ringselven. 
Op 23-3 om ca 17:00 uur trokken 13 Kraanvogels over Waalre; die dag (laat in de voormiddag) vlogen bovendien 2 ex richting N over Reusel. Op 23-3 waren 49 Scholeksters te vinden op het E3-strand; 47 ex pleisterden op 24-3 op de Visvijver bij Reusel. Een Goudplevier en 2 Bonte Strandlopers pleisterden op 23-3 op de Landschotse Heide. Op 24-3 vertrokken 's morgens van de Landschotse Heide 35 Grutto's waaronder >8 IJslandse Grutto's. Op de Loozerheide verbleven op 24-3 80 Wulpen en 2 Bokjes. Op 23-3 en 24-3 waren 2 adulte Zwartkopmeeuwen present op het Ringselven.
Twee IJsvogels werden op 24-3 gezien op de Visvijvers Bergeijk. Op 23-3 vloog een Boerenzwaluw boven het E3-strand. Op het Ringselven zaten 2 Oeverzwaluwen op 24-3.
Op 23-3 zong een Blauwborst bij de Landsard/Wintelre. Op 23-3 werden de eerste Fitissen gehoord (op Strabrechtse Heide); op 24-3 waren er 6 aan het zingen bij de Visvijvers Valkenswaard. Een regelmatig zingende Klapekster was op 23-3 en 24-3 nog steeds present op de Landschotse Heide; op 23-3 werd 1 ex gezien op de Strabrechtse Heide en op 24-3 zat 1 ex op de Loozerheide. In een tuin in Heeze is al enkele dagen een zingende Europese Kanarie aanwezig. Langs de Rielloop/Heeze werd op 23-3 een Goudvink waargenomen.

 

18-22 maart (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Een Geoorde Fuut zat op 22-3 op het Goorven/Mispeleindse Heide. Op de Strabrechtse Heide verbleven op 18-3 en 21-3 4 Grote Zilverreiger op 18-3 zat 1 ex op het Soerendonks Goor en op 19-3 1 ex op de Visvijvers Bergeijk. Roerdompen werden gehoord op het Beuven (18-3 en 21-3), de Visvijvers Valkenswaard (20-3) en de Visvijvers Bergeijk (18-3). Op 21-3 verbleef een adult zomer Lepelaar op het Beuven; om 16:10 uur vertrok de vogel richting ZW.
Op het Beuven zaten o.a. 2 Wilde Zwanen (18-3), 2 Pijlstaarten (21-3), ca 10 Brilduikers (18-3 en 21-3), en diverse Grote Zaagbekken (ca 10 op 18-3, 2 man en 5 vrouw op 21-3). Het Goorven/Mispeleindse Heide was op 22-3 goed voor 43 Slobeenden, 11 Pijlstaarten (6 man) en 11 Smienten (6 man). Op een maisakker op de Spreeuwelse Heide/Middelbeers zaten op 22-3 2 Bergeenden; op de Keijenhurk/Landschotse Heide verbleven 2 ex op 18-3. Op 20-3 zaten 21 Brilduikers (7 man) op het E3-strand/Eersel. Het Soerendonks Goor was op 21-3 goed voor 21 Smienten. Een vrouw Zomertaling was op 21-3 aanwezig op de Patersgronden/Valkenswaard.
De Strabrechtse Heide was op 18-3 en 21-3 goed voor 2 Blauwe Kiekendieven (1 man); 's morgens 18-3 vertrokken 6 vogels (waarvan 4 man) van de Landschotse Heide; op 18-3 zat voorts een Blauwe Kiek bij de Landsard/Wintelre; op 21-3 kwamen 7 ex (waarvan 4 man) op de Landschotse Heide slapen; 's morgens 22-3 vertrokken 6 ex (4 man) van de heide; op 22-3 vloog een 2kj man bij de Buikheide/Vessem.
In de nacht van 21/22-3 vlogen enkele Kraanvogels over Geldrop. Op het E3-strand pleisterden op 20-3 42 Scholeksters. In de ochtend van 18-3 en 21-3 vertrokken van de Landschotse Heide resp. 42 en 32 Grutto's; voorts zat hier op 18-3 en 21-3 een Tureluur. Een Kemphaan pleisterde op 18-3 op de Paardse Heide/Middelbeers. Op 16-3 werden 2 Houtsnippen gezien op de Cartierheide/Eersel.
Op 21-3 zat een Zwartkopmeeuw op het Soerendonks Goor. Een vroege Dwergmeeuw (adult winter) zat op 20-3 en 21-3 op de Ringselvennen; op 22-3 zaten hier 4 adult winter vogels. 
Een IJsvogel werd op 18-3 gezien op de Visvijvers Bergeijk. Op 22-3 verbleef een Grote Gele Kwikstaart bij de waterzuivering Hapert. Vier Waterpiepers waren aanwezig op de Ringselvennen op 20-3 (2 ex op 21-3). In het City Centrum/Veldhoven zaten 2 Kuifleeuweriken op 21-3.
Klapeksters
waren present op de Landschotse Heide (18-3 en 22-3) en de Strabrechtse Heide (2 ex op 18-3, 1 zinged ex op 21-3). Op de Visvijvers Valkenswaard werden 2 Putters gezien op 20-3. Bij het Grafven/Strabrechtse Heide was op 21-3 een vrouw Kruisbek present; 2 ex werden op 22-3 gezien bij de Hazenkolk/Mispeleindse Heide. Bij het Beuven pleisterde op 21-3 een vrouw Goudvink.

 

16-17 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Drie Geoorde Futen werden op 16-3 gezien in de Reuselse Moeren. Grote Zilverreigers zijn gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide (6 ex op 16-3, 1 ex op 17-3), het Soerendonks Goor (2 ex op 16-3) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (3 ex op 16-3 en 17-3). Drie Roerdompen waren op 16-3 en 17-3 aan het roepen op het Beuven; op 17-3 riep 1 vogel op de Visvijvers Bergeijk. Op 17-3 trok om 10:30 uur een Ooievaar over de Ringselvennen richting NO.
Op 16-3 zaten op het Beuven o.a. 2 Wilde Zwanen en werden 14 ex gemeld op het Soerendonks Goor. Een man Zomertaling was op 16-3 te vinden op het Beuven; op 17-3 zaten hier 1 man en 1 vrouw. Op het Soerendonks Goor zaten op 16-3 o.a. 45 Smienten en 3 Pijlstaarten (waarvan 2 man). Smienten waren ook te vinden op de Landschotse Heide (3 ex op 17-3). Bergeenden waren present op de Landschotse Heide (4 ex op 17-3) en de Ringselvennen (8 ex op 16-3). Op 16-3 zaten 25 Brilduikers (waarvan 10 man) op het E3-strand/Eersel.
Een Rode Wouw trok op 16-3 richting N over de Zandoerlese Bossen/Veldhoven; op 17-3 vloog een vogel laag richting ZW over de Buikheide/Vessem en om 9:30 uur die dag trok een vogel richting NO over de Ringselvennen. Op de Cartierheide/Eersel kwamen 's avonds 16-3 5 Blauwe Kiekendieven (waarvan 2 man) slapen; op 16-3 en 17-3 waren 3 vogels (alle vrouwkleed) aanwezig op de Loozerheide en bij de Ringselvennen; op 16-3 werd 1 man gezien bij de Landsard/Wintelre; 's morgens 17-3 vertrokken 5 vogels (4 man) van de Landschotse Heide; op 17-3 zaten 3 ex (waarvan 1 man) op de Strabrechtse Heide en was 1 vrouw aanwezig nabij de Buikheide. Op 16-3 vloog een vrouw Bruine Kiekendief over de Loozerheide en pleisterde een adult man bij de Ringselvennen. Op de Loozerheide zat op 16-3 en 17-3 een adult man Slechtvalk.
Op 16-3 om 16:45 uur vlogen 15 Kraanvogels richting NO over de Ringselvennen. Op de Visvijver Reusel pleisterden 39 Scholeksters op 16-3; die dag zaten voorts 57 ex op het E3-strand en 40 ex op Ter Spegelt/Eersel. Op het E3-strand was op 16-3 een Bontbekplevier aanwezig. Een Kleine Plevier werd op 17-3 gezien in een weiland ten W van Gastel waar die dag bovendien 8 Kemphanen aanwezig waren. 's Morgens 17-3 verlieten 27 Grutto's de Landschotse Heide. In de Reuselse Moeren werd op 16-3 een Bokje waargenomen. 
In de Reuselse Moeren zat op 16-3 een Zwartkopmeeuw; die dag verbleef bovendien 1 ex op Ter Spegelt en 2 adulte vogels op het Soerendonks Goor; op 17-3 zat 1 adulte vogel op de Ringselvennen. 
Een IJsvogel werd op 17-3 gezien langs de Tongelreep bij de Patersgronden/Valkenswaard. Bij het Ringselvennen pleisterde op 16-3 1 Grote Gele Kwikstaart en trokken 2 ex over; op 17-3 verbleef 1 ex bij de Visvijvers Bergeijk. Op de Landschotse Heide zong op 17-3 een Boompieper
Bij de Ringselvennen zat op 16-3 een man Blauwborst; op 17-3 was een vogel aanwezig op de Strabrechtse Heide. Een Klapekster was op 17-3 nog steeds te vinden op de Landschotse Heide; die dag zaten 3 ex op de Strabrechtse Heide. 
Over het Soerendonks Goor trok op 16-3 een Europese Kanarie; op 17-3 vloog een vogel over de Ringselvennen. In de Maaskant/Vessem werd 1 Kruisbek gezien op 16-3. Op 16-3 pleisterden 8 Grote Barmsijzen ten O van Ekkersweijer/Son (groep, max 15 ex, pleistert hier al ca 2 weken); op 17-3 zat 1 ex bij het Beuven; een Barmsijs zat op 17-3 in een tuin aan de Juliusstraat/Eindhoven.

 

11-15 maart (maandag-vrijdag)

Twee Geoorde Futen zaten op het Goorven/Mispeleindse Heide op 14-3. Een Roerdomp was op 11-3 aanwezig op het Beuven. Op 11-3 zat wederom een Grote Zilverreiger op het Soerendonks Goor; op 13-3 verbleven 2 ex op de Ringselvennen/Budel-Dorplein en op 15-3 2 ex op het Soerendonks Goor.
Het Henneven/Strabrechtse Heide was goed voor 2 Wilde Zwanen op 11-3. Op 11-3 zaten op het Soerendonks Goor o.a. 8 Pijlstaarten (3 man en 5 vrouw) en 55 Smienten. Op 14-3 waren 78 Slobeenden te vinden op het Goorven; op 15-3 werden er 66 ex geteld. De Ringselvennen waren op 13-3 goed voor 8 Bergeenden; op 14-3 en 15-3 zaten 2 ex op het Goorven. De Visvijvers Bergeijk waren op 14-3 goed voor 1 man Bergeend en 1 vrouw Casarca. Op het E3-strand/Eersel waren op 13-3 17 Brilduikers (8 man) en op 14-3 13 ex (8 man) present.
Op 11-3 verbleef een vrouw Bruine Kiekendief bij de Heuvelse Putten/Waalre. 's Avonds 12-3 kwamen 8 Blauwe Kiekendieven (waarvan 5 mannen) slapen op de Landschotse Heide; op 14-3 was een man aan het jagen in het dal van de Beerze onder Westelbeers en op 15-3 vloog een vrouw hoog over de Landschotse Heide. Een Smelleken was op 15-3 aan het jagen bij het Goorven.
In de namiddag van 11-3 vloog een groep van 32 Kraanvogels over de Turnhoutse Heide/De Mierden; op 15-3 pleisterden om 18:15 uur 16 vogels op een maisakker langs de Paaldijk/Soerendonk, en om 17:30 uur vloog 1 Kraanvogel over Budel.
De visvijver bij Reusel was op 11-3 goed voor 42 Scholeksters; op 13-3 pleisterden 41 ex (op 14-3 32 ex) op het E3-strand en op 14-3 waren 35 ex aanwezig op de Paardse Heide/Middelbeers (23 ex op 15-3). In Torenbroek/Reusel werd op 15-3 een Houtsnip opgestoten. Op 14-3 vlogen 15 Goudplevieren richting N over de Landschotse Heide. Op het Soerendonks Goor pleisterden 5 Kemphanen en 1 Bonte Strandloper op 11-3.
De eerste Boerenzwaluw van dit jaar werd op 11-3 gezien langs de A67 bij Geldrop. Een Waterpieper werd op 11-3 gezien op de Plateaux/Valkenswaard. Op 15-3 trok 1 Grote Gele Kwikstaart over het Goorven.
Op de Strabrechtse Heide zaten op 11-3 2 Klapeksters (Strabrechtse Dijk en bij Beuven); op 11-3 (ook al op 8-3) zat een vogel bij het grenskantoor Reusel en 1 ex op de Plateaux; op 15-3 werd een Klappie gezien op de Landschotse Heide. 
Op 15-3 vloog een Europese Kanarie over de Paardse Heide. Over de Juliusstraat/Eindhoven vloog op 11-3 een Barmsijs. Bij De Plaetse/Strabrechtse Heide verbleef op 11-3 1 Putter; op 14-3 zaten 7 ex bij De Landsard/Wintelre en op 15-3 zat een groep van ca 20 ex nabij Batadorp/Best. Kruisbekken waren te vinden bij het Goorven (1 zingend en 1 roepend op 15-3), in Torenbroek/Reusel (1 ex op 15-3), op de Landschotse Heide (1 ex op 15-3), de Peelsche Heide/Bladel (2 ex op 15-3) en langs de Goorloop/Eersel (2 man en 2 vrouw op 14-3).

 

9-10 maart (zaterdag-zondag)

Op 10-3 zijn de eerste Geoorde Futen van dit jaar gezien, nl. 1 ex op het Kromven/Landschotse Heide en 1 paar in de Reuselse Moeren. 
Grote Zilverreigers
waren present op het Beuven/Strabrechtse Heide (3 ex op 10-3), het Soerendonks Goor (1 ex op 10-3) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (3 ex op 10-3). Roerdompen zijn vastgesteld op het Beuven (2 ex roepend op 10-3) en de Ringselvennen (1 ex vliegend op 10-3).
Op 10-3 zaten op het Goorven/Mispeleindse Heide 2 Bergeenden en 56 Slobeenden; op 10-3 zaten 15 Bergeenden op de Ringselvennen. Pijlstaarten zijn aangetroffen op de Keijenhurk/Landschotse Heide (8 ex op 10-3) en het Beuven (maar liefst 88 ex op 10-3). Smienten waren aanwezig op het Goorven (15 ex op 10-3), E3-strand (3 ex op 10-3) en het Soerendonks Goor (>15 ex op 10-3). Het E3-strand was op 10-3 voorts goed voor >16 Brilduikers. Op het Beuven zaten op 10-3 16 Brilduikers, 6 Grote Zaagbekken (waarvan 2 man) en 2 vrouw Nonnetjes.
's Ochtends 10-3 waren 5 Blauwe Kiekendieven (4 man) aanwezig op de Landschotse Heide; op 10-3 was een vrouw aan het jagen langs de Polderdijk/Netersel, verbleef 1 ex bij Het Voortje/Mierlo en zaten 1 man en 1 vrouw bij de Ringselvennen; 's avonds 10-3 kwamen 11 vogels (3 man) slapen op de Cartierheide/Eersel en 2 vogels (1 onv. man en 1 vrouw) in de Reuselse Moeren. 
Twee adulte mannen Slechtvalk waren op 10-3 aanwezig bij de Ringselvennen. Op de Landschotse Heide was op 10-3 een Smelleken aan het jagen.
Op 10-3 zaten 2 Bokjes op de Landschotse Heide. Op de Paardse Heide/Middelbeers pleisterde op 10-3 een groep van 24 Goudplevieren. De nodige Scholeksters waren aanwezig op de Paardse Heide (30 ex op 10-3), het E3-strand (68 ex op 10-3) en Budelco/Budel-Dorplein (21 ex op 10-3). Grotere aantallen Wulpen waren te vinden op de Landschotse Heide (95 ex 's ochtends 10-3) en de Ringselvennen (80 ex op 10-3). Kleine aantallen Grutto's waren her en der in de Kempen aanwezig. In een weiland ten W van Gastel/Soerendonk zaten op 10-3 4 Kemphanen en 1 adult winter Bonte Strandloper.
De eerste Zwartkopmeeuwen van dit voorjaar werden op 10-3 gezien: 2 adulte vogels op het Soerendonks Goor en 1 ex op de Ringselvennen.
Op 9-3 werd een IJsvogel gezien op het Flaes/Mispeleindse Heide. Op 9-3 riep een Kleine Bonte Specht in de Hertgang/De Utrecht (hier ook 5 zingende Boomklevers); nabij de visvijvers/Landschotse Heide verbleef op 10-3 een Kleine Bonte. 
Op 10-3 pleisterde een Grote Gele Kwikstaart op het E3-strand en zat 1 ex, evenals 1 Waterpieper, bij de waterzuivering Hapert. Een vroege Boompieper zong op 10-3 op de Strabrechtse Heide. 
De eerste Blauwborst van dit jaar zong op 10-3 in de Reuselse Moeren. Tjfitjaffen zijn waargenomen in Meerveldhoven (1 zingend op 9-3), de Visvijvers Bergeijk (1 roepend op 10-3) en de Visvijvers Valkenswaard (volop zingend op 10-3). Klapeksters waren op 10-3 present op de Landschotse Heide en Budelco/Budel-Dorplein.
Op Landgoed De Utrecht werden 2 Kruisbekken gezien op 9-3; op 10-3 waren een zingende man en 7 vliegende ex present aan de rand van de Valkenswaardse Visvijvers. Vier Putters pleisterden op 9-3 in de Woeste Polder/Bergeijk. Nabij het Kromven waren 2 Goudvinken aanwezig op 10-3. Op 10-3 trok 1 Barmsijs over de Strabrechtse Heide.

 

4-8 maart (maandag-vrijdag)

Een Roerdomp riep op 5-3 op het Beuven/Strabrechtse Heide. Grote Zilverreigers waren te vinden op het Beuven (4 ex op 5-3) en het Soerendonks Goor (1 ex op 5-3 en 8-3). Op 8-3 werd een Purperreiger gezien op de Visvijvers Bergeijk.
Op 5-3 zaten 16 Wilde Zwanen op het Soerendonks Goor; over het Soerendonks Goor vlogen 17 Wilde Zwanen op 8-3. 
Een Casarca en een Bergeend werden op 5-3 gezien op de Visvijvers Bergeijk. Op het Beuven werden op 4-3 de nodige Pijlstaarten (24 ex), 27 Grote Zaagbekken, 2 vrouw Nonnetjes (ook op 5-3) en 6 Brilduikers geteld. Op het E3-strand pleisterden op 5-3 24 Brilduikers (waarvan 10 man) en 3 Smienten. De Malpie was op 8-3 goed voor 4 Smienten; die dag zaten >15 ex op het Soerendonks Goor.
Blauwe Kiekendieven waren present langs de Poppelse Dijk/De Utrecht (vrouw op 5-3), op de Strabrechtse Heide (2 ex op 4-3, 1 man op 5-3) en nabij Eindhoven Airport (1 ex op 4-3); 's avonds 4-3 kwamen 7 ex (waarvan 4 man) slapen op de Landschotse Heide. Een adult vrouw Slechtvalk vloog op 8-3 richting NO over Gestel/Eindhoven.
Een groep van 11 Goudplevieren vloog op 8-3 richting NW over het Soerendonks Goor. In een weiland ten W van Gastel/Soerendonk zaten op 8-3 4 Kemphanen. Behoorlijke groepen Scholeksters waren te vinden op de Paardse Heide/Middelbeers (22 ex op 5-3) en het E3-strand (40 ex op 5-3). 's Avonds 4-3 zaten 100 Wulpen op de Landschotse Heide.
Twee IJsvogels waren op 5-3 aan het vechten op de Visvijvers Bergeijk. Op 8-3 werden diverse Grote Gele Kwikstaarten gezien: 1 ex Maxima Medisch Centrum/Veldhoven, 1 ex op de Malpie/Valkenswaard, 1 ex langs de Zuid-Willemsvaart/Someren-Eind, 1 ex overtrekkend te Eersel en 2 ex bij de waterzuivering/Hapert waar bovendien 3 Waterpiepers zaten.
De tweede Tjiftjaf van dit jaar werd op 5-3 gehoord (roepend) langs het Buspad/Reusel. Op 6-3 verbleef een Vuurgoudhaan op de Landschotse Heide. Een Klapekster werd op 4-3 gezien op de Cartierheide/Eersel; die dag zat 1 ex bij het Beuven en 1 ex bij het Grafven/Strabrechtse Heide; op 5-3 en 6-3 was een ex present op de Landschotse Heide en 1 ex verbleef op 5-3 op de Verste Heide/Strabrechtse Heide. 
Diverse Goudvinken (groep van 3 en groep van 2 man en 3 vrouw) waren op 4-3 aanwezig in Geldrop. Een Barmsijs was op 5-3 present bij het E3-strand; op 8-3 zaten 10-15 ex bij Ekkersrijt/Eindhoven. Op 4-3 was een groep van 15 Grote Barmsijzen present langs de Bizetstraat in Gestel/Eindhoven; 4 ex zaten hier op 8-3. Op een akker nabij de waterzuivering Hapert zat op 8-3 een groep van 54 Geelgorzen

 

1-3 maart (vrijdag-zondag)

Trektellingen

Op Budel-Dorplein was een Roerdomp aanwezig en op 2-3 riep een vogel op het Beuven/Strabrechtse Heide. Grote Zilverreigers zijn gezien op het Beuven (6 ex op 2-3 en 3-3), het Soerendonks Goor (1 ex op 1-3, 2 ex op 2-3), in een weiland nabij de schaapskooi/Groote Heide (1 ex op 2-3) en Budel-Dorplein (1 ex op 2-3, 2 ex op 3-3). Het Beuven was op 2-3 en 3-3 goed voor 4 Wilde Zwanen.
Op het Goorven/Mispeleindse Heide verbleven op 2-3 3 Bergeenden. Op 3-3 vloog een Casarca over de Reuselse Moeren. Pijlstaarten zijn gezien op het Beuven (9 ex op 1-3, 10 ex op 2-3, 21 ex op 3-3), het Goorven/Mispeleindse Heide (11 waarvan 8 man op 2-3, 4 ex op 3-3), de Keijenhurk/Landschotse Heide (4 ex waarvan 3 man overvliegend op 3-3), het het Kromven/Landschotse Heide (2 man rondvliegend op 3-3) en de Visvijvers Bergeijk (3 ex waarvan 2 man op 3-3). Op het Beuven zaten op 1-3 25, op 2-3 15 (waarvan 1 man) en op 3-3 28 Grote Zaagbekken; op de Keijenhurk verbleef op 3-3 een vrouw. Het Beuven was voorts goed voor 10 Brilduikers (4 man) en 3 vrouw Nonnetjes.
Een vrouw Blauwe Kiekendief was op 2-3 aanwezig nabij het Beuven; een man was die dag aanwezig op de Groote Heide/Soerendonk; op 3-3 zaten er 3 op de Loozerheide/Budel-Dorplein. 's Avonds 2-3 kwamen 5 ex (4 mannen) slapen op de Landschotse Heide en 10 ex (3 mannen) op de Cartierheide/Eersel; 's avonds 3-3 sliep >1 ex in de Reuselse Moeren. Op de Loozerheide pleisterde op 3-3 een adult man Slechtvalk.
Op de Koppenaardse Heide ten Z van Reusel fourageerden 3 adulte Kraanvogels op 1-3 (om 16:00 uur verdwenen). Leuke aantallen Scholeksters waren te vinden op Aquabest/Best (85 ex op 2-3, 38 ex op 3-3), het E3-strand/Eersel (35 ex op 2-3) en de visvijver bij Reusel (33 ex op 3-3). Op de Renheide/Soerendonk verbleven 3 Goudplevieren op 1-3. Op 2-3 waren 132 Wulpen present op de Mispeleindse Heide en 121 ex op de Paardse Heide/Middelbeers. Een Grutto riep op 2-3 volop op de Landschotse Heide en op 3-3 vloog 1 ex over het Soerendonks Goor. In de Reuselse Moeren werd op 3-3 een Houtsnip opgestoten.
Een groep van ca 1600 Houtduiven fourageerde op 2-3 op een maisakker op de Spreeuwelse Heide. Op het Goorven zaten 2 IJsvogels op 2-3 en op het Flaes/Mispeleindse Heide waren die dag eveneens 2 ex aanwezig; op 2-3 zat 1 ex bij het Soerendonks Goor; op 3-3 was 1 ex aanwezig op de Keijenhurk, 1 ex op de Visvijvers Bergeijk en 1 ex bij Budel-Dorplein. 
Op 2-3 werd een Grote Gele Kwikstaart gezien bij het Flaes; op 3-3 zat 1 ex in het Beersbroek/Netersel en zaten 2 ex bij de waterzuivering Hapert waar bovendien 1 Waterpieper present was. In het Ruldal/Heeze pleisterden op 2-3 7 Waterpiepers.
Klapeksters
waren aanwezig op de Neterselse Heide (1 ex op 2-3), Landschotse Heide (1 ex op 2-3 en 3-3) en de Strabrechtse Heide (2 ex op 2-3, 1 ex op 3-3). Op een akker alhier met schorseneren waren 13 Putters aanwezig. Kruisbekken waren aanwezig bij het Goorven (1 ex op 3-3), op de Neterselse Heide (man zingend op 2-3, man en vrouw op 3-3), in een bos bij Hazenkolk/Neterselse Heide (1 ex op 2-3), bij atletiekbaan HAC/Stiphout (meerdere zingende ex op 2-3) en bij parkeerplaats 't Jasper/Strabrechtse Heide (10 ex op 2-3) waar bovendien 3 Barmsijzen zaten.