Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Februari 2002

Kijk voor meer recente info ook op de pagina's Trektellingen, Ringvangsten en Onderzoek  

 

25-28 februari (maandag-donderdag)

Op het E3-strand/Eersel zaten op 28-2 2 Smienten (man en vrouw). Het E3-strand was voorts goed voor flinke aantallen Brilduikers: 21 ex (6 ad. man) op 26-2 en 23 ex (9 ad. man) op 28-2. Op de Cartierheide/Eersel was op 26-2 een vrouwkleed Blauwe Kiekendief present; op 28-2 zat 1 ex op de Strabrechtse Heide.
Redelijke aantallen Scholeksters waren aanwezig op de Visvijver bij Reusel (26 ex op 28-2), het E3-strand (11 ex op 26-2, 17 ex op 27-2, 27 ex op 28-2) en Ter Spegelt/Eersel (16 ex op 27-2). Op de Cartierheide/Eersel werd op 26-2 een Houtsnip gezien. Op 27-2 verbleef een Witgat bij de waterzuivering Hapert.
Op 26-2 om 12:45 uur vlogen 3 Kraanvogels over richting oost over het E3-strand (om 17:30 uur die dag vlogen 6 vogels laag over de A2 bij Weert, buiten de Kempen). Op 27-2 cirkelden om 9:30 uur circa 30 Kranen tussen Reusel en Hulsel richting NO.
Bij de waterzuivering Hapert waren op 27-2 2 Grote Gele Kwikstaarten en 1 Waterpieper present. Bij de Landsard/Wintelre zaten op 27-2 2 Roodborsttapuiten en 15 Putters. Een Klapekster werd op 27-2 gezien op de Cartierheide; op 28-2 zaten er 2 op de Strabrechtse Heide.

 

23-24 februari (zaterdag-zondag)

Een Grote Zilverreiger zat op 23-2 op het Soerendonks Goor; op 24-2 verbleven 6 ex op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 24-2 zaten 4 Wilde Zwanen op het Grafven/Strabrechtse Heide. 
Een forse groep van 28 Pijlstaarten (16 man) verbleef op 24-2 op het Goorven/Mispeleindse Heide; die dag zat een man op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Op Aquabest/Best verbleef op 24-2 een vrouw Grote Zaagbek; op het Beuven zaten die dag 17 vogels. Drie Brilduikers (alle vrouw/onv.) waren op 23-2 present op het Soerendonks Goor. Op 24-2 dobberden 3 vrouw Nonnetjes op het Beuven
De simultaantelling van slaapplaatsen van Blauwe Kiekendieven op 23-2 heeft ongekend veel vogels opgeleverd: 11 (waarvan 3 mannen) op de Cartierheide/Eersel, 5 (waarvan 3 mannen) op de Landschotse Heide en 2 (geen mannen) in de Reuselse Moeren. Bij de Ringselvennen vloog op 24-2 een Bruine Kiekendief.
Op 24-2 zaten 24 Scholeksters op Aquabest en 9 ex op Ter Spegelt/Eersel. Op de Loozerheide/Budel-Dorplein pleisterden op 24-2 5 Goudplevieren in een groep Kieviten. Op 23-2 pleisterden 80 Wulpen op de Landschotse Heide. Op 24-2 zat een adulte Pontische Meeuw op Enode/Nuenen en een adult beest op de Ringselvennen. 
Nabij de rioolwaterzuivering in Eindhoven zat op 23-2 een groep van tenminste 6 Grote Gele Kwikstaarten. De eerste Boomleeuwerik van dit jaar werd op 24-2 gehoord in het Kranenveld/Soerendonk. Bij het Beuven pleisterde op 24-2 een Klapekster. In het Eckartse Bos/Eindhoven werd op 23-2 een Goudvink gehoord. Een Putter zat op 24-2 op de Loozerheide.

 

18-22 februari (maandag-vrijdag)

Een Aalscholver waarvan op 21-2 bij Budel-Dorplein de ring werd afgelezen bleek in Denemarken te zijn geringd. Het Beuven/Strabrechtse Heide was op 18-2 goed voor 3 Grote Zilverreigers, 5 Wilde Zwanen en 28 Grote Zaagbekken. Op 21-2 zaten op het Soerendonks Goor 1 Grote Zilverreiger en >25 Smienten.
Op 18-2 verbleven 2 IJsvogels langs de Tongelreep bij Aalst. Een ongekend groot aantal van >10 Grote Gele Kwikstaarten pleisterde op 21-2 en 22-2 op een ondergelopen weiland nabij de rioolwaterzuivering in Eindhoven. 
Bij de Landsard/Wintelre zaten op 21-2 2 Roodborsttapuiten en 4 Putters (2 ex op 18-2). Een Klapekster werd op 18-2 waargenomen bij 's-Heerenven/Strabrechtse Heide. Op 21-2 zat een Kruisbek op de Cartierheide/Eersel.

 

16-17 februari (zaterdag-zondag)

Op de Visvijvers Bergeijk zaten op 16-2 een Roerdomp. Grote Zilverreigers zijn gezien op de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 16-2), het Soerendonks Goor (1 ex op 16-2 en 17-2) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (>2 ex op 16-2, >3 ex op 17-2). 
Wilde Zwanen
waren present op het Soerendonks Goor (16 ex op 16-2) en het Beuven/Strabrechtse Heide (5 ex op 17-2). Op een weiland bij het vliegveld van Budel zat op 17-2 een onvolwassen en ongeringde Rotgans.
Op 16-2 zaten op het Kromven/Landschotse Heide 3 Pijlstaarten (2 man en 1 vrw.). Op 17-2 verbleven 2 Bergeenden op de Visvijvers Bergeijk. Een man Bergeend en vrouw Brilduiker waren op 16-2 present op het Goorven; het E3-strand was op 16-2 goed voor maar liefst 21 Brilduikers (waarvan 7 man). Op 17-2 zaten 19 Grote Zaagbekken (5 man), 3 vrouw Nonnetjes en 11 Brilduikers (4 man) op het Beuven. Op het Soerendonks Goor verbleef op 16-2 een vrouw Brilduiker.
In de Kempen werden forse aantallen pleisterende (en wellicht ook migrerende) Buizerden gezien. Onder Reusel cirkelde op 17-2 een vrouwkleed Blauwe Kiekendief; 's avonds 16-2 en 17-2 kwamen 5 vogels (waarvan 3 man) slapen op de Landschotse Heide.
Op 16-2 zaten bij het Zwartven/Lage Mierde 1020 Kieviten en op 17-2 pleisterden bij Netersel 2540 ex. Een Scholekster zat op 16-2 op Ter Spegelt/Eersel. Op de Paardse Heide waren op 16-2 38 Wulpen aanwezig; 's avonds 16-2 en 17-2 kwamen resp. 80 ex en 65 ex slapen op de Landschotse Heide. De waterzuivering Hapert was op 16-2 wederom goed voor een Witgat
Op 16-2 zat een Kleine Bonte Specht bij het Goorven. Op de Visvijvers Bergeijk vloog op 17-2 een IJsvogel. Langs een sloot op de Spreeuwelse Heide/Middelbeers verbleven op 16-2 2 Waterpiepers; bij de waterzuivering Hapert zaten op1 6-2 3 Waterpiepers en 2 Grote Gele Kwikstaarten
Een Roodborsttapuit was op 16-2 en 17-2 aan het zingen bij Rul/Heeze; op 16-2 was nog steeds een man en vrouw present bij de Landsard/Wintelre, en op 17-2 zaten 2 paren ten ZO van de Oirschotse Heide. In een grote groep zangvogels tussen Paardse Heide en De Baest op 16-2 zaten o.a. 1 Vuurgoudhaan en ca 60 Staartmezen. Op de Landschotse Heide verbleef op 16-2 en 17-2 een Klapekster; op 17-2 zat een vogel op de Oirschotse Heide (Wintelresedijk) en 2 ex op de Strabrechtse Heide (bij 's-Heerenven en ten NO van Beuven).
Op 16-2 was bij het Goorven een Kruisbek aan het zingen en vlogen 2 ex over; 2 ex vlogen die dag over de Spreeuwelse Heide en 1 ex vloog nabij de Cartierheide. Op 16-2 zaten 3 Putters op de Paardse Heide en 9 ex bij de Landsard. Nabij het Kromven/Landschotse Heide zat op 17-2 een Barmsijs; die dag zaten 3 vogels in een groep van zo'n 200 Sijzen bij parkeerplaats 't Jasper/Strabrechtse Heide, evenals diverse Putters en Kruisbekken.

 

11-15 februari (maandag-vrijdag)

Op 11-2 waren 6 Grote Zilverreigers present op het Platvoetje/Strabrechtse Heide; die dag zaten er ook nog 2 op het Soerendonks Goor; op 14-2 en 15-2 waren 6 ex aanwezig op het Beuven/Strabrechtse Heide. Twee Roerdompen werden op 14-2 gezien op de Visvijvers Bergeijk. 
Op het Soerendonks Goor en op de nabij gelegeen Renheide zaten in totaal 10 Wilde Zwanen op 11-2; op deze dag zaten bovendien 5 ex op het Beuven. Een ongeringde adulte Dwerggans was op 13-2 kortstondig present op het Goorven/Mispeleindse Heide; dit is de tweede waarneming in de Kempen. 
Op 14-2 was een Bergeend aanwezig op de Visvijvers Bergeijk. Twee Smienten (man en vrouw) dobberden op 15-2 op het Kromven/Landschotse Heide. Op 11-2 zaten op het Soerendonks Goor 1 man Pijlstaart en 1 vrouw Brilduiker. Het Beuven was op 11-2 goed voor 5 Wilde Zwanen, 3 vrouw Nonnetjes en 13 Grote Zaagbekken (2 man en 11 vrouw); op 15-2 zaten hier 2 Pijlstaarten, 15 Brilduikers en 25 Grote Zaagbekken
Twee man Blauwe Kiekendieven vlogen op 11-2 bij het Soerendonks Goor. Op 13-2 kwamen op de Cartierheide/Eersel maar liefst 7 ex (waarvan 2 man) slapen. Op de Landschotse Heide zaten 's middags 15-2 2 Blauwe Kieken (man en vrouwkleed) en 's avonds kwamen 3 mannen slapen; op 15-2 vloog een man op de Strabrechtse Heide.
De eerste Grutto's (4 ex) van dit jaar vlogen op 11-2 over het Soerendonks Goor. Op 12-2 pleisterden 13 Goudplevieren in een groep Kieviten op akkers langs de weg Hapert-Casteren. Bij de waterzuivering Hapert verbleven op 12-2 2 Witgatjes (ook nog 1 ex verder stroomafwaarts langs de Groote Beerze)
Een IJsvogel werd op 15-2 gezien op de Keijenhurk/Landschotse Heide. Op 12-2 zaten bij de waterzuivering Hapert 2 Grote Gele Kwikstaarten en 3 Waterpiepers
Een man Roodborsttapuit was nog steeds present bij de Landsard/Wintelre; op 15-2 werd een ex gezien bij het Kranenmeer/Strabrechtse Heide. Op de Landschotse Heide werd een Klapekster waargenomen op 13-2 en 15-2; op 15-2 zat een Klapekster nabij het Grafven/Strabrechtse Heide
Nabij het Grafven werden op 11-2 6 Kruisbekken gezien; op 15-2 vloog 1 ex over de Landschotse Heide. Op 14-2 zaten 20 Putters bij de Landard. Op 13-2 waren en man en vrouw Goudvink present in een heemtuin in Eindhoven; op 15-2 werd een vrouw gezien boven Geldrop. In een plantsoen aan de Baltesakker in Woensel/Eindhoven verbleven op 15-2 2 Grote Barmsijzen.

 

9-10 februari (zaterdag-zondag)

Op 10-2 werden 2 Roerdompen gezien bij Budel-Dorplein. Grote Zilverreigers waren present op het Beuven/Strabrechtse Heide (6 ex op 10-2), het Soerendonks Goor (2 ex op 9-2, 1 ex op 10-2) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (1 ex op 10-2). Het Soerendonks Goor was goed voor 4 Wilde Zwanen (10-2), Pijlstaarten (2 man op 9-2, 3 man op 10-2) en de nodige Smienten (25 ex op 9-2). Op het Beuven werden op 10-2 12 Grote Zaagbekken (5 man en 7 vrouw), 9 Brilduikers (waarvan 3 man) en 3 vrouw Nonnetjes gezien.
In de Reuselse Moeren kwam op 10-2 maar 1 vrouw Blauwe Kiekendief slapen. Bij het Soerendonks Goor vloog op 9-2 een vrouwkleed vogel. Op 10-2 zat een man langs de weg Heeze-Someren en een vrouw bij Budel-Dorplein. 
Op de Paardse Hei/Middelbeers pleisterde op 9-2 een groep van 54 Wulpen. Langs de Zuid-Willemsvaart ten zuiden van Helmond verbleef op 10-2 een adulte Pontische Meeuw.
Een IJsvogel was op 10-2 aanwezig bij Budel-Dorplein. Nabij Vessem werden 2 Goudvinken en 4 Kruisbekken op 9-2 gezien. Op 10-2 werden bij het Beuven >9 Kruisbekken waargenomen en op 10-2 zaten 3 Goudvinken (1 man en 2 vrouw) en een Grote Barmsijs in een tuin in Geldrop.

 

4-8 februari (maandag-vrijdag)

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven/Strabrechtse Heide (4 ex op 8-2) en het Soerendonks Goor (2 ex op 5-2 en 7-2). Nabij het Zwartven/Hoge Mierde pleisterden 121 Rietganzen op 6-2 (schatting 30% Taiga's en 70% Toendra's); bovendien zat hier een Kolgans. Op het Soerendonks Goor zaten op Wilde Zwanen (8 ex op 5-2, 6 ex op 7-2), 6 Pijlstaarten (7-2), >20 Smienten en 1 man Grote Zaagbek (5-2). Het Beuven was goed voor o.a. 2 Pijlstaarten, 9 Grote Zaagbekken en 12 Brilduikers op 8-2.
Op de Strabrechtse Heide zaten op 8-2 tenminste 3 (waarvan 2 mannen) Blauwe Kiekendieven.
Op 8-2 was een Kuifleeuwerik aanwezig in Meerhoven/Eindhoven. Bij de Landsard/Wintelre verbleven op 4-2 een man en vrouw Roodborsttapuit en 2 Putters (1 ex op 7-2). Op 7-2 verbleef een Klapekster op de Landschotse Heide. Tenminste 7 Kruisbekken waren op 7-2 present op de Neterselse Heide.

 

1-3 februari (vrijdag-zondag)

Twee Geoorde Futen waren op 1-2 present op het Flaes/Mispeleindse Heide. Op het Beuven/Strabrechtse Heide werd op 2-2 een Roerdomp gezien; op 3-2 zat 1 ex op de Ringselven/Budel-Dorplein. Forse aantallen Grote Zilverreigers waren te vinden op het Beuven (5 ex op 2-2), het Soerendonks Goor (4 ex op 2-2) en het Ringselven (1 ex op 2-2 en 3-2); totaal 10 verschillende vogels!
Het Soerendonks Goor was op 2-2 goed voor 20 Wilde Zwanen en 3 Kleine Zwanen; op 2-2 zaten voorts 2 Wilde Zwanen op het Grafven/Strabrechtse Heide. Op de weilanden ten zuiden van het Zwartven/Hooge Mierde pleisterden op 1-2 > 250 en op 2-2 en 3-2 >330 Rietganzen (ca. 40% Taiga's, rest Toendra's). 
Op het Goorven/Mispeleindse Hei zat op 2-2 een Bergeend; 10 ex waren op 3-2 present op de Ringselvennen. Op het Grafven verbleef op 2-2 1 man Pijlstaart; die dag zaten 3 man op het Soerendonks Goor. Het Beuven was op 2-2 goed voor 9 Brilduikers (waarvan 3 man) en 18 Grote Zaagbekken (7 man en 11 vrw). Nonnetjes zijn gezien op het Beuven (3 vrouw op 2-2) en het Ringselven (vrouw op 3-2).
Een man Blauwe Kiekendief vloog op 2-2 boven de Paardse Heide/Middelbeers; op 2-2 zat ook een man nabij de Rusthoek/Strabrechtse Heide; op 2-2 kwamen 5 ex (waarvan 4 mannen) slapen op de Landschotse Heide; een vrouwkleed ex was op 3-2 present op de Loozerheide/Budel-Dorplein; op de Cartierheide/Eersel vertrokken op 3-2 's morgens 6 Blauwe Kiekendieven (waarvan 2 man) van hun slaapplaats; 's avonds 3-2 sliepen 3 vogels (alle vrouw/onv.) in de Reuselse Moeren.
Op de Paardse Heide verbleef op 2-2 een groep van 125 Wulpen; op 3-2 verbleven ca 70 vogels op de Mispeleindse Heide en 160 ex bij Budel-Dorplein. Bij sluis 10 in de Zuid-Willemsvaart/Helmond zat een adulte Pontische Meeuw op 1-2 en 2-2; op 3-2 pleisterde een adulte vogel op Enode/Nuenen en een adulte vogel op het Ringselven.
Bij de kerk in Heeze werd op 1-2 een Kerkuil waargenomen. Bij de visvijvers/Landschotse Heide verbleven 2 IJsvogels op 2-2. Op 1-2 werd een Kuifleeuwerik gezien bij Neckerspoel/Eindhoven. Op het Soerendonks Goor werden 2 Waterpiepers gezien op 2-2.
In de Reuselse Moeren zat op 2-2 een Roodborsttapuit, op 2-2 verbleef 1 ex op de Loozerheide en op 3-2 zat een vrouw op de Paardse Hei/Middelbeers. De allerlaatste Bonte Kraai van de Kempen was op 2-2 nog steeds present op de Paardse Heide. Klapekster zijn waargenomen in de Reuselse Moeren (2-2), bij het Flaes (1-2), in de omgeving van de Galgeberg/Strabrechtse Heide (2 ex op 2-2) en op de Groote Heide/Soerendonk (2-2). 
Kruisbekken
zijn gezien op de Neterselse Heide (man zingend op 3-2), op de Landschotse Heide (2 ex waarvan 1 man op 2-2), bij de Tipmast/Bladel (man zingend op 3-2), in de Rusthoek/Strabrechtse Heide (4 ex op 2-2) en bij de Visvijvers Bergeijk (12 ex op 3-2). Een Goudvink vloog op 3-2 over het Withollandven/Landschotse Heide. In Eindhoven bij Philips Research vloog op 3-2 een Barmsijs.