Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Januari 2002

Kijk op de pagina Onderzoek voor oproepen van vogelaars en resultaten van recente onderzoeken

 

28-31 januari (maandag-donderdag)

Twee Roerdompen werden op 30-1 gezien op de Visvijvers Bergeijk. Op het Beuven en Grafven/Strabrechtse Heide pleisterden 5 Grote Zilverreigers op 28-1 en 30-1, op 31-1 waren 4 vogels aanwezig; op 29-1 en 31-1 zat 1 Grote Zilver op het Soerendonks Goor en op 31-1 was 1 ex present op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. 
Langs de Paaldijk/Soerendonk pleisterden op 28-1 en 29-1 3 Kleine Zwanen. Wilde Zwanen zaten op 28-1 op de Renheide/Soerendonk (5 ex) en het Soerendonks Goor (10 ex); op 29-1 pleisterden 14 ex (waarvan 2 onv.) op het Soerendonks Goor; en op 31-1 zaten 10 ex op het Goor en 11 op een weiland ten W van Gastel. Een Brandgans viel op 28-1 om 12:30 uur in op het Soerendonks Goor en vertrok na 15 min. richting NO; op 29-1 zat 1 ex bij het Goor.
Op het Goorven/Mispeleindse heide zat op 28-1 1 man Bergeend (man en vrouw op 30-1) en 1 man Pijlstaart. Op 28-1 werden 54 Smienten (25 ex op 31-1) en een man Pijlstaart (ook op 31-1) geteld op het Soerendonks Goor. 
Op 29-1 zaten 11 Brilduikers (waarvan 5 man) op het E3-strand/Eersel; op 30-1 waren er 4 aanwezig op het Beuven 1 op het Goorven, en op 31-1 5 ex op het Beuven. Grote Zaagbekken zijn gezien op het Goorven/Mispeleindse Heide (man en vrouw op 30-1), Beuven (24 ex op 30-1, 3 ex op 31-1) en de Zuid-Willemsvaart onder Budel (1 man en 2 vrouw op 29-1).
Blauwe Kiekendieven
zijn gezien op de Mispeleindse Heide (man op 28-1), in de Reuselse Moeren (2 vrw.kleed op 29-1), tussen Bergeijk en Westerhoven (28-1) en op de Strabrechtse Heide (onv. op 28-1, man op 30-1 en 31-1). Op de Ringselvennen was op 29-1 een Bruine Kiekendief present.
Over het Soerendonks Goor vlogen 3 Goudplevieren in een grote groep Kieviten op 29-1. Op de Renheide zaten op 28-1 2 Kemphanen in een groep Kieviten. Op 29-1 verbleef een Geelpootmeeuw op de Ringselvennen.
Op 30-1 verbleef een IJsvogel op de Visvijvers Bergeijk en op 31-1 zat er eentje bij de Parklaan/Eindhoven. Bij Hanevoet/Eindhoven pleisterde op 30-1 een Grote Gele Kwikstaart. Op 29-1 pleisterden 6-10 Waterpiepers op het Soerendonks Goor; op 30-1 vloog een ex over het Goorven. 
Roodborsttapuiten
waren present bij de Landsard/Wintelre (man op 29-1, man en vrouw op 30-1, man op 31-1) en op de Strabrechtse Heide (30-1). Klapeksters zijn waargenomen op de Mispeleindse Heide (28-1) en de Strabrechtse Heide (3 ex op 30-1, 1 ex op 31-1). 
Vier Putters waren op 29-1 present bij de Landsard, op 30-1 zaten hier 7 vogels en op 31-1 6. Een Barmsijs vloog op 28-1 over de Juliusstraat/Eindhoven; op 29-1 vlogen 3 ex over de Reuselse Moeren. Kleine Barmsijzen zijn op 3-1 gezien bij de Bunker aan de Kennedylaan/Eindhoven (1 ex) en in het Severijnpark/Einhdoven (1 ex). In Torenbroek/Reusel waren op 29-1 2 paar Kruisbekken aanwezig waarvan de mannen volop zingend; op 30-1 was een man fanatiek aan het zingen bij het Goorven en vlogen 4 ex over het Beuven; een man zat op 31-1 bij het Kranenmeer/Strabrechtse Heide. 

 

26-27 januari (zaterdag-zondag)

Op 27-1 zaten 2 Roerdompen op de Visvijvers Bergeijk en 2 ex op het Ringselven/Budel-Dorplein. Grote Zilverreigers waren te vinden op de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 27-1), het Beuven/Strabrechtse Heide (4 ex op 26-1, 6 ex op 27-1), de Patersgronden/Valkenswaard (1 ex op 27-1), het Soerendonks Goor (1 ex op 26-1 en 27-1), de Loozerheide/Budel-Dorplein (1 ex op 26-1 overvliegend) en bij het Ringselven (2 ex op 27-1); in totaal maar liefst 11 ex!
Langs de Paaldijk/Soerendonk en op het Soerendonks Goor waren op 27-1 20 Wilde Zwanen aanwezig. Op het Soerendonks Goor en langs de Paaldijk waren op 26-1 en 27-1 3 Kleine Zwanen aanwezig. Op de Visvijvers Valkenswaard zaten ca. 100 Grauwe Ganzen op 27-1; die dag vlogen 2 groepen van >800 ex over de Patersgronden. Op het Goorven/Mispeleindse Heide zaten 111 Taigarietganzen op 27-1.
Op het Goorven zat op 27-1 bovendien een man Bergeend. Pijlstaarten waren aanwezig op het Goorven (2 man op 27-1) en het Ringselven (man op 27-1). Op het Soerendonks Goor zaten op 26-1 40 Smienten. Grote Zaagbekken waren present op het Beuven (13 ex op 26-1, 3 man en 5 vrouw op 27-1), afgraving 't Tipke/Maarheeze (3 man en 2 vrouw op 27-1) en het Ringselven (3 man op 27-1). Op het Beuven zaten op 27-1 voorts 13 Brilduikers (waarvan 5 man) en 3 vrouw Nonnetjes. Brilduikers zijn voorts gezien op het Goorven (3 ex waarvan 2 man op 27-1), het E3-strand/Eersel (11 ex waarvan 5 man op 27-1), AquaBest (1 man op 26-1) en Soerendonks Goor (vrouw op 26-1).
Blauwe Kiekendieven
zijn gezien in de Reuselse Moeren (slaapplaats 3 ex waarvan 1 man op 26-1), de Landschotse Heide (4 ex waarvan 2 man slapend op 26-1), de Cartierheide/Eersel (5 ex waarvan 2 man slapend op 26-1), nabij De Weege/Duizel (vrouw op 27-1), bij de Landsard/Wintelre (man op 26-1), ten zuiden van de Strabrechtse Heide (2 man op 26-1 t.h.v. Grafven en bij Vlaamse weg), boven de Patersgronden (vrouw op 27-1) en bij het Ringselven (man en vrouw op 27-1). Bij het Goorven vloog op 27-1 een Smelleken.
Op 26-1 zat een Scholekster op AquaBest. Een Witgat werd op 26-1 gezien tussen Eersel en de Cartierheide; op 27-1 zaten 2 ex bij de waterzuivering Hapert. 
Op de Paardse Hei/Middelbeers pleisterden op 27-1 224 Wulpen. Grote aantallen Stormmeeuwen waren aanwezig op de Paardse Hei (445 ex op 27-1) en in het agrarisch gebied tussen Eersel-Bergeijk (365 ex op 26-1). Op 27-1 verbleef een adulte Pontische Meeuw op het Ringselven.
Langs de Kleine Dommel in de Coevering/Geldrop vloog op 27-1 een IJsvogel. Een Grote Gele Kwikstaart zat op 26-1 langs de Run bij Stokkelen/Eersel. Bij de waterzuivering Hapert verbleven op 27-1 2 Waterpiepers. Op de Loozerheide was op 26-1 een Roodborsttapuit aanwezig. Op 27-1 werd een man Zwartkop gezien in een tuin in Geldrop.
Klapeksters zijn gezien bij het Goorven (27-1) en op de Landschotse Heide (26-1). Bij het Goorven was op 27-1 1 man Kruisbek aan het zingend en bij de Visvijvers Valkenswaard zaten zo'n 10 ex, ook volop zingend. Bij Reusel werden op 27-1 2 Kleine Barmsijzen geringd. Bij de Landsard/Wintelre zaten 4 Putters op 27-1; zo'n 15 ex pleisterden op de Loozerheide/Budel-Dorplein op 27-1. Nabij Budel-Dorplein zaten ca. 10 Goudvinken op 26-1.

 

21-25 januari (maandag-vrijdag)

Een Roerdomp werd op 25-1 gezien op het Ringselven/Budel-Dorplein. Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven/Strabrechtse Heide (1 ex op 21-1, 4 ex in één boom op 23-1, 1 ex op 25-1), Soerendonks Goor (1 ex op 25-1), het Ringselven (1 ex op 25-1). Opmerkelijk waren 2 Ooievaars die op 23-1 invielen op het Beuven en na een uur verdwenen richting Z. 
Wilde Zwanen werden gezien op het Beuven (5 ad. en 2 onv. op 23-1) en het Soerendonks Goor (17 ex op 25-1). Zo'n 200 Rietganzen vlogen op 25-1 over het Beuven, op 25-1 zat ten zuiden van het Zwartven/Hooge Mierde een groep van 330 ex, en op 25-1 waren 3 Taigarietganzen en 1 Toendrarietgans te vinden op het Soerendonks Goor. Tenminste 120 Grauwe Ganzen werden geteld op 25-1 op de Ringselvennen. 
Op het Beuven zaten Grote Zaagbekken (12 man en 11 vrouw op 21-1, 6 man en 6 vrouw op 23-1, 4 ex op 25-1) en een Middelste Zaagbek op 25-1. Op 24-1 was op Ekkersweijer/Eindhoven een vrouw Nonnetje present en op 25-1 zaten 12 Brilduikers (waarvan 7 man) op het E3-strand/Eersel. Op de Ringselvennen waren 12 Smienten present op 25-1.
Een vrouw Bruine Kiekendief werd op 21-1 gezien bij de Landsard/Wintelre. Blauwe Kiekendieven zijn gezien op de Landschotse Heide (3 man slapend op 22-1), in de Elsschotshoek/Baarschot (2 man op 24-1, 1 man op 25-1), bij de Landsard (vrw.kleed op 23-1 en 25-1) en bij het Ringselven (1 ex op 25-1). Smellekens zijn gezien op de Landschotse Heide (1 vrouw jagend op 22-1), de Elschotshoek/Baarschot (man op 24-1) en bij Voortje/Mierlo (25-1). 
Een Scholekster verbleef op 24-1 op AquaBest/Eindhoven. Op de Paardse Heide/Middelbeers zaten op 22-1 o.a. 144 Wulpen (vergelijkbare groep 's avonds invallend op Kromven/Landschotse Heide), 353 Stormmeeuwen (560 ex op 24-1), 1 man Zwarte Roodstaart en 1 Bonte Kraai (ook op 24-1). Bij de Landsard verbleven op 23-1 een man Roodborsttapuit en 9 Putters. Een paar Kruisbek (man volop zingend) zat op 23-2 in Torenbroek/Reusel; 1 ex extra vloog hier rond.

 

19-20 januari (zaterdag-zondag)

Een Roerdomp zat op 19-1 op het ijs van de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Hier zaten ook 3, wellicht 4, Grote Zilverreigers
Grote aantallen ganzen waren op 20-1 present in Diepenhoek/Someren waaronder veel Toendrarietganzen en Kolganzen, maar ook Taigarietganzen en 4 Brandganzen (langs de Vlosbergweg/Groote Peel zat die dag een in Finland geringde adulte Dwerggans). Op 19-1 zaten 10 Brilduikers op het E3-strand/Eersel.
Blauwe Kiekendieven zijn gezien in de Reuselse Moeren (>2 vrw.kleed slapend op 20-1), op de Paardse Hei/Middelbeers (vrw.kleed op 19-1), op de Landschotse Heide (5 man slapend op 19-1, 2 man en 1 vrw.kleed op 20-1), langs de Dalweg/Hapert (vrw.kleed ex op 20-1), bij de Buikheide/Vessem (vrouw op 19-1, onv. op 20-1), nabij Landsard/Wintelre (vrw.kleed op 19-1), bij Brandevoort/Mierlo-Hout (vrw.kleed op 20-1), op de Strabrechtse Heide (3 man en 1 vrw.kleed slapend op 19-1), bij de Ringselvennen (man op 19-1) en in Diepenhoek (man op 20-1). 
's Avonds 19-1 kwamen 60 Wulpen slapen op de Landschotse Heide. Pontische Meeuwen waren te vinden op de Ringselvennen (adult met manke poot op 19-1) en langs de Zuid-Willemsvaart bij Helmond (adult op 19-1).
Een IJsvogel was op 20-1 aanwezig in Brandevoort. Een groep van 48 Witte Kwikstaarten zat op 20-1 langs de Dalweg/Hapert. Langs de Beekloop bij de Visvijvers Bergeijk werd op 19-1 een Grote Gele Kwikstaart gezien.
In de Dommelbeemden in Coevering/Geldrop zat op 19-1 en 20-1 een witkoppige Staartmees in een groep Staartmezen. Op 19-1 werden 2 Klapeksters gezien op de Strabrechtse Heide. Nabij Vessem waren 9 Goudvinken present op 20-1. Bij de Landsard/Wintelre zat op 19-1 een Putter.

 

14-18 januari (maandag-vrijdag)

Een Roerdomp werd op 17-1 gezien op de Visvijvers Bergeijk. Op het Soerendonks Goor waren op 16-1 5 Grote Zilverreigers en 24 Wilde Zwanen present. Op 18-1 vlogen 31 Rietganzen richting NO nabij Bladel. 
Een man Blauwe Kiekendief vloog op 14-1 ten zuiden van de Strabrechtse Heide; bij de Landsard/Wintelre waren op 15-1 2 mannen aan het jagen en op 16-1 werd hier een vrouwkleed vogel gezien; op 16-1 en 17-1 zat 1 vrouwkleed ex nabij Voortje/Mierlo; op 18-1 kwam een vrouwkleed vogel slapen op de Plateaux/Valkenswaard en waren 2 vrouwkleed ex presetn op de Strabrechtse Heide. Tussen Reusel en Hooge Mierde was op 18-1 een Slechtvalk aan het jagen; die dag was bovendien 1 adulte vogel op Houtduiven aan het jagen nabij sluis 10 langs de Zuid-Willemsvaart. 
Een Scholekster verbleef op 18-1 op AquaBest/Eindhoven. Bij de waterzuivering Hapert zat op 18-1 een Witgat.
De Kleine Burgemeester was op 14-1 nog steeds present en wel op de meeuwenslaapplaats AquaBest. Opmerkelijk genoeg werd de vogel (er van uitgaande dat het dezelfde is) op 16-1 gezien op het ijs van de Oude Gracht in de wijk Luytelaar/Eindhoven. Op 14-1 zaten op AquaBest bovendien tenminste 8 adulte Pontische Meeuwen en 4 Geelpootmeeuwen (2 adult en 2 eerste winter); op 18-1 werden hier 1-2 Geelpootmeeuwen geteld.
Op 14-1 verbleef een IJsvogel nabij Westerhoven, op 17-1 zaten er 2 op de Visvijvers Bergeijk en op 19-1 was 1 ex te vinden op Enode/Nuenen. Nabij Groot Terkooijen/Hapert zat op 18-1 een groep van 35 Witte Kwikstaarten waartussen een mogelijke Rouwkwikstaart. Bij de waterzuivering Hapert zat een Waterpieper op 18-1; die dag vloog een vogel over de Plateaux. 
Roodborsttapuiten
zijn gezien nabij de Landsard (man op 16-1 en 18-1) en in de Reuselse Moeren (man op 14-1). Nabij de Landsard verbleven op 14-1 een Klapekster
Op 14 zat bij de Landsard 1 Putter en op 15-1 5 ex; bij Reusel zat op 16-1 een groep van 16 Putters en op 16-1 werden voorts 5 ex gezien bij het Soerendonks Goor. Kruisbekken zijn waargenomen op de Neterselse Heide (5 ex op 16-1), ten zuiden van Reusel (>3 ex op 14-1), bij het E3-strand/Eersel (2 ex op 16-1) en bij het Grootgoor/Veldhoven (tex ex overvliegend op 16-1). In Reusel werd op 17-1 een Kleine Barmsijs geringd; op 18-1 vloog een Bamrsijs over de Plateaux.

 

12-13 januari (zaterdag-zondag)

Op de Visvijvers Bergeijk zaten op 13-1 maar liefst 3 (wellicht 4) Roerdompen. Een groep van maar liefst 5 Grote Zilverreigers verbleef op 13-1 in de omgeving van de Strijperheg/Soerendonk; op 13-1 vloog 1 ex over de Langakkers/Leende (wellicht één van de 5 vogels bij de Strijperheg). 
De laatste dagen zijn in Diepenhoek/Someren-Eind veel ganzen aanwezig, vnl. Toendrarietganzen (waaronder een leucistische vogel) maar ook Kolganzen, enkele Taigarietganzen en minstens 2 Kleine Rietganzen
Op de Landschotse Hei kwamen op 13-1 4 Blauwe Kiekendieven (alle mannen) slapen en op 12-1 sliepen 4 vogels (waarvan 1 man) op de Cartierheide/Eersel. Tussen het Beersbroek/Netersel en Westelbeers was op 12-1 een Smelleken aan het jagen.
Op 12-1 zat een Witgat bij de waterzuivering/Hapert. Zeer bijzonder was een winterkleed (vermoedelijk 1e winter) Kleine Burgemeester die op 12-1 op Enode/Nuenen en op 13-1 eerst op Enode en daarna op AquaBest/Eindhoven pleisterde; dit is de tweede waarneming in de Kempen (de eerste betrof een vogel op de Ringselvennen/Budel-Dorplein in mei 1982). Op Enode was op 12-1 bovendien een 1e winter Geelpootmeeuw present en op 13-1 zat een adulte vogel op AquaBest. 
IJsvogels zijn gezien bij het Beersbroek/Netersel (12-1), bij Hanevoet/Eindhoven (13-1), langs de Rielloop/Geldrop (13-1) en op de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 13-1). Op 13-1 verbleef een Rouwkwikstaart bij AquaBest. De waterzuivering/Hapert was op 12-1 goed voor 2 Grote Gele Kwikstaarten en 4 Waterpiepers; op 13-1 zat 1 Grote Gele Kwikstaart bij Hanevoet/Eindhoven. 
Op 12-1 zat nog steeds een man Roodborsttapuit bij Netersel. Bij Ekkersweijer/Eindhoven verbleef op 13-1 een Vuurgoudhaan. Op de Plateaux/Valkenswaard werd een Klapekster gezien op 13-1. 
In de Kasteeltuin/Geldrop zat op 12-1 een Appelvink. Op 12-1 werden bij Netersel 2-3 Goudvinken gehoord en bij de Plateaux 3 vogels. Putters zijn gezien bij Netersel (18 ex op ruige akker op 12-1), nabij Veldhoven (groep van 16 ex op 12-1) en op de Plateaux (12 ex overvliegend op 13-1). Op een ruige akker langs de Schipstaarten/Netersel pleisterden op 12-1 tenminste 6 Fraters. Op 13-1 zaten op de Langakkers/Leende 11 Grote Barmsijzen. Op de Neterselse Heide waren op 12-1 tenminste 5 Kruisbekken (alle vrouw) present; op 13-1 zaten 2 paren bij de Visvijvers Bergeijk.

Foto: Kleine Burgemeester, 12-1-2002, Enode/Nuenen (videostill gemaakt door Niels van Houtum) 

 

7-11 januari (maandag-vrijdag)

Op Ter Spegelt/Eersel zaten op 7-1 nog steeds 3 vrouw Toppers (en vermoedelijk ook een eerste man winter). 's Avonds 8-1 kwamen 2 mannen Blauwe Kiekendieven slapen op de Landschotse Hei; op 9-1 vloog een man boven de Strijpse Kampen/Eindhoven; op 10-1 joeg een vrouw in het Beerzedal tussen Hapert en Casteren. Twee Witgatjes zaten op 10-1 nog steeds bij de waterzuivering Hapert. Op de Paardse Hei/Middelbeers pleisterden 110 Stormmeeuwen op 11-1 .
Kleine Bonte Spechten zijn gezien in het sportpark Reusel (7-1), in Reusel-dorp (man op 10-1 geringd) en bij de Pastoorsweijers/Bergeijk (8-1). Bij de waterzuivering Hapert pleisterden 2 Grote Gele Kwikstaarten en 2 Waterpiepers op 10-1. Bij Netersel was op 11-1 nog steeds de man Roodborsttapuit present. Op 8-1 zat een witkoppige Staartmees in een groep Staartmezen bij het Pieter Eeffhuis/Eindhoven. Een Klapekster werd op 9-1 gezien op de Moerbleek/Lage Mierde.
Vier Putters pleisterden op 7-1 bij De Landsard/Wintelre. Op de Langakkers/Leende pleisterden tenminste 6 Barmsijzen op 8-1; op 9-1 zaten 4 ex in de Strijpse Kampen en werd 1 Kleine Barmsijs geringd te Reusel. In een park in Eindhoven zaten 3 Appelvinken op 8-1. Ruim 20 Goudvinken waren op 8-1 aanwezig in een bosgebied bij Bergeijk. Op de Moerbleek zaten op 9-1 5 Kruisbekken.

 

5-6 januari (zaterdag-zondag)

Langs de Grote Beerze in het Beersbroek/Netersel zat op 5-1 een groep van 33 Aalscholvers. Op 5-1 zijn pleisterende Grote Zilverreigers gezien bij de Visvijvers Bergeijk (1 ex langs sloot) en nabij het Soerendonks Goor (1 ex langs Strijper Aa). Op de Visvijvers Bergeijk werd op 5-1 en 6-1 ook een Roerdomp gezien.
Langs de Paaldijk/Soerendonk zaten op 5-1 nog steeds de 24 Wilde Zwanen (21 adulte en 3 onv. vogels). Op AquaBest/Eindhoven waren 6 Brilduikers (waarvan 4 mannen) en 1 vrouw Grote Zaagbek present.
De volgende Blauwe Kiekendieven zijn gezien: maar liefst 6 vrouwkleed vogels overnachtend in de Reuselse Moeren (5-1); 1 man jagend in het Grote Beerzedal tussen Hapert en Casteren (5-1); 3 vogels waarvan 2 mannen slapend op de Cartierheide/Eersel (6-1); 3 vogels waarvan 1 man op de Strabrechtse Heide (5-1); 1 man en 1 vrouw boven de Langakkers/Leende (5-1); en 1 man op de Putberg/Soerendonk (5-1). 
In het Ruldal/Heeze was op 5-1 een onvolwassen Slechtvalk aan het jagen. Bij de waterzuivering Hapert zaten 2 Witgatjes op 5-1. Een Kemphaan was op 5-1 aanwezig op de Patersgronden/Valkenswaard.
Een Kleine Bonte Specht werd op 5-1 gezien op de Neterselse Heide. Twee IJsvogels waren op 5-1 aanwezig langs de Grote Beerze in het Beersbroek; op deze dag werd 1 ex gezien op de Visvijvers Bergeijk en op 6-1 2 ex. De waterzuivering Hapert was op 5-1 goed voor 1 Waterpieper en 2 Grote Gele Kwikstaarten; een Grote Gele zat op 5-1 wederom in het Beersbroek. Een Rouwkwikstaart pleisterde op 5-1 bij AquaBest. In het City Centrum/Veldhoven werd op 6-1 een Kuifleeuwerik gezien.
Roodborsttapuiten
zijn gezien bij Netersel (man op 5-1), ten oosten van de Reuselse Moeren (man op 5-1; tot 2 weken geleden waren hier 1 man en 1 vrouw aanwezig) en op de Strabrechtse Hei (1 ex op 5-1). op 5-1 zat een vrouw Zwarte Roodstaart op het industrieterrein Acht/Eindhoven.
De speciale Klapekstertelling van VWG De Kempen op de Strabrechtse Hei op 5-1 leverde 6 verschillende Klapeksters op. Op de kaart hieronder zijn de vogels ingetekend. Onder de kaart staat een tabel waarin de resultaten van de afgelopen 13 winters zijn opgenomen. Op 6-1 is een witkopppige Staartmees gezien op de Visvijvers Bergeijk.
Zo'n 15 Putters pleisterden op 5-1 verdeeld over diverse groepjes in het Ruldal/Heeze. Nabij Netersel waren op 5-1 tenminste 6 Goudvinken aanwezig waarvan zeker 2 Noordse Goudvinken. In een plantsoen in Eindhoven zaten minimaal 11 Appelvinken op 5-1. In het Grote Beerzedal bij het Beersbroek zat op 5-1 een groep van maar liefst 285 Rietgorzen. Op de Neterselse Heide waren op 5-1 kleine groepjes met in totaal tientallen Kruisbekken present waarvan 1 man zingend.

Kaart: Klapeksters op de Strabrechtse Heide tijdens de telling op 5-1-2002

Tabel: Resultaten van de midwintertelling van Klapeksters op de Strabrechtse Heide, 1989/90 t/m 2001/02

Winter

89/90

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02

Aantal ex

3 3 5 6 2 9 4 0 0 4 7 7 6


1-4 januari (dinsdag-vrijdag)

Op de Ringselvennen/Budel-Dorplein werden 2-3 Roerdompen gezien op 4-1. Op 2-1 werden 2 Grote Zilverreigers gezien op het Soerendonks Goor; op 3-1 zat 1 vogel op de afgraving Ter Spegelt/Eersel. 
Op het Soerendonks Goor waren Wilde Zwanen aanwezig: 21 adulten op 1-1 en 24 vogels, waarvan 21 adulten en 3 onv., op 2-1. Een groep van 32 Rietganzen vloog op 3-1 richting ZO over het E3-strand/Eersel.
Op 1-1 verbleef zowel op het Soerendonks Goor als op de Ringselvennen/Budel-Dorplein een vrouw Nonnetje. Die dag zaten op de Ringselvennen bovendien 4 Grote Zaagbekken. Op 2-1 en 4-1 waren de 3 vrouwtjes Toppers nog steeds aanwezig op Ter Spegelt/Eersel. Het E3-strand was op 3-1 goed voor 17 Brilduikers (waarvan 4 mannen; op 4-1 12 ex waarvan 5 mannen) en 1 vrouw Smient.
Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief was op 1-1 te vinden bij Airport Eindhoven (jagend boven groep van 3-500 vinkachtigen) en bij de Ringselvennen. Op 2-1 kwamen 2 mannen slapen op de Landschotse Hei en 's morgens 4-1 vloog 1 man weg van de slaapplaats. Op 3-1 sliepen 4 vogels (waarvan 2 mannen) op de Cartierheide/Eersel. Een vrouwkleed vogel vloog op 3-1 hoog boven het E3-strand. Een man en een vrouwkleed vogel gingen op 4-1 slapen op de Groote Hei/Soerendonk.
Bij de waterzuivering Hapert waren tot 3 Witgatjes (1 ex op 1-1, 3 ex op 2-1, 2 ex op 4-1) te vinden. Op de Ringselvennen zaten op 1-1 2 adulte Pontische Meeuwen; op 2-1 was een adulte vogel aanwezig op Enode/Nuenen. Op AquaBest/Eindhoven pleisterde op 2-1 een eerste winter Geelpootmeeuw. Een opmerkelijke winterwaarneming is die van een adulte Dwergmeeuw die op 4-1 kortstondig op Ter Spegelt pleisterde.
IJsvogels zijn waargenomen bij de waterzuivering Hapert (1-1), AquaBest/Eindhoven (1 ex op 2-1; groep van 5 ex op 2-1), Hanevoet/Eindhoven (4-1) en afgraving 't Tipke/Maarheeze (1-1). Grote Gele Kwikstaarten waren present bij de waterzuivering Hapert (2 ex op 1-1, 3 ex op 2-1, 2 ex op 4-1) en AquaBest (2-1 en 4-1). Bij AquaBest was op 2-1 bovendien een adulte Rouwkwikstaart te bewonderen. Bij de waterzuivering Hapert pleisterden diverse Waterpiepers (3 ex op 1-1, 2 ex op 2-1 en 4-1).
Een man Roodborsttapuit is op 1-1 gezien op de Loozerheide/Budel-Dorplein; bij De Landsard/Wintelre zaten op 2-1 2 ex (man en vrouw) en op 3-1 3 vogels (2 mannen en 1 vrouw). Bij De Landard was op 4-1 bovendien een Klapekster aanwezig. Twee Baardmannen (man en vrouw) zaten op 4-1 bij de Ringselvennen.
Langs de Groote Beerze tussen Hapert en Casteren verbleef op 2-1 een groep van 150 Kneuen. In een plantsoen aan de Bizetstraat/Eindhoven zat op 1-1 een Grote Barmsijs; op 3-1 vloog een Barmsijs boven de Juliusstraat/Eindhoven en op 4-1 zat 1 ex bij Ter Spegelt en 1 ex bij de Visvijvers Bergeijk. Op een lokatie nabij Heeze pleisterden 8 Goudvinken op 2-1. In een plantsoen in Eindhoven zaten minimaal 11 Appelvinken op 2-1. Een Kruisbek vloog op 2-1 rond op de Strabrechtse Hei. Nabij De Landsard/Wintelre zaten op 2-1 5 Putters en op 3-1 1 ex.