Waarnemingen van Vogels in de Kempen
December 2001

Kijk op de pagina Onderzoek voor oproepen van vogelaars en resultaten van recente onderzoeken

 

24-31 december

Op het Soerendonks Goor waren op 28-12 1 en op 29-12 en 30-12 4 Grote Zilverreigers te bewonderen; op 30-12 zat 1 ex op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Op de Ringselvennen zaten voorts Roerdompen (2 ex op 29-12, 1 ex op 30-12).
Op 28-12 t/m 31-12 pleisterden 21 Wilde Zwanen op het Soerendonks Goor en langs de Paaldijk; op 31-12 vlogen 9 vogels rond bij Netersel (Beersbroek en Goorven). 's Avonds 30-12 trokken 99 Rietganzen (2 groepen) over de Groote Heide/Soerendonk. Op 31-12 trokken 200 Kolganzen (3 groepen) over Netersel e.o. richting NO.
Zeer bijzonder waren 3 Toppers (alle vrouwen) die van 24-12 t/m 31-12 aanwezig waren op de afgraving bij Ter Spegelt/Eersel. Grote Zaagbekken waren present op afgraving 't Tipke/Maarheeze (10 ex op 30-12) en de Ringselvennen (3 ex op 30-12). Op 28-12 pleisterden 8 Brilduikers (waarvan 3 man) op het E3-strand/Eersel, op 31-12 waren hier 16 ex (waarvan 6 man) aanwezig; Brilduikers waren voorts aanwezig op Ekkersweijer/Eindhoven (vrouw op 31-12) en Ter Spegelt (2 vrouwtjes op 29-12).
Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief zat op 24-12 in de Reuselse Moeren; 's avonds 26-12 en 29-12 kwamen hier 4 vrouwkleed ex slapen. 's Ochtends 24-12 vlogen 2 vrouwkleed Blauwe Kieken weg van de slaapplaats op de Cartierheide/Eersel; 's avonds 26-12 t/m 28-12 gingen 4 vogels (1 man en 3 vrouwkleed vogels) hier slapen; op 29-12 was de slaapplaats door maar liefst 6 vogels (waarvan 2 mannen) bezet! Tegen de avond op 27-12 viel op de Landschotse Heide een vrouwkleed Blauwe Kiek in; op 29-12 ging 1 man hier slapen. Op de Groote Hei/Soerendonks kwamen op 31-12 een man en een vrouwkleed vogel slapen. Een Smelleken verbleef op 29-12 bij de Ringselvennen.
Op de Paardse Hei/Middelbeers pleisterden 2 Goudplevieren op 28-12 en voorts de nodige Wulpen: 133 ex op 24-12, 160 ex op 25-12, 171 ex op 27-12 en >155 ex op 28-12. Hier was op 27-12 en 28-12 ook een Kemphaan aanwezig in een groep Kieviten (winterwaarnemingen van Kemphanen zijn in de Kempen uitzonderlijk). Een Witgatje verbleef op 24-12 bij de waterzuivering/Hapert; op 31-12 zaten hier 2 vogels.
De afgraving Eenode/Nuenen was bijzonder goed voor meeuwen: 1 Grote Burgemeester (25-12 t/m 27-12), Grote Mantelmeeuwen (1e winter ex op 27-12, adult vogel op 28-12), Pontische Meeuwen (5 adulten op 25-12, 1 adult op 27-12, 2 adult op 29-12, 1 adult op 30-12) en een tweede winter Geelpootmeeuw (25-12). Op Aquabest/Eindhoven verbleef op 27-12 een adult Geelpootmeeuw.
In het Beersbroek/Netersel zat op 31-12 een man Kleine Bonte Specht in een groep Staartmezen. IJsvogels zijn gezien in het Beersbroek (31-12), op Ter Spegelt/Eersel (24-12 t/m 29-12), aan een vijver in een tuin aan de Waardstraat/Geldrop (27-12), in het Hulsterbroek/Geldrop (31-12), langs een vijver aan de Stationsstraat/Maarheeze (27-12) en op de Ringselvennen (29-12, 30-12). 
Grote Gele Kwikstaarten
waren present langs de Grote Beerze in het Beersbroek (31-12) en bij de waterzuivering/Hapert (2 ex op 24-12, 1 ex op 31-12), op het E3-strand (31-12), op het TU-terrein/Eindhoven (28-12), langs het afwateringskanaal in het Severijnpark/Eindhoven (30-12) en bij Hanevoet/Eindhoven (31-12). Bij de waterzuivering/Hapert waren op 24-12 1 en op 31-12 4 Waterpiepers te vinden; op 31-12 zaten maar liefst 22 Waterpiepers op een weiland bij de Patersgronden/Valkenswaard. Een man Roodborsttapuit zat op 31-12 in een ruig weilandje bij Netersel. Op de Paardse Hei zat 1 Bonte Kraai
Nabij Netersel verbleef een grote groep Putters: 38 ex op 24-12 en 43 ex op 25-12; nabij Soerendonk zaten 5 Putters op 31-12. In een park in Eindhoven zaten op 27-12 tenminste 15 Appelvinken. Nabij Vessem was op 29-12 een Goudvink aanwezig; nabij Netersel zaten 4 Noordse Goudvinken op 31-12. Op de Buikheide/Vessem werden 3 Kruisbekken gezien op 29-12; op 31-12 zaten zo'n 15 ex in de Sprankelbossen/Steensel. In Woensel/Eindhoven pleisterden 4 Kleine Barmsijzen op 29-12; op 31-12 waren 4 Barmsijzen present langs de spoordijk in Woensel-West/Eindhoven..

 

22-23 december

Een groep van 27 Aalscholvers zat op 23-12 in een boom langs de Grote Beerze onder Westelbeers. Roerdompen zijn gezien in het heempark bij het MEC/Eindhoven (23-12 fouragerend langs vijver), op de Visvijvers Bergeijk (23-12) en langs de Ringselvennen/Budel-Dorplein (22-12). Twee Grote Zilverreigers zaten op 23-12 bij de Looerbrug/Bergeijk. Een Bergeend zat op 23-12 in een wak in het Goorven/Mispeleindse Hei. Op 22-12 verbleef een vrouw Witoogeend op AquaBest/Eindhoven.
Slaapplaatstellingen op 22-12 leverde in de Reuselse Moeren 1 vrouwkleed Blauwe Kiekendief op en op de Cartierheide/Eersel 1 man en 1 vrouwkleed vogel; op 23-12 was een man aan het jagen boven de Neterselse Heide en vloog 1 vrouwkleed ex aan de rand van de Buikheide/Vessem. Op de Mispeleindse Hei was op 23-12 een Smelleken present.
Op de Paardse Hei waren op 23-12 17 Goudplevieren en 175 Wulpen aanwezig. Op AquaBest was op 22-12 een adult Geelpootmeeuw present. 
Lex Peeters heeft op 23-12 gedurende 10 min. een Middelste Bonte Specht waargenomen op de scheiding van de Neterselse Heide en de Achterste Most. Kleine Bonte Spechten zijn op 23-12 gezien in het Beersbroek/Netersel (1 ex) en op de Neterselse Heide (2 ex). Op 22-12 zat een IJsvogel bij de Ringselvennen; op 23-12 werden IJsvogels gezien bij het Beersbroek/Netersel (1 ex), de Visvijvers Bergeijk (3 ex) en Hanevoet/Eindhoven (1 ex). Bij een stuw bij het Beersbroek pleisterde op 23-12 een Grote Gele Kwikstaart.
Nabij de Zinkfabriek/Budel-Dorplein werd op 22-12 een man en vrouw Zwarte Roodstaart gezien. Op 23-12 zat op de Paardse Hei een Bonte Kraai. Klapeksters waren te vinden op de Neterselse Heide (23-12) en De Plateaux/Valkenswaard (23-12). 
In Torenbroek/Reusel werden op 23-12 7 Kruisbekken gezien. Nabij Reusel zat op 23-12 een groepje van 15 Putters; die dag zaten 9 Putters nabij het Beersbroek. Bij het Beersbroek zaten op 23-12 voorts 4 Fraters op een akker met onrkuiden en was 1 Barmsijs aanwezig; op 23-12 zat een Kleine Barmsijs in een plantsoen aan de Bizetstraat/Eindhoven. Langs de Grote Beerze onder Westelbeers zat op 23-12 een groep van 225 Rietgorzen. Op 23-12 werden in de omgeving van Netersel op twee lokaties steeds 2 Goudvinken en verbleven 3 ex aan de rand van de Oirschotse Hei.

 

17-21 december

Bij Het Schut/Bergeijk werd op 20-12 een Grote Zilverreiger gezien. Roerdompen zijn gezien op de Valkenswaardse Visvijvers (21-12) en de Visvijvers Bergeijk (21-12). 
Op 20-12 waren 19 Wilde Zwanen present op het Soerendonks Goor en langs de Paaldijk/Soerendonk; op 21-12 zaten 21 vogels op het Soerendonks Goor. Een groep van 36 Knobbelzwanen zat op 21-12 op de Visvijvers Valkenswaard. Over Diepenhoek/Someren-Eind vlogen op 20-12 21 Kolganzen over richting de Groote Peel. Grote Zaagbekken waren op 20-12 aanwezig op het Soerendonks Goor (1 vrouw) en afgraving 't Tipke/Maarheeze (1 man en 1 vrouw).
Een Houtsnip werd op 21-12 gezien op de Visvijvers Valkenswaard. Op 18-12 zat een adult winter Pontische Meeuw op het ijs tussen Zilvermeeuwen op het Ringselven/Budel-Dorplein; op 20-12 was een vogel present langs de Zuid-Willemsvaart (nabij splitsing oude en nieuwe deel). 
IJsvogels zijn gezien bij het TU-terrein/Eindhoven (18-12), het afwateringskanaal in het Severijnpark/Eindhoven (18-12) en bij Het Schut/Bergeijk (20-12). Een Grote Gele Kwikstaart vloog op 19-12 over de Aalsterweg/Eindhoven; op 21-12 fourageerde een ex op platte daken van het Philips-complex aan de Zwaanstraat/Eindhoven. 
Op 21-12 zaten 2 Grote Barmsijzen op de Visvijvers Valkenswaard, waar die dag bovendien 1 Goudvink werd waargenomen; 3 Goudvinken werden voorts gezien op 18-12 langs de Huizingalaan/Eindhoven. Op een bekende plaats in Eindhoven zijn nog steeds tenminste 3 Appelvinken present; op 18-12 zat bovendien 1 ex in de wijk Vaartbroek/Eindhoven.

 

15-16 december

Op 15-12 pleisterden 14 Wilde Zwanen langs de Paaldijk/Soerendonk; op 15-12 en 16-12 verbleven de vogels ook op het Soerendonks Goor. In een weiland bij het Soerendonks Goor zaten 12 Kolganzen in een grote groep Grauwe Ganzen op 15-12. Twee groepen met totaal 30 Rietganzen vlogen op 15-12 over de Paardse Hei/Middelbeers. Op 15-12 vlogen 45 Kolganzen over de Strabrechtse Hei en op 16-12 zaten 5 ex bij Ter Spegelt/Eersel.
De afgraving 't Tipke/Maarheeze was op 15-12 goed voor 2 Grote Zaagbekken (1 man, 1 vrouw); die dag zat voorts 1 vrouw op het Soerendonks Goor. Op het E3-strand/Eersel verbleven 12 Brilduikers (waarvan 5 mannen) op 16-12.
Slaapplaatstellingen van Blauwe Kiekendieven op 15-12 leverde in de Reuselse Moeren 3 vrouwkleed vogels en op de Cartierheide/Eersel 2 vrouwkleed vogels op; bij de Buikheide/Vessem werd overdag 15-12 1 vrouwkleed vogel gezien, die dag was eveneens 1 vrouwkleed ex present boven de Patersgronden/Valkenswaard, en op 16-12 vloog een vrouwkleed vogel boven de Paardse Hei en een vrouwkleed vogel op de Cartierheide. 
Over de Meelakkers/Heeze vlogen op 16-12 (om 10:30 uur) 6 Kraanvogels richting ZW. Op de Paardse Hei verbleven op 15-12 131 Wulpen; op 16-12 zaten hier 91 ex en bovendien 51 ex op 't Heike/Netersel. Een Houtsnip werd op 15-12 gezien op de Strabrechtse Hei. Op 16-12 zat een Witgatje bij de waterzuivering Hapert. Een adulte Geelpootmeeuw was op 16-12 aanwezig op AquaBest/Eindhoven.
Op de Paardse Hei pleisterden op 16-12 zo'n 2600 Houtduiven. Bijzonder was de winterwaarneming van een adulte Rouwkwikstaart op 16-12 bij AquaBest. Bij de waterzuivering Hapert zaten op 16-12 2 Grote Gele Kwikstaarten en 1 Waterpieper. Bij de Buikheide scharrelde op 15-12 één groep van 40 Pimpelmezen
Op 15-12 en 16-12 zat een Bonte Kraai op de Paardse Hei; hier waren die dag voorts 3 Noordse Kauwen present. Op de Strabrechtse Hei werden op 15-12 2 Klapeksters genoteerd, op 16-12 zat een ex op de Cartierheide.
In De Coevering/Geldrop fourageerden 7 Kleine Barmsijzen op Elzeproppen op 16-12; die dag zaten bovendien 20 ex (1 groep met Sijzen) bij het Soerendonks Goor; van 10 t/m 17-12 verbleven 21 Barmsijzen in berken en elzen in Akkereind/Veldhoven. Bij de Buikheide werd op 15-12 een Putter waargenomen; op 16-12 zaten 3 ex bij AquaBest en 8 ex bij het Soerendonks Goor.

 

10-14 december

Een Smelleken was op 12-12 aan het jagen boven de Gastelsche Heide/Soerendonk. Op 10-12 zaten 57 Wulpen op de Paardse Hei/Middelbeers. 
Een IJsvogel was op 10-12 aanwezig op het Goorven/Mispeleindse Hei; op 14-12 zat 1 ex op afgraving 't Tipke/Maarheeze. In het centrum van Eindhoven (Neckerspoel) verbleef op 10-12 een Kuifleeuwerik. Over de Langakkers/Leende vloog op 10-12 een Grote Gele Kwikstaart
In de hoek Bisschopsmolen - Hooidonkse Molen - Woensel/Eindhoven fourageerden op 10-12 15 Kleine Barmsijzen; op 11-12 zat een Barmsijs in de Juliusstraat/Eindhoven, en op 13-12 werd een Kleine Barmsijs geringd in Reusel. Op Landgoed De Utrecht vlogen 10 Kruisbekken.

 

8-9 december

Op de Keijenhurk/Landschotse Hei zaten 25 Dodaarzen op 8-12. Grote Zilverreigers zijn gezien op de Landschotse Hei (1 ex op 8-12), de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 8-12 en 9-12; fourageert ook langs de Beekloop), het Beuven/Strabrechtse Hei (4 ex op 9-12) en het Soerendonks Goor (1 ex op 8-12, maar liefst 5 ex op 9-12). Roerdompen zijn waargenomen op de Visvijvers Bergeijk (9-12), het Soerendonks Goor (2 ex op 9-12) en het Ringselven/Budel-Dorplein (9-12).
Langs de Paaldijk/Soerendonk pleisterden 7 Wilde Zwanen op 8-12, op 9-12 waren 9 vogels te vinden op het Soerendonks Goor. Doortrekkende en overwinterende ganzen worden nog maar mondjesmaat gezien, o.a. 3 Rietganzen over de Acherste Most (8-12) en 16 Rietganzen pleisterend op het Soerendonks Goor (8-12). 
Vijf Smienten (waarvan 2 mannen) zaten op 8-12 op het Goorven/Mispeleindse Hei. Het Beuven was op 9-12 goed voor 8 Grote Zaagbekken (waarvan 5 mannen); op de afgraving 't Tipke/Maarheeze dobberden op 8-12 >2 (mannen) en op 9-12 13 (7 mannen) Grote Zagers; op 9-12 zat 1 vrouw op het Soerendonks Goor.
Er zijn diverse Blauwe Kiekendieven gezien: 1 man en 1 vrouw op de Landschotse Hei op 8-12 en 1 man hier overnachtend op 9-12; 2 vrouwen op de Cartierheide/Eersel ('s morgens 8-12), 1 vrouw bij het Groot Meer/Vessem (8-12), 1 man bij het Beuven (9-12) en 1 vrouw bij het Ringselven (9-12). Op de Landschotse Hei zat op 8-12 een Smelleken.
Op de Paardse Hei/Middelbeers zaten 175 Wulpen op 8-12; in de schemer van 8-12 en 9-12 waren resp. 85 en 60 ex aanwezig op de Landschotse Hei; op 9-12 pleisterden 180 ex op 't Heike/Netersel. Op 9-12 zat een Witgatje bij de waterzuivering Hapert. Een adulte Geelpootmeeuw (met manke poot) verbleef op 8-12 op AquaBest/Eindhoven.
IJsvogels zijn gezien op de Visvijvers Bergeijk (8-12, 9-12), Brandevoort/Mierlo-Hout (8-12) en het Soerendonks Goor (9-12). Twee Grote Gele Kwikstaarten verbleven op 9-12 bij de waterzuivering Hapert. 
Drie Roodborsttapuiten (1 man en 2 vrouwen) waren op 8-12 present op de Paardse Hei. Op de Cartierheide zat op 8-12 een Klapekster; die dag zat ook een vogel ten W van het Beuven en op 9-12 was een vogel aanwezig ten N van het Kranenmeer/Strabrechtse Hei; op 9-12 zat voorts 1 ex op de Landschotse Hei. Op de Paardse Hei was op 8-12 een Noordse Kauw aanwezig in een groep van ca. 40 Kauwen. 
Een vrouw Kruisbek werd gezien op de Landschotse Hei op 8-12; die dag vlogen 10 ex over ten W van het Beuven. In Reusel werd op 8-12 een Kleine Barmsijs geringd. Nabij Netersel verbleven 2 Noordse Goudvinken op 8-12. Een Appelvink vloog op 9-12 over de Visvijvers Bergeijk.

 

3-7 december

Op 3-12 waren op zowel het Beuven als Grafven (beide Strabrechtse Hei) 2 Grote Zilverreigers present (totaal 4 ex); op 7-12 zaten 3 ex op het Beuven en was 1 ex present op het Soerendonks Goor. Langs de Paaldijk/Soerendonk pleisterden op 5-12 8 Wilde Zwanen. Op het Beuven waren op 3-12 16 Grote Zaagbekken (8 mannen en 8 vrouwen) aanwezig; op 7-12 zat minstens 1 man (dichte mist) op afgraving 't Tipke/Maarheeze. 
Op 7-12 zaten 2 IJsvogels op het Withollandven/Landschotse Hei. Nabij industrieterrein Reusel vloog op 6-12 en 7-12 een Grote Gele Kwikstaart rond; op 4-12 zat een vogel bij de Demer/Eindhoven en op 6-12 fourageerden 2 vogels op platte daken in het centrum van Eindhoven. 
In een bosplantsoen op industrieterrein De Hurk/Eindhoven was op 4-12 een slaapplaats van 68 Eksters aanwezig. Een man Zwarte Roodstaart was op 7-12 nog altijd aanwezig op de Paardse Hei/Middelbeers. Op de Strabrechtse Hei zaten op 7-12 2 Klapeksters (Rusthoek t.h.v. Grafven, en bij Waschven). In Reusel werd op 8-12 een Kleine Barmsijs geringd. Een Putter vloog op 5-12 over het Soerendonks Goor. In Reusel vloog op 5-12 een Goudvink over richting west.

 

1-2 december

Een Grote Zilverreiger zat op 2-12 op de Landschotse Heide. Op de afgraving 't Tipke/Maarheeze waren 5 Grote Zaagbekken (4 mannen en 1 vrouw) present op 1-12.
Slaapplaatstellingen van Blauwe Kiekendieven op 2-12 leverden 2 mannen op de Landschotse Heide, 1 vrouwkleed vogel in de Reuselse Moeren en 3 vrouwkleed vogels op de Cartierheide/Eersel op; voorts werden 2-3 mannen deze dag gezien op de Strabrechtse Hei. Een vrouw Smelleken was op 2-12 present op de Paardse Hei/Middelbeers.
Op de Paardse Hei waren op 1-12 177 en op 2-12 tenminste 137 Wulpen aanwezig. Op 1-12 zaten hier ca. 2500 Kokmeeuwen op en rond een natte akker en bovendien zo'n 1900 Houtduiven.
IJsvogels zijn gezien langs de Groote Beerze op de Paardse Hei (2-12) en op de Landschotse Heide (2-12). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen op de Paardse Hei (1-12) en in Nuenen-centrum (1-12 overvliegend). Een man Zwarte Roodstaart zat op 1-12 en 2-12 op de Paardse Hei. In de Reuselse Moeren werden op 2-12 diverse (>2) Barmsijzen gehoord; op de Paardse Hei werd die dag 1 ex gezien en op 1-12 vloog een vogel over de Juliusstraat/Eindhoven.