Waarnemingen van Vogels in de Kempen
November 2001

Kijk ook op de pagina's over trektellingen en ringvangsten

 

24-30 november

Op de Visvijvers Bergeijk verbleven op 24-11 27 Aalscholvers. Grote Zilverreigers zijn gezien op de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 24-11 en 25-11) en de Visvijvers Valkenswaard (3 ex op 29-11). 
Op het Soerendonks Goor zaten op 25-11 2 Wilde Zwanen (ook te zien langs de Paaldijk), ca. 60 Grauwe Ganzen, 400 Krakeenden, 50 Smienten en een vrouwkleed Brilduiker. Op het Ringselven/Budel-Dorplein verbleven op 25-11 zo'n 50 Grauwe Ganzen.
's Avonds 24-11 kwamen 3 Blauwe Kiekendieven (alle vrouwkleed) slapen op de Cartierheide/Eersel; op 25-11 en 28-11 kwamen 2 vogels (beide vrouwkleed) slapen in de Reuselse Moeren; op 25-11 werd een man gezien bij het Ringselven; op 30-11 sliepen 2 mannen op de Landschotse Hei. Op de Loozerheide/Budel-Dorplein verbleef op 25-11 een adulte Slechtvalk.
Op de Paardse Hei/Middelbeers vloog op 24-11 1 Kraanvogel over richting west, en pleisterden 5 Goudplevieren en 52 Wulpen. Een Houtsnip werd op 29-11 gezien tussen de Riethovense Akkers en Bergeijk. Op 25-11 vielen ca. 50 Wulpen in bij het Ringselven waar bovendien nog steeds de Pontische Meeuw te vinden was. Langs de Zuid-Willemsvaart tussen Helmond en Someren was op 25-11 eveneens een adulte Pontische Meeuw te vinden.
Langs de Beekloop/Bergeijk werd op 28-11 een Kleine Bonte Specht gezien. IJsvogels zijn waargenomen langs het Klein Meer/Vessem (24-11), het Groot Vlasroot/Veldhoven (24-11), op de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 25-11) en op de Visvijvers Valkenswaard (29-11). Een Grote Gele Kwikstaart pleisterde op 29-11 op de Visvijvers Valkenswaard. Op Brandevoort/Mierlo-Hout verbleven zo'n 10 Waterpiepers op 24-11; 's avonds 25-11 kwamen >25 vogels slapen in de lage rietzoom van het Soerendonks Goor. 
In het moerasbos van het Soerendonks Goor was nog steeds een grote Spreeuwenslaapplaats (>10.000 ex) aanwezig. Over de Visvijvers Valkenswaard vloog op 29-11 een Barmsijs. Op de Loozerheide zaten 3 Goudvinken op 25-11. In een plantsoen in Eindhoven verbleven op 24-11 tenminste 15 Appelvinken. Langs de Keunensloop/Bergeijk zaten op 27-11 5 Kruisbekken.

 

19-23 november

Trektellingen

Overige waarnemingen
Een groep van 25 Dodaarzen zat op 22-11 op de Keijenhurk/Landschotse Hei. Grote Zilverreigers zaten op het Beuven (1 ex op 19-11 en 23-11) en het Soerendonks Goor (1 ex op 19-11, 2 ex op 23-11). Op het Ringselven werd op 19-11 een Roerdomp gezien.
Op 19-11 waren op het Beuven/Strabrechtse Hei 8 en op 23-11 6 Wilde Zwanen aanwezig. Op 19-11 vlogen 6 Toendrarietganzen over het Ringselven/Budel-Dorplein; hier pleisterden voorts ca. 75 Grauwe Ganzen
Op het Ringselven zat op 19-11 een Bergeend. Twee Pijlstaarten pleisterden op 22-1 op het Goorven/Mispeleindse Hei. Smienten waren aanwezig op 21-11 op Ekkersweijer/Eindhoven (2 ex) en AquaBest/Eindhoven (3 ex). Op afgraving 't Tipke/Maarheeze verbleef op 23-11 een man Grote Zaagbek; die dag zaten bovendien 2 vogels (man en vrouw) op het Beuven.
Blauwe Kiekendieven zijn gezien op de Strabrechtse Hei (vrouw op 19-11, man op 23-11 boven weiland nabij Rusthoek) en bij het Ringselven (man op 19-11). Langs de Hugterweg/Maarheeze pleisterden 2 Kemphanen op 23-11. Een adulte Pontische Meeuw was op 19-11 nog steeds te vinden op het Ringselven.
Een IJsvogel en een Grote Gele Kwikstaart waren op 21-11 present bij de waterzuivering Hapert. Op 19-11 werd bij het Beuven een Klapekster gezien. Tweee Baardmannen werden op 19-11 op het Beuven waargenomen. Bij het Groot Meer/Vessem waren op 21-11 8 Kruisbekken te vinden.

 

17-18 november

Trektellingen

Overige waarnemingen
Op het Flaes/Mispeleindse Hei zaten 23 Dodaarzen op 18-11. Op 18-11 werden op de Visvijvers Bergeijk 2 Roerdompen gezien en op het Ringselven/Budel-Dorplein één. Solitaire Grote Zilverreigers zijn op 17-11 gezien op het Beuven/Strabrechtse Hei, Grafven/Strabrechtse Hei en Soerendonks Goor; op 18-11 zaten 2 vogels op de Visvijvers Bergeijk. 
Op het Beuven waren op 17-11 8 en op 18-8 6 Wilde Zwanen present. Op het Soerendonks Goor zaten op 17-11 o.a. 10 Toendrarietganzen; op 18-11 vlogen 5 Rietganzen over het Beuven. Op 18-11 vlogen 10 Kolganzen over Geldrop. Een Bergeend zat op 18-11 op het Ringselven. Brilduikers waren present op AquaBest/Eindhoven (man op 17-11) en het Soerendonks Goor (vrouw op 17-11). Zes Smienten waren op 18-11 aanwezig op het Goorven/Mispeleindse Hei.
Blauwe Kiekendieven zijn gezien op de Neterselse Hei (vrouw op 17-11), in de Reuselse Moeren (2 vrouwen op 18-11, wellicht slaapplaats), op de Cartierheide (slaapplaats van 3 vrouwen op 18-11; 's avonds bovendien 1 man, maar niet zeker of dit een lokale slaper betrof), de Strabrechtse Hei (man Rusthoek en vrouw Scheidingsven op 18-11), het Kranenveld/Soerendonk (vrouw op 18-11) en de Loozerheide (2 vrouwen op 18-11). Een Slechtvalk zat op 18-11 op de Loozerheide en een man Smelleken werd op 17-11 gezien op de Mispeleindse Hei.
Nabij het Heike/Netersel zat op 18-11 een groep van 98 Wulpen; op 18-11 vielen zo'n 80 ex in bij het Ringselven. Een adult Pontische Meeuw was op 17-11 voor de vierde achtereenvolgende winter present langs de Zuid-Willlemsvaart t.h.v. sluis 10 (Lierop); op 18-11 zat een adulte vogel op het Ringselven.
IJsvogels zijn gezien in de Reuselse Moeren (18-11), langs de Groote Beerze, Paardse Hei/Middelbeers (17-11), op het Flaes/Mispeleindse Hei (17-11, 2 ex op 18-11), het Kromven/Landschotse Hei (17-11) en het Ringselven (18-11). Op de Loozerheide was op 18-11 een vrouw Kleine Bonte Specht present. Waterpiepers waren op 17-11 aanwezig op het Beuven (4 ex) en Grafven (1 ex). Het Beuven was op 17-11 bovendien goed voor 4 Baardmannen.
Klapeksters zijn waargenomen op de Cartierheide (18-11) en de Strabrechtse Hei (17-11; 1 bij hut Beuven op 18-11). Op de Neterselse Heide zaten op 17-11 6 Noordse Goudvinken (3 man, 3 vrouw); bij het Flaes werd op 17-11 1 Goudvink gehoord. Kleine Barmsijzen waren op 18-11 te vinden in het Kranenveld/Soerendonk (1 ex) en de Loozerheide (4 ex). Op de Loozerheide zaten op 18-11 bovendien 3 Putters.

 

12-16 november

Zo'n 110 Wintertalingen verbleven op 16-11 op de Groote Beerze tussen Hapert en Casteren. Op 16-11 zat een vrouw Grote Zaagbek op het Soerendonks Goor. Boven de Langakkers/Leenderstrijp vloog op 14-1 een man Blauwe Kiekendief. Een aantal Kraanvogels trok op 15-11 om 1:00 uur over Bladel. In een groep Kieviten op de Paardse Hei/Middelbeers verbleef op 16-11 een Goudplevier; hier waren die dag ook 68 Wulpen present.
Op 13-11 vloog een Kerkuil nabij Casteren. IJsvogels zijn gezien op de Paardse Hei (16-11), het Withollandven/Landschotse Hei (12-11, 16-11), Berkven/Landschotse Hei (16-11) en langs de Groote Beerze bij de Casterse Molen (16-11). Een Boomleeuwerik en een man Zwarte Roodstaart zaten op 16-11 op de Paardse Hei.
Op de Molenheide/Hulsel zijn op 15-11 2 Kleine Barmsijzen geringd. Bij Eindhoven Airport zat op 14-11 een groepje van zo'n 30 Putters, op 16-11 zaten er 6 op de Paardse Hei.

 

10-11 november

Trektellingen
Ondanks het vele trektelwerk zijn nog steeds geen noemenswaardige aantallen ganzen, Kieviten en Roeken gezien. Wellicht komt dat nog als de vorst invalt...

11 november:

10 november:

Overige waarnemingen
Op het Beuven/Strabrechtse Hei zat op 10-11 een Roerdomp. Grote Zilverreigers zijn gezien op het Beuven (2 ex op 10-11) en het Soerendonks Goor (1 ex op 11-11). Ook Wilde Zwanen werden hier gezien: 1 op het Beuven op 10-11 en 2 adulte vogels op het Soerendonks Goor op 10-11 en 11-11. Het Soerendonks Goor was op 10-11 voorts goed voor ca. 175 Krakeenden en 29 Smienten. Op het Goorven/Mispeleindse Hei zaten 1200 Wilde Eenden op 11-11. Twee Brilduikers (waarvan 1 man) zaten op 10-11 op AquaBest/Eindhoven.
Blauwe Kiekendieven
zijn gezien op de Landschotse Hei (10-11 1 vrouw slapend), Cartierheide/Eersel (1 vrouw op 10-11 en 11-11), de Strabrechtse Hei (man op 10-11), boven een akker ten ZO van Leenderstrijp (man op 10-11) en bij het Soerendonks Goor (vrouw op 10-11 's avonds). Op 11-11 was een man Smelleken aan het jagen bij het Soerendonks Goor. In een nat terreintje bij het Soerendonks Goor verbleef op 11-11 een Bokje. Op AquaBest werd op 10-11 een Geelpootmeeuw waargenomen. Op het Ringselven zat op 11-11 een adulte Pontische Meeuw.
In de directe omgeving van het Soerendonks Goor zaten in de namiddag van 10-11 grote aantallen (1000-den) Houtduiven. Een IJsvogel zat op 11-11 op het Ringselven. Op 10-11 vloog een Grote Gele Kwikstaart bij het Soerendonks Goor en waren >14 Waterpiepers aanwezig. In het moerasbos van het Soerendonks Goor bevond zich een indrukwekkende slaapplaats van 10.000-den Spreeuwen. Klapeksters waren op 10-11 te vinden op de Cartierheide en de Strabrechtse Hei (2 ex). Een Vuurgoudhaan werd op 11-11 geringd op de Molenheide/Hulsel. Op 10-11 verbleven 4 Baardmannen op het Beuven.
Barmsijzen zijn gezien op de Molenheide (3 Kleine Barmsijzen geringd op 11-11), langs de Postelseweg/Eersel (1 ex op 10-11), de Cartierheide (1 ex op 11-11), bij Camping De Paal/Bergeijk (1 ex op 11-11) en het moerasbos Soerendonks Goor (1 ex op 11-11). Op de Loozerheide/Budel-Dorplein waren op 11-11 3 Putters aanwezig. In de Zwarte Horstweijer/Eersel zat een groepje van ca. 10 Kruisbekken op 10-11.

 

5-9 november

Trektellingen

Overige waarnemingen
Op het Soerendonks Goor waren op 9-11 2 Wilde Zwanen present. Op 5-11 zaten 6 Brilduikers (w.o. 3 mannen) op het E3-strand/Eersel. Een vrouw Blauwe Kiekendief was op 5-11 aan het jagen boven de Groote Heide/Soerendonk. Een late Scholekster was op 5-11 present op het E3-strand. Op de Cartierheide/Eersel zat op 7-11 een Klapekster.

 

1-4 november

Trektellingen

4 november:

3 november:

2 november:

Overige waarnemingen
Op de Keijenhurk/Landschotse Hei zaten 41 Dodaarzen op 4-11. Drie Grote Zilverreigers waren op 3-11 present op het Beuven en Grafven/Strabrechtse Hei; die dag viel rond 9:30 uur een vogel in op het Soerendonks Goor. Op 4-11 zaten 4 Grote Zilverreigers op het Beuven en Grafven. Een opmerkelijk late Ooievaar zat op 3-11 's avonds op de Keijenhurk/Landschotse Hei. 
Over Reusel trokken op 1-11 de nodige Grauwe Ganzen: 4 groepjes met in totaal 136 ex. Op 4-11 zat een Bergeend op het Ringselven/Budel-Dorplein. Het Goorven/Mispeleindse Hei was op 3-11 goed voor o.a. 2 Brilduikers en 1 Smient. Een Brilduiker was op 4-11 aanwezig op AquaBest/Eindhoven. Op 3-11 zaten >20 Smienten op het Soerendonks Goor; op 4-11 waren hier >15 vogels present. Een man Zwarte Zee-eend dobberde op 4-11 op de Keijenhurk (i.i.g. tot 9:30 uur; om 11:00 uur niet teruggevonden).
Late Visarenden zijn gezien op 1-11, 1 ex om 15:30 uur over Leende richting Visvijvers Valkenswaard vliegend, en op 3-11 toen 1 vogel op het Beuven pleisterde. Een late man Bruine Kiekendief verbleef op 4-11 op de Ringselvennen. 's Morgens 3-11 zat een vrouw Blauwe Kiekendief op de Cartierheide/Eersel en een man op de Strabrechtse Hei; 's avonds 3-11 kwamen 2 mannetjes slapen op de Landschotse Hei. Op de Loozerheide/Budel-Dorplein verbleef op 4-11 een adulte Slechtvalk. Een vrouw Smelleken joeg op 4-11 in de Nieuwe Erven/Netersel.
's Avonds 3-11 gingen 70 Wulpen overnachten op de Keijenhurk. Op 3-11 is op de Strabrechtse Hei een Houtsnip gezien. Twee Bokjes verbleven op 4-11 op Brandevoort/Mierlo-Hout. Een 1e winter Zwartkopmeeuw zat op 3-11 in een weiland op de Paardse Hei/Middelbeers; op 4-11 zat een 1e winter beest op AquaBest/Eindhoven. Een Velduil verbleef op 3-11 op Brandevoort.
IJsvogels zijn gezien in een tuin in Reusel (3-11), op Brandevoort (3-11, 4-11), het Soerendonks Goor (4-11) en het Ringselven (4-11). Op Brandevoort waren op 4-11 6 Waterpiepers te vinden; die dag zaten enkele ex langs het Ringselven. Een adult man Rouwkwikstaart was op 3-11 aanwezig bij AquaBest/Eindhoven. Op 3-11 vloog een Grote Gele Kwikstaart richting NO over Reusel en zat een vogel in een tuin aan de Bergnannstraat/Eindhoven. 
Bij de Keijenhurk zat op 4-11 een Vuurgoudhaan. Een groep van 60 Staartmezen zat op 3-11 op de Neterselse Hei/Middelbeers. Langs het Ringselven was op 4-11 een late Buidelmees aanwezig. Klapeksters waren te vinden op de Moerbleek/Hoge Mierde (3-11), de Neterselse Hei (3-11, 4-11), de Landschotse Hei (3-11, 4-11), de Cartierheide (3-11), de Strabrechtse Heide (4-11 tussen Grafven en Beuven) en de Loozerheide (4-11). 
Barmsijzen
zijn waargenomen op de Molenheide/Hulsel (ringvangst Kleine Barmsijs op 2-11), de Cartierheide (2 ex t.p. op 3-11) en langs de Postelseweg/Eersel (1 ex laag vliegend op 3-11). Op Brandevoort waren op 4-11 10 Putters present, en op die dag zat 1 ex bij Meerhoven/Eindhoven in een groep van 3-500 vinkachtigen en waren 2 ex aanwezig bij het Ringselven. Op 3-11 pleisterde een Goudvink op de Cartierheide en op 4-11 2 vogels op de Neterselse Hei. Ten NW van het Beuven zat op 4-11 een groep van ca. 25 Kruisbekken.