Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Oktober 2001

Kijk ook op de pagina's over trektellingen en ringvangsten

 

29-31 oktober

Trektellingen

30 oktober:

29 oktober:

Overige waarnemingen
Een Rode Wouw cirkelde op 31-10 om 8:00 uur richting N over Leende. Op de Cartierheide/Eersel zaten op 29-10 en 30-10 een vrouw Blauwe Kiekendief, op 30-10 was een vrouw aanwezig op de Neterselse Hei.
Op 31-10 zaten een IJsvogel en een Grote Gele Kwikstaart bij de waterzuivering Hapert. Klapeksters zijn gezien op de Cartierheide (29-10 en 30-10) en de Neterselse Hei (30-10). Bij het Pannegoor/Cartierheide waren op 29-10 2 Goudvinken aanwezig en op 30-10 zat 1 ex op de Neterselse Hei.

 

27-28 oktober

Trektellingen
Op 27-10 was het aantal overtrekkende vogels niet bijster groot, maar desondanks zijn weer de nodige leuke soorten/aantallen gezien. Op de Landschotse Hei en Cartierheide trokken relatief veel Kepen door.

De doortrek van Goudvinken is één van de grote verrassingen van dit najaar en ook op 27-10 werden er weer de nodige gezien. Sinds 15 oktober zijn al tenminste 110 overtrekkende vogels op de trektelposten geregistreerd! De hoogste aantallen op één dag/één telpost bedroegen >20 ex (20-10 Cartierheide) en 24 ex (26-10 Beuven-West). In de Avifauna van Nederland worden dagmaxima van 10-15 ex genoemd met een uitschieter van 23 ex.
Blijkbaar is najaar 2001 heel bijzonder. Zo zijn op de trektelpost De Nolle bij Vlissingen tussen 1-10 en 25-10 (bij vrijwel dagelijkse tellingen) al ruim 220 Goudvinken (en 84 Appelvinken) gezien waarvan 95 op 17-10, 25 op 18-10 en 62 op 20-10 (zie
www.birdingzeeland.nl). Op de telpost De Vulkaan bij Den Haag werden tussen 1-10 en 28-10 (bij vrijwel dagelijkse tellingen) maar liefst 314 Goudvinken (en 112 Appelvinken) geteld waarvan 223 op 20-10 (zie www.vwgdenhaag.myweb.nl).

28 oktober (wintertijd):

27 oktober (zomertijd):

Enkele resultaten van de algemenere soorten zijn hieronder samengevat (grote aantallen zijn afgerond).

Datum

27-10

Gebied

Landschot

Cartierhei

Toterfout

Starttijd

8:15

8:05

7:50

Eindtijd

13:15

12:50

12:55

Getelde uren

5:00

4:45

5:05
Houtduif 810 810 690
Boomleeuwerik 9 14 1

Veldleeuwerik

490 205 85

Graspieper

95 30 40

Witte Kwikstaart

20 4 8
Heggemus 4 5 1
Kramsvogel 55 100 55

Zanglijster

4 2 17

Koperwiek

125 145 30

Spreeuw

160 85 0

Ringmus

11 7 3

Vink

1005 245 405
Keep 155 295 9
Groenling 12 4 2

Kneu

115 20 0
Geelgors 7 0 0

Rietgors

35 35 0
Totaal aantal ex
(alle soorten)
3555 2115 1405

Overige waarnemingen
De vennen op de Landschotse Hei waren op 27-10 goed voor 50 Dodaarzen. Op de Strabrechtse Hei waren op 27-10 2 Grote Zilverreigers te bewonderen. Op 28-10 vlogen 3 Taigarietganzen over de Kroonvense Heide/Bladel; die dag vloog 's avonds (in het donker) een groep Rietganzen over Eersel. Vier Smienten waren op 27-10 te vinden op het Soerendonks Goor. Een Casarca zat op 27-10 en 28-10 op AquaBest/Eindhoven waar op 28-10 ook een man Brilduiker aanwezig was.
Een waarschijnlijke Ruigpootbuizerd werd op 27-10 rond 11:15 uur gezien in Diepenhoek/Someren-Eind. Op de Paardse Hei/Middelbeers was op 27-10 een Smelleken aanwezig.
Bij de Moerbleek/Hoge Mierde werden op 28-10 rond 15:15 uur Kraanvogels gehoord. Redelijke aantallen Watersnippen waren aanwezig op de Cartierheide (47 ex op 27-10) en het oostelijke Ringselven/Budel-Dorplein (>40 ex op 27-10). Op AquaBest zat op 28-10 een adult winter Dwergmeeuw.
Aan de rand van de Cartierheide/Eersel riep op 27-10 een Kleine Bonte Specht, op 28-10 zat er eentje op de Moerbleek/Hoge Mierde. IJsvogels waren aanwezig op de Landschotse Hei (2 ex op 27-10; Keijenhurk en Kromven), in de Reuselse Moeren (28-10), langs de Goorloop/Eersel (2 ex op 27-10), op het Soerendonks Goor (27-10) en Ringselven-Noord (27-10). Op 27-10 pleisterde een Waterpieper op het Grafven/Strabrechtse Hei; op 28-10 zaten maar liefst 25 vogels bij het Ringselven/Budel-Dorplein en bovendien 1 ex op Brandevoort/Mierlo-Hout. Op de Landschotse Hei zat op 27-10 een Grote Gele Kwikstaart die laag richting Groote Beerze vloog; op 28-10 verbleef 1 ex bij de waterzuivering Hapert.
Vier Vuurgoudhanen verbleven op 28-10 in een bosje bij de blokhut/Eersel. Op de Cartierheide riep op 27-10 een Boomklever. Klapeksters zijn gezien op bij de Goorloop/Eersel (27-10), de Cartierheide (27-10) en nabij de Galgeberg/Strabrechtse Hei (27-10). Een Putter was op 27-10 present op de Paardse Hei en op 28-10 zat er eentje bij de waterzuivering Hapert. Op de Moerbleek/Hoge Mierde pleisterden op 28-10 6 Goudvinken (geen Noordse) en 1 Appelvink, en vloog 1 Appelvink richting ZW. Op 26-10 zat een Goudvink bij het Pannegoor/Cartierheide, een overtrekkende vogel werd op 27-10 gezien op de Strabrechtse Hei, en maar liefst 10 ex waren op 27-10 aanwezig langs de Goorloop/Eersel.

 

22-26 oktober

Trektellingen

26 oktober:

24 oktober:

Overige waarnemingen
Op 22-10 waren 2 Grote Zilverreigers te vinden op het Beuven/Strabrechtse Hei en 1 op de Visvijvers Valkenswaard; op 25-10 zaten er 3 en op 26-10 1 op het Beuven. Op 26-10 pleisterden 19 Toendrarietganzen op het Beuven die na overnachting vertrokken richting De Peel.
Een vrouw Blauwe Kiekendief zat op 22-10 op de Landschotse Heide (man op 26-10), de Cartierheide/Eersel (vrouw op 22-10) en op de Strabrechtse Hei (man op 22-10). Een vrouwkleed Smelleken was op 26-10 aan het jagen boven Kranenveld/Soerendonk. Op de Strabrechtse Hei zat op 22-10 een onvolwassen Roodpootvalk.
's Morgens 26-10 trok een groep van zeker 1000 Houtduiven over Reusel. Op 22-10 en 26-10 zat een IJsvogel aan het Withollandven/Landschotse Hei, op 22-10 zat bovendien een IJsvogel op de Visvijvers Valkenswaard en het Beuven. Bij het Stratumseind/Eindhoven zat op 22-10 een Grote Gele Kwikstaart. Bij het Vierkantsbos-Mosven/Strabrechtse Hei verbleef op 26-10 een Grote Pieper.
Op de telpost Beuven-West trokken op 22-10 tussen 17:45-18:30 uur 58 Staartmezen richting ZW. Een Baardman zat op 22-10 op het Beuven.
Klapeksters zijn gezien op de Cartierheide (22-10, 25-10), Strabrechtse Hei (3 ex op 22-10, 1 ex op 26-10) en bij het Langbos/Soerendonk (26-10). Op 22-10 is een Barmsijs waargenomen op de Cartierheide; een Kleine Barmsijs werd op 26-10 geringd op de Molenheide/Hulsel; die dag vlogen 4 vogels over Geldrop.

 

20-21 oktober

Trektellingen
Op 20-10 was er zeer spectaculaire trek van Houtduiven; het is best mogelijk dat deze dag 0,5 miljoen vogels over de Kempen getrokken zijn! Buiten de onderstaande telposten is op 20-10 ook massale Houtduiventrek gezien boven de Plateaux/Valkenswaard, maar op een locatie bij Reusel werden daarentegen maar zeer kleine aantallen gemeld. Ook in andere delen van Nederland is massale doortrek op 20-10 geregistreerd, zoals 100.000 vogels op 2 telposten in Twente.
Voorts zijn er veel verschillende soorten vinken/gorzen gezien waaronder >40 Goudvinken! Op 20-10 was er een behoorlijke doortrek van Sperwers. Hier zijn de leukste gegevens:

21 oktober:

20 oktober:

Enkele resultaten van de algemenere soorten zijn hieronder samengevat (grote aantallen zijn afgerond).

Datum

20-10

21-10

Gebied

Landschot

Cartierhei

Toterfout Toterfout

Starttijd

8:05

8:00

7:45 7:55

Eindtijd

14:05

13:30

14:50 12:55

Getelde uren

6:00

5:30

7:05 5:00
Houtduif 6.905 10.050 5.275 100
Boomleeuwerik 8 28 10 1

Veldleeuwerik

625 245 590 45

Graspieper

275 45 60 125

Witte Kwikstaart

24 22 16 11
Heggemus 2 23 0 2
Kramsvogel 85 85 16 65

Zanglijster

18 18 155 115

Koperwiek

115 455 70 50

Spreeuw

185 160 115 35

Ringmus

5 10 30 50

Vink

625 600 630 535
Keep 40 55 1 12
Groenling 50 2 4 0

Kneu

115 80 50 6
Geelgors 22 4 1 3

Rietgors

65 60 0 0
Totaal aantal ex
(alle soorten)
10.065 12.095 7.230 1.270

Overige waarnemingen
Op de Keijenhurk en het Kromven/Landschotse Hei zaten in totaal 56 Dodaarzen op 20-10. Twee Grote Zilverreigers pleisterden op 20-10 op het Beuven/Strabrechtse Hei; die dag waren bovendien 2 vogels present op de Plateaux/Valkenswaard.
Blauwe Kiekendieven zijn waargenomen op de Neterselse Heide (vrouw op 21-10), de Kroonvense Heide/Bladel (vrouw op 21-10) en de Strabrechtse Hei (vrouw op 20-10). Bij het Beuven zaten een man en vrouw Bruine Kiekendief op 20-10. Op 21-10 (10:30-12:30 uur) werd een pleisterende Ruigpootbuizerd gezien op de Cartierheide/Eersel.
Een groep van circa 30 Kraanvogels vloog op 21-10 om 10:00 uur richting W/ZW over de Loozerhei/Budel-Dorplein. Op 21-10 vloog een Houtsnip op in de Achterste Most/Netersel.
Een IJsvogel is op 20-10 gezien nabij het Berkven/Landschotse Hei. Op 20-10 zat een Grote Gele Kwikstaart op de Landschotse Hei.
Klapeksters zijn gezien op de Moerbleek/Lage Mierde (21-10) en Cartierheide (20-10; 2 ex op 21-10). In Egypte/Bladel zat op 19-10 een Boomklever; op de Cartierheide werd er eentje op 20-10 gehoord. Op 20-10 vloog om 15:35 uur luid roepend een Raaf over de markt van Eindhoven.
Langs de Hoogstraat/Eersel zat op 20-10 een Putter. Op 21-10 vloog bij de Postelseweg/Eersel laag een Appelvink (wellicht t.p. beest). In Netersel zaten die dag 2 Goudvinken.

 

15-19 oktober

Trektellingen
Mooi weer, herfstvakantie en nog steeds veel trekkende vogels! De trektellingen leverden ongekend leuke resultaten op, zoals:

19 oktober:

18 oktober:

17 oktober:

16 oktober:

15 oktober:

Overige waarnemingen
's Morgens 16-10 vlogen 200 Aalscholvers (in 2 groepen) over het Rouwven/Wintelre. Op 15-10 werden 2 Roerdompen gezien bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een Grote Zilverreiger was op 15-10 te vinden op het Beuven/Strabrechtse Hei, op 17-10 zaten hier 2 ex. Op het Soerendonks Goor waren op 17-10 een vrouw Pijlstaart en 3 Smienten aanwezig.
Op 14-10 was een Blauwe Kiekendief aan het jagen op de Groote hei/Soerendonk en op 17-10 een vrouw op de Strabrechtse Hei. Op Budelco/Budel-Dorplein waren op 18-10 183 Wulpen op de slaapplaats aanwezig. Een Bonte Strandloper zat op 17-10 op het Grafven/Strabrechtse Hei. Op het Beuven zat op 17-10 een Bokje.
Bij Toterfout/Vessem was op 15-10 een Kleine Bonte Specht present, op 17-10 riep er eentje bij de Cartierheide/Eersel. Op 15-10 zaten een IJsvogel in het Hulsterbroek/Geldrop en 2 ex bij de Ringselvennen, op 17-10 is een IJsvogel gezien bij het Soerendonks Goor. Een Grote Gele Kwikstaart zat op 16-10 op het Groot Meer/Vessem; op 18-10 trok er eentje over de Landsard/Wintelre en pleisterde een vogel bij Budelco. Waterpiepers zijn gezien op het Beuven (1 ex op 15-10), Grafven/Strabrechtse Hei (1 ex op 15-10, 5 ex op 17-10) en Soerendonks Goor (1 ex op 15-10). Op een stoppelveld bij de Landsard/Wintelre pleisterden op 17-10 2 Roodkeelpiepers in een groep Graspiepers.
Wil Beeren ringde bij Budelco/Budel-Dorplein op 16-10 en 18-10 resp. 4 en 1 Kleine Karekieten, Toon Bussers ringde op 16-10 1 vogel in het Voortje/Mierlo en bovendien hier een Vuurgoudhaan op 19-10. Op 16-10 en 17-10 zaten op de Cartierhei een Boomklever; deze soort is ook gezien bij het Huvendersven/Lierop (18-10) en Het Sang/Mierlo (18-10). Klapeksters zijn gezien op de Cartierheide (16-10 en 17-10), nabij het Grafven/Strabrechtse Hei (17-10) en bij het Beuven (19-10).
Een Europese Kanarie is op 15-10 gezien op de Loozerhei/Budel-Dorplein; op 17-10 zat er eentje bij de Landsard. Vier Kleine Barmsijzen fourageerden op 17-10 in Reusel. Bij de Landsard pleisterden op 16-10 32 en op 17-10 60 Putters; op 15-10 zaten 2 Putters op de Loozerhei, 2 vogels vlogen op 16-10 over het Soerendonks Goor, op 17-10 waren er 15 te vinden bij het Freulelaantje/Strabrechtse Hei, en op 18-10 zaten er 5 bij Brandevoort/Mierlo-Hout. In de bossen zijn behoorlijke aantallen Kruisbekken aanwezig. Bij het Beuven zaten 2 man Goudvinken op 17-10. Op 14-10 vloog een Appelvink over bij de Patersgronden/Valkenswaard en op 16-10 trokken 2 Appelvinken over het Groot Meer/Vessem; sinds 6 oktober zijn inmiddels 34 Appelvinken gezien!

 

13-14 oktober

Trektellingen
Voor de trektellers onder ons was het een voortreffelijk weekend, met forse aantallen zangvogels en de nodige verrassingen. De leukste waarnemingen waren:

14 oktober:

13 oktober:

Enkele leuke resultaten van algemenere soorten zijn hieronder samengevat (grote aantallen zijn afgerond). Hoewel de telduur per gebied aanzienlijk verschilde zijn er frappante verschillen. De telling op de Strabrechtse Hei op 13-10 betreft de telpost ten oosten van de schaapskooi.

Datum

13-10

14-10

Gebied

Landschot

Cartierhei

Toterfout Strabrecht Landschot Cartierhei Toterfout

Starttijd

8:00

7:55

7:35 zonop 7:50 7:55 8:15

Eindtijd

16:20

12:55

11:00 12:00 11:00 12:10 12:00

Getelde uren

8:20

5:00

3:25 +/- 4:00 3:10 4:15 3:45
Boomleeuwerik 9 20 1 8 13 29 6

Veldleeuwerik

1860 480 300 520 305 275 300

Graspieper

630 260 160 270 440 240 180

Witte Kwikstaart

55 130 10 130 58 62 46
Gele Kwikstaart 18 0 0 0 12 0 0

Zanglijster

100 220 270 120 100 85 120

Koperwiek

280 190 100 285 405 130 170

Spreeuw

1400 240 120 2200 533 730 205

Ringmus

140 40 25 270 85 115 45

Vink

2950 1630 1260 1300 1755 1190 670

Kneu

320 215 2 125 60 285 12
Geelgors 50 6 0 16 9 4 0

Rietgors

7 50 1 30 7 32 0
Totaal aantal ex
(alle soorten)

9180

3815

2390

6065 4580 3670 1885

Overige waarnemingen
Op het Beuven/Strabrechtse Hei verbleef op 13-10 een Grote Zilverreiger; de situatie op 14-10 op Strabrecht was niet geheel duidelijk, er waren zeker 2 maar wellicht 4 vogels aanwezig. De Ringselvennen/Budel-Dorplein waren op 14-10 goed voor 217 Grauwe Ganzen. Een vrouw Zomertaling was op 13-10 nog steeds aanwezig op het Soerendonks Goor.
Een Visarend zat op 13-10 gedurende een half uur op een paal in de Keijenhurk/Landschotse Hei. Een adult man Slechtvalk was op 13-10 te vinden op de Loozerhei/Budel-Dorplein. Een onvolwassen Smelleken was op 13-10 present op de Cartierheide/Vessem; die dag zat een onv. of vrouw bij het Grafven/Strabrechtse Hei en een man op de Loozerhei. Een behoorlijk late Boomvalk was op 14-10 present bij de Ringselvennen. Op 14-10 vlogen 217 Wulpen op van een slaapplaats bij Budelco.
Een Velduil was op 13-10 en 14-10 fraai te bewonderen op de Loozerhei. Op de Landschotse Hei vloog op 13-10 een Kleine Bonte Specht over (doortrekker?); bij Toterfout/Vessem zat op 13-10 1 ex en op 14-10 riep er eentje bij de Cartierheide. IJsvogels zijn gezien op de Keijenhurk (13-10, 14-10), het Berkven/Landschotse Hei (13-10), het Beuven (13-10) en Soerendonks Goor (13-10).
Een Grote Gele Kwikstaart zat op 13-10 bij de Keijenhurk. Op 14-10 zat een vogel op de Neterselse Hei nabij camping Couwenberg, trokken 's middags 2 vogels over nabij Boksheide/Eersel, en zat een vogel bij Budelco. Inclusief de doortrekkers zijn dit weekend maar liefst 23 Grote Gele Kwikken gezien!
Op 13-10 verbleef een Beflijster op de Landschotse Hei. Bij Budelco zat op 13-10 een Paapje. Een Tapuit werd op 13-10 gezien op de Strabrechtse Hei.
Toon Bussers ringde op 13-10 een Grasmus bij het Beuven. Een late Kleine Karekiet werd op 14-10 geringd door Wil Beeren bij Budelco/Budel-Dorplein.
In de bosrand langs de Cartierheide riep op 13-10 en 14-10 een Boomklever. Op de Cartierheide/Eersel zat op 13-10 en 14-10 een Klapekster; ook op de Strabrechtse Hei was de soort aanwezig: 13-10 1 ex Galgeberg, 13-10 2 ex ten W van Beuven, en 13-10 en 14-10 1 ex Rusthoek. Op 14-10 vloog een Appelvink richting Z over Knegsel; die dag zat een vogel in een tuin aan de Roussillonhof/Eindhoven.

 

8-12 oktober

Twee Grote Zilverreigers waren op 10-10 present op het Beuven/Strabrechtse Hei. Een vrouw Zomertaling was op 11-10 te vinden op het Soerendonks Goor.
Een pleisterende Ruigpootbuizerd werd op 12-10 gemeld op een braak terrein (nieuwbouw Piroc) bij Airport Eindhoven. Op 8-10 en 10-10 zat een Visarend op het Beuven. Over de Putberg/Soerendonk trokken op 10-10 tussen 7:25-12:00 uur 12 Sperwers door. Smellekens zijn gezien ten westen van Steensel (vrouw op 8-10) en op de Paardse Hei/Middelbeers (vrouw op 11-10). Een Boomvalk zat op 11-10 bij Budelco/Budel-Dorplein. Op de Paardse Hei waren op 11-10 196 Wulpen aanwezig.
Twee Kerkuilen waren op 11-10 aan het "zingen" in Netersel; op 12-10 en 13-10 riep 1 ex. Drie IJsvogels werden gezien op 10-10 op de Landschotse Hei (1 op Berkven [ook op 11-10], 2 op Withollandven); op 11-10 zat er eentje op het Soerendonks Goor. Op 10-10 trok een Grote Gele Kwikstaart over Reusel en vlogen er 2 over de Putberg/Soerendonk; op 11-10 was een vogel aanwezig langs de Kleine Dommel/Geldrop. Bij de waterzuivering Hapert zat op 11-10 een Waterpieper.
Een Beflijster is op 12-10 gezien op de Strabrechtse Hei. Op de Landschotse Hei zat op 11-10 een Goudvink. Twee Kruisbekken trokken op 12-10 over Toterfout/Vessem.

 

6-7 oktober

Trektellingen
Net zoals vorig weekend is door een aantal vogelaars weer fanatiek naar trekvogels gekeken. De leukste resultaten waren:

7 oktober:

6 oktober:

Naast deze leuke soorten werden tijdens de trektellingen talloze andere soorten gezien. Een bloemlezing van de tellingen op 6-10 is opgenomen in de tabel hieronder (zie de trektellingen-pagina voor volledige overzichten en gebiedslocaties). De gebieden zijn gerangschikt van west naar oost. Als je naar de hoofdtrekrichting kijkt (van NO naar ZW), dan liggen Toterfout/Vessem en Cartierheide/Eersel overigens vrijwel in elkaars verlengde.

Gebied

Landschot

Cartierhei

Toterfout

Waschven

Starttijd

9:45

7:55

7:25

8:00

Eindtijd

13:15

13:00

14:45

15:30

Getelde uren

3:30

5:05

7:20

7:30

Aalscholver

100

1

10

251

Buizerd

20

3

1

36

Sperwer

2

0

0

18

Kievit

1066

115

108

1481

Veldleeuwerik

1208

430

1203

558

Graspieper

356

265

268

224

Witte Kwikstaart

12

58

54

42

Zanglijster

1

120

121

121

Koperwiek

23

29

11

382

Spreeuw

94

225

73

75

Ringmus

86

30

51

50

Vink

585

680

1423

1788

Kneu

128

82

19

216

Rietgors

2

17

0

21

Totaal aantal ex
(alle soorten)
3887 2224 3424 5402

Overige waarnemingen
Het Goorven en Flaes/Mispeleindse Hei was op 7-10 goed voor zeker 32 Dodaarzen; op het Flaesven zat die dag bovendien een Geoorde Fuut. Op 6-10 waren op het Beuven/Strabrechtse Hei 2 Grote Zilverreigers present en op de Visvijvers Bergeijk 1 vogel.
Op 6-10 zat een Visarend op het Beuven. Een overvliegende Wespendief werd op 7-10 gezien op de Landschotse Hei. Over het Soerendonks Goor trokken op 6-10 tussen 11:00 en 14:00 uur maar liefst 67 Buizerden. Pleisterende Smellekens zijn vastgesteld in de Reuselse Moeren (man op 6-10), de Landschotse Hei (vrouw op 6-10 en 7-10), de Rusthoek/Strabrechtse Hei (vrouw op 6-10) en het Ringselven/Budel-Dorplein (6-10). Op diverse plaatsen zijn pleisterende en overtrekkende Boomvalken waargenomen.
Een groep van 72 Wulpen zat op het fabrieksterrein van Budel-Dorplein. Op 6-10 en 7-10 was een IJsvogel aanwezig op de Keijenhurk/Landschotse Hei; op 7-10 zijn IJsvogels gezien op het Goorven, het Withollandven/Landschotse Hei en aan een vijver in Hapert. Aan de rand van de Cartierhei/Eersel riep op 6-10 een Kleine Bonte Specht. Op 6-10 en 7-10 zat een Grote Gele Kwikstaart op de Landschotse Hei.
Op 7-10 verbleef een man Beflijster op de Landschotse Hei. Een Gekraagde Roodstaart verbleef op 6-10 op de Cartierhei. Op 6-10 zaten 2 Paapjes op de Strabrechtse Hei; op 7-10 waren 2 vogels present in Meerhoven/Eindhoven. Toon Bussers ringde op 6-10 aan het Beuven o.a. 1 Bonte Vliegenvanger en 2 Kleine Karekieten. Op 6-10 waren tenminste 3 Boomklevers present in 't Sang/Mierlo. Een Klapekster zat op 7-10 op Cartierhei. Twee Europese Kanaries werden op 6-10 gezien in de Reuselse Moeren. Nabij nhet Flight Forum in Meerhoven/Eindhoven zat op 7-10 een groep van 15-20 Putters.

 

1-5 oktober

Op 3-10 waren >43 en op 5-10 >50 Dodaarzen aanwezig op de Landschotse Hei (Keijenhurk en Kromven). Een Grote Zilverreiger was op 3-10 present op de Visvijvers Bergeijk; op 5-10 zat er zowel eentje op het Berkven/Landschotse Hei (vogel miste handpen in rechter vleugel) als het Beuven/Strabrechtse Hei.
Een Visarend was op 2-10 aanwezig op de Ringselvennen/Budel-Dorplein, op 3-10 zat er eentje op de Visvijvers Valkenswaard en op 5-10 was een Visarend te vinden op het Beuven. Op 5-10 cirkelde een vrouw Blauwe Kiekendief hoog boven de Paardse Hei/Middelbeers.
Op 5-10 was een Bontbekplevier te vinden op het Withollandven/Landschotse Hei. Op de Paardse Hei zaten op 5-10 129 Wulpen.
IJsvogels zijn waargenomen op het Berkven/landschotse Hei (5-10), Withollandven/Landschotse Hei (2 ex op 3-10, 1 ex op 5-10), een vijver aan de Ringoven/Veldhoven (2-10), Hooidonk/Eindhoven (5-10), Brandevoort/Mierlo-Hout (4-10) en de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 3-10). In Strijp/Eindhoven werd op 4-10 een man Beflijster waargenomen. Op 4-10 werden in 't Voortje/Mierlo o.a. 1 Gekraagde Roodstaart en 1 Kleine karekiet geringd door Toon Bussers. Op 2-10 werd de Cetti's Zanger (eerder gezien op 30-9) wederom gezien bij de Ringselvennen (rand van zuidelijke ven). Een Vuurgoudhaan zat op 5-10 in een tuin in Reusel.