Waarnemingen van Vogels in de Kempen
September 2001


Kijk ook op de pagina's over trektellingen en ringvangsten


29-30 september:
Trektellingen:

Dit weekend (vooral op 29-9) is er door een aantal vogelaars fanatiek naar trekvogels gekeken. De leukste resultaten waren:

Landschotse Hei (29-9, 8:20-15:30 uur): 7 Putters, 1 Barmsijs, 1 IJsgors en 4 Kruisbekken

Toterfout/Vessem (29-9, 6:50-14:00 uur): 1 Wespendief, 5 Sperwers, 1 Grote Pieper, 2 Putters en 4 Kruisbekken

Toterfout/Vessem (30-9, 6:55-12:10 uur): 2 Appelvinken en 9 Kruisbekken

Cartierheide/Eersel (29-9, 8:00-13:30 uur): 1 Rietgans, 1 onv. Roodpootvalk, 7 Goudplevieren, 1 Duinpieper, 3 Grote Gele Kwikstaarten, 1 Putter, 1 Europese Kanarie en 35 Kruisbekken

Strabrechtse Hei nabij schaapskooi (29-9, 7:15-12:00 uur): 7 Rietganzen, 1 vrouw Smelleken, 1 Zwarte Ruiter, 9 Putters, 4 Europese Kanaries, 1 Kruisbek

Putberg/Soerendonk (29-9, 7:00-11:45 uur): 6 Sperwers

Overige waarnemingen:
Op het Beuven/Strabrechtse Hei waren op 29-9 en 30-9 nog steeds 2 Grote Zilverreigers te bewonderen; op 30-9 zat er bovendien eentje op de Visvijvers Bergeijk (afgelopen week schijnen er 3 ex hier gezien te zijn). Een adult Bergeend verbleef op 29-9 op het Beuven. Op de Visvijvers Bergeijk zat op 30-9 een vrouw Smient. Op 29-9 zat een man eclipskleed Zomertaling op het Soerendonks Goor.
Een Visarend was op 29-9 en 30-9 nog immer aanwezig op het Beuven; op 30-9 werd er eentje waargenomen boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een man en vrouw Blauwe Kiekendief waren op 29-9 boven de Strabrechtse Hei aan het jagen. Op 30-9 zat een 2e kalenderjaar Roodpootvalk op de Putberg/Soerendonk. Op de Loozerhei/Budel-Dorplein werden een Smelleken, een adult Slechtvalk en een overvliegende Zilverplevier gezien.
Op de Keijenhurk/Landschotse Hei zat op 29-9 een IJsvogel; twee waren die dag present op het Soerendonks Goor, en op 30-9 was minstens 1 ex aanwezig op de Visvijvers Bergeijk; op 29-9 werd voorts een IJsvogel gezien langs de Dommel bij de Stationsweg/Eindhoven. Kleine Bonte Spechten zijn op 29-9 gezien op de Landschotse Hei (in groepje mezen), nabij Toterfout/Vessem en op de Cartierheide/Vessem.
Op de Landschotse Hei werden op 29-9 een Grote Pieper (die door een Sperwer werd opgejaagd) en 3 Beflijsters (man, vrouw en eerstejaars man) waargenomen. Een Grote Gele Kwikstaart vloog op 29-9 op de Landschotse Hei; op het Soerendonks trokken die dag 3 vogels over.
Op 30-9 werd een Cetti's Zanger ontdekt in de galigaanzone van het Ringselven/Budel-Dorplein; de vogel werd hier wellicht al eerder gehoord. Die dag ringde Wil Beeren bij Budelco o.a. een Sprinkhaanzanger. Bij het Beuven werd door Toon Bussers op 29-9 een eerste kalenderjaar Sperwergrasmus geringd. Op 30-9 zaten 2-3 Vuurgoudhanen in een tuin in Reusel. In de bosrand van de Cartierheide riep op 29-9 een Boomklever. In de bossen zijn kleine aantallen Kruisbekken aanwezig.


24-28 september:
Op de Keijenhurk/Landschotse Hei waren 34 Dodaarzen present op 28-9. Op 24-9 en 27-9 zat 1 Grote Zilverreiger op de Landschotse Hei; op 24-9, 26-9 en 27-9 waren er 2 aanwezig op het Beuven/Strabrechtse Hei, op 28-9 werd er hier eentje gesignaleerd. Twee Purperreigers trokken op 27-9 om 18:25 uur richting Z over de Landschotse Hei. Op 26-9 zaten 3 Ooievaars op lantaarnpalen in Lage Mierde.
Op het Waschven/Strabrechtse Hei waren 6 Zomertalingen op 24-9 te vinden; op het Soerendonks Goor zaten die dag 5 vogels. Vier Pijlstaarten (2 eclips mannen, 2 vrouwen) dobberden op 27-9 op het Soerendonks Goor.
Op 26-9 werd rond 12:00 uur een lichte fase Dwergarend gemeld die boven de Oirschotse Hei vloog; details ontbreken nog. Opmerkelijk genoeg werd om 14:30 uur wederom een lichte fase Dwergarend gemeld, maar nu overvliegend nabij Vianen.
Een Visarend was op 24-9 t/m 26-9 en op 28-9 aanwezig op het Beuven. Op 24-9 vloog er eentje over het industrieterrein bij Eersel. Op 26-9 vloog een Visarend laag over de Leenderweg bij Valkenswaard, en trok een vogel over de Strabrechtse Hei.
Over de Strabrechtse Hei trok op 24-9 een Wespendief richting ZW. Op de Landschotse Hei was op 24-9 een vrouw Blauwe Kiekendief aan het jagen; op 28-9 trok een vrouw over de Strabrechtse Hei. Smellekens zijn waargenomen op de Landschotse Hei (24-9 vrouw laag overvliegend), de Strabrechtse Hei (1 man en 1 vrouw/onv. overtrekkend op 24-9; 1 vrouw/onv. ter plaatse op 24-9 en 25-9) en de Loozerhei/Budel-Dorplein (1 vrouw/onv. op 28-9). Op Eindhoven Airport en directe omgeving waren op 28-9 zeker 20 Torenvalken te vinden.
Twee Bonte Strandlopers waren op 24-9 present op het Soerendonks Goor; op 24-9 vloog bovendien een vogel over de Strabrechtse Hei. Trektellen op de Strabrechtse Hei leverde die dag voorts 36 overtrekkende Goudplevieren (groepjes van 7 en 29) en 1 overtrekkende Zilverplevier op; op 25-9 trok 1 Goudplevier over Strabrecht en op 28-9 vloog een Zilverplevier rond nabij het Beuven. De vier Zwarte Sterns op het Ringselven/Budel-Dorplein waren op 24-9 nog steeds present.
IJsvogels zijn gezien op het Berkven/Landschotse Hei (2 ex op 24-9 en 27-9, 1 ex op 28-9), Withollandven/Landschotse Hei (1 ex op 24-9, 2 ex op 25-9, 1 ex op 27-9 en 28-9), de Keijenhurk (28-9), het Groot Meer/Vessem (28-9), op een vijver aan de Ringoven/Veldhoven (24-9), langs de Kleine Dommel bij Heeze (24-9), op het Beuven (24-9) en langs een stroompje bij het Kranenveld/Soerendonk (24-9).
Grote Gele Kwikstaarten trokken over de Strabrechtse Hei (1 ex op 24-9, 2 ex op 28-9), de Landschotse Hei (1 ex op zowel 27-9 als 28-9) en bij Budelco/Budel-Dorplein (1 ex op 28-9). Op 28-9 passeerde een Duinpieper de Strabrechtse Hei. Op de Loozerhei/Budel-Dorplein zat op 28-9 een Grote Pieper aan de grond. Langs de Witte Loop bij het Grafven/Strabrechtse Hei verbleef op 25-9 een Beflijster.
Wil Beeren ringde bij Budelco/Budel-Dorplein o.a. Kleine Karekieten (19 op 25-9, 6 op 28-9), 2 Sprinkhaanzangers (25-9), 2 Rietzangers (25-9) en een Grasmus (25-9). Op 28-9 trok een Buidelmees over de Strabrechtse Hei. Een Klapekster (de eerste van dit najaar) werd op 27-9 waargenomen op de Cartierheide/Eersel.
Trektellen op de Strabrechtse Hei leverde aan overtrekkende vinken en gorzen o.a. Europese Kanarie (1 ex op 24-9), Putter (1 ex op 24-9), Appelvink (1 ex op 24-9, 1 ex op 26-9), Kruisbek (1 ex op 26-9) en IJsgors op (1 ex op 25-9). Op 24-9 werden 7 Kruisbekken gezien op de Landschotse Hei en zo'n 10 vogels t.p. op de Strabrechtse Hei.


22-23 september:
Een Geoorde Fuut dobberde op 22-9 op het Goorven/Mispeleindse Hei. Op het Beuven/Strabrechtse Hei zat op 22-9 een Roerdomp. Twee Grote Zilverreigers waren op 22-9 zowel op het Beuven als het Soerendonks Goor present; of het hier verschillende vogels betrof is nog niet duidelijk.
Redelijke aantallen Grauwe Ganzen waren op 23-9 te vinden op het Ringselven/Budel-Dorplein (75 ex) en het Soerendonks Goor (33 ex). Op 22-9 zat een vrouw Witoogeend op het Goorven; hier waren deze dag ook 85 Slobeenden te vinden. Het Soerendonks Goor was goed voor enkele Zomertalingen (3 ex op 22-9 en 23-9), een Mandarijneend (vrouw op 23-9), een man en vrouw Pijlstaart (23-9) en 2 vrouwtjes Smienten (22-9 en 23-9).
Een Wespendief trok op 22-9 over de Strabrechtse Hei. Op 22-9 zaten Visarenden op het Beuven (2 ex) en bij het Soerendonks Goor (1 ex met prooi); op 23-9 was een vogel present op het Ringselven. Een vrouw Blauwe Kiekendief zat op 22-9 op de Landschotse Hei; eveneens op 22-9 trok een vrouw laag over de Cartierhei/Eersel. Over de Putberg/Soerendonk vloog op 22-9 een onv. Smelleken; op 23-9 werd hier een onv. man gezien. Op Eindhoven Airport e.o. zaten op 22-9 maar liefst 34 Torenvalken en zeker 12 Buizerden.
Op 23-9 trokken 7 Goudplevieren over de Buikheide/Vessem en 2 vogels richting ZO over het Ringselven. Op het Soerendonks Goor pleisterden op 22-9 3 en op 23-9 1 onv. Bonte Strandloper, op het Ringselven zat op 23-9 1 vogel. Op 22-9 pleisterden 2 Kleine Strandlopers op de Strabrechtse Hei. Vier Zwarte Sterns fourageerden boven het Ringselven op 23-9.
Een redelijk late Zomertortel was op 22-9 aanwezig op de Paardse Hei/Middelbeers. Op de Groote Hei/Soerendonk en Renheide/Soerendonk werd op 23-9 een Koekoek waargenomen. IJsvogels zijn gezien op de Paardse Hei (22-9, langs Grote Beerze), de Landschotse Hei (22-9 1 ex Kromven en 3 ex Withollandven), het Groot Meer/Vessem (23-9), langs een stroompje bij het Kranenveld/Soerendonk (22-9), op het Soerendonks Goor (23-9) en op het Ringselven (23-9).
Naast redelijke aantallen doortrekkers zijn er ook nog zeer veel pleisterende Boerenzwaluwen en behoorlijk wat Huiszwaluwen in de Kempen aanwezig.
Een Kuifleeuwerik werd op 22-9 opgemerkt bij Eindhoven Airport t.h.v. een compostbedrijf. Bij vliegveld Budel werden op 22-9 2 Waterpiepers gemeld en op 23-9 zat er eentje op het Soerendonks Goor. Op de Strabrechtse Hei trokken op 22-9 2 Grote Gele Kwikstaarten over. Zo'n 90 Witte Kwikstaarten zaten op 22-9 op de Paardse Hei.
Een van de eerste Kramsvogels van dit najaar werden op 22-9 gezien: 1 ex zat op de Cartierhei en 4 vogels trokken over de Putberg. Eveneens over de Putberg trokken de eerste Koperwieken op 22-9 over (3 ex); die dag werd er ook eentje opgemerkt op de Landschotse Hei. Aan de rand van de Cartierhei riep op 22-9 een Boomklever. Op de Cartierhei zaten op 22-9 2 Vuurgoudhanen. In de rietzone langs het noordelijke Ringselven zaten op 23-9 tenminste 3 Baardmannen.
Trektellen op de Strabrechtse Hei leverde o.a. aan doortrekkers 1 Putter, 4 Kruisbekken en 1 IJsgors op. Nabij Leende vloog op 23-9 een Barmsijs over. Op de Buikheide/Vessem werden tijdens trektellen op 22-9 7 en op 23-9 2 overvliegende Kruisbekken gezien; op 23-9 vlogen 2 vogels over de Loozerhei/Budel-Dorplein.


17-21 september:
De vennen op de Landschotse Hei waren op 21-9 goed voor 68 Dodaarzen, waarvan 39 op de Keijenhurk. Een groep van 140 Aalscholvers vloog op 21-9 over dit gebied.
Na lange tijd werd in de Kempen weer eens een Grote Zilverreiger gezien, nl. op het Beuven/Strabrechtse Hei op 21-9. Hier werd die dag bovendien een Roerdomp gezien. Een Zwarte Ooievaar vloog op 21-9 om 15:40 uur richting NW over de Landschotse Hei.
Op het Soerendonks Goor zwommen 6 Zomertalingen en 9 Smienten op 20-9.
Het Beuven e.o. was nog steeds goed voor Visarenden: 3 vogels zaten hier op 18-9 en op 21-9, bovendien werd op 21-9 een vogel gezien (nummer 4) tussen Kranenmeer en Beuven. Op het Soerendonks Goor was op 20-9 een Visarend present. Op 21-9 vloog er eentje richting NW over de snelweg Eindhoven-Helmond t.h.v. de afslag Nuenen.
Een Wespendief trok op 21-9 richting ZW over de Strabrechtse Hei. Op Strabrecht verbleef die dag nog steeds een onvolwassen Blauwe Kiekendief. Op 19-9 vloog een onvolwassen Slechtvalk over de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een vrouw Smelleken pleisterde op 18-9 op de Strabrechtse Hei, een man trok hier op 18-9 over; eveneens op 18-9 vloog een vogel over het industrieterrein Eersel en op 20-9 zat een Smelleken langs de snelweg Eindhoven-Helmond t.h.v. de Razob.
Op 18-9 zat een Bonte Strandloper op het Withollandven/Landschotse Hei, op 20-9 zaten er 4 op het Soerendonks Goor (2 ex op 21-9) en op 21-9 verbleven er 2 op de Keijenhurk/Landschotse Hei. Kleine Strandlopers zijn gezien op de Strabrechtse Hei (12 ex op 18-9, 6 ex op 21-9), het Soerendonks Goor (6 ex op 20-9 en 21-9) en de Keijenhurk/Landschotse Hei (1 ex overvliegend op 21-9).
Op 18-9 werd een Koekoek waargenomen op de Strabrechtse Hei. IJsvogels zijn gezien langs de Grote Beerze, Paardse Hei/Middelbeers (20-9), op een ven tussen Berkven en visvijvers/Landschotse Hei (2 ex op 18-9), op het Berkven (20-9) en op het Withollandven (18-9, 19-9, 2 ex op 20-9).
Op de Paardse Hei/Middelbeers zat op 20-9 tenminste 1 Engelse Kwikstaart in een groep van 24 gele kwikstaarten; bovendien waren hier die dag 110 Witte Kwikstaarten en een vliegende Grote Gele Kwikstaart present; op 20-9 vloog bovendien een Grote Gele Kwikstaart over het Kranenveld/Soerendonk.
Op talloze plekken (heidevelden, landbouwgebieden e.d.) zijn momenteel behoorlijke aantallen Tapuiten en Paapjes aan te treffen. Wil Beeren ringde bij Budelco/Budel-Dorplein op 18-9 en 19-9 o.a. Rietzangers (2 op 18-9, 1 op 19-9), Kleine Karekieten (63 op 18-9, 23 op 19-9) en een man Bonte Vliegenvanger (18-9).
Trektellen op de Buikheide/Vessem op 17-9 leverde 5 Kruisbekken op.


15-16 september:
De vennen op de Landschotse Hei waren op 16-9 goed voor 61 Dodaarzen waarvan 46 op de Keijenhurk. Boven de Landschotse Hei cirkelden op 16-9 rond 14:00 uur 14 Ooievaars. Op 16-9 zaten 5 Zwarte Ooievaars (2 adult, 3 onv.) op het Beuven/Strabrechtse Hei. Op de Ringselvennen zaten op 15-9 een Bergeend en man Mandarijneend.
Op de Ringselvennen was op 15-9 en 16-9 een Visarend aan het jagen; twee vogels waren op 15-9 aan het vissen op het Beuven/Strabrechtse Hei, op 16-9 werd 1 vogel hier gezien. Op de Strabrechtse Hei was op 15-9 en 16-9 nog steeds een onvolwassen Blauwe Kiekendief present; op 16-9 trokken hier 2 vrouwkleed vogels over. Smellekens zijn gezien op de Strabrechtse Hei (15-9 vrouw t.p.) en de Loozerhei/Budel-Dorplein (16-9 1 vrouw overtrekkend).
Op het Soerendonks Goor was op 15-9 nog steeds een Bonte Strandloper aanwezig. Drie Drieteenstrandlopers vlogen op 16-9 over de Loozerhei. Op 15-9 zaten 4 Kleine Strandlopers op de Strabrechtse Hei. Drie Zwarte Sterns fourageerden op 15-9 boven de Ringselvennen; op 16-9 waren hier 4 vogels aanwezig.
Een Gierzwaluw bevond zich op 15-9 in een gemengde groep Boeren-, Huis- en Oeverzwaluwen boven de Ringselvennen. IJsvogels zijn gezien op de Visvijvers Bergeijk (15-9), de filterbassins langs de Keersop/Bergeijk (15-9), op een vijver aan de Kluizerdijk/Valkenswaard (15-9) en op het Soerendonks Goor (16-9). Kleine Bonte Spechten zijn gezien bij het Withollandven/Landschotse Hei (3 ex op 16-9) en in Netersel (16-9).
Trektellen op de Putberg/Soerendonk op 16-9 leverde o.a. 25 Gele Kwikstaarten en 16 Boomleeuweriken op. Op 16-9 trok een Grote Gele Kwikstaart over Eersel. Een Duinpieper vloog op 16-9 over de Strabrechtse Hei.
Wil Beeren ving bij Budel-Dorplein o.a. een Nachtegaal, een Rietzanger en 2 Sprinkhaanzangers. Bij het Withollandven zat een Vuurgoudhaan. Zeer bijzonder was een eerste winter Kleine Vliegenvanger die door Lex Peeters op 16-9 gedurende 10 min. werd waargenomen nabij het Kromven/Landschotse Hei.
Een Putter vloog op 16-9 over het Soerendonks Goor. Over de Buikheide/Vessem trokken op 15-9 12 en op 16-9 2 Kruisbekken, over de Strabrechtse Hei op 16-9 één.


10-14 september:
Maar liefst 70 Dodaarzen werden op 12-9 geteld op de vennen op de Landschotse Hei. Een Roerdomp werd op 12-9 opgemerkt op de Visvijvers Bergeijk.
's Avonds 13-9 zat een groep van 52 Ooievaars aan de grond tussen Eersel en Bergeijk en werden 7 ex gemeld die op het dak van een huis aan 't Loo/Bergeijk zaten. Op 14-9 omstreeks 9:00 uur streken ca. 50 vogels neer nabij Bergeijk (vermoedelijk zelfde groep). Die dag zaten 's ochtends bovendien 1 ex langs de Puttendijk/Bergeijk (9:20 uur), 20 ex langs de Looerheideweg/Bergeijk (9:35 uur; veel geringde ex) en 2 ex bij de Kromhurken/Bergeijk (10:00 uur, 1 ex geringd); de laatste vogels kregen om 10:30 uur gezelschap van nog 2 ex en voegden zich vervolgens samen met de 20 ex, waarna de groep van 24 vogels richting ZW vertrok. Alles bij elkaar kan het wellicht om zo'n 75 Ooievaars gegaan zijn. 's Avonds 14-9 en op 15-9 zijn de vogels niet meer waargenomen.
Op de Landschotse Hei zat op 10-9 en 12-9 nog steeds de Zwarte Ooievaar (niet aanwezig op 14-9). Op 12-9 en 13-9 waren 5 vogels (vermoedelijk 3 adult en 2 onv.) te vinden op de Strabrechtse Hei, op 14-9 waren er weer eens 6 ex aanwezig.
Op het Soerendonks Goor waren diverse Zomertalingen (o.a. 13-9 7 ex) present. Op het Goorven/Mispeleindse Hei werden 10 Pijlstaarten op 13-9 en 117 Slobeenden op 14-9 geteld. Een Smient verbleef op 11-9 op de Ringselvennen/Budel-Dorplein.
Een Visarend was op 10-9 en 12-9 ter plaatse op het Soerendonks Goor, op 13-9 zaten hier 2 ex. Op 11-9, 12-9 en 13-9 werd er eentje gezien op het Beuven/Strabrechtse Hei, op 12-9 waren hier zelfs 3 ex aanwezig en op 14-9 2 ex. Op 11-9 verbleef een Visarend op de Ringselvennen, op 12-9 en 14-9 was een vogel aanwezig op de Visvijvers Bergeijk.
Drie Wespendieven trokken op 13-9 over het Soerendonks Goor. Trektellen op de Strabrechtse Hei op 12-9 leverde aan doortrekkers o.a. 6 Bruine Kiekendieven en 2 Blauwe Kiekendieven (plus 1 onvolwassen ex t.p., ook op 13-9 en 14-9) op. Op 13-9 trokken 4 Bruine Kiekendieven (waaronder groep van 3) over het Soerendonks Goor. De Strabrechtse Hei was op 12-9 goed voor een Smelleken.
's Avonds 12-9 werd een Porseleinhoen gezien op het Soerendonks Goor.
Op het Withollandven/Landschotse Hei verbleef op 10-9 een Bontbekplevier; op 10-9 en 13-9 waren resp. 5 en 7 vogels aanwezig op het Soerendonks Goor en op 12-9 trok 1 ex richting ZW over de Strabrechtse Hei. Op 10-9 vloog groep van zo'n 35 Goudplevieren over Gestel/Eindhoven richting Z en een groep van 24 ex over het Kranenveld/Soerendonk richting ZW, op 12-9 vlogen 5 beesten richting ZW over de Strabrechtse Hei; op 14-9 waren 2 Goudplevieren aanwezig op de Landschotse Hei. Zeer bijzonder was een onvolwassen Morinelplevier die op 12-9 om 8:00 uur richting W over de Strabrechtse Hei trok.
Langs de Polderdijk/Netersel fourageerden 113 Wulpen op 10-9. Op het Soerendonks Goor waren forse aantallen Zwarte Ruiters (17 ex op 10-9 en 12-9, 20 ex op 13-9), 1-2 Bonte Strandlopers (2 ex op 10-9, 1 ex op 13-9) en 2-3 Kleine Strandlopers (2 ex op 10-9 en 12-9, 3 ex op 13-9) present. Het Withollandven was op 11-9 goed voor 2 Bonte Strandlopers en 3 Temminck's Strandlopers. Op het Beuven zaten op 14-9 7 Bonte Strandlopers.
Op 12-9 om 14:10 uur was op het Soerendonks Goor kortstondig een Franjepoot aanwezig op het slik voor de hut; het is aannemelijk dat dit een Grauwe Franjepoot was maar een Rosse was helaas (korte waarnemingsduur, redelijk grote afstand) niet uit te sluiten.
Op de Landschotse Hei zat op 12-9 een Draaihals in een den op de hei. IJsvogels zijn gezien op het Goorven/Mispeleindse Hei (13-9), langs de Grote Beerze bij de Paardse Hei/Middelbeers (2 ex op 14-9), op het Withollandven/Landschotse Hei (11-9, 12-9) en Berkven/Landschotse Hei (12-9).
Langs de Polderdijk/Netersel zaten ruim 100 Witte Kwikstaarten op 12-9. Over de Strabrechtse Hei trok op 12-9 een Grote Gele Kwikstaart richting ZW, op 13-9 vloog een vogel over het Soerendonks Goor en op 14-9 trokken 2 vogels richting ZW over de Strabrechtse Hei. Een Engelse Kwikstaart zat op 14-9 op de Strabrechtse Hei nabij het Beuven. Trektellen op de Strabrechtse Hei op 14-9 leverde o.a. 40 overtrekkende Gele Kwikstaarten op. Op 14-9 trokken 2 Duinpiepers over het Grote Bos/Geldrop.
Op 10-9 zijn 2 Europese Kanaries gezien op de Landschotse Hei, op 11-9 vloog een vogel over de Loozerhei/Budel-Dorplein en op 14-9 vlogen 3 vogels over de Looerheideweg/Bergeijk. Bij het Goorven/Mispeleindse Hei zat op 14-9 een Kruisbek, op 12-9 trokken er 2 over de Buikheide/Vessem.


8-9 september:
Zwarte Ooievaars
waren op 8-9 te vinden op de Landschotse Hei (1 ex) en de Strabrechtse Hei (5 ex op Grafven). Op 8-9 verbleven enkele tientallen Blauwe Reigers op de Landschotse Hei. Het Soerendonks Goor was op 8-9 en 9-9 goed voor 6 Zomertalingen. Op 8-9 werden 43 Slobeenden geteld op het Goorven/Mispeleindse Hei.
Langs de Polderdijk/Netersel werd op 8-9 een Wespendief gezien; die dag werden er 2 gezien op de Buikheide/Vessem, waarvan 1 ter plaatse en 1 overtrekkend. Er werden de nodige Visarenden gezien: 8-9 1 ex Soerendonks Goor (t.p.), 8-9 en 9-9 1 ex Beuven/Strabrechtse Hei (t.p.), 9-9 1 ex Ringselvennen/Budel-Dorplein (t.p.) en 9-9 1 ex Landschotse Hei (kortstondig t.p.). Een vrouw Blauwe Kiekendief was op 8-9 en 9-9 op de Strabrechtse Hei aanwezig. Op het Kranenveld/Soerendonk zaten op 8-9 2 Kwartels bijeen.
Bontbekplevieren zijn gezien op het Beuven (1 ex op 8-9) en het Soerendonks Goor (3 ex op 8-9, 5 ex op 9-9). Op het Platvoetje/Strabrechtse Hei zat op 8-9 een Bonte Strandloper, op het Soerendonks Goor waren 2 vogels present op 8-9 en 9-9. Het Soerendonks Goor was verder goed voor redelijk wat Zwarte Ruiters (16 ex op 8-9, 15 ex op 9-9) en 2 Kleine Strandlopers (8-9).
Op het zuidelijke Ringselven zat op 9-9 een IJsvogel. Vier Gierzwaluwen werden op 9-9 gezien boven de Keijenhurk/Landschotse Hei.
Lex Peeters heeft op 8-9 een grove schatting gemaakt van het aantal zwaluwen dat verbleef in het gebied tussen Bladel - Hapert - Netersel - Casteren - Middelbeers - Diessen - Biest-Houtakker (incl. Mispeleindse Hei en Landschotse Hei). Het resultaat was verbluffend: 22.000-25.000 Boerenzwaluwen (vooral Beerzedal en laag boven weilanden en bietenakkers), 4.500-5.500 Huiszwaluwen en 310 Oeverzwaluwen (230 Goorven, 80 waterzuivering Hapert).
Langs de randweg Budel zaten op 9-9 2 Rouwkwikstaarten. Een Duinpieper pleisterde op 8-9 op de Loozerhei/Budel-Dorplein. Over de Buikheide/Vessem trokken op 8-9 2 en op 9-9 18 Kruisbekken over.


3-7 september:
Tenminste 50 Dodaarzen waren op 5-9 present op de vennen van de Landschotse Hei. Drie Smienten dobberden op 6-9 op het Soerendonks Goor. Op Brandevoort/Mierlo-Hout zaten op 7-9 4 Zomertalingen. Op het Withollandven/Landschotse Hei zaten op 5-9 22 Blauwe Reigers.
Op 4-9 verbleven nog steeds 6 Zwarte Ooievaars (4 adulten, 2 onv.) op het Grafven/Strabrechtse Hei. Op 5-9 werden er op Strabrecht maar liefst 10 gezien, nl. 7 (4 adult, 3 onv.) op het Grafven en om 15:30 uur 3 ex overvliegend richting Z. Eveneens op 5-9 pleisterde er eentje op de Landschotse Hei.
Bij het Soerendonks Goor werden op 3-9 2 Wespendieven gezien; op 5-9 trok een vogel richting ZW over de Strabrechtse Hei. Pleisterende Visarenden waren aanwezig op het Beuven (4-9, 5-9) en het Soerendonks Goor (3-9). Een vrouw Slechtvalk vloog op 7-9 al jagend richting N bij Netersel.
Twee Bontbekplevieren vlogen op 5-9 over de Strabrechtse Hei richting ZW. In een weiland bij Netersel zat op 3-9 een groep van 187, op 4-9 183, op 5-9 301, op 6-9 165 en op 7-9 232 Wulpen; op 5-9 en 6-9 waren hier bovendien 10 Kemphanen te vinden. Op de Strabrechtse Hei waren op 5-9 nog steeds leuke aantallen Groenpootruiters te zien: 12 op het Kranenmeer, 13 op het Grafven en 8 op het Scheidingsven; op het Scheidingsven zaten op 5-9 bovendien minstens 7 Zwarte Ruiters en 6 Bosruiters. Op het Soerendonks Goor waren op 6-9 minstens 12 Zwarte Ruiters, 1 Bonte Strandloper en 2 Kleine Strandlopers aanwezig.
Op de Landschotse Hei zat op 5-9 een onvolwassen Koekoek. Een IJsvogel werd op 5-9 gezien op het Berkven/Landschotse Hei; op 7-9 zat er eentje op Brandevoort/Mierlo-Hout. Engele Kwikstaarten werden gezien in een weiland langs de Polderdijk/Netersel (2 ex op 3-9 en 5-9) en bij het Soerendonks Goor (4 ex op 3-9). Tenminste 2.000 Boerenzwaluwen vlogen op 5-9 rond 18:00 uur laag boven de Landschotse Hei. Bij het Groot Meer/Vessem zat op 4-9 een Boomklever; op 1-9 verbleef er eentje in de Coevering/Geldrop (nabij Windhondenrenbaan). Op 4-9 om 11:30 uur vloog een Buidelmees richting ZW over de Strabrechtse Hei. Op 5-9 zat nog steeds een Grauwe Klauwier op de Strabrechtse Hei tussen het Mosven en Kranenmeer.


1-2 september:
De Landschotse Hei was wederom goed voor grote aantallen Dodaarzen: op 1-9 40 ex op de Keijenhurk, op 2-9 68 ex waarvan 54 op de Keijenhurk.
Vijf Zwarte Ooievaars (4 adult, 1 onv.) waren op 2-9 te vinden op het Scheidingsven en Grafven/Strabrechtse Hei; op 1-9 en 2-9 was 1 onvolwassen vogel aanwezig op de Landschotse Hei. Op 1-9 verbleven op het Scheidingsven circa 70 Blauwe Reigers; ook op de Landschotse Hei zaten er de nodige, bijv. 40 ex op 2-9.
Een onvolwassen Bergeend en minstens 8 Zomertalingen zaten op 1-9 op Brandevoort/Mierlo-Hout. Vier Smienten zaten op 1-9 op het Soerendonks Goor; op 2-9 waren hier 6 Zomertalingen aanwezig.
Wespendieven zijn gezien op de Landschotse Hei (1-9 1 ex naar Z), de Buikheide/Vessem (1-9 1 ex overtrekkend en 1 ex t.p.) en de Strabrechtse Hei (1-9 3 overtrekkend en 1 ex t.p.). Het is een erg goed najaar voor Visarenden; de soort werd dit weekend gezien op het Beuven/Strabrechtse Hei (1 onv. op 1-9 en 2-9; op 1-9 bovendien 1 ex overvliegend naar ZO), de Visvijvers Valkenswaard (2 onv. op 1-9) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (1 ex op 2-9). Een vrouw Blauwe Kiekendief pleisterde op 1-9 op de Strabrechtse Hei (let op: dit is géén Grauwe Kiekendief!).
Bij de Buikheide/Vessem werd op 1-9 een Kwartel vastgesteld. Een groep van 18 Goudplevieren trok op 1-9 richting NO over de Strabrechtse Hei. Het Scheidingsven was goed voor de nodige Groenpootruiters (25 op 1-9, 18 op 2-9), Zwarte Ruiters (20 op 1-9, 7 op 2-9) en Bosruiters (10 op 2-9).
Op 1-9 waren op het Soerendonks Goor 3 Bonte Strandlopers, 1 Krombekstrandloper en 2 Kleine Strandlopers te vinden; op 2-9 zaten er 2 Krombekstrandlopers. Op Brandevoort was op 1-9 1 Bonte Strandloper present. Langs de randweg Budel zat op 2-9 een Geelpootmeeuw.
IJsvogels zijn gezien of gehoord op de Landschotse Hei (2-9 3-4 ex), Pastoorsweijer/Bergeijk (1-9), Visvijvers Bergeijk (1-9 2 ex), Brandevoort (1-9) en het Soerendonks Goor (1-9 en 2-9).
Een Duinpieper zat op 1-9 nabij het Scheidingsven; op 2-9 verbleef er eentje op de Landschotse Hei en vielen 2 vogels in ten zuiden van het Beuven. Op 1-9 zat een onvolwassen Engelse Kwikstaart op het Grafven/Strabrechtse Hei; op 2-9 pleisterden 3 ex langs de randweg Budel. Noorde Kwikstaarten zijn gezien op het Scheidingsven (2 ex op 3-9) en langs de rondweg Budel (2 ex op 3-9). In het beekdal van de Groote Geerze tussen Netersel en Westelbeers zaten op 2-9 grote aantallen Boerenzwaluwen (schatting 3.500-5.000 ex)
Blauwborsten werden gezien op de Landschotse Hei (2-9), de Visvijvers Bergeijk (1-9) en de Strabrechtse Hei (1-9). Tussen het Kranenmeer en Mosven/Strabrechtse Hei was op 1-9 t/m 3-9 nog steeds de onvolwassen Grauwe Klauwier present. Kruisbekken vlogen over de Buikheide/Vessem (3 ex op 1-9) en de Strabrechtse Hei (8 ex op 1-9, 5 ex overvliegend op 1-9, 5 ex naar N op 2-9).

Ringwerk van Wil Beeren bij Budelco/Budel-Dorplein op 2-9 leverde onder andere de volgende vangsten op: 1 Blauwborst, 3 Rietzangers, 53 Kleine Karekieten, 2 Bosrietzangers, 1 Sprinkhaanzanger, 36 Zwartkoppen en 1 Tuinfluiter.