Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Augustus 2001


27-31 augustus:
Op de vennen van de Landschotse Hei werden op 27-8 76 en op 29-8 77 Dodaarzen geteld. Maar liefst 50 Blauwe Reigers pleisterden op 29-8 op het Scheidingsven/Strabrechtse Hei. Een Purperreiger vloog op 27-8 ten westen van De Baest/Middelbeers op en cirkelde daarna hoog weg richting W.
Op het Scheidingsven verbleven 's avonds 27-8 6 Zwarte Ooievaars (4 adult, 2 onvolwassen); op 29-8 en 30-8 waren wederom 6 vogels (4 adult, 2 onv.) hier present; 's avonds 31-8 vlogen er 5 op van het Grafven, later waren deze present op het Scheidingsven.
Op 30-8 zat 's avonds een Ooievaar (hehe, eindelijk weer eens een gewone) op een lichtmast op het industrieterrein in Reusel.
Het Kromven/Landschotse Hei was op 27-8 goed voor 5 Zomertalingen en een man eclipskleed Smient; op 29-8 waren 2 en op 30-8 5 Zomertalingen aanwezig op het Soerendonks Goor.
Op het Beuven/Strabrechtse Hei pleisterenden op 27-8 en 31-8 2 Visarenden; van 29-8 t/m 31-8 was hier 1 vogel aanwezig. Op 29-8 vloog een Wespendief boven Knegsel; 2 vogels passeerden de Strabrechtse Hei op 31-8 richting ZW. Een vrouw Blauwe Kiekendief was op 27-8 boven de Strabrechtse Hei aan het jagen.
Twee Kleine Plevieren zaten op 29-8 op het Soerendonks Goor (1 ex op 30-8). Het Scheidingsven was op 30-8 goed voor 2 Bontbekplevieren en voorts tientallen Groenpootruiters (29-8 18 ex, 30-8 38 ex; 31-8 enkele plus 17 ex Kranenmeer) en vele Zwarte Ruiters (29-8 15 ex, 30-8 19 ex, 31-8 7 ex). Drie Bonte Strandlopers waren op 30-8 present op het Soerendonks Goor; op 31-8 waren deze vogels ook aanwezig, evenals 1 Krombekstrandloper en 1 Kleine Strandloper.
Nabij het Scheidingsven zat op 28-8 een Duinpieper. IJsvogels waren aanwezig langs de Dommel bij hanevoet/Eindhoven (30-8), op het Withollandven/Landschotse Hei (27-8, 29-8, 30-8) en, andere vogel, het Berkven/Landschotse Hei (29-8, 30-8). Bij het Berkven zat op 29-8 Blauwborst. Tussen het Kranenmeer en Mosven/Strabrechtse Hei was van 27-8 t/m 31-8 een onvolwassen Grauwe Klauwier aanwezig. Bij de Keijenhurk/Landschotse Hei scharrelde een groep van zo'n 40 Staartmezen rond. Een Kruisbek vloog op 30-8 over de Strabrechtse Hei richting N; op 31-8 werden er 9 gezien op de Landschotse Hei.

Ringwerk van Wil Beeren bij Budelco/Budel-Dorplein op 30-8 leverde onder andere de volgende vangsten op: 1 Blauwborst, 4 Grasmussen, 2 Tuinfluiters, 2 Rietzangers, 61 Kleine Karekieten en 1 Bosrietzanger.


25-26 augustus:
Op de Strabrechtse Hei werden op 25-8 7 Zwarte Ooievaar waargenomen; op 26-8 werden hier maar liefst 12 exemplaren gemeld en deze dag vloog een onvolwassen beest over de Ringselvennen/Budel-Dorplein richting ZW. Minstens 80 Grauwe Ganzen waren op 25-8 aanwezig op het Beuven/Strabrechtse Hei. Twee wijfjes Smient dobberden op 25-8 op de Visvijvers Bergeijk. Drie Zomertalingen werden op 26-8 gezien op het Soerendonks Goor.
Een Rode Wouw trok op 26-8 richting Z over de Ringselvennen. Het Beuven was 's morgens 25-8 goed voor 3 pleisterende Visarenden (26-8 1 ex); die dag (en op 26-8) zaten er bovendien 2 op de Ringselvennen, en op 26-8 rond 13:30 uur verbleef er eentje op het E3-strand/Eersel. Op 25-8 cirkelden 2 Wespendieven over het Beuven; op 26-8 trok er eentje over het Soerendonks Goor. Grauwe Kiekendieven zijn gezien op de Strabrechtse Hei (25-8 adult vrouw) en 26-8 (adult vrouw en adult man richting Z over Ringselvennen). Op 26-8 werd een vrouw Blauwe Kiekendief gemeld op de Strabrechtse Hei.
Op het Soerendonks Goor zat op 25-8 een onvolwassen Temminck's Strandloper. Er werden maar liefst 10 Krombekstrandlopers gezien: op 25-8 zaten 4 vogels (2 adult, 2 onvolwassen) op het Ringselven; op 26-8 verbleven er zelfs 6 (waarvan 4 duidelijk onvolwassen) op Brandevoort/Mierlo-Hout. Een onvolwassen Dwergmeeuw was op 25-8 en 26-8 present op de Ringselvennen. Hier verbleven op 26-8 bovendien 5 Zwarte Sterns.
IJsvogels zijn gezien op de Visvijvers Bergeijk (25-8), het Soerendonks Goor (25-8 2 ex, 26-8 1 ex) en de Ringselvennen (25-8). Bij het Soerendonks Goor verbleef op 25-8 een adult man Engele Kwikstaart. Die dag vloog een Kruisbek over het Soerendonks Goor.

Ringwerk van Wil Beeren bij Budelco/Budel-Dorplein leverde van 22-8 t/m 25-8 onder andere de volgende vangsten op: 3 Draaihalzen (1 op 24-8, 2 op 25-8), 3 Blauwborsten, 1 Snor (25-8), 1 Sprinkhaanrietzanger (22-8), 308 Kleine Karekieten, 14 Rietzangers en 6 Bosrietzangers.


20-24 augustus:
De Ringselvennen/Budel-Dorplein waren op 20-8 goed voor 30 Dodaarzen en 1 Geoorde Fuut; op 24-8 waren 25 Dodaarzen present op de Keijenhurk/Landschotse Hei.
Bij het Beuven/Strabrechtse Hei zaten 's avonds 20-8 3 onvolwassen Zwarte Ooievaars; een andere waarnemer meldde deze dag 5 vogels op Strabrecht. Op 22-8 om 10:30 uur waren 6 vogels (1 adult en 5 onvolwassen) aanwezig op het Scheidingsven/Strabrechtse Hei; een andere waarnemer zag hier van 18:15 tot 20:30 uur 5 vogels (1 adult, 4 onvolwassen). Op 23-8 rond 18:30 uur verbleven hier 7 vogels (2 adulten, 5 onvolwassen). Op 24-8 werden 's avonds wederom 7 vogels (2 adulten, 5 onvolwassen) gezien, waarvan 6 op het Scheidingsven en 1 onv. bij Beuven-Zuid. Op 23-8 zaten minstens 36 Blauwe Reigers op het Scheidingsven.
Op 20-8 waren op het Beuven 88  Grauwe Ganzen te vinden, op 22-8 minstens 67, op 23-8 125 en op 24-8 tenminste 90. Twee Brandganzen waren op 24-8 aanwezig op het Groot Meer/Vessem. Op het Soerendonks Goor dobberden op 20-8 en 21-8 2 Zomertalingen en een vrouw Mandarijneend.
Op 22-8 cirkelden 2 Wespendieven luid roepend boven Knegsel; op 24-8 cirkelde er eentje over Eersel naar het ZO. Om 14:50 uur deze dag vloog een Zwarte Wouw richting W over de Vessemse Vennen. Een vrouw Blauwe Kiekendief zat op 24-8 op de Strabrechtse Hei.
Pleisterende Visarenden zijn gezien op het Beuven (20-8, 22-8 en 24-8 1ex; op 23-8 waren om 16:00 uur zelfs 4 ex gelijktijdig aan het vissen!!), het Soerendonks Goor (20-8 en 21-8; vogel op 21-8 miste derde staartpen van rechts), de Ringselvennen (20-8) en de Patersgronden/Valkenswaard (24-8). Overvliegende Visarenden zijn gemeld op 23-8: 1 ex richting ZW over afgraving 't Tipke/Maarheeze, 1 ex richting ZW over de Vessemse Vennen.
Leuke aantallen Groenpootruiters zijn waargenomen op het Scheidingsven (26 ex op 20-8, 20 ex op 22-8, 35 ex op 23-8) en Kranenmeer/Strabrechtse Hei (16 ex op 22-8). Zwarte Ruiters zijn gezien op het Scheidingsven (7 ex op 20-8, 5 ex op 22-8, 11 ex op 23-8) en Kranenmeer (8 ex op 22-8, 1 ex op 23-8). Op de Ringselvennen was een onvolwassen Zwarte Stern present op 20-8.
Een IJsvogel zat op 21-8 en 24-8 op het Withollandven/Landschotse Hei; op 21-8 werden er 2 waargenomen op het Soerendonks Goor. Over de Ringselvennen trok op 20-8 een Grote Gele Kwikstaart over. Op 23-8 zat een Duinpieper op de Strabrechtse Hei. In Reusel werd op 23-8 door Jan Wouters een man Vuurgoudhaan geringd.


18-19 augustus:
Grote aantallen Dodaarzen waren aanwezig op de vennen op de Mispeleindse Hei (18-8 60 ex Goorven; 19-8 81 ex op alle vennen) en de Landschotse Hei (19-8 44 ex). Geoorde Futen waren aanwezig op het Goorven (18-8 12 ex, 19-8 4 ex) en Flaes (19-8 2 ex).
De Strabrechtse Hei was wederom goed voor Zwarte Ooievaars: 's ochtends 18-8 cirkelden 9 vogels (minstens helft onvolwassen) boven de Rusthoek/Strabrechtse Hei; op 19-8 werden er 8 gezien bij het Beuven.
Op het Beuven zaten op 19-8 zo'n 60 Grauwe Ganzen. Een vrouw Mandarijneend en een Zomertaling verbleven op 19-8 op het Soerendonks Goor. Op 18-8 en 19-8 zat onvolwassen Bergeend op het Goorven.
Zeer opmerkelijk zijn 2 waarnemingen van een Lepelaar: een onvolwassen vogel streek op 18-8 om 15:00 uur neer op een plasje bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein (op nog geen 30 meter van de waarnemers) en vloog na 5 min. richting De Hoort; op 19-8 om 13:00 uur vloog er eentje over de visvijver in Reusel.
Er werden de nodige Visarenden opgemerkt (allemaal t.p.), nl. op het Flaes/Mispeleindse Hei (19-8), het Beuven/Strabrechtse Hei (18-8 en 19-8), het Soerendonks Goor (19-8), de Ringselvennen/Budel-Dorplein (18-8) en De Hoort/Budel-Dorplein (19-8). Op 18-8 zijn Wespendieven gezien boven Knegsel (2 ex luid roepend) en boven de Rusthoek/Strabrechtse Hei (1 ex cirkelend). Een vrouw Blauwe Kiekendief was op 18-8 te vinden in de Rusthoek. Op 19-8 om 17:10 uur was een vrouw Grauwe Kiekendief aan het jagen op de Landschotse Hei.
Op het Scheidingsven/Strabrechtse Hei zaten op 18-8 21 en op 19-8 31 Groenpootruiters. Op 19-8 waren hier bovendien 4 Zwarte Ruiters present; 3 ex zaten die dag op het Soerendonks Goor. Een Zwarte Stern zat op 18-8 op de Ringselvennen.
IJsvogels zijn gezien op het Flaes/Mispeleindse Hei (19-8), de Keijenhurk/Landschotse Hei (19-8), de visplas Ekkersweijer/Eindhoven (18-8), het Hulsterbroek/Geldrop (18-8), de Visvijvers Bergeijk (18-8) en het Soerendonks Goor (18-8).
Een Grote Gele Kwikstaart en een Europese Kanarie trokken op 18-08 over de Ringselvennen. Her en der zijn Paapjes aanwezig, zoals 20 ex bij Budel-Dorplein. Op 18-8 zat ten NO van het Goorven een Kruisbek.


13-17 augustus:
Op 13-8 werden 53 Dodaarzen geteld op de vennen van de Landschotse Hei. Op het Beuven/Strabrechtse Hei werd op 17-8 een Roerdomp gezien.
Maar liefst 8 Zwarte Ooievaars werden op 14-8 's ochtends gezien op de Strabrechtse Hei (7 ex invallend bij Henneven, 1 ex bij Grafven); een andere waarnemer meldde deze dag (tijd onbekend) 7 ex bij het Grafven. 's Ochtends 15-8 zaten 6 vogels (2 adult, 4 onvolwassen) bij het Grafven. Op 17-8 waren rond het Grafven maar liefst 9 beesten (4 adult, 5 onvolwassen) aanwezig.
Op het Beuven/Strabrechtse Hei waren op 17-8 tenminste 86 Grauwe Ganzen aanwezig. Een onvolwassen Bergeend zat op 16-8 op het Grafven/Strabrechste Hei. Op het Soerendonks Goor zaten op 13-8 3 Zomertalingen (adult en 2 onvolwassen); 14-8 t/m 17-8 werd hier bovendien een vrouw Mandarijneend gezien.
Op de Strabrechtse Hei waren 14-8 2 Wespendieven aanwezig. De Visarend van het Beuven/Strabrechtse Hei was van 13-8 t/m 17-8 nog steeds present; op 14-8 vloog hier bovendien een andere vogel over. Op 13-8 trok een vrouw Blauwe Kiekendief over het Soerendonks Goor.
Kleine aantallen steltlopers druppelen momenteel de Kempen binnen, zoals Zwarte Ruiters (Strabrechtse Hei: 14-8 3 ex en 15-8 1 ex Scheidingsven, 16-8 1 ex Kranenmeer), diverse Bosruiters (o.a. 16-8 12 ex Strabrechtse Hei), Groenpootruiters (o.a. 16-8 20 ex Strabrechtse Hei) en een Kleine Strandloper op het Beuven (14-8). Van 13-8 t/m 17-8 was de Krombekstrandloper van het Soerendonks Goor nog steeds aanwezig.
In het Severijnpark in Gestel/Eindhoven was op 13-8 een man Kleine Bonte Specht present. Op Ekkersweijer/Eindhoven werden op 13-8 3 IJsvogels gezien, op 15-8 1 en op 17-8 zelfs 5; op 16-8 zat een IJsvogel langs het Wilhelminakanaal bij Haghorst. In het centrum van Eindhoven verbleef op 17-8 een Grote Gele Kwikstaart.
Ringwerk van Wil Beeren bij Budel op 17-8 resulteerde onder meer in 2 Blauwborsten, 98 Kleine Karekieten, 4 Rietzangers en 2 Bosrietzangers geringd. Bovendien was hier die dag een Europese Kanarie aanwezig.


11-12 augustus:
De Strabrechtse Hei was wederom goed voor Zwarte Ooievaars: op 11-8 zaten 5 ex nabij het Grafven; op 12-8 vielen 6 ex in bij het Henneven en vlogen 7 ex om 15:40 uur nabij het Grafven. Op Brandevoort/Mierlo-Hout waren 5 Zomertalingen present op 12-8.
Op het Beuven/Strabrechtse Hei zat op 11-8 en 12-8 nog steeds een Visarend. Wespendieven zijn waargenomen op de Strabrechtse Hei (11-8) en bij het Soerendonks Goor (11-8). Op de Strabrechtse Hei waren op 11-8 zeker 27 Boomvalken aanwezig waarvan 12 nabij Grafven.
Op het Soerendonks Goor waren een Kleine Strandloper op 11-8 (ook op 10-8) en een adulte  Krombekstrandloper op 12-8 present.
IJsvogels zijn gezien op Ekkersweijer/Eindhoven (11-8), Groot Goor/Veldhoven (11-8), Brandevoort/Mierlo-Hout (12-8) en het Soerendonks Goor (11-8). Een Europese Kanarie vloog op 11-8 over ten oosten van het Leenderbos.


1-10 augustus:
Op de vennen van de Landschotse Hei zaten op 5-8 maar liefst 56 Dodaarzen. Op 1-8 zaten een onvolwassen Geoorde Fuut en onvolwassen Zomertaling (t/m 8-8) op het Soerendonks Goor. Twee Brandganzen waren op 6-8 aanwezig op het Groot Meer/Vessem. Op 10-8 was een Bergeend aanwezig op de Landschotse Hei. Een Roerdomp werd gezien op 5-8 op de Ringselvennen/Budel-Dorplein.

Op de Strabrechtse Hei werden de nodige Zwarte Ooievaars gezien:
Op 3-8 werden op onbekende tijd 2 ex gezien (een adulte en onvolwassen vogel) op het Grafven. 's Avonds 3-8 zaten maar liefst 7 vogels langs de Strabrechtse Dijk in berken om er de nacht door te brengen; een andere waarnemer meldde 5 vogels die om 21:30 uur in bomen roesten tussen het Waschven en Maasven.
Op 4-8 waren om 11:45 uur 7 vogels (3 adulten, 1 onvolwassen, 3 leeftijd onbekend) present op en bij het Grafven; de vogels werden verstoord en vlogen weg richting oost; even later vloog een onvolwassen vogel (vermoedelijk nummer 8) richting oost over de Rusthoek. 's Middags werden weer 4 beesten op het Grafven waargenomen. 's Avonds 4-8 tussen 20:30 en 21:30 zaten er 6 (2 adulte en 3 onvolwassen vogels; 1 vogel leeftijd onbekend) tussen het Waschven en Maasven.
Op 6-8 vielen 3 vogels (1 onvolwassen, 2 leeftijd onbekend) om 15:45 uur in op het Grafven. Op 8-8 zaten 's avonds 3 ex nabij het Grafven. Op 9-8 zat rond 20:00 uur 1 vogel op het Grafven. Op 10-8 om 11:00 uur cirkelden 6 ex boven het Grafven.

In de Rusthoek/Strabrechtse Hei werden op 4-8 10 Wespendieven gezien (waarvan enkele overvliegend en enkele ter plaatse); op 5-8 vlogen 2 ex boven Netersel. Een Visarend verbleef van 31-7 t/m 5-8 en van 8-8 t/m 10-8 op het Beuven/Strabrechtse Hei. Op 3-8 vloog bovendien een Visarend (ander ex dan Beuven) over de Strabrechtse Hei richting Valkenswaard; ook op 4-8 trok een vogel over Strabrecht. Een vrouw Blauwe Kiekendief joeg op 6-8 boven de Strabrechtse Hei. Op de Strabrechtse Hei werden op 1-8 11, op 4-8 13 en op 6-8 15 Boomvalken geteld.
De Paardse Hei/Middelbeers was op 2-8 goed voor 14 Scholeksters, 175 Wulpen en 39 Regenwulpen. Een Kleine Strandloper verbleef op 10-8 op het Soerendonks Goor. Op 1-8 zat een Zwarte Stern op het Groot Meer/Vessem.
IJsvogels zijn gezien op de Philips Visvijvers/Veldhoven (1-8), het Groot Vlasroot/Veldhoven (10-8), het Soerendonks Goor (1-8 t/m 8-8), de Vlasrootvennen/Veldhoven (7-8 en 10-8), het Groot Meer/Vessem (8-8) en langs de Dommel bij Hooidonk/Nuenen (8-8).