Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juli 2001
(klik hier voor broedvogels 2001)


21-31 juli:
De tijd van de Zwarte Ooievaars is weer aangebroken! Een adulte vogel verbleef op 21-7 en 23-7 op het Grafven/Strabrechtse Hei; op 25-7 zat hier een onvolwassen beest en op 26-7 vloog er 1 ex om 10:00 uur weg richting zuid. Op 22-7 cirkelde een Zwarte Ooievaar richting oost over de Buikheide/Vessem. In de Rusthoek/Strabrechtse Hei werden op 30-7 4 vogels gezien, waarvan tenminste 3 onvolwassen beesten.
Op de Strabrechtse Hei (Beuven, Grafven) zaten op 21-7 en 23-7 49 Grauwe Ganzen. Op het Soerendonks Goor zijn Zomertalingen gezien (3 ex op 27-7, 1 ex op 28-7 en 30-7).
Wespendieven zijn waargenomen tussen Hilvarenbeek en Diessen (21-7), in het Beersbroek/Netersel (23-7), bij het Beuven (25-7), op de Strabrechtse Hei (2 ex op 30-7), op de Landschotse Hei (31-7) en op de Cartierhei/Eersel (2 ex baltsend op 31-7). Op 31-7 was een Visarend aan het jagen op het Beuven/Strabrechtse Hei. Zeker 8 Boomvalken vlogen op 24-7 rond op de Strabrechtse Hei. Opmerkelijk was een Kwartel die op 25-7 in een kleine tuin (van een vogelaar) in Strijp/Eindhoven zat te roepen.
Op de Paardse Hei/Middelbeers werden op 31-7 22 Scholeksters, 65 Regenwulpen en zeker 195 Wulpen vastgesteld. Maar liefst 16 Oeverlopers zaten op 24-7 op de afgraving Keelven/Someren. Een Bosruiter werd op 27-7 gezien op het Soerendonks Goor (2 ex op 28-7); op 29-7 zaten er tenminste 5 op het Grafven/Strabrechtse Hei. Drie Kemphanen waren op 25-7 aanwezig op het Beuven; op 21-7 vloog hier een Bonte Strandloper over.
Op 23-7 zat een Zwarte Stern op het Beuven. In de Coevering/Geldrop werd op 26-7 een IJsvogel langs de Kleine Dommel gezien. Op 29-7 ringde Wil Beeren bij Budelco/Budel-Dorplein een Waterrietzanger. Over de Landschotse Hei vlogen 2 Sijzen over op 2-8. Op 4-8 vlogen over de Buikheide/Vessem 3 Kruisbekken. Een onvolwassen Buidelmees zat op 24-7 aan de westrand van het Ringselven/Budel-Dorplein.
Op de Buikheide werden op 28-7 2 Sijzen en 2 Goudvinken vastgesteld.
Er werden kleine aantallen Kruisbekken gezien: 28-7 6 ex Buikheide, 29-7 24 ex overvliegend Buikheide naar NW (groepjes van 1, 3, 12, 6 en 2 ex), 30-7 1 ex Buikheide en en 31-7 2 (man en vrouw) bij het Witven/Strabrechtse Hei.


14-20 juli:
Grotere aantallen Grauwe Ganzen zijn gezien op het Grafven/Strabrechtse Hei (ca 50 ex op 16-7) en het Soerendonks Goor (>33 ex op 16-7, >28 ex op 18-7 en 20-7). Een adulte Zwarte Ooievaar cirkelde op 16-7 boven de Rusthoek/Strabrechtse Hei; op 20-7 verbleef een vogel rond 15:00 uur op het Grafven/Strabrechtse Hei.
Boven de Ringselvennen werden op 15-7 2 Wespendieven (1 ex vlinderend) en een adult man Slechtvalk waargenomen. Op 16-7 cirkelenden 3 Wespendieven boven de Rusthoek/Strabrechtse Hei. Een vrouw Blauwe Kiekendief joeg op 20-7 boven de Paardse Hei/Middelbeers. Ten westen van het Beuven/Strabrechtse Hei zat op 17-7 een Roodpootvalk.
Het Soerendonks Goor was op 15-7 goed voor 6 Kleine Plevieren. Op de Strabrechtse Hei zaten op 16-7 6 Kleine Plevieren, ca 15 Bosruiters en ca 10 Witgatjes. Drie Regenwulpen waren op 20-7 present op de Paardse Hei/Middelbeers. Op 15-7 waren 2 Zwarte Sterns aanwezig op het Ringselven.
IJsvogels zijn gezien bij het Vlasroot/Veldhoven (3 ex op 15-7), bij de kruising Rielloop - Strabrechtse Dijk in Heeze (15-7), langs de Kleine Dommel in het Hulsterbroek/Geldrop (16-7) en in het Soerendonks Goor (18-7) (n.b.: waarnemingen van IJsvogels op de broedplaatsen worden niet vermeld). Op de Paardse Hei/Middelbeers zaten 2 Kramsvogels op 20-7. Aan het Ringselven werd op 15-7 een onvolwassen Baardman gezien.


7-13 juli:
In totaal ca. 65 Grauwe Ganzen vielen in de ochtend van 9-7 in op het Beuven/Strabrechtse Hei.
Zeer spectaculair waren 14 Vale Gieren die Roel Winters op 9-7 opmerkte (en fotografeerde) boven Leenderstrijp; de vogels vlogen rond 13:40 uur in de richting van Heeze/Sterksel. Ongetwijfeld gaat het hier om een deel van de groep van 18 vogels die eerder werd gezien in Noord-Holland en Zeeland. Volgens de DBA website werden in de ochtend van 9-7 (tussen 10-11 uur) Vale Gieren gezien die bij Zierikzee in oostelijke richting vlogen. Via de nieuwsgroep EBNNL kwam een bericht binnen dat 13 Vale Gieren die dag om 11:30 uur richting OZO vlogen net ten zuiden van Roosendaal.
Nog een bijzondere waarneming komt van 10-7, toen een Slangenarend werd gezien op de Strabrechtse Hei. De vogel was eerst ter plaatse en vloog daarna weg richting ZO.
Op 9-7 pleisterden 55 Wulpen en 1 Regenwulp tussen Netersel en Bladel; op 12-7 zaten zeker 113 Wulpen in een weiland aan het Buspad/Reusel. Op het Dorven/Leenderbos fourageerden op 12-7 2 Zwarte Sterns.
Een Draaihals vloog op 13-7 langs de provinciale weg bij Hapert t.h.v. De Kuil. Twee IJsvogels werden op 12-7 gezien langs de Tongelreep bij de Patersgronden/Valkenswaard. In het Tongelreepdal bij de ijsbaan/Einhdoven zat op 11-7 een Grote Gele Kwikstaart. Op 7-7 vlogen 6 Kruisbekken over het Grootmeer/Vessem.


1-6 juli:
Op 1-7 om ca 15:00 uur trok een Zwarte Ooievaar over De Hoort/Budel-Dorplein richting OZO.
Een Wespendief zat op 1-7 bij het Flaesven/Mispeleindse Hei; in de omgeving van Vessem werd op 4-7 (en 7-7) een baltsende vogel gezien. Boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein waren op 1-7 zo'n 15 Boomvalken aan het jagen.
Vier Kleine Plevieren (2 adulten en 2 vliegvlugge jongen) zaten op 1-7 op het Soerendonks Goor. Op de Paardse Hei/Middelbeers zaten op 2-7 en 5-7 58 Wulpen en 6 Regenwulpen.
Een Draaihals vloog op 5-7 uit een els in het sportpark aan de Aalsterweg/Eindhoven. Op 2-7 werd een IJsvogel gezien op de IJzeren Man/Geldrop. Een onvolwassen Grote Gele Kwikstaart verbleef van 30-6 t/m 6-7 in Eindhoven langs de Tongelreep tussen Aalsterweg en ijsbaan.
Langs het Ringselven/Budel-Dorplein werd op 1-7 een Baardman gehoord. Aan de rand van de Groote Hei/Soerendonk zat een Kruisbek op 1-7.