Niet-broedvogels mei 2001

Klik hier voor broedvogels

28-31 mei:
Op 28-5 vloog een Ooievaar op bij de Elshouters/Waalre; de vogel was rechtsboven geringd. Op 28-5 zwom een Casarca op de Visvijvers Bergeijk. Een Bergeend werd op 29-5 gezien op het Kromven/Landschotse Hei.
Op 29-5 vloog om 17:30 uur een Zwarte Wouw richting NO over het industrieterrein bij Bokt/Eindhoven. Een roepende Goudfazant werd vastgesteld bij de Pastoorsweijers/Bergeijk.
Op de Paardse Hei/Middelbeers werden 66 Grutto's geteld. Twee Zwarte Sterns waren op 28-5 present op het Soerendonks Goor; op 30-5 verbleven er 3 op het Beuven/Strabrechtse Hei. Op 30-5 zaten 3 Visdieven op het Kromven/Landschotse Hei; rond 18:00 uur verdwenen de vogels op forse hoogte.


26-27 mei:
Op 27-5 werd wederom een vrouw Woudaap gezien aan de Ringselvennen. Op 26-5 vloog om 10:00 uur een Rode Wouw richting N over het Kranenveld/Soerendonk.
Een bijna adulte man Blauwe Kiekendief zat op 26-5 nabij het Beuven/Strabrechtse Hei. Nabij Budel-Dorplein waren op 27-5 2 Slechtvalken aanwezig.
In het Kranenveld riep op 26-5 een Kwartel en op 27-5 riepen er 2 bij Eindhoven Airport (ZW-zijde van PIROC 2). Op het Soerendonks Goor was op 26-5 een Bontbekplevier present. Een Zilverplevier verbleef op 27-5 op de Loozerhei/Budel-Dorplein.


21-25 mei:
Op het Flaesven/Mispeleindse Hei zat op 21-5 een zomerkleed Roodhalsfuut. Op het Goorven/Mispeleindse Hei werden op 21-5 2 Bergeenden gezien; 1 paar zat op 22-5 op het Flaesven en op 24-5 was een paar aanwezig op de Visvijvers Valkenswaard. Op het Soerendonks Goor verbleven 2 Casarca's op 25-5. Een Zwarte Ooievaar vloog op 22-5 (rond 10:30 uur) over de Rusthoek/Strabrechtse Hei.
Rond 11:30 uur op 21-5 zat een Zwarte Wouw op de Landschotse Hei; na kortstondig jagen vloog de vogel door naar het oosten. Wespendieven zijn gezien in het Beersbroek/Netersel (23-5 2 ex) en nabij Vessem (23-5 1 ex vlinderend).
Op 25-5 werd een Bontbekplevier gezien op het Soerendonks Goor. Een onvolwassen Zwartkopmeeuw zat op 21-5 op het Flaesven/Mispeleindse Hei. Een Visdief fourageerde op 25-5 enige tijd op het Kromven/Landschotse Hei. Op 21-5 zaten 5 Zwarte Sterns (broedvogels?) op het Groot Malpieven/Valkenswaard en op 23-5 verbleven 15 ex op de Ringselvennen.
Op 22-5 was een Nachtzwaluw aan het jagen op de Visvijvers Bergeijk. Een groep van zo'n 15 Kruisbekken vloog op 25-5 over de Hut van Mie Pils/Waalre.


19-20 mei:
Bij Budel-Dorplein werd op 20-5 een adulte vrouw Woudaap gezien. Een adulte Kwak vloog op 19-5 om 22:00 uur over het Hulsterbroek/Geldrop. Op de Spreeuwelse Hei/Westelbeers vielen op 20-5 3 Bergeenden in; op de Mispeleindse Hei werd die dag 1 paar gezien.
Op de Buikheide/Vessem werden op 19-5 2 en op 20-5 4 Wespendieven gezien (op beide dagen was 1 ex aan het vlinderen); op 19-5 trok een vogel over de Visvijvers Bergeijk en op 20-5 zat 1 ex op de Mispeleindse Hei. Boven de Loozerhei/Budel-Dorplein cirkelde op 20-5 hoog een Slechtvalk; afgelopen week schijnt 2 keer een op Kokmeeuwen jagende Slechtvalk gezien te zijn in de Reuselse Moeren. In Kranenveld/Soerendonk werd op 20-5 een Kwartel gehoord. Een Zwartkopmeeuw vloog op 20-5 over de Spreeuwelse Hei/Westelbeers. Op de Visvijvers Bergeijk werd op 19-5 een Buidelmees gehoord.


14-18 mei:
Op 16-5 werden 14 Geoorde Futen geteld in de Reuselse Moeren en 22 op het Goorven/Mispeleindse Hei. Een ongerinde Ooievaar (miste handpen 8 in linker vleugel) vloog op 14-5 laag boven Reusel, schroefde omhoog en vertrok richting ONO. Over het Groot Meer/Vessem vloog op 14-5 een Purperreiger in westelijke richting. Op de Spreeuwelse Hei/Westelbeers zaten op 16-5 4 Bergeenden en op de Mispeleindse Hei 5.
Wil Beeren zag op 15-5 een pleisterende (ook biddende) Slangenarend bij de Patersgronden/Valkenswaard. Over Hanevoet/Eindhoven vloog op 18-5 (om 9:15 uur) een Zwarte Wouw richting ZO. Twee Wespendieven cirkelden op 16-5 boven de Reuselse Moeren; die dag pleisterde 1 ex op de Cartierhei/Eersel en 1 ex op de Visvijvers Valkenswaard.
Twee roepende Kwartels werden op 18-5 gehoord op Eindhoven Airport; op 17-5 riepen 2 vogels op het Kranenveld/Soerendonk. Op Brandevoort/Mierlo-Hout zaten 4 Kleine Plevieren op 17-5. Op 16-5 werd op de Cartierhei/Eersel twee keer een Raaf gezien, de eerste keer lastig gevallen door kraaien en de tweede keer invallend in bos.


12-13 mei:
Op 12-5 zijn Bergeenden gezien het Goorven/Mispeleindse Hei (2 mannen en 1 vrouw) en de Landschotse Hei (1 paar). Op de Landschotse Hei zat bovendien een man Zomertaling.
Boven de Cartierhei/Eersel cirkelde op 12-5 een Wespendief. Ook nu weer wouwen: op 12-5 vloog om 19:00 uur een Zwarte Wouw richting W over de Strabrechtse Hei en op 13-5 trokken 2 vogels over de Ringselvennen naar het NO. Op 12-5 zat een Visarend op de Visvijvers Bergeijk; op 13-5 vlogen 1-2 ex richting NO over de Ringselvennen. Hier vlogen die dag ook 2 man Smellekens rond.
Het blijft behelpen met steltlopers dit voorjaar. Op de Landschotse Hei werden op 12-5 o.a. 4 Kemphanen en 2 Bosruiters gezien. Leuk waren 3-4 Temminck's Strandlopers die hier die dag verbleven (3 ex werden overdag gezien, een andere waarnemer zag om 21:00 uur 1 ex binnenvallen).
Op het Groot Malpieven fourageerden 6 Zwarte Sterns op 12-5. op 13-5 werden 3 Nachtzwaluwen gehoord op de Cartierhei/Eersel. In Beleven/Reusel is op 13-5 (en 14-5) een zingende Nachtegaal gehoord; op 13-5 zong er eentje bij Eindhoven Airport (nabij PIROC). Een Kruisbek werd op 12-5 gehoord in een bosrand bij de Mispeleindse Hei.

In de grafiek hieronder is weergegeven hoeveel wouwen er dit jaar per week gezien zijn (totaal zijn er 26 Zwarte Wouwen en 13 Rode Wouwen gemeld):

Wouwen per week 2001.gif (4133 bytes)


7-11 mei:
Op het Goorven/Mispeleindse Hei werden 26 Geoorde Futen geteld op 9-5, 22 op 10-5 en >21 op 11-5; op het Pannegoor op de Cartierhei/Eersel zaten 11 vogels op 11-5. Bergeenden zijn gezien op de Spreeuwelse Hei/Westelbeers (2 mannen en 1 vrouw op 9-5, 3 paren op 10-5, 5 ex op 11-5), Mispeleindse Hei (9-5 1 paar, 10-5 1 paar en 1 man, 11-5 1 paar) en Landschotse Hei (9-5 1 ex). Zomertalingen waren present op het Goorven/Mispeleindse Hei (3 mannen op 10-5, 1 man op 11-5) en het Soerendonks Goor (man en vrouw op 7-5). Op 10-5 zat een man Smient op het Goorven. Een adulte Purpereiger verbleef op 7-5 op het Beuven/Strabrechtse Hei (later wegvliegend richting zuid); op 9-5 kwam een adulte vogel hier om 19:00 uur invallen.
Het wouwengeweld is nog steeds niet gestopt. Op 7-5 (om 11:15 uur) trok een Rode Wouw over het Soerendonks Goor richting NO. Op 8-5 vloog om 20:00 uur een vogel over Eersel richting oost. Op 9-5 vloog er eentje om 9:00 uur laag over het Kranenveld/Soerendonk richting zuid; dezelfde dag vloog om 15:15 uur een vogel over de Strabrechtse Hei naar het NO.
Zwarte Wouwen zijn gezien op 7-5 (1 ex naar NO om 17:15 uur over de Strabrechtse Hei), 9-5 (1 ex naar NO om 16:00 uur over de Strabrechtse Hei), 10-5 (2 ex naar NO over de Strabrechtse Hei om resp. 16:00 en 18:00 uur; rond 18:00 uur 1 ex enige tijd t.p. bij Bergeijk) en 11-5 (1 ex naar NO om 16:30 uur over de Cartierhei/Eersel; 1 ex hoog cirkelend boven de Gastelse Hei/Soerendonk).
Op 9-5 vloog een Wespendief over de Strabrechtse Hei naar het NO; twee vogels cirkelden op 11-5 boven de Cartierhei/Eersel. De adulte man Grauwe Kiekendief op de Groote Hei/Soerendonk, eerder gezien op 2-5, 5-5 en 6-5, was op 7-5 nog steeds present; op 10-5 trok een adulte man laag richting oost over de Ringselvennen.
Een adulte Kraanvogel vloog op 9-5 om 20:00 uur laag over de Spreeuwelse Hei/Westelbeers; hier waren die dag ook 3 Bosruiters aanwezig. Op 7-5 verbleven 2 Dwergmeeuwen op de Ringselvennen; op 10-5 zat hier een onvolwassen (tweede zomer) vogel. Een adulte Geelpootmeeuw zat op 10-5 eveneens op de Ringselvennen.
Op de zandverstuiving/Strabrechtse Hei zat op 9-5 een man Noordse Kwikstaart; op 10-5 zaten 2 mannen bij de Ringselvennen. Een Spotvogel werd op 7-5 gehoord nabij het Buulder Broek/Budel. Aan het Pannegoor op de Cartierhei/Eersel zong op 11-5 een Buidelmees; op 5-5 werd de vogel ook al gehoord. Over de Groote Hei/Soerendonk trok op 7-5 een Putter over.


3-6 mei:
Op het Goorven/Mispeleindse Hei werden 15 Geoorde Futen geteld op 5-5; op 6-5 zaten er 2 op het Soerendonks Goor.
Er werden op 5-5 maar liefst 3 Purperreigers gezien: Goorven/Mispeleindse Hei (1 ex), Hanevoet/Eindhoven (1 ex overvliegend om 8:00 uur) en Groot Kraanven op de Groote Hei/Soerendonk (1 ex gedurende 10 min. pleisterend).
Op 5-5 om 16:15 uur vloog een Ooievaar over Valkenswaard en streek neer in een weiland tussen de Leenderweg en de visvijvers aldaar, waar de vogel om 18:30 uur opvloog.
Op de afgraving 't Tipke/Maarheeze zwom op 5-5 een Brandgans. Op de Ringselvennen en Loozerhei/Budel-Dorplein zaten 6 Bergeenden op 3-5; op 5-5 zaten solitaire vogels op het Goorven/Mispeleindse Hei en de Spreeuwelse Hei/Westelbeers. Twee mannen Zomertalingen waren op 5-5 te vinden op de Landschotse Hei.
Zwarte Wouwen zijn gezien op 3-5 (adult enige tijd bij Soerendonks Goor, daarna naar ZW) en op 5-5 (2 ex om 20:20 uur bij het Soerendonks Goor). Op de Groote Hei/Soerendonk was op 5-5 en 6-5 een jagende adult man Grauwe Kiekendief te bewonderen; dit is vermoedelijk dezelfde vogel die op 2-5 is gezien. Op 4-5 zat een adult man Slechtvalk bij de Ringselvennen. Een adult vrouw Roodpootvalk vloog op 3-5 om 12:00 uur in NO-richting over het Beuven/Strabrechtse Hei.
Een Zilverplevier verbleef op 3-5 enige tijd op de Loozerhei/Budel-Dorplein. Twee Zwarte Ruiters zaten op 3-5 op de Visvijvers Valkenswaard; die dag zat 1 Bosruiter op de Landschotse Hei. Op 6-5 verbleven 2 Kemphennen op het Soerendonks Goor.
Op 5-5 pleisterde een onvolwassen Geelpootmeeuw op de Loozerhei/Budel-Dorplein. Over het Waschven/Strabrechtse Hei vloog op 3-5 een Zwartkopmeeuw. Dwergmeeuwen zijn gezien op de Visvijvers Valkenswaard (6-5 1 ex) en de Ringselvennen (4-5 1 onvolwassen ex, 6-5 3 ex 1e zomerkleed en 1 ex 2e zomerkleed). Vier Zwarte Sterns waren op 3-5 aanwezig op het Soerendonks Goor; op de Ringselvennen zat er vier op 5-5.
Op de Spreeuwelse Hei/Westelbeers zat op 5-5 een groep van maar liefst 20 Noordse Kwikstaarten. Een Buidelmees zong op 5-5 aan het Pannegoor op de Cartierhei/Eersel. Bij het Soerendonks Goor zat op 4-5 een man Beflijster.


2 mei:
Op het Pannegoor/Cartierhei werden 3 Geoorde Futen gezien; op het Platvoetje/Strabrechtse Hei en het Witven/Strabrechtse Hei zaten er 2. Nabij het Scheidingsven/Strabrechts Hei was nog steeds een Grote Zilverreiger aanwezig. Om 13:30 uur vloog een Ooievaar hoog over richting N over het Greveschutven/Valkenswaard. Een paartje Bergeenden was aanwezig op de Visvijvers Bergeijk; op het Starven/Strabrechtse Hei en de Loozerhei/Budel-Dorplein zat steeds één vogel.
Het was wederom een goede wouwendag! Op de Strabrechtse Hei werd een overtrekkende Rode Wouw gezien (9:00 uur naar O) en 3 Zwarte Wouwen (1 om 10:30 uur naar N, 2 om 14:15 uur naar NW). Om 7:50 uur vlogen 2 vogels laag over de Budeler Bergen/Budel richting ZW en rond 18:00 uur vloog een ex over de Groote Hei/Soerendonk naar het NW.
Een adult man Grauwe Kiekendief was van 13:00 tot 13:40 uur aan het jagen boven het Kranenveld/Soerendonk en aangrenzend agrarisch gebied, waarna de vogel hoogte won en richting N vertrok. Opmerkelijk genoeg werd tussen 17:30-18:10 uur hier wederom een man jagend gezien; de vogel vertrok ogenschijnlijk hoog richting NW, maar was korte tijd later weer present. Het gaat hier vermoedelijk om dezelfde vogel. Hieronder zijn alle Grauwe Kiek-waarnemingen van dit voorjaar samengevat.

Datum

Tijd

Aantal en bijzonderheden Lokatie

14-4-01

1400

1 ex (1 vrw ) overvl ->NO

Beuven

28-4-01

1 ex (1 man ) tp.

Loozerheide (heide, zandplaat)

29-4-01

1000

1 ex (1 vrw ) tp.

Loozerheide (heide, zandplaat)

29-4-01

1400

1 ex (1 onv.vrw ) tp.

Kranenmeer, Strabrechtse Hei

29-4-01

1700

1 ex (1 onv.vrw ) tp.

Loozerheide (heide, zandplaat)

29-4-01

1700

1 ex (1 onv.vrw ) overvl ->NO

Ringselven noord (bij dorp)

2-5-01 t/m 7-5-01

1 ex (1 man ) tp.

Groote Hei/Soerendonk


Een Visarend trok om 14:30 uur over de Strabrechtse Hei naar het noorden. Op Strabrecht waren voorts een onvolwassen vrouw Blauwe Kiekendief en zo'n 10 Boomvalken aanwezig. Een Zwartkopmeeuw vloog over de Strabrechtse Hei richting ZO. Op het Greveschutven was een adulte Dwergmeeuw eenzaam aan het baltsen. Vier Zwarte Sterns waren present op het Groot Malpieven/Valkenswaard; op het Greveschutven/Valkenswaard werden er eveneens 4 gezien.
Op een akker bij het Kranenveld/Soerendonk zat voor korte tijd een Engelse Kwikstaart. Bij het noordelijke Ringselven werd een Rouwkwikstaart gezien. Bonte Vliegenvangers werden op diverse plekken gehoord. Nabij Eindhoven Airport zong een Wielewaal en op de Strabrechtse Hei trok er eentje over. Over de Strabrechtse Hei trok een Putter over.


1 mei:
Op het Goorven/Mispeleindse Hei werden 10 Geoorde Futen geteld, op het Soerendonks Goor zat 1 vogel. Rond 21:20 uur vlogen 2 Kwakken langs de Groote Beerze in het Beersbroek/Netersel t.h.v. De Schipstaarten. Om 11:15 uur cirkelde een Ooievaar laag richting west boven de Groote Hei/Soerendonk. Vier Bergeenden waren aanwezig op de Visvijvers Valkenswaard.
Op de Buikheide/Vessem werd een dode Houtsnip gevonden. Op het Soerendonks Goor waren 6 Kemphanen en 7 Zwarte Sterns aanwezig; 2 Zwarte Sterns waren kortstondig aanwezig op de Visvijvers Valkenswaard.
Op een grasveldje bij het noordelijke Ringselven zaten 2 Rouwkwikstaarten. Twee Buidelmezen werden gezien op de Visvijvers Bergeijk. In De Bogten/Eindhoven werd een Bergfluiter gezien en gehoord. Op zowel de Visvijvers Bergeijk als de Visvijvers Valkenswaard werd een Wielewaal (de eersten dit jaar?) opgemerkt. Overvliegende Putters zijn gezien in het Genderplantsoen/Eindhoven (1 ex) en het Soerendonks Goor (1 ex).