Niet-broedvogels april 2001

Klik hier voor broedvogels

30 april:
Een Grote Zilverreiger was 's ochtends wederom present op het Scheidingsven/Strabrechtse Hei.
Het Wouwenspektakel gaat maar door: bij het Soerendonks Goor zaten om 8:30 uur 2 Rode Wouwen in een boom, en er werden 2 adulte Zwarte Wouwen gezien: om 14:40 uur cirkelde een vogel over de Cartierhei/Eersel richting NO, en 's middags vloog er eentje over de Ringselvennen/Budel-Dorplein naar het westen.
Bij het Kranenmeer/Strabrechtse Hei werd een Kwartel gehoord. Op de Ringselvennen zaten 1 Zwartkopmeeuw en 4 Zwarte Sterns.
Bij het Scheidingsven/Strabrechtse Hei werd een Sprinkhaanzanger "gescoopt". Een Putter vloog laag over de Goorloop/Boswachterij Hapert.


29 april:
Twee Geoorde Futen zaten op het Waschven/Strabrechtse Hei; zowel op het Platvoetje en op het  Witven, beide Strabrechtse Hei, zaten eveneens 2 vogels. Een Grote Zilverreiger was te vinden op het Scheidingsven/Strabrechtse Hei.
Op het Grafven/Strabrechtse Hei waren 3 mannen en 1 vrouw Zomertaling present, op het Starven/Strabrechtse Hei zat 1 man. Op het Scheidingsven zat een paartje Bergeenden; ook op de Visvijvers Bergeijk was een paar aanwezig evenals op de Ringselvennen/Budel-Dorplein.
Over de Strabrechtse Hei vloog een Rode Wouw. Zwarte Wouwen zijn gezien bij het Beuven/Strabrechtse Hei (rond 14:00 uur jagend, later doorvliegend) en bij het Soerendonks Goor (1 ex overtrekkend naar NO om 7:30 uur). Om 8:15 uur zat op de Visvijver/Eersel een Visarend; later op de dag vloog boven Eersel eveneens een Visarend, wellicht dezelfde vogel. Over de Buikheide/Vessem vlogen 2 Wespendieven; nabij het Waschven/Strabrechtse Hei zat een vogel in een boom.
Vandaag zijn maar liefst 3 Grauwe Kiekendieven gezien: rond 10:00 joeg een vrouw op de Loozerhei/Budel-Dorplein, rond 14:00 uur was een onvolwassen vrouw aan het jagen nabij het Beuven, en rond 17:00 uur vloog een onvolwassen vrouw richtong NO over de Ringselvennen (bij deze vogel werd een Steppenkiekendief niet uitgesloten). Boven een weiland langs de weg Heeze-Someren was rond 8:00 uur een Blauwe Kiekendief aan het jagen; rond 18:30 uur was een vrouw aanwezig op de Loozerhei.
Op de Ringselvennen zaten 2 Zwartkopmeeuwen en 5 Zwarte Sterns; op het Soerendonks Goor zaten 3 Zwarte Sterns. [Een adulte Witwangstern was aanwezig op de Logtse Baan bij Oirschot, net buiten de Kempen].
Een Zomertortel werd gehoord bij de Visvijvers Bergeijk. Bij de Ringselvennen waren een man en vrouw Rouwkwikstaart aanwezig. In Reusel werd een Braamsluiper gehoord en in het Kasteelbos/Heeze een Fluiter. Twee Sprinkhaanzangers zongen bij het Soerendonks Goor. Bonte Vliegenvangers werden gehoord bij Reusel (nabij grens met Belgie) en in De Goorloop/Boswachterij Hapert. In het Kasteelbos/Heeze zat een Wielewaal. Een Putter vloog laag over de tennisbanen/Eersel. Bij camping De Tipmast/Bladel zat op 29-4 een Appelvink.


28 april:
Op het Goorven/Mispeleindse Hei werden 15 Geoorde Futen geteld. Op de Spreeuwelse Hei/Westelbeers zaten 5 paar Bergeenden in een weiland; op de Ringselvennen zaten 2 vogels. Een man Zomertaling was aanwezig op een stuk natte hei bij het Kromven/Landschotse Hei.
Een adulte Kwak vloog 's avonds (rond 18:30 uur) een bosje in op de Visvijvers Valkenswaard. Over Eindhoven trokken 2 Ooievaars.
Een Visarend verbleef op het Beuven/Strabrechtse Hei. Op de Loozerhei zat 's ochtends een adulte man Grauwe Kiekendief.
Twee Zwartkopmeeuwen vlogen boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Sterns waren vandaag zeer spectaculair aanwezig. 's Ochtends verbleven tenminste 5 (wellicht 7) Noordse Sterns en 1 Dwergstern op het noordelijke Ringselven; rond het middaguur was op het Soerendonks Goor tenminste 1,5 uur lang een Noordse Stern aanwezig. Zwarte Sterns zijn gezien op het Soerendonks Goor (4 ex) en de Ringselvennen (2 ex).
Op de Buikheide/Vessem was een Zomertortel aanwezig. Bij het Ringselven zat een man Rouwkwikstaart. Een Buidelmees werd gehoord op het Klein Meer/Vessem. Tenminste 4 zingende Snorren waren te horen aan het noordelijke Ringselven. In de beemden van de Kleine Dommel bij Rul/Heeze was een Sprinkhaanzanger fanatiek aan het zingen. In een bosrand bij de Spreeuwelse hei/Westelbeers werden 2 onvolwassen Kruisbekken gezien.


23-27 april:
Op de Keijenhurk/Landschotse Hei waren op 23-4 nog steeds 2 Geoorde Futen aanwezig; die dag zat één vogel op het Waschven/Strabrechtse Hei; op de Ringselvennen/Budel-Dorplein waren 4 vogels present op 25-4 en 6 op 26-4.
Op de Strabrechtse Hei werd op 23-4 een Grote Zilverreiger gezien; de vogel kwam vanuit het westen aanvliegen, landde op het Scheidingsven en vloog daarna richting Beuven. Op 24-4 zat een adult broedkleed in de Rusthoek/Strabrechtse Hei en op 27-7 zat een ander exemplaar (geen broedkleed) op het Scheidingsven.
Zomertalingen zijn waargenomen op het Berkven/Landschotse Hei (man op 23-4) en het Grafven/Strabrechtse Hei (man op 23-4). De Landschotse Hei op 23-4 was voorts goed voor een paartje Bergeenden; op de Visvijvers Valkenswaard zaten er 2 op 25-4 en 26-4, en op de Ringselvennen waren 3 Bergeenden aanwezig op 25-4 en 6 vogels op 26-4.
Er werden op 23-4 2 Rode Wouwen opgemerkt: om 11:30 uur steeg een onvolwassen vogel op bij het Waschven/Strabrechtse Hei (later vertrekkend richting noord), en om 13:30 uur vloog een vogel boven Reusel richting west.
Een Zwarte Wouw kwam op 24-4 om 9:15 uur laag aangevlogen, pleisterde korte tijd op het Kranenveld/Soerendonk (ving hier een muis) en vertrok, opgejaagd door Zwarte Kraaien, daarna richting WZW; op 25-4 om 15:00 uur trok een vogel over de Ringselvennen richting oost.
Een Visarend vloog op 24-4 richting zuid over de Strabrechtse Hei; op 25-4 trok bij de Ringselvennen een vogel over naar het NO. Een Wespendief vloog op 25-4 richting NO over de Ringselvennen; op 26-4 trokken 4 vogels over de Landschotse Hei naar het westen. Bij het Withollandven/Landschotse Hei was op 26-4 een vrouw Roodpootvalk aan het jagen. Op 24-4 vloog een Smelleken over de Strabrechtse Hei naar het NO.
Door de hoge waterstand zijn er helaas zeer weinig pleisterende steltlopers in de Kempen te zien. Zelfs Zwarte Ruiters (1 ex op 23-4 en 26-4 Landschotse Hei, 4 ex Visvijvers Valkenswaard op 25-4, 2 overtrekkend Ringselvennen op 25-4) en Groenpootruiters (hoogste aantal 6 ex op 24-4 Soerendonks Goor) zijn bijzonder. 's Avonds 23-4 vielen 179 Regenwulpen in op de Landschotse Hei. Op Brandevoort/Mierlo-Hout zaten 5 Kleine Plevieren op 24-4. Bonte Strandlopers zaten op 26-4 op het Soerendonks Goor (1 ex) en Budel-Dorplein (1 ex).
Op het Soerendonks Goor verbleven op 24-4 2 Zwartkopmeeuwen, beide in 2de zomerkleed; 2 vogels zaten op 26-4 op de Ringselvennen. Vier adulte Dwergmeeuwen pleisterden op 25-4 op de Ringselvennen. Zwarte Sterns zijn waargenomen op het Soerendonks Goor (1 ex op 24-4 en 26-4, 2 ex op 27-4) en de Ringselvennen (5 ex op 25-4, 6 ex op 26-4).
Een man zomerkleed Roodkeelpieper werd op 23-4 gezien op de Landschotse Hei. Op een grasveldje bij de Ringselvennen zat op 25-4 een adulte man Rouwkwikstaart en op 26-4 een vrouw. Twee mannen Beflijsters waren op 23-4 aanwezig in de Strijpse Kampen/Oirschot. Op 27-4 werd een Fluiter gehoord in het bosgebied Peelse Hei/Reusel. Bijzonder was een Grote Karekiet die op 26-4 zong in een top van dicht struikgewas te Akkereind/Meerveldhoven.

Zomergastennieuws: Gierzwaluw op 25-4 (25 ex Withollandven/Landschotse Hei), vanaf 26-4 algemeen; Paapje op 23-4 (1 ex Strabrechtse Hei) en 25-4 (1 man Ringselvennen); Kleine Karekiet op 25-4 (1 zingend Ringselvennen) en 26-4 (1 zingend Visvijvers Valkenswaard); Tuinfluiter op 25-4 (1 zingend Ringselvennen).


21-22 april:
Geoorde Futen
zijn gezien op het Goorven/Mispeleindse Hei (12 ex op 21-4), de Keijenhurk/Landschotse Hei (2 ex op 21-4) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (6 ex op 22-4). Op 21-4 zaten op de Neterselse Hei 8 en op de Landschotse Hei 2 Bergeenden; op 22-4 werden er 2 gezien op de Ringselvennen. Zomertalingen waren op 21-4 aanwezig op Brandevoort/Mierlo-Hout (man en vrouw) en het Grafven/Strabrechtse Hei (man).
Op 21-4 om 12:30 uur vloog een Rode Wouw over de Visvijvers Bergeijk. Een Zwarte Wouw cirkelde op 22-4 om 17:45 uur boven de Loozerhei/Budel-Dorplein. Over het Goorven/Mispeleindse Hei vloog op 21-4 een Visarend richting oost. Twee Wespendieven waren op 21-4 aan het baltsen (vlindervlucht) op de Landschotse Hei. Een adulte Slechtvalk was op 22-4 volop aan het baltsen op de Strabrechtse Hei. Op 21-4 zat een man Smelleken op de Strabrechtse Hei en vloog een vrouw hier over richting NO; een man vloog op 22-4 over de Ringselvennen naar het noorden.
Een late Kraanvogel vloog op 22-4 om 18:20 uur richting NO over de Loozerhei. Op het Soerendonks Goor zaten op 21-4 2 Zwarte Ruiters.
Zwartkopmeeuwen waren present op de Mispeleindse Hei (2 ex op 21-4 en 22-4), langs de Polderdijk/Netersel (2 ex op 21-4), op het Soerendonks Goor (2 ex op 21-4) en op de Ringselvennen (2 ex op 22-4). Op de Ringselvennen zat op 22-4 bovendien een adulte Dwergmeeuw.
Op 22-4 zat een Velduil op de Loozerhei/Budel-Dorplein die fel werd aangevallen door Zwarte Kraaien. Een rossige fase Koekoek is op 21-4 gezien op de Neterselse Hei. Bij Westelbeers vlogen op 21-4 15 Gierzwaluwen. Op 21-4 zat een regelmatig roepende Draaihals op de Strabrechtse Hei; op 22-4 is er eentje gezien op de Visvijvers Valkenswaard.
Beflijsters zijn gezien op de Neterselse Hei (1 vrouw op 21-4), Groote Hei/Meelakkers (1 ex op 21-4) en Kranenveld/Soerendonk (1 adult op 21-4). Een zingende Rietzanger werd op 21-4 gehoord op de Visvijvers Bergeijk.


17-20 april:
Twee Geoorde Futen zaten op 19-4 nog steeds op de Keijenhurk/Landschotse Hei; op 20-4 zat er eentje op het Withollandven/Landschotse Hei. Op 19-4 waren op de Keijenhurk bovendien 2 Chileense Flamingo's aanwezig. Op 18-4 waren 2 Grote Zilverreigers present op het Berkven/Landschotse Hei. Op een akker nabij het Berkven zaten op 19-4 en 20-4 wederom 2 Bergeenden. Op het Soerendonks Goor was op 17-4 een man Zomertaling te zien. Op 18-4 was een vrouw Witoogeend aanwezig op de Keijenhurk/Landschotse Hei.
Op de Landschotse Hei werden voorts op 17-4 een vrouw Blauwe Kiekendief en een Slechtvalk gezien; op 18-4 zat hier een Boomvalk.
De Paardse Hei/Middelbeers was nog steeds goed voor redelijk wat Scholeksters (25 ex op 17-4, 32 op 19-4) en een groep van 109 Regenwulpen op 19-4; op een weiland bij de Landschotse Hei zaten op 19-4 41 Regenwulpen. Twee Zwartkopmeeuwen waren op 17-4 present op het Soerendonks Goor; op 20-4 zaten 2 adulte vogels op een weiland bij Kleine Hoeven/Reusel.  Op 19-4 zaten er op het Soerendonks Goor 3 Dwergmeeuwen (2 adulte en 1 eerste-zomer vogel).
De eerste Gierzwaluw van dit jaar werd op 17-4 gezien bij het Soerendonks Goor. Bij de Ringselvennen werden op 17-4 een Rouwkwikstaart en Rietzanger (zingend) waargenomen. Beflijsters werden op 17-4 gezien op Spinsterberg/Leende (3 ex) en het Kranenveld/Soerendonk (2 ex waaronder een volwassen man); op 20-4 zaten een man en vrouw in een weiland bij de manege aan de Weeldsedijk/Lage Mierde.


14-16 april:
Op 14-4 zaten op het Goorven/Mispeleindse Hei 17 Geoorde Futen; kleinere aantallen zijn gezien op het Flaes/Mispeleindse Hei (1 op 14-4), de Keijenhurk/Landschotse Hei (2 op 14-4) en het Withollandven/Landschotse Hei (2 op 15-4).
Bergeenden zijn gezien op het Wurven/Landgoed De Utrecht (2 ex op 14-4), de Landschotse Hei (man en vrouw op akker bij Berkven, 15-4), de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 14-4) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (2 ex op 14-4). Op het Beuven zaten op 14-4 5 Zomertalingen (3 mannen en 2 vrouwen); op 16-4 zaten er 2 (man en vrouw) op Brandevoort/Mierlo-Hout.
Ten zuiden van de Visvijvers Bergeijk, op de grens met Belgie, zaten op 14-4 2 Casarca's. Op het Soerendonks Goor waren op 14-4 nog maar 2 Smienten (man en vrouw) aanwezig. Brilduikers waren present op Goorven/Mispeleindse Hei (2 ex, waarvan 1 man, op 14-4) en het E3-strand/Eersel (7 ex, waarvan 4 mannen, op 14-4).
Op 14-4 rond 11:00 uur vloog een Visarend over de Pastoorsweijers/Bergeijk over richting N. Blauwe Kiekendieven zijn gezien boven agrarisch gebied tussen Hoogeloon en Hapert (vrouw op 14-4) en op de Strabrechtse Hei (2 vrouwen op 14-4). De eerste Grauwe Kiekendief van dit jaar, een vrouw, trok op 14-4 om 14:00 uur richting NO over het Beuven. Een Boomvalk was op 14-4 aanwezig op de Groote Hei/Soerendonk. Op Brandevoort/Mierlo-Hout zat op 14-4 een man Smelleken.
Op de Paardse Hei/Middelbeers zaten 30 Scholeksters op 14-4 en 46 op 15-4. Op de Ringselvennen zijn op 16-4 2 Zwartkopmeeuwen, 1 Zwarte Stern en een naar het noorden doortrekkende adulte Noordse Stern waargenomen.
Rouwkwikstaarten zijn gezien op een industrieterrein in Eindhoven (vrouw op 14-4), op een omgeploegde akker ten N van de Groote Hei/Soerendonk (adult man op 15-4) en bij de Ringselvennen (2 vrouwtjes op 14-4, adult man op grasveldje op 15-4). Voorts zijn enkele Gele Kwikstaarten gezien.
Aan de rand van het Soerendonks Goor pleisterde op 14-4 een Beflijster. Aan het Ringselven zong op 16-4 een Rietzanger. Bij de Patersgronden/Valkenswaard werden op 14-4 2 Grasmussen gehoord. De eerste Braamsluiper werd op 15-4 gehoord in Meerveldhoven. Een vrouw Buidelmees was op 14-4 fraai te zien op de Visvijvers Bergeijk. Aan het noordelijke Ringselven is op 14-4 een vrouw Baardman waargenomen.


9-13 april:
Twee Geoorde Futen zaten op 11-4 en 13-4 op de Keijenhurk/Landschotse Hei. Op 10-4 zaten op het Goorven/Mispeleindse Hei 16 Geoorde Futen en 8 Bergeenden. Op 13-4 cirkelde een Ooievaar rond boven de Hoekerbeemden/Bergeijk.
Op de Paardse Hei/Middelbeers zaten een man Smelleken op 13-4 (jagend op Veldleeuweriken) en tientallen Scholeksters (24 ex op 11-4, 47 ex op 13-4) en Wulpen (87 ex op 11-4); op de Visvijver/Reusel zaten op 11-4 27 Scholeksters. Op Brandevoort/Mierlo-Hout zaten 4 Kleine Plevieren op 13-4.
Een vrouw Rouwkwikstaart werd op 9-4 gezien op een afgelaten vijver van de Visvijvers Valkenswaard in een losse groep Witte Kwikken. Op 12-4 zat een man Beflijster op de Strabrechtse Hei.


7-8 april:
Een Geoorde Fuut was op 7-4 te zien op het Beuven/Strabrechtse Hei. Op de Ringselvennen werden 2 Bergeenden waargenomen op 7-4. Twee ongeringde Casarca's (man en vrouw) pleisterden gedurende korte tijd op de Visvijvers Valkenswaard op 8-4.
Laag overvliegende Rode Wouwen werden op 7-4 gezien op de Landschotse Hei en de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Op 8-4 om 15:30 uur vloog een Zwarte Wouw over Walik/Riethoven richting N. Bij de Ringselvennen vloog op 7-4 bovendien een Visarend over richting NO. Op de Strabrechtse Hei zat op 7-4 een vrouw Blauwe Kiekendief. Op de Ringselvennen was een Slechtvalk aan het jagen op 7-4. Op de Patersgronden/Valkenswaard vloog op 7-4 een Boomvalk rond.
Een zeer vroege Kwartel werd op 8-4 gehoord nabij de Gastelse Hei/Soerendonk. 's Avonds 8-4 waren 23 Scholeksters present op de Visvijver/Reusel. Op 7-4 en 8-4 zaten 2 Kleine Plevieren op de Visvijvers Valkenswaard.
Een adulte Zwartkopmeeuw was present op het Soerendonks Goor op 7-4; die dag vlogen er 5 (4 adulte en 1 tweede-zomer) rond op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een Visdief was op 7-4 te zien op het noordelijke Ringselven/Budel-Dorplein.
De eerste Koekoeken van dit jaar werden op 7-4 gezien bij het Grafven/Strabrechtse Hei en bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Zingende Boompiepers waren in diverse gebieden te beluisteren. Een Buidelmees werd op 7-4 gehoord bij het Beuven/Strabrechtse Hei en op dezelfde dag bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein.
Er zijn diverse Gekraagde Roodstaarten gehoord/gezien en Tapuiten waargenomen. In de Rusthoek/Strabrechtse Hei was op 7-4 een Klapekster aanwezig.
Bij Budel-Dorplein werd op 7-4 een man Europese Kanarie gezien (bij de vuilnisbelt) en een Putter gehoord (zuidrand van dorp).


2-6 april:
Een adulte Roodhalsfuut was op 3-4 de gehele dag aanwezig op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Geoorde Futen waren aanwezig op de Keijenhurk/Landschotse Hei (2 ex op 2-4 en 6-4), het Withollandven/Landschotse Hei (1 ex op 2-4) en de Ringselvennen (5 ex op 3-4).
Op 3-4 rond 17:45 uur vloog een Purperreiger over de Landschotse Hei richting NO. Twee Grote Zilverreigers vlogen op 2-4 over de Ringselvennen richting ZW.
Bergeenden zijn gezien op de Landschotse Hei (2 ex op 2-4 Kromven, 2 ex op 6-4 Keijenhurk) en de Ringselvennen (5 ex op 3-4). Op 4-4 zaten 4 Smienten (1 man en 3 vrouwen) op het Withollandven/Landschotse Hei; op 6-4 waren er 2 (man en vrouw) aanwezig op de Keijenhurk/Landschotse Hei. Op het E3-strand/Eersel zaten 8 Brilduikers op 6-4.
Op de Landschotse Hei kwamen maar liefst 5 Bruine Kiekendieven (3 mannen en 2 vrouwen) hoog uit het N aanvliegen, zweefden 10 min. laag rond bij de Keijenhurk en verdwenen uiteindelijk om 20:00 uur richting N of NW; op 3-4 werd op de Landschotse Hei 1 vrouw gezien. Op 3-4 waren op de Landschotse Hei voorts een man en vrouw Blauwe Kiekendief aan het jagen; op 6-4 was een vrouw aanwezig op de Paardse Hei/Middelbeers.
De adulte man Slechtvalk was op 2-4 bij de Ringselvennen aan het jagen. Op de Landschotse Hei zijn Smellekens gezien op 2-4 (vrouw) en 6-4 (adulte man). De eerste Boomvalk werd op 3-4 gezien bij de Ringselvennen.
Op Brandevoort/Mierlo-Hout waren op 2-4 9 en op 6-4 7 Kleine Plevieren aanwezig; op het E3-strand zaten er 2 op 6-4. Grotere aantallen Scholeksters waren aanwezig op de Visvijver/Reusel (27 op 2-4, 24 op 3-4) en op de Paardse Hei (>30 op 2-4, 39 op 3-4, 30 op 6-4). Op de Paardse Hei zaten op 3-4 141 en op 6-4 137 Wulpen. Een Regenwulp zat op 2-4 in een groep Wulpen in de Nieuwe Erven/Netersel; op 3-4 en 6-4 waren er 5 aanwezig op de Paardse Hei.
Bij de Ringselvennen zaten op 2-4 2 Zwartkopmeeuwen en op 3-4 1 vogel. Hier waren op 3-4 tevens 3 Dwergmeeuwen present (2 adulte en 1 eerste-winter vogel).
IJsvogels zijn gezien op het Groot Meer/Vessem (op 3-4) en Ringselvennen (op 2-4 en 3-4). Rouwkwikstaarten zijn gezien op een grasveldje bij de Ringselvennen (man op 2-4 en 3-4) en op het E3-strand/Eersel (man op 6-4). Een zomerkleed Waterpieper (roze borst) was aanwezig op Brandevoort/Mierlo-Hout op 2-4.
De Ringselvennen waren goed voor een zingende Snor (op 2-4 noordelijke ven, op 3-4 zuidelijke ven) en Baardmannen (3 ex op 2-4, 1 ex op 3-4). Een Kruisbek vloog hier op 3-4 over. Op 6-4 zaten 2 Putters langs de Hamelendijk/Reusel. Op de Buikheide/Vessem zat op 2-4 een Appelvink.


1 april:
Zowel op de Keijenhurk/Landschotse Hei als de Ringselvennen/Budel-Dorplein zat een Geoorde Fuut. Een Ooievaar vloog om 17:20 uur richting N over de Ringselvennen. Pijlstaarten zijn gezien op het Soerendonks Goor (1 man en 1 vrouw) en de Ringselvennen (1 man). Op het Withollandven/Landschotse Hei zaten 3 Smienten (op het Soerendonks Goor werden er, vanaf de oostrand, maar 9 geteld). Op de Visvijver/Reusel zaten 1 man en 2 vrouwen Mandarijneend.
Een adulte man Slechtvalk was op de Loozerhei/Budel-Dorplein nog steeds aanwezig; de vogel is vaak te zien in één van de hoogspanningsmasten.
Vroege Regenwulpen zijn gezien op de Paardse Hei/Middelbeers (3 ex) en op de Ringselvennen (1 ex). De Paardse Hei was verder goed voor 144 Wulpen en 43 Scholeksters. Op de Visvijver/Reusel zaten 34 Scholeksters.
Op zowel het Soerendonks Goor als de Ringselvennen waren 2 adulte Zwartkopmeeuwen te vinden. Een adulte Dwergmeeuw fourageerde op de Ringselvennen.
Op het noordelijke Ringselven zaten 2 IJsvogel ("zingend"), 2 Baardmannen, een man Buidelmees en een zingende Snor. Een Appelvink vloog op ca. 50 m. hoogte richting O over de Juliusstraat/Eindhoven.

Zomergastennieuws op 1 april: Boompiepers zijn waargenomen (echter nog niet zingend) bij het Soerendonks Goor en de Loozerhei/Budel-Dorplein. Fitissen waren al redelijk wat te horen (ook al op 31-3). In het Soerendonks Goor zong een Zwartkop.