Niet-broedvogels maart 2001

Klik hier voor broedvogels

 

26-31 maart:
Op 29-3 zat een Geoorde Fuut op het Withollandven/Landschotse Hei; op 30-3 waren hier 2 vogels aanwezig en 3 ex op AquaBest/Eindhoven. Een groep van ca. 150 Aalscholvers vloog op 27-3 richting NO over Budel-Dorplein.
Op 28-3 was een Grote Zilverreiger present op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Bergeenden zijn gezien op de Paardse Hei/Middelbeers (2 ex op 28-3), het Kromven/Landschotse Hei (2 ex op 27-3) en op de Ringselvennen (3 ex op 27-3, 2 ex op 28-3). Op de Ringselvennen waren op 27-3 6 Pijlstaarten present en op 31-3 4 Smienten.

Opmerkelijk is de volgende waarneming van Lex Peeters op 29-3 bij het Withollandven/Landschotse Hei:
Omstreeks 17.30 uur komen op grote hoogte 4 vrouwen Blauwe kiekendieven aanvliegen uit noordwest. Gedurende ongeveer een kwartier blijven ze hoog boven de heide vlinderen, wieken en andere baltsachtige capriolen uithalen, zonder aanstalte te maken naar beneden te komen. Na zo'n tien minuten komt er kortstondig, weer uit noordwest nog een vrouwtje bij, maar dat vliegt door richting zuid. Even later verlies ik ze uit het oog.
In de avond van 31-3 vielen op de Landschotse Hei 1 man en 3 vrouwen Blauwe Kiekendief in. Er waren toen bovendien 2 mannen Bruine Kiekendief aanwezig. Op de Ringselvennen zaten op 31-3 1 man en 2 vrouwen Bruine Kiek.

Een Visarend verbleef op 28-3 enige tijd op de Ringselvennen en vloog daarna weg richting NO; op 30-3 vloog hier wederom een vogel naar het NO. Bij Budel-Dorplein (m.n. Loozerhei) was op 27-3 t/m 30-3 nog steeds een adult man Slechtvalk te vinden; op 28-3 vloog hier een onvolwassen man over richting O. Een man Smelleken werd op 27-3 gezien bij Budel-Dorplein.
Op 31-3 om 10:45 uur vloog een Kraanvogel richting NO over Toterfout/Veldhoven. Op Brandevoort/Mierlo-Hout waren op 27-3 maar liefst 12 Kleine Plevieren aanwezig; op 31-3 zaten er 5 op een braakliggend terein bij Steensel. Op de Paardse Hei/Middelbeers zaten behoorlijke aantallen Scholeksters (52 op 27-3, 39 op 28-3, 44 op 29-3) en Wulpen (105 op 27-3, 145 op 28-3); op 28-3 zaten hier 2 Kemphanen en op 31-3 een vroege Regenwulp. Grotere groepen Scholeksters waren voorts aanwezig op AquaBest/Eindhoven (49 ex op 31-3) en op de Visvijver/Reusel (29 ex op 26-3, 36 ex op 30-3 en 55 ex op 31-3).
Drie Zwartkopmeeuwen zaten op 27-3 bij Budel-Dorplein. Op 28-3 was hier een adulte Geelpootmeeuw aanwezig.
Een IJsvogel werd op 29-3 gezien op het Withollandven/Landschotse Hei; op 31-3 zat er eentje op de Ringselvennen. Een vroege Huiszwaluw was op 30-3 aanwezig boven de Ringselvennen en op 31-3 in Middelbeers. Op 30-3 vloog een Boompieper over de Ringselvennen richting NO.
Op 28-3 werden de eerste Gele Kwikstaarten gezien: 5 vogels op de Paardse Hei/Middelbeers en 1 ex overvliegend Ringselvennen. Twee Grote Gele Kwikstaarten vlogen op 28-3 over de Ringselvennen naar het oosten. Er werden diverse Rouwkwikstaarten gezien: een vrouw op 27-3 ten oosten van de RAZOB/Nuenen, een vrouw op 28-3 bij de Ringselvennen, en een man en vrouw op 28-3 langs de randweg bij Budel t.h.v. Cranenbroek.
Op de Ringselvennen zaten op 31-3 3 Baardmannen. Zo'n 500-600 Kramsvogels pleisterden op 30-3 langs de Paaldijk/Soerendonk. De eerste Gekraagde Roodstaarten (man en vrouw) werden op 26-3 gezien in Akkereind/Meerveldhoven. Op 30-3 vloog een Kruisbek over de Ringselvennen richting Z.


24-25 maart:
Een groep van 110 Aalscholvers vloog op 24-3 om 15:30 uur richting N over Reusel. Op 25-3 om 9:30 uur vlogen 2 Ooievaars over de ijsbaan/Eindhoven richting ZO. Twee Grote Zilverreigers verbleven op 24-3 op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Langs de Paaldijk/Soerendonk zaten 11 adulte Wilde Zwanen op 24-3 en 25-3.
Bij Budel-Dorplein vlogen op 24-3 2 groepjes Bergeenden over, nl. 2 richting Z om 14:00 uur en 6 richting NW om 14:30 uur. Pijlstaarten zijn gezien op het Soerendonks Goor (5 mannen en 3 vrouwen op 24-3) en de Ringselvennen (1 man vliegend op 24-3). Op het Soerendonks Goor zaten op 24-3 verder 52 Smienten en een man Grote Zaagbek. Een man Smient was op 24-3 aanwezig op de Visvijver Reusel.
Een vrouw Bruine Kiekendief was op 24-3 aanwezig op de Vessemse Vennen; op de Ringselvennen zaten op 24-3 2 mannen en 2 vrouwen en over de nabij gelegen Loozerhei vlogen die dag een man en vrouw laag richting N. Langs de Vlaamse Weg/Sterksel zat op 25-3 een vrouw Blauwe Kiekendief. Een adult man Slechtvalk was op 24-3 aanwezig op de Loozerhei/Budel-Dorplein.
Op de Visvijver Reusel zaten op 24-3 32 Scholeksters. Een groep van 21 Goudplevieren vloog op 24-3 richting O over de Ringselvennen. Op de Loozerhei/Budel-Dorplein zaten op 24-3 2 adulte Geelpootmeeuwen. Zeer bijzonder was een Grote Stern die op 24-3 om 13:00 uur richting O over de Ringselvennen vloog.
Op de Ringselvennen zaten op 24-3 2 IJsvogels; op 25-3 werd een vogel gezien op Brandevoort/Mierlo-Hout. Zaterdag 24-3 was de eerste dag dit jaar dat er volop Boerenzwaluwen (10-tallen Soerendonks Goor en Ringselvennen) en Oeverzwaluwen (10-tallen Ringselvennen) te zien waren. Op de Ringselvennen werd op 24-3 een Waterpieper gehoord en vloog een Grote Gele Kwikstaart over. Rouwkwikstaarten zijn gezien op de Renheide/Soerendonk (man en vrouw op 25-3) en in Diepenhoek/Someren-Eind (2 mannen en 1 vrouw op 25-3).
Bij de manege Van Dongen/Eindhoven werd op 25-3 een Beflijster gezien. Een Fitis zong op 24-3 ten noorden van Budel-Dorplein.


19-23 maart:
Op 19-3 om 12:10 uur vloog een Ooievaar richting NO over de Buikheide/Vessem. Op het Beuven/Strabrechtse Hei waren op 19-3, 20-3 en 23-3 resp. 7, 6 en 5 Grote Zilverreigers present.
Langs de Paaldijk/Soerendonk zaten 23 Wilde Zwanen op 19-3.
Twee Bergeenden verbleven nog steeds (op 20-3) op de Paardse Hei/Middelbeers; op 23-3 zaten er 2 op het Beuven/Strabrechtse Hei. Op het Soerendonks Goor waren op 19-3 onder meer 60 Smienten en 2 Grote Zaagbekken (man en vrouw) present. Een man en vrouw Nonnetje zaten op 23-3 op het Beuven/Strabrechtse Hei.
Op 20-3 vloog een adulte Rode Wouw richting NO over de Strabrechtse Hei. 's Avonds 19-3 vielen 2 vrouwen en 's avonds 20-3 3 vrouwen Blauwe Kiekendief in op de Landschotse Hei. Aan het eind van de middag van 19-3 zat langs de Paaldijk/Soerendonk een adulte Kraanvogel.
Op 19-3 zaten 20 Scholeksters op het Soerendonks Goor en op 20-3 50 vogels op de Paardse Hei/Middelbeers. Drie Kleine Plevieren werden op 22-3 gezien op Brandevoort/Mierlo-Hout. Kemphanen zijn gezien op het Soerendonks Goor (man op 19-3) en de Paardse Hei/Middelbeers (vrouw op 20-3). Het Soerendonks Goor was op 19-3 voorts goed voor 3 Tureluurs. Op de Landschotse Hei vlogen 's avonds 19-3 zo'n 120 Wulpen; op de Paardse Hei/Middelbeers werden er 183 geteld op 19-3 en zo'n 160 op 20-3. Een adulte Zwartkopmeeuw werd op 19-3 gezien op het Soerendonks Goor.
Een Kuifleeuwerik fourageerde op 19-3 bij het busstation in het centrum van Eindhoven. Op de Renheide/Soerendonk verbleef een man Rouwkwikstaart op 19-3. Bij Hanevoet/Eindhoven zat op 21-3 een Boerenzwaluw. Een Oeverzwaluw werd op 20-3 gezien op de Strabrechtse Hei, overvliegend naar het NO. Op de Paardse Hei/Middelbeers fourageerden naar schatting 500-700 Kramsvogels op 20-3. Een groep van zo'n 40 Koolmezen zat op 21-3 bij het Groot Meer/Vessem. Op de Malpie was op 19-3 nog steeds een Klapekster aanwezig. Op 20-3 trok een Grauwe Gors richting NO over de Strabrechtse Hei.


17-18 maart:
Zo'n 80 Aalscholvers vlogen op 17-3 over De Goorloop/Boswachterij Hapert. Op het Goorven/Mispeleindse Hei zaten op 17-3 2 Geoorde Futen. Langs de Paaldijk/Soerendonk zaten op 17-3 19 Wilde Zwanen.
Twee Bergeenden werden op 17-3 gezien op de Visvijvers Bergeijk; op 18-3 zaten er 2 op de Paardse Hei/Middelbeers. Op het Soerendonks Goor zaten op 17-3 een man en vrouw Grote Zaagbek. Op het Beuven/Strabrechtse Hei zaten op 17-3 11 Brilduikers (3 mannen en 8 vrouwen); op 18-3 werden er hier 10 geteld en bovendien 1 man en 2 vrouwen Nonnetjes, 4 Pijlstaarten en 5 Smienten.
Blauwe Kiekendieven zijn gezien op de Landschotse Hei ('s avonds 18-3 vrouw), agrarisch gebied langs de Dalweg/Hapert (vrouw op 17-3), bij het Beuven/Strabrechtse Hei (man op 17-3) en op Mispeleindse Hei (man op 18-3).

Op 17-3 werden de volgende Kraanvogels gezien. 's Ochtends vlogen 2 adulte vogels op uit een weiland bij de Leemskuilen/Vessem. Een groep van 29 vogels cirkelde tussen 13:00 en 13:30 uur nabij Sterksel en vertrok daarna over de Strabrechtse Hei richting noord. Rond 16:00 uur werden 10 vogels zowel boven het Gat van Waalre als boven Gestel/Eindhoven gezien; de vogels vlogen richting NO. Rond 16:30 uur tenslotte vlogen circa 35 Kranen over Brandevoort/Mierlo-Hout richting NW.

Op 18-3 zat een vrouw Kleine Plevier langs de Paddevenweg/Veldhoven. In De Goorloop/Boswachterij Hapert werden op 17-3 een Houtsnip en Bokje gezien; een Houtsnip werd ook op 17-3 gezien bij het Flaes/Mispeleindse Hei. Op de afgraving Peelven/Sterksel zat op 17-3 een Oeverloper. Op 18-3 waren op de Paardse Hei/Middelbeers 33 Scholeksters, 149 Wulpen en een vrouw Kemphaan present. Op 18-3 waren op het Soerendonks Goor 2 Kemphanen aanwezig.
IJsvogels zijn gezien nabij Opwetten (2 op 17-3), langs de Beekloop nabij de Pastoorsweijers (2 op 17-3), op de Visvijvers Bergeijk (1 op 17-3 2 op 18-3) en in De Goorloop/Boswachterij Hapert (1 op 17-3). Boven het Groot Meer/Vessem vloog op 17-3 een Boerenzwaluw. Langs de Paddevenweg/Veldhoven zat op 18-3 een adulte vrouw Rouwkwikstaart in een groep Witte.
Een man Vuurgoudhaan was op 17-3 aanwezig in het Severijnpark in Gestel/Eindhoven; een zingende man was op 17-3 aanwezig in De Goorloop/Boswachterij Hapert. Nabij 's-Heerenven/Strabrechtse Hei was op 17-3 een Klapekster present; op 18-3 werden 2 ex gezien op de Strabrechtse Hei (bij het Vierkantsbos en bij het Starven). In De Goorloop/Boswachterij Hapert werden op 17-3 4 Barmsijzen waargenomen.


12-16 maart:
Een Grote Zilverreiger verbleef op 13-3 op het Withollandven/Landschotse Hei. Een man en vrouw Zomertaling waren op 14-3 te vinden op de Patersgronden/Valkenswaard. Op het Kromven/Landschotse Hei zaten 3 Bergeenden op 13-3. Op 14-3 zat er hier 1, en waren 2 Bergeenden aanwezig op de Paardse Hei/Middelbeers die ook nog op 16-3 werden gezien. Twee Smienten zaten op 12-3 op de Keijenhurk/Landschotse Hei; op 15-3 werden er zo'n 50 geteld op het Soerendonks Goor.
Een Rode Wouw vloog op 13-3 om 12:00 uur over Spinterberg/Leende richting ZW. Blauwe Kiekendieven zijn gezien in de Reuselse Moeren (vrouw op 12-3), de Paardse Hei/Middelbeers (vrouw op 14-3), de Landschotse Hei (2 vrouwen op 12-3, maar liefst 1 man en 4 vrouwen op 13-3 rond 18:00 uur, 1 man en 1 vrouw 's avonds invallend op 14-3, 2 mannen en 2 vrouwen 's avonds 16-3), de Strabrechtse Hei (vrouw op 12-3, man op 14-3) en de Patersgronden/Valkenswaard (vrouw op 14-3).
Op 11-3 vlogen 12 Kraanvogels richting NO over de Strabrechtse Hei; op 15-3 vlogen 30 Kranen richting NO over de Buikheide/Vessem. Op de Paardse Hei/Middelbeers werden op 12-3 132 en op 16-3 181 Wulpen geteld; op 16-3 zaten hier bovendien 27 Scholeksters. Op 12-3 rond 17:00 uur zaten zo'n 70 Grutto's op de Landschotse Hei. Op 15-3 werden 3 Kemphanen gezien op het Soerendonks Goor. Een Tureluur was op 16-3 present op het Kromven/Landschotse Hei. Op het Soerendonks Goor zat op1 4-3 een 2e zomer Zwartkopmeeuw.
Op 14-3 werd een Boerenzwaluw gezien op de Landschotse Hei. Op het Soerendonks Goor zaten 15 Waterpiepers in een boom (vermoedelijk slaapplaats) op 14-3. Boomleeuweriken en Roodborsttapuiten zijn al volop aanwezig. In het Soerendonks Goor werd op 14-3 een Fitis gehoord.
Klapeksters zijn gezien bij het Mosven/Strabrechtse Hei (14-3), op de Malpie/Valkenswaard (16-3 zingend ex) en bij het Eijerven, Spinsterberg/Leende (14-3). Aan de zuidrand van de Patersgronden zaten 12 Putters op 14-3. Die dag waren tenminste 30 Barmsijzen present ten zuiden van het Biesven op de Groote Hei/Soerendonk. Een Goudvink werd op 16-3 gezien op de Buikheide/Vessem.


10-11 maart:
Drie Geoorde Futen verbleven op 10-3 in de Reuselse Moeren. Op 11-3 waren 3 Grote Zilverreigers aanwezig op het Withollandven/Landschotse Hei en 2 vogels op de Ringselvennen/Budel-Dorplein.
Langs de Paaldijk/Soerendonk zaten op 10-3 en 11-3 24 Wilde Zwanen. Over de Reuselse Moeren vlogen op 10-3 zo'n 30 Rietganzen over richting noord.
Twee Casarca's zaten op 11-3 op het Soerendonks Goor; daar waren voorts 60 Smienten present. Op het Beuven/Strabrechtse Hei zaten op 10-3 3 Nonnetjes (1 man en 2 vrouwen), 12 Brilduikers en 2 Grote Zaagbekken; op het Starven/Strabrechtse Hei zaten die dag 3 Grote Zaagbekken. Bij het Starven vlogen op 10-3 om 18:00 uur maar liefst 28 Pijlstaarten over; een man Pijlstaart zat op 10-3 op Ekkersweijer/Eindhoven.
In de ochtend van 11-3 zag Meindert Beerlage een adulte Ruigpootbuizerd op de Strabrechtse Hei nabij het viaduct Mierlo over de A67. Op 10-3 om 16:00 uur vloog een Rode Wouw richting NO over Diepenhoek/Someren-Eind. Een Visarend zat 's ochtends 11-3 op het Beuven/Strabrechtse Hei. Blauwe Kiekendieven waren aanwezig nabij de Spreeuwelse Hei/Diesen-Netersel (vrouw op 11-3), op de Landschotse Hei (vrouw op 10-3 en 11-3), de Cartierhei/Eersel (vrouw op 11-3) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (vrouw op 11-3).
Een Kraanvogel cirkelde op 11-3 om 16:10 uur boven de Patersgronden/Valkenswaard en vertrok daarna richting NO. Zo'n 80 Scholeksters verbleven op 10-3 op AquaBest/Eindhoven; op 11-3 werden er hier 30 geteld. Een Witgat vloog op 10-3 over het Beuven/Strabrechtse Hei.
Zwartkopmeeuwen zijn gezien in de Reuselse Moeren (1 ex op 10-3), op het Soerendonks Goor (1 adult op 11-3) en in een weiland bij Budel-Dorplein (2 adulte vogels op 10-3 en 11-3). Op 10-3 zat een adulte Pontische Meeuw op de Zuid-Willemsvaart bij Helmond.
Er werden redelijk wat IJsvogels gezien: in de omgeving van Nederwetten (2 ex nest bouwend op 10-3), bij Hanevoet/Eindhoven (1 ex op 11-3), langs de Tongelreep/Visvijvers Valkenswaard (2 ex op 11-3), op de Ringselvennen/Budel-Dorplein (1 ex op 11-3).
In de Reuselse Moeren waren op 10-3 12 Waterpiepers aanwezig. Bij de Opwettense Watermolen/Nuenen zat op 10-3 een man Grote Gele Kwikstaart. Een Baardman werd gehoord bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein op 11-3. Die dag werd, in de Strijperheg bij Soerendonk, ook de eerste Blauwborst gehoord. Tjiftjaffen waren al op redelijk wat plekken aanwezig.
Spectaculair was een Raaf die op 10-3 rond 17:30 uur gezien is door Niels van Houtum; de vogel was zich aan het poetsen langs het Beatrixkanaal ter hoogte van Meerhoven (direct langs de weg Veldhoven-Welschap).
Zo'n 35 Barmsijzen en 2 Goudvinken werden op 10-3 gezien in de Reuselse Moeren; Goudvinken zijn ook gezien op de Visvijvers Valkenswaard (2 ex op 10-3, vrouw op 11-3).


5-9 maart:

Drie Grote Zilverreigers waren op 7-3 te vinden op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Op 8-3 vlogen om 17:35 uur 6 Ooievaars laag richting oost over de Landschotse Hei.
Op het Soerendonks Goor waren op 6-3 19 en op 9-3 22 Wilde Zwanen aanwezig; voorts minstens 50 Smienten op 6-3. Een man en vrouw Pijlstaart zaten op 8-3 op het Kromven/Landschotse Hei. Op het E3-strand verbleven 16 Brilduikers (waarvan 7 adulte en 1 onvolwassen man) op 7-3.
Tegen de avond van 7-3 vielen 1 man en 2 vrouwen Blauwe Kiekendief in op de Landschotse Hei (omg. Kromven); bovendien vloog 's avonds een vrouwtje over de Paardse Hei/Middelbeers richting Landschotse Hei; op 8-3 vielen 's avonds 1 man en 1 vrouw in. Een vrouw Bruine Kiekendief viel eveneens op 8-3 in op de Landschotse Hei. Een adulte man Slechtvalk verbleef op 6-3 bij Budel-Dorplein. Hier was die dag ook een Smelleken aanwezig.
Circa 20 Kraanvogels vlogen op 6-3 over het Soerendonks Goor richting NO; om 16:45 uur die dag vlogen 15-16 ex richting NO over Bruggerhuizen/Valkenswaard. Buiten het gebied: op 7-3 om 11:30 uur vloog een Kraanvogel laag richting oost over de E3 t.h.v. afslag Meijel/Deurne.
Op de Visvijver Reusel pleisterden op 6-3 16 en op 9-3 34 Scholeksters; 11 vogels waren op 7-3 aanwezig op het E3-strand/Eersel. Een groep van 23 Goudplevieren zat op 6-3 tussen Kieviten op de Paardse Hei/Middelbeers. Op 6-3 zijn de eerste Grutto's gezien. Circa 140 Wulpen zaten op 7-3 op de Paardse Hei/Middelbeers; op 8-3 zaten er 106 waarvan er 93 's avonds invielen op de Landschotse Hei. Een Witgat werd op 9-3 gezien bij het Withollandven/Landschotse Hei.
Een adulte Zwartkopmeeuw was op 7-3 aanwezig op de Ringselvennen/Budel-Dorplein.
Een Waterpieper was op 6-3 present bij de Visvijver Reusel. Op de Paardse Hei/Middelbeers was op 6-3 een Bonte Kraai te vinden.


3-4 maart:
Langs de Paaldijk/Soerendonk waren op 3-3 20 en op 4-3 26 Wilde Zwanen aanwezig. Op de afgraving Ploegstraat/Eindhoven dobberden op 3-3 3 Smienten (2 mannen, 1 vrouw); ook op de afgraving Landard/Wintelre waren er 3, eveneens 2 mannen en 1 vrouw, present. Op het Soerendonks Goor zaten zeker 50 Smienten. Brilduikers zijn gezien op AquaBest/Eindhoven (1 op 3-3) en het E3-strand/Eersel (16 waarvan 8 mannen op 3-3).
Een groepje van 9 Goudplevieren zat op 3-3 in een groep Kieviten op de Paardse Hei/Middelbeers. Daar waren ook 176 Wulpen aanwezig. Maar liefst 43 Scholeksters zaten op 3-3 op AquaBest/Eindhoven. Een Witgat werd op 3-3 gezien op Brandevoort/Mierlo-Hout. Een Grote Gele Kwikstaart zat op 4-3 in de Reuselse Moeren.


1-2 maart:
Op 1-3 werd een man Blauwe Kiekendief bij Eindhoven Airport gezien. Op 1-3 waren 2 Barmsijzen (man en vrouw) op landgoed Ten Vorsel/Bladel aanwezig.

N.b.: in de Peelstreek waren op 1-3 nog steeds Kraanvogels (2 adulte en 7 onvolwassen vogels) aanwezig.