Niet-broedvogels februari 2001

 

26-28 februari:
Grote Zilverreigers
zijn wederom gezien op het Withollandven/Landschotse Hei (1 ex op 26-2) en het Beuven/Strabrechtse Hei (4 ex op 28-2). Op 28-2 werd een Roerdomp waargenomen op het Beuven.
Het Beuven was op 28-2 tevens goed voor 4 Nonnetjes en 10 Brilduikers. Op het Soerendonks Goor werden op 26-2 onder meer 42 Smienten geteld.
Een Rode Wouw vloog op 27-2 om 15:30 uur richting noord over het Soerendonks Goor. Op de Landschotse Hei zaten Blauwe Kiekendieven (vrouw op 26-2, man en vrouw op 28-2) en een vrouw Slechtvalk op 26-2. Een groep van 169 Wulpen was op 26-2 aanwezig op de Paardsche Hei/Middelbeers.
IJsvogels zijn gezien in Plateaux-Hageven (26-2), langs de Tongelreep nabij de ijsbaan/Eindhoven (27-2) en bij de visvijver Ekkersweijer/Eindhoven (28-2). Langs de Laan ten Catten in Nuenen-noord zat op 28-2 een Kuifleeuwerik. In het Tongelreepdal bij de ijsbaan/Eindhoven zat op 27-2 een Tjiftjaf. Evenals op 17-2 was een flinke groep van 25 Koolmezen present bij de Vessemse Vennen.


24-25 februari:
Op het Withollandven/Landschotse Hei was op 24-2 nog steeds een Grote Zilverreiger te vinden; die dag werden er wederom 4 gezien op het Beuven/Strabrechtse Hei. Op het Soerendonks Goor zaten 25 Wilde Zwanen op 25-2. Twee Kleine Rietganzen vlogen op 24-2 laag richting oost over de Landschotse Hei. Op 25-2 zaten 2 Grote Canadese Ganzen (plus 2 onduidelijke vogels) op het Soerendonks Goor.
Op de Keijenhurk/landschotse Hei zaten op 24-2 een man en vrouw Smienten en een man Pijlstaart. Circa 20 Grote Zaagbekken, zo'n 10 Brilduikers en 4 Nonnetjes (1 man en 3 vrouwen) waren present op het Beuven/Strabrechtse Hei.
Op de Strabrechtse Hei zaten en man en vrouw Blauwe Kiekendief op 24-2. Een Smelleken zat op 24-2 op de Landschotse Hei.
Een Goudplevier was op 25-2 present langs de Strijperdijk tussen Leenderstrijp en Soerendonk. Op Brandevoort/Mierlohout werd op 24-2 een Witgat gezien. Op 24-2 waren tenminste 210 Wulpen aanwezig op de Landschotse Hei. Een Klapekster werd op 24-2 en 25-2 gezien bij het Beuven/Strabrechtse Hei, en op 26-2 op de Cartierheide/Eersel. Op 25-2 werd een man Goudvink gezien op de Buikheide/Vessem.


19-23 februari:
Op het Withollandven/Landschotse Hei zat op 19-2 en 23-2 een Grote Zilverreiger. Op 20-2 waren op het Beuven 4 Grote Zilverreigers, ruim 20 Grote Zaagbekken en 5 Nonnetjes (3 mannen en 2 vrouwen) present. Twee Bergeenden zaten op 19-2 op het Withollandven/Landschotse Hei.
Op de Landschotse Hei zat op 19-2 en 23-2 een vrouw Blauwe Kiekendief. Op 20-2 vloog een Rode Wouw richting NO over het Soerendonks Goor. Een Smelleken werd op 23-2 waargenomen boven een akker tussen Netersel en Hulsel.
Kleine Bonte Spechten zijn gezien bij de visplas Ekkersweijer/Eindhoven (man op 20-2) en op het industrieterrein Eeneind/Nuenen (23-2). Op 20-2 was een Putter aanwezig bij de visplas Ekkersweijer/Eindhoven.


17-18 februari:
Op de Ringselvennen/Budel-Dorplein werd op 18-2 een Roerdomp gezien. Grote Zilverreigers zijn gezien op de Strabrechtse Hei (4 ex op 17-2 en 18-2) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (1 ex op 18-2). Een Ooievaar vloog op 17-2 over het Grafven/Strabrechtse Hei.
Een Brandgans zat op 17-2 op het Soerendonks Goor; hier waren voorts 27 Wilde Zwanen te vinden.
Op de Zuid-Willemsvaart tussen Aarle-Rixtel en Helmond zit sedert half januari een man Zomertaling. Smienten zijn gezien op het Goorven/Mispeleindse Hei (1 man en 1 vrouw op 17-2), de Keijenhurk/Landschotse Hei (1 man en 1 vrouw op 17-2) en het Groot Meer/Vessem (17-2 1 man en 1 vrouw).
Brilduikers waren te vinden op het E3-strand/Eersel (14 ex waarvan 7 mannen op17-2) en op het Beuven/Strabrechtse Hei (10 ex waarvan 3 mannen op 17-2, 14 ex waarvan 5 mannen op 18-2). Op het Beuven/Strabrechtse Hei waren nog steeds Nonnetjes (3 mannen en 1 vrouw op 17-2, 5 mannen en 3 vrouwen op 18-2) en Grote Zaagbekken (6 mannen en 11 vrouwen op 17-2, ca. 20 ex op 18-2) te vinden. Op 18-2 waren 3 Grote Zaagbekken present op afgraving 't Tipke/Maarheeze en 1 (man) op de Ringselvennen/Budel-Dorplein.
Blauwe Kiekendieven zijn gezien op de Paardse Hei/Middelbeers (vrouw op 17-2), de Landschotse Hei (man op 17-2), op de Cartierhei/Eersel (vrouw op 18-2), bij Habraken nabij Eindhoven Airport (vrouw op 17-2), op de Strabrechtse Hei (man op 17-2 en 18-2), bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein (vrouw op 18-2) en in Diepenhoek/Someren-Eind.
Op de Loozerhei/Budel-Dorplein zat op 18-2 een adulte Slechtvalk. Nabij het Rouwven/Wintelre was op 17-2 een Smelleken aan het jagen. Op 18-2 fourageerden 4 Kraanvogels op een maisakker bij Budel-Dorplein.
Een IJsvogel zat op 17-2 op de Groote Beerze bij de Paardse Hei/Middelbeers; op 18-2 zat er eentje op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Op het busstation in Eindhoven-centrum zat op 18-2 wederom een Kuifleeuwerik. Op de Groote Hei/Soerendonk waren op 17-2 6 Boomleeuweriken present. Vijf Waterpiepers zaten op 17-2 bij het Soerendonks Goor.
Roodborsttapuiten waren present op de Strabrechtse Hei (1 man en 2 vrouwen op 18-2) en de Loozerhei/Budel-Dorplein (2 ex op 18-2). Een Gekraagde Roodstaart is gemeld op 18-2 langs de Dommel bij Rul/Heeze.
Bij de Vessemse Vennen was op 17-2 een groep van tenminste 30 Koolmezen aan het voedsel zoeken. Op de Strabrechtse Hei zaten 2 Klapeksters op 17-2 (1 bij 's-Heerenven, 1 bij Starven); op 18-2 werden er 2 gezien op de Cartierhei/Eersel. Op 17-2 zaten 16 Putters bij het Soerendonks Goor.

N.b.: in de Peelstreek, net buiten de Kempen, zijn o.a. gezien: een adult Dwerggans langs de Vlosbergweg/Zeilhoek (op 17-2) en 13 Kraanvogels; de Kranen zijn al vanaf eind januari aanwezig.

12-16 februari:
Op 12-2 waren op het Beuven/Strabrechtse Hei 4 Grote Zilverreigers, 23 Grote Zaagbekken, 11 Brilduikers en 3 man Nonnetjes aanwezig. Op 14-2 zat een Grote Zilverreiger nabij het Withollandven/Landschotse Hei. Op Landschot zat voorts een man Blauwe Kiekendief. Een Kerkuil vloog op 12-2 over de Weverstraat/Steensel. Op 13-2 zat een Grote Gele Kwikstaart in de Zwaanstraat/Eindhoven. Op 15-2 zat een Boomleeuwerik te zingen op Moerbleek/De Mierden. Een Zwarte Roodstaart werd op 15-2 gezien te Ekkersweijer/Eindhoven.


10-11 februari:
Op het Beuven/Strabrechtse Hei zaten op 10-2 4 Grote Zilverreigers (op 11-4 1 ex); op 11-4 was een vogel present op de Pastoorsweijers/Bergeijk.
Een Canadese Gans zat op 10-2 op de Paardsche Hei/Middelbeers; op het Soerendonks Goor waren er nog steeds 2 aanwezig (een grote en een kleine). Hier zat op 10-2 ook een Kolgans. Over de Paardsche Hei/Middelbeers vlogen op 10-2 3 adulte Wilde Zwanen over. Op het Soerendonks Goor zaten op 10-2 en 11-2 25 Wilde Zwanen. Een Zwarte Zwaan zat op 11-2 op afgraving 't Tipke/Maarheeze.
Smienten zijn gezien op Keijenhurk/Landschotse Hei (2 man op 10-2), de afgraving Landsard/Veldhoven (1 man en 1 vrouw op 10-2) en het Soerendonks Goor (tenminste 30 ex op 10-2 en 11-2). Twee Slobeenden zaten op 11-2 op het Soerendonks Goor. Die dag was een Bergeend te vinden op de Visvijvers Bergeijk. Op het Beuven/Strabrechtse Hei waren op 10-2 9 Pijlstaarten, 8 Nonnetjes (5 mannen en 3 vrouwen) en 11 Brilduikers (waarvan 3 mannen) te vinden. Op 11-2 zaten op het Beuven 12 Brilduikers (5 mannen en 7 vrouwen) en op AquaBest/Eindhoven 2 mannen.
Een grote groep Grote Zaagbekken was op 10-2 te vinden op het Beuven/Strabrechtse Hei: 25 vogels, waarvan 10 mannen; op 11-2 werden er 24 geteld. Op de afgraving 't Tipke/Maarheeze waren 1 man en 1 vrouw Grote Zaagbek op 10-2 present.
Een man en vrouw Blauwe Kiekendief zaten op 10-2 op de Strabrechtse Hei; ten zuiden van de weg Someren-Heeze werd eveneens een man gezien, wellicht dezelfde vogel. Een adulte Slechtvalk was op 10-2 te vinden de Loozerhei/Budel-Dorplein.
Bij Eindhoven Airport zat op 10-2 een grote groep van 2200 Kieviten. Een Scholekster vloog op 10-2 over de Landschotse Hei; op 11-2 zaten er 2 op AquaBest/Eindhoven. Redelijke aantallen Wulpen waren te vinden op de Keijenhurk/Landschotse Hei (84 ex op 10-2), de Paardsche Hei/Middelbeers (138 ex op 10-2) en de afgraving Loozerhei/Budel-Dorplein (60 ex op 10-2). Houtsnippen zijn op 10-2 gezien op de Buikheide/Veldhoven en op de Strabrechtse Hei.
Op 11-2 waren op Eenode/Nuenen een 2e winter Pontische Meeuw en 2 adulte Kleine Mantelmeeuwen aanwezig.
Een Kleine Bonte Specht is op 10-2 waargenomen bij de benzinepomp Oirschot (bij brug over snelweg). Op de Visvijvers bergeijk zaten op 11-2 2 IJsvogels. Een Boomleeuwerik zong op 10-2 op de Buikheide/Veldhoven. Grote aantallen Kramsvogels waren onder meer aanwezig bij het Beersbroek/Netersel (570 ex), op de Paardsche Hei/Middelbeers (530 ex) en in Diepenhoek/Someren-Eind (duizenden ex). Twee Klapeksters werden op 10-2 gezien op de Strabrechtse Hei. Bij Eindhoven Airport waren op 10-2 nog steeds veel Kneuen te vinden: zo'n 110 vogels.

5-9 februari:
Een Rode Wouw vloog op 5-2 rond 10:00 uur over Knegsel richting oost. Blauwe Kiekendieven zijn gezien in agrarisch gebied aan de Postelsedijk/Reusel (vrouw op 5-2) en bij AquaBest/Eindhoven (vrouw op 5-2). Op AquaBest/Eindhoven zaten op 5-2 3 Scholeksters. In een nestkast te Knegsel zaten op 8-2 2 Holenduif-jongen.
Op het Industrieterrein Hapert was op 6-2 een groep van 60-80 Witte Kwikstaarten aanwezig. Een Kuifleeuwerik was op 8-2 present op het busstation in Eindhoven-centrum. Bij Eindhoven Airport zaten op 5-2 maar liefst 220 Kneuen en voorts 6 Putters. Een Goudvink werd op 5-2 vastgesteld bij AquaBest/Eindhoven.


1-4 februari:
Op het Soerendonks Goor zaten op 4-2 onder meer 32 Wilde Zwanen, enkele tientallen Grauwe Ganzen, 2 Rietganzen en tenminste 20 Smienten. Een vrouw Blauwe Kiekendief vloog op 3-2 in agrarisch gebied tussen Hulsel en Netersel.
In Strijp/Eindhoven zat op 3-2 een Tjiftjaf. Een Klapekster werd op 4-2 gezien op de Cartierheide/Eersel. Bij Eindhoven Airport zat op 3-2 een groep vinkachtigen met minstens 200 Kneuen en 200 Groenlingen. Aan de rand van de Groote Hei/Soerendonk fourageerden op 4-2 zo'n 20 Putters in elzen en op distels.

Buiten de Kempen: vanaf 28-1 zijn in de Peelstreek Kraanvogels aanwezig. Op 28-1 betrof het blijkbaar 13 vogels, op 3-2 werden 10 vogels (4 volwassen en 6 onvolwassen) gezien.