Niet-broedvogels januari 200129-31 januari:
Een Houtsnip werd ontdekt in de Reuselse Moeren op 31-1. Op 30-1 werd een Witgat gezien langs de Groote Beerze t.h.v. de Biezegoren. Een IJsvogel was op 30-1 te vinden nabij de ijsbaan van Eindhoven. Langs de Dommel bij Stratumseind/Eindhoven zat op 31-1 een Grote Gele Kwikstaart. Een Kleine Bonte Specht werd op 31-1 gehoord in het Beersbroek/Westelbeers. Langs de Groote Beerze t.h.v. de Biezegoren zaten 1-2 Goudvinken op 30-1.


27-28 januari:
Een Grote Zilverreiger was op 28-1 te vinden op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. De 23 Wilde Zwanen waren present op en nabij het Soerendonks Goor (in de Aa langs de Paaldijk dreef een dode vogel). Op het Goor waren voorts 21 Grauwe Ganzen, 10-tallen Smienten en 1 Brilduiker aanwezig. Een groep van 37 Grauwe Ganzen vloog op 28-1 over Veldhoven richting noord. Op 28-1 werden op afgraving 't Tipke/Maarheeze 18 Grote Zaagbekken (10 mannen en 8 vrouwen) geteld.
Op de Landschotse Hei werd op 28-1 een adult man Blauwe Kiekendief waargenomen; op 27-1 was een vrouw aanwezig op de Plateaux/Valkenswaard. Langs de Zuid-Willemsvaart ten zuiden van Helmond zat op 27-1 een Geelpootmeeuw.
Een nestkast in Knegsel bevatte op 28-1 een nest met 2 eieren van de Holenduif. Een IJsvogel was aanwezig op de visplas Ekkersweijer/Eindhoven op 27-1. Op het Soerendonks Goor waren op 28-1 5 Waterpieper te vinden. In het landbouwgebied Renheide/Leende zaten op 28-1 15 Witte Kwikstaarten. Langs de Gender in het Severijnpark in Gestel/Eindhoven zat op 27-1 een Grote Gele Kwikstaart.
In het Kranenveld/Soerendonk waren 2 Roodborsttapuiten aanwezig op 28-1; die dag zat er een man Zwarte Roodstaart bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Bij de Hertgang/Landgoed De Utrecht, nabij de boswachterswoning langs de Reusel, werd een groep van maar liefst 20 Pestvogels gezien.
Een Klapekster was op 28-1 te vinden op de Cartierheide/Eersel. Op 28-1 werden 3 Goudvinken vastgesteld op de Buikheide/Vessem.


22-26 januari:
Ten noorden van de Strijperheg/Leende zaten op 24-1 2 Grote Zilverreigers in een weiland. Op 23-1 waren de 23 Wilde Zwanen nog immer op en rond het Soerendonks Goor te vinden. Twee Putters zijn op 24-1 gezien bij Ten Vorsel/Bladel.


20-21 januari:
Op 21-1 waren op het E3-strand/Eersel 2 man Brilduikers te vinden. Blauwe Kiekendieven zijn gezien op de Mispeleindse Hei (vrouw op 20-1), Leemskuilen Buikheide/Vessem (vrouw op 21-1) en Strabrechtse Hei (man op 21-1). Een vrouw Smelleken was op 21-1 aan het jagen in Diepenhoek/Someren-Eind.
Langs de Scheidingsweg in Diepenhoek/Someren-Eind waren op 21-1 6 Goudplevieren aanwezig. Langs de Grote Beerze t.h.v. de waterzuivering Hapert zaten op 20-1 1 Witgatje en 1-2 Bokjes. Bij Rul/Heeze zat op 20-1 een Houtsnip.
Aan de Nieuwe Erven/Netersel zat op 21-1 een Kleine Bonte Specht; die dag was er ook eentje aanwezig bij de Visvijvers Bergeijk, waar bovendien een IJsvogel zat. In het agrarisch gebied tussen Eersel en Bergeijk werden 3 Waterpiepers gehoord.
Klapeksters zijn gezien op de Cartierhei/Eersel (1 op 21-1), rond het Beuven/Strabrechtse Hei (2 op 21-1) en op de Malpie (1 op 20-1 en 24-1). Op de Paardsche Hei/Middelbeers zat op 21-1 een Bonte Kraai. Roodborsttapuiten zijn op 21-1 waargenomen ten ZO van Eersel (1 ex) en in de Broekhovense Velden/Riethoven (maar liefst 2 mannen en 2 vrouwen). Een Tjiftjaf was op 21-2 aan het fourageren in een tuin in Strijp/Eindhoven. In de Herbertusbossen/Heeze werd op 20-1 een Vuurgoudhaan aangetroffen.
In het weidevogelgebied bij Eindhoven Airport werden op 21-1 zo'n 300 Groenlingen, 5-600 Kneuen, diverse Putters en tenminste 2 Fraters gezien. Putters zijn ook gezien op 21-1 bij Reusel (4 ex), bij Ekkersweijer/Eindhoven (2 ex), bij Achtereind/Aalst (9 ex), en op 20-1 bij Rul/Heeze (2 ex). Een groep van 25 Fraters zat op 21-1 tussen Eersel en Bergeijk. Bij de Visvijvers Bergeijk werd op 21-1 een Barmsijs gezien. In noordelijk Eindhoven zat op 20-1 een groepje van 6 Appelvinken. Twee man Goudvinken fourageerden in de omgeving van AquaBest.

15-19 januari:
Op 15-1 werden 2 Grote Zilverreigers gezien, nl. een vogel langs de Kleine Dommel bij de Collse Zegge/Geldrop en eentje langs de Rielloop, Strabrechtse Hei. Een fouragerende Ooievaar werd waargenomen op 17-1 langs de Broekdijk net ten noorden van het Nuenens Broek, en op 19-1 tussen Breugel en Nuenen. Op de Visvijver Reusel zaten op 17-1 1 man en 5 vrouwen Mandarijneenden.
Bij het Taamven/Valkenswaard werden op 16-1 2 Houtsnippen aangetroffen. Op 19-1 zaten 12 Wulpen op de Paardsche Hei/Middelbeers.
IJsvogels werden gezien in Het Lover/Veldhoven op 16-1 en op de Visvijvers Bergeijk op 19-1. In het Citycentrum/Veldhoven zat op 16-1 een Kuifleeuwerik; op 17-1 werd een vogel in het centrum van Eindhoven gezien. Bij Achtereind/Aalst zaten op 17-1 zo'n 20 Waterpiepers.
Drie Bonte Kraaien waren present op de Paardsche Hei/Middelbeers op 91-1. Bij het E3-strand/Eersel zat op 19-1 een Goudvink en vloog een Kruisbek over.

13-14 januari:
Op 14-1 werden op de Ringselvennen/Budel-Dorplein een Roerdomp en een Grote Zilverreiger gespot. De 24 Wilde Zwanen van het Soerendonks Goor (vaak ook fouragerend langs de Paaldijk) waren nog immer present; hier zaten voorts 52 Grauwe Ganzen en 25 Smienten. Op diverse plekken werden overvliegende Rietganzen en Kolganzen gezien; op 14-1 zaten 5 Toendrarietganzen op het Soerendonks Goor.
Op het Ringselven/Budel-Dorplein zat op 14-1 een vrouw Pijlstaart en een man Smient. Grote Zaagbekken waren te vinden op de afgraving/Leenderstrijp (14-1 1 vrouw), het Soerendonks Goor (13-1 1 vrouw), de afgraving 't Tipke/Maarheeze (13-1 18 ex, 14-1 maar liefst 25 ex: 8 mannen en 17 vrouwen) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (14-1 1 man). Op het zuidelijke Ringselven/Budel-Dorplein zaten op 14-1 1 man en 3 vrouwen Nonnetjes.
Op 14-1 werd een man Blauwe Kiekendief op de Strabrechtse Hei gezien, een vrouw op de Cartierhei/Eersel en een vrouw bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Buiten de Kempen, maar wel interessant, waren 12 Kraanvogels die op 13-1 bij de Groote Peel zaten. Op de Loozerhei/Budel-Dorplein zat op 14-1 een Houtsnip.
Op de afgraving Eenode/Nuenen verbleven op 13-1 een adult Pontische Meeuw en een 2e winterkleed Geelpootmeeuw.
IJsvogels zijn op 13-1 gezien op AquaBest en Ekkersweijer/Eindhoven en op de Vessemse Vennen. Op 13-1 werd een Kuifleeuwerik gezien bij Neckerspoel in het centrum van Eindhoven. Waterpiepers zijn waargenomen op het Soerendonks Goor (13-1 1 ex) en afgraving 't Tipke/Maarheeze (14-1 1 ex).
Een man Goudvink zat op 14-1 bij AquaBest/Eindhoven. Bij Schaft werden op 13-1 3 Putters gezien. Die dag zaten maar liefst 55 Fraters in het landbouwgebied Achtereind ten ZO van Aalst.


8-12 januari:

Twee Grote Zilverreigers werden op 8-1 en 12-1 gezien op het Beuven/Strabrechtse Hei. Bij Achtereind/Waalre zaten op 11-1 40 Grauwe Ganzen in een weiland.
Op het Beuven waren verder 7 Brilduikers te vinden op 8-1. Op 11-1 waren 20 Grote Zaagbekken (8 mannen en 12 vrouwen) present op de afgraving 't Tipke/Maarheeze; maar liefst 25 vogels waren op 12-1 te vinden op het Beuven/Strabrechtse Hei.
Op 8-1 werd een man Blauwe Kiekendief gezien op de Landschotse Hei en een man op de Strabrechtse Hei. Een Scholekster was op 9-1 present op de visvijver/Reusel.
IJsvogels zijn gezien in het Severijnpark in Gestel/Eindhoven (1 ex op 9-1) en op de Valkenswaardse Visvijvers (1 ex op 8-1). Een adult Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij Pieter Eiffhuis in Woensel/Eindhoven op 7-1, fouragerend in een plantsoen; op 8-1 zat er eentje op de Valkenswaardse Visvijvers.
Een jong mannetje Pestvogel werd op 10-1 ontdekt in de Perosistraat in Gestel/Eindhoven. Een Tjiftjaf zat op 8-1 in een groepje mezen op de Strabrechtse Hei. In noordelijk Eindhoven werden 3 Appelvinken op 9-1 gezien.

1-7 januari:
Op 6-1 zijn 4 Grote Zilverreigers gezien, nl. 2 op het Beuven (1 ex op 7-1), 1 op het Soerendonks Goor en 1 op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een redelijk grote groep van 11 Knobbelzwanen zat op 6-1 op de afgraving Peelven/Sterksel. Op het Soerendonks Goor en langs de nabij gelegen Paaldijk werden op 1-1 30, op 3-1 23 en op 6-1 en 7-1 24 Wilde Zwanen geteld. Op het Soerendonks Goor zaten op 7-1 46 Grauwe Ganzen. In Diepenhoek/Someren-Eind waren op 6-1 enkele 10-tallen Rietganzen en 100-den Kolganzen aanwezig. Op 7-1 vlogen 120 Rietganzen over Reusel richting noord en 14 Kolganzen over de Strabrechtse Hei richting west.
Een vrouw Witoogeend werd op 4-1 gezien op AquaBest/Eindhoven. Het Soerendonks Goor was goed voor 2 Witoogeenden op 3-1, 1 Pijlstaart op 3-1, 2 Slobeenden op 6-1 en enkele 10-tallen (40 op 6-1) Smienten. Smienten zijn ook gezien op Ekkersweijer/Eindhoven (3 ex op 4-1) en afgraving Landard/Veldhoven (1 ex op 4-1). Op Landard waren op 4-1 bovendien een man en vrouw Pijlstaart present.
Grote Zaagbekken zijn gezien op het Beuven (2 mannen en 1 vrouw op 6-1) en de afgraving 't Tipke/Maarheeze (6 mannen en 11 vrouwen op 6-1, 6 mannen en 12 vrouwen op 7-1). Op het Beuven waren 5 Brilduikers present op 6-1; 16 vogels (waarvan 5 mannen) zaten op 7-1 op het E3-strand/Eersel, en 1 man zat op 4-1 op AquaBest/Eindhoven.
Een man Blauwe Kiekendief zat op 6-1 en 7-1 op de Strabrechtse Hei en op 7-1 bij de visvijver/Bladel; een onvolwassen vogel werd op 6-1 gezien bij het Soerendonks Goor. Op 2-1 vlogen om 13:15 uur 27 Kraanvogels richting noord over het Soerendonks Goor. Op AquaBest/Eindhoven werden op 4-1 6 Scholeksters gezien; op 6-1 zat er eentje op het Soerendonks Goor. Een rondvliegende Goudplevier werd op 7-1 opgemerkt in een groep Kieviten op het Soerendonks Goor. De Pontische Meeuw zat op 6-1 langs de Zuid-Willemsvaart bij Helmond.
Langs de Tongelreep bij de ijsbaan/Eindhoven zaten 2 IJsvogels op 4-1; op 5-1 werd er eentje gezien bij een vijver langs de Kluizerdijk/Valkenswaard. Grote Gele Kwikstaarten zijn waargenomen in het centrum van Eindhoven op 2-1 en het TU-terrein/Eindhoven op 6-1. Bij het Soerendonks Goor waren op 6-1 zo'n 10 Waterpiepers present. 
Een enorme groep van 1500 Kramsvogels zat op 7-1 bij de visvijver Eersel. Roodborsttapuiten zijn gezien bij de Groote Aard/Oirschot (1 ex op 4-1) en op de ponyweide Kranenveld/Soerendonk (1 ex op 6-1).
Op 4-1 en 6-1 zat een Klapekster op de Groote Hei/Soerendonk; de speciale telling van VWG De Kempen op de Strabrechtse Hei op 6-1 leverde 7 verschillende Klapeksters op! Twee onvolwassen Pestvogels werden op 7-1 opgemerkt in het Severijnpark in Gestel/Eindhoven.
In Strijp/Eindhoven (nabij centrum) zat een man Goudvink. Appelvinken zijn wederom present in het noorden van Eindhoven vanaf 2-1, met tot dusver maximaal 4 vogels op 7-1. Bij de Groote Hei/Soerendonk werden op 6-1 zo'n 20 Putters gezien; 2 onvolwassen vogels zaten bij de afgraving Ploegstraat/Best.