Niet-broedvogels december 2000

 

23-31 december:
Het aantal Wilde Zwanen op en nabij het Soerendonks Goor liep deze periode op van 2 vogels op 20-12 naar 18 op 23-12, 21 op 26-12 en 23 vanaf 28-12. Maar liefst 41 Nijlganzen werden op 23-12 geteld op de Mispeleindse Hei. Op het Soerendonks Goor waren diverse Smienten te bewonderen (> 15 op 23-12, 7 vanaf 28-12); op 23-12 zaten er 4 (2 mannen, 2 vrouwen) op het Goorven/Mispeleindse Hei. Op 31-12 zaten 5 Mandarijneenden (waarvan 1 man) op de visvijver Reusel.
De afgraving 't Tipke/Maarheeze was, zoals gebruikelijk, goed voor Grote Zaagbekken; het grootste aantal, namelijk 4 mannen en 2 vrouwen, werd gezien op 28-12. Op het E3-strand/Eersel zaten op 30-12 13 Brilduikers.
Blauwe Kiekendieven zijn gemeld van de Buikheide/Vessem (23-12 vrouw), Paardsche Hei/Middelbeers (25-12 1 vrouw) en de Landschotse Hei (30-12 1 man).
Op 25-12 vlogen om 15:30 uur zeker 60 Kraanvogels over de Hollandseweg ten noorden van Someren-Heide. Een groepje van 7 Kraanvogels werd meerdere keren gezien: op 28-12 op de Strabrechtse Hei, op 29-12 in de Groote Peel, en op 31-12 (om 14:45 uur) in een weiland langs de Paaldijk/Soerendonk.
Op de Paardsche Hei/Middelbeers zaten op 23-12 61 Wulpen. Een Houtsnip werd opgestoten op 26-12 in de Dommelbeemden/Veldhoven, en een Bokje op 28-12 bij De Hurken/Aalst-Waalre. Op 25-12 werd een Witgat gezien langs de Beerze bij Hapert.
IJsvogels werden waargenomen in de Klotputten/Eindhoven op 23-12, het Flaes/Mispeleindse Hei op 25-12 en Het Lover/Veldhoven op 25 en 26-12. Bijzonder waren 3 Roodborsttapuiten, 2 mannen en 1 vrouw, op de Gastelse-Groote Hei/Soerendonk op 29-12, en een Roodborsttapuit in Diepenhoek/Someren-Eind op 30-12. In de wijk Herdersveld/Geldrop werden op 27-12 2 Pestvogels ontdekt.
Drie Bonte Kraaien verbleven op 23-12 bij de Paardsche Hei/Middelbeers; op 25-12 werd er eentje gezien. Op 23-12 waren 5 Putters aanwezig bij de afgraving Loozerhei/Budel-Dorplein. In het Tongelreepdal bij de ijsbaan/Eindhoven zaten op 28-12 diverse Barmsijzen.


18-22 december:
Twee Grote Zilverreigers waren op 21-12 present op het Beuven/Strabrechtse Hei; maar liefst 7 vogels werden die dag gezien in het Hageven/Belgie.
Op het Soerendonks Goor waren de 2 Wilde Zwanen op 18-12 nog steeds present; op 20-12 zaten de vogels langs de nabij gelegen Paaldijk. Op 18-12 en 20-12 waren resp. 42 en 40 Grauwe Ganzen op het Soerendonks Goor aanwezig. In Diepenhoek/Someren-Eind waren 18-12 's middags 150 Toendrarietganzen aanwezig. Op 20-12 vlogen 6 Kolganzen over het Soerendonks Goor.
Het Soerendonks Goor was goed voor enkele tientallen Smienten. Op de afgraving 't Tipke/Maarheeze zaten op 18-12 8 Grote Zaagbekken (6 man en 2 vrouw) en op 20-12 9 (6 man en 3 vrouw). Op 21-12 werden 12 Brilduikers geteld op het Beuven/Strabrechtse Hei; op 22-12 waren er 18 (waarvan 9 man) aanwezig op het E3-strand/Eersel.
Op 21-12 werd een man Blauwe Kiekendief waargenomen op de Strabrechtse Hei.

Op 19-12 om 15:25 uur vlogen 80-100 Kraanvogels laag over de Vessemse Vennen richting zuid; op 20-12 vlogen er 48 over Budel richting ZW en 9 over Son richting Z. Op 21-12 vlogen 19 Kraanvogels richting Z over Hoogeloon en om 12:25 uur tenminste 50 Kranen richting ZW over Valkenswaard. Op 22-12 om 10:00 uur pleisterden 9 vogels langs de Beersedijk ten zuiden van de Mispeleindse Hei. [bij Maasmechelen, Belgisch Limburg, trokken op 20-12 bijna 1000 Kraanvogels door!]

De 6 Scholeksters van 16-12 op AquaBest waren op 20-12 nog steeds present. Op het Soerendonks Goor werd op 20-12 een Waterpieper gezien. Op de Strabrechtse Hei werden op 21-12 3 Klapeksters geteld. In het Tongelreepdal/Eindhoven werden op 22-12 zo'n 10 Vuurgoudhaantjes en 20 Barmsijzen opgemerkt.


16-17 december:
[ alle waarnemingen van 17-12 tenzij anders vermeld ]
Op het Soerendonks Goor zaten o.a. 2 Wilde Zwanen en 12 Smienten. Drie Wilde Zwanen vlogen over de Paardsche Hei/Middelbeers richting ZW; op 16-12 vlogen er 15 over 't Blankwater/Somerein-Eind richting ZO. Op de Ringselvennen zaten op 16-12 zo'n 250 Slobeenden. Brilduikers zijn waargenomen op het Groot Meer/Vessem (1 vrouw) en het E3-strand/Eersel (17 ex, waarvan 9 man). Op afgraving 't Tipke/Maarheeze waren 7 Grote Zaagbekken (6 man en 1 vrouw) present. Op de Mispeleindse Hei zaten zeker 40 Nijlganzen en een vrouw Blauwe Kiekendief.
Zes Scholeksters zaten op 16-12 op AquaBest. Op de Paardse Hei/Middelbeers was nog steeds een groep Wulpen (182 ex) present; op 16-12 zaten er 107 op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Over de Ringselvennen/Budel-Dorplein vloog een Goudplevier. Bijzonder was de waarneming van een adulte Dwergmeeuw op 16-12 op het Soerendonks Goor.
Op het Flaes/Mispeleindse Hei zat een IJsvogel; op 16-12 werd er eentje gezien bij 't Blankwater/Someren-Eind. Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien langs de Tongelreep, Visvijvers Valkenswaard; sinds een week zijn minstens 2 vogels aanwezig in het centrum van Eindhoven.
Roodborsttapuiten zijn gezien bij het Soerendonks Goor (1 man) en op de Loozerhei/Budel-Dorplein (1 man en 1 vrouw). Een Witkopstaartmees (ondersoort caudatus) werd op 16-12 gezien bij Ekkersweijer/Eindhoven. Vuurgoudhanen zijn waargenomen bij het Flaes/Mispeleindse Hei (1 ex) en bij Ekkersweijer/Eindhoven (2 ex op 16-12). Een Klapekster was op 16-12 aanwezig op de Mispeleindse Hei. Op de Paardse Hei/Middelbeers zat een eenzame Bonte Kraai. Op de Loozerhei/Budel-Dorplein verbleven 6 Putters.


11-15 december:
Op de Strabrechtse Hei zaten op 11-12 maar liefst 7 Grote Zilverreigers (6 op Beuven, 1 op Scheidingsven) en 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief.
In het Genderpark in Strijp/Eindhoven werden op 14-12 2 Witkopstaartmezen (ondersoort caudatus) terug gevonden.


9-10 december:
In Diepenhoek/Someren verbleven op 9-12 honderden Toendrarietganzen. In totaal werden op 9-12 5 Grote Zilverreigers waargenomen, nl. 4 op de Strabrechtse Hei (2 op Scheidingsven, 1 op Beuven en 1 op Beuven-Zuid) en 1 op het Soerendonks Goor.
Op het Soerendonks Goor waren op 9-12 30 Grauwe Ganzen, 2 Canadese Ganzen en 24 Smienten te bewonderen; op 10-12 werden hier 39 Smienten geteld. Een groep van 40 Nijlganzen zat op 10-12 op de Mispeleindse Hei. Zo'n 220 Slobeenden zaten 9-12 op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Op de afgraving 't Tipke/Maarheeze verbleven op 9-12 3 man en 2 vrouw Grote Zaagbekken. Op 10-12 zaten 9 Brilduikers (waarvan 5 adult man) op het Goorven/Mispeleindse Hei.
In Diepenhoek/Someren was op 9-12 een Smelleken aan het jagen.

De 185 Kraanvogels van 8-12 in Diepenhoek/Someren waren 's morgens 9-12 nog steeds aanwezig. De vogels fourageerden in diverse groepjes op akkers en graslanden. Om 14:30 uur waren er 140 ex over die om 14:35 uur wegvlogen en neerstreken in de omgeving van de Grote Peel; van deze vogels vlogen er 110 hoog weg richting zuid, 30 vogels waren tegen zonsondergang nog steeds aanwezig. Om 14:30 uur vlogen 5 Kraanvogels hoog over Diepenhoek/Someren.
Op 10-12 en 11-12 zaten 183 Kraanvogels, waaronder 13 onvolwassen beesten (1 met ring, afkomstig uit Zweden), in De Wetering nabij Nederweert/Limburg. Het betreft hier dezelfde groep Kranen.

Het Soerendonks Goor was op 9-12 goed voor 1 Scholekster, 35 Watersnippen en tenminste 2 Waterpiepers. In de Nieuwe Erven/Netersel zaten op 9-12 8 Goudplevieren in een groep Kieviten. Op 10-12 werden 176 Wulpen en 2 Bonte Kraaien gezien op de Paardsche Hei/Middelbeers.
Langs de Tongelreep bij de ijsbaan/Eindhoven zaten op 10-12 2 IJsvogels. Een Kleine Bonte Specht fourageerde in het nabijgelegen tennispark. In het Genderpark in Strijp/Eindhoven werden op 10-12 3 Witkopstaartmezen waargenomen; het betrof hier met zekerheid de zeldzame noordelijke ondersoort caudatus. Twee Putters vlogen op 9-12 over de Buikheide/Vessem.


4-8 december:
Op 5-12 en 6-12 waren de 2 Wilde Zwanen van het Soerendonks Goor nog steeds aanwezig. Op 6-12 zaten zo'n 40 Watersnippen op het Soerendonks Goor.
Op 5-12 om 13:00 uur vlogen 77-80 Kraanvogels over Maarheeze richting Z. Die dag vlogen 65 vogels om 13:08 uur en 7 vogels om 13:15 uur over het Soerendonks Goor. Een groep van circa 185 vogels verbleef op 8-12 in Diepenhoek/Someren.
Twee Grote Gele Kwikstaarten pleisterden op 5-12 op de parkeerplaats bij winkelcentrum Woensel/Eindhoven. Op 6-12 zaten 9 Boomleeuweriken op de Buikheide/Vessem. Aan de Hurksestraat/Eindhoven (ten ZO van Praxis) was op 8-12 een slaapplaats van 65 Eksters aanwezig. Een Goudvink werd op 7-12 gehoord langs de Groote Beerze in De Vloed/Casteren-Netersel.


1-3 december:
Op 2-12 verbleven 4 Grote Zilverreigers op de Strabrechtse Hei, nl. 1 op het Scheidingsven en 3 op het Beuven. Op 3-12 zaten er 2 op het Soerendonks Goor.
Op het Soerendonks Goor waren op 2-12 en 3-12 voorts 2 Wilde Zwanen, 2 Canadese Ganzen, 12 Grauwe Ganzen en enkele 10-tallen Smienten present. Op het Beuven/Strabrechtse Hei zaten op 2-12 en 3-12 2 Brilduikers, op 2-12 zat er een man op AquaBest. Grote Zaagbekken zijn op 3-12 gezien op afgraving 't Tipke/Maarheeze (2 man en 1 vrouw) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (1 man). Op de Ringselvennen waren die dag voorts een Bergeend, 50 Krakeenden en 150-200 Slobeenden present.
Op 3-12 was een vrouw Blauwe Kiekendief te vinden op de Loozerhei/Budel-Dorplein. Verrassend was een onvolwassen Ruigpootbuizerd die op 3-12 om 14:30 uur richting ZW over de Ringselvennen/Budel-Dorplein vloog.
Een groep van circa 50 Kraanvogels vloog op 1-12 om 9:30 uur op van de Spreeuwelse Hei, een weilandgebied ten N/NO van het Goorven/Mispeleindse Hei. Om 10:00 uur die dag vloog een groep van 51 vogels over Reusel, ongetwijfeld dezelfde groep. Op 2-12 vlogen om 12:30 uur 9 Kraanvogels laag richting ZW over de Buikheide/Vessem; om 13:10 uur trokken 9 Kranen richting W/ZW over het Kranenveld/Soerendonk; in eerste instantie lijkt dit hetzelfde groepje te zijn, maar de trekrichtingen kloppen niet (Soerendonk ligt ten ZO van Vessem).
Late Scholeksters waren op 3-12 aanwezig op AquaBest (2 ex) en de afgraving Peelven/Sterksel (1 ex). Een Houtsnip werd op 3-12 gezien op de Loozerhei/Budel-Dorplein. Op de Paardse Hei/Middelbeers zat op 3-12 een groep van 60 Wulpen. Langs de Zuid-Willemsvaart bij Helmond zat op 3-12 een adult Pontische Meeuw. Op 3-12 werden een adult en 1e winter Geelpootmeeuw gezien op AquaBest.
Langs de Dommel bij het TU-terrein/Eindhoven zaten op 3-12 maar liefst 3 IJsvogels. Een Waterpieper werd op 2-12 en 3-12 gezien op het Soerendonks Goor. Over het Severijnpark in Gestel/Eindhoven vloog op 2-12 een Grote Gele Kwikstaart. Twee Roodborsttapuiten waren op 3-12 nog steeds te vinden op de Loozerhei/Budel-Dorplein.
Op de Strabrechtse Hei zaten op 2-12 2 Klapeksters, nl. 1 bij de Hoenderboom en 1 bij het Kranenmeer. Op 3-12 werd een Klapekster gezien tussen het Starven en Beuven. Twee Bonte Kraaien zaten op 3-12 in het weilandgebied Paardse Hei/Middelbeers. Bij AquaBest werd op 2-12 een Vuurgoudhaan waargenomen.