Scan Rietganzen ten noordoosten van Bergeyk (29-1-2005)

 

Zoals elders in Noord-Brabant hebben Taigarietganzen in de loop van de tachtiger en negentiger jaren als wintergast plaats gemaakt voor Toendrarietganzen. In het geheugen van de vogelaars die indertijd in de betreffende overwinteringsgebieden actief waren betroffen de Taigarietganzen toen typische ’geelbekken’, met slechts sporadisch een exemplaar ertussen met een overwegend zwarte snavel. Maar wat zijn deze herinneringen voor jongere generaties waard zonder verdere onderbouwing?

 

Opdat we in de Kempen later terug zullen kunnen vallen op foto’s van overwinterende Rietganzen omstreeks 2005 heb ik van een groep van circa 850 exemplaren ten noordoosten van Bergeyk op 29 januari jl een opeenvolgende reeks foto’s gemaakt. Dit gebeurde binnen een tijdsbestek van een kwartier en onder constante (zonnige) weersomstandigheden. Helaas werd de groep verstoord voordat de laatste circa 100 ex. gefotografeerd konden worden. Uit de foto’s werden in Photoshop 209 exemplaren geďsoleerd, de koppen uitvergroot en hooguit wat verscherpt of contrastrijker gemaakt. Deze 25% zou een goede dwarsdoorsnede van de totale groep moeten geven.

 

Commentaar gevraagd:

Nu de koppen eenmaal op een rijtje staan is het meteen een goede gelegenheid om de meningen van de diverse ganzenspecialisten eens te polsen. Betreft het hier een homogene groep Toendrarietganzen? Zijn er ondersoorten te onderscheiden? Zitten er Taigarietganzen tussen?

Regelmatig lopen er via de diverse mailgroepen discussies over de determinatie van Rietganzen. De meningen blijken over het algemeen nogal verdeeld. Voor mij staat inmiddels vast dat aan houding, grootte en jizz aan de hand van foto’s niet te makkelijk conclusies mogen worden verbonden, hoe bepalend dit soort kenmerken in het veld ook kunnen zijn. Met name in alarmhouding kan een Toendrarietgans misleidend sterk op een Taiga lijken.

Vandaar dat ik nu zoveel mogelijk commentaren wil verzamelen aan de hand van uitsluitend de koppen en snavels. Alle bijdragen zijn van harte welkom. Bekijk daarvoor de foto’s nauwkeurig en beantwoord de volgende vragen cq voer de volgende opdrachten uit:

 

- Noteer je naam, woonplaats, leeftijd.

- Omschrijf je ervaring met de diverse soorten en ondersoorten Rietganzen, nu en

   in het verleden.

- Welke foto’s zou je op basis van de kwaliteit verwijderen, omdat ze het

   totaalbeeld  vertroebelen?

- Welke foto’s zou je op basis van de houding van de vogel verwijderen, omdat ze

   het beeld vertroebelen

- Voorzie de foto’s van vogels die je op een of andere wijze opvallen van

   commentaar. Verwijs daarbij naar het nummer bij de betreffende foto.

- Geef uiteindelijk je algehele indruk van deze groep Rietganzen.

 

Foto's 1 t/m 69  (± 340 kB)
Foto's 70 t/m 141
(± 360 kB)

Foto's 142 t/m 209 (± 340 kB)

De gegevens kun je tot 15 maart 2005 mailen naar: Lpeeters@iae.nl

 

Vervolgens ga ik de foto’s verwijderen die het beeld volgens de meeste inzenders vertroebelen en de commentaren bundelen en op deze pagina weergegeven. Ook wanneer de uiteindelijke conclusie zou zijn, dat het hier uitsluitend ’gewone’ Toendrarietganzen betreft, dan is het wellicht nuttig geweest om eens te inventariseren of en in hoeverre meningen en inzichten tav Rietganzen momenteel uiteenliggen. Ik hoop op veel respons.

 

Lex Peeters