Zangers Sylviidae

Teksthistorie
Gemaakt op 9-3-2002, gewijzigd op 09-09-2004


Cetti's Zanger Cettia cetti cetti

Zeer schaarse gast.


Cetti's Zanger (onv), Ringselven/Budel-Dorplein ; begin september 2002 (Rob Brinkhof)

06-10-1968 (A) Budel-Dorplein 1 ex (ringvangst) HLh69
03-05-1969 t/m 29-06-1969 (A) De Hoort/Budel-Dorplein 1 man (zang) HLh69
05-05-1970 (A) Budel-Dorplein 1 ex Limosa 45: 83
20-09-1972 (A) Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex (ringvangst) MvAe
29-04-1973 t/m 02-06-1973 (A) Ruweeuwsels/Son-Lieshout 1 man (zang) HOv75
01-03-1977 De Hoort/Budel-Dorplein 2 man (zang) Zonnedauw 9(3): 138
15-10-1977 (A) Soerendonks Goor (moerasbos) 1 ex (ringvangst) TLa
22-10-1977 (A) Visvijvers Valkenswaard 1 man (zang) HLu
04-03-1978 De Hoort/Budel-Dorplein 1 man (zang) AvPo
juli-aug. 1980 Atlasblok 5726 (Soerendonks Goor?) 1 ex TLa
11-10-1984 Visvijvers Valkenswaard 1 man (zang) LPe, EvAs
21-05-1988 t/m 22-05-1988 Beuven /Strabrechtse Heide 1 man (zang) JEKi
19-03-1989 Witte Loop/Strabrechtse Heide 1 man (zang) PvdWi, CvTu
30-09-2001 t/m 02-10-2001 Ringselven-Z/Budel-Dorplein 1 ex FNe, RoBo, JEKi
17-06-2002 Visvijvers Valkenswaard 1 man (zang) JKo, PWo
31-8-2002 t/m 02-09-2002 Ringselvennen/Budel-Dorplein 3-4 ex (wellicht familiegroep) FNe, RBr e.a.
07-09-2002 t/m 08-09-2002 Ringselvennen/Budel-Dorplein 1 ex -
12-07-2003 Ringselvennen/Budel-Dorplein 1 ex -
18-07-2003 Ringselvennen/Budel-Dorplein 2 ex (>1 onv.) -
03-08-2003 Ringselvennen/Budel-Dorplein 1 ad -
10-08-2006 Ringplaats Budel-Dorplein 1 ex. WBe
01-09-2007 Ringselven / Budel-Dorplein 1 ex. AMe

Literatuur
Lehaen, H. 1969. Vangst van een Cetti's Zanger (Cettia cetti) op Nederlands grondgebied. Limosa 42: 110-111.
Oversteegen, H. 1975. Verslag van het waarnemen van de Cetti's Zanger. Venkraai 1975(8): 4.

 


Graszanger Cisticola juncidis cisticola

Dwaalgast.

05-10-1985 t/m 06-10-1985 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex HHe e.a.
09-09-2000 (A) Ringselven/Budel-Dorplein 1 ex (ringvangst) WBe

  
Graszanger, Ringselven/Budel-Dorplein ; 9-9-2000 (Niek Bosmans)

Literatuur
Hendriks, H. 1986. Waarnemingen van een Waaierstaartrietzanger aan het Beuven (Someren).. Roodborsttapuit 5(2/3): 58-61.

 


Sprinkhaanzanger Locustella naevia naevia

Schaarse broedvogel. Doortrekker in onbekend aantal. Uiterste data: 9 april en 30 september.


Sprinkhaanzanger, Strijperheg/Leenderstrijp ; 25-4-2007 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
In de periode 1990-95 waren er naar schatting 20-40 pr (THe).

Literatuur
Langenhoff, V. 1955. Enige broedvogels in Noord-Brabant: rietzangers. Brabantia 4: 16-21.

 


Krekelzanger Locustella fluviatilis

Dwaalgast.


Krekelzanger, Nuenens Broek/Nuenen ; juni 1996 (Rob Bouwman)

02-06 t/m 12-06-1996 (A) Nuenens Broek/Nuenen 1 man (zang) RBuy e.v.a.

 


Snor Locustella luscinioides luscinioides

Zeer schaarse broedvogel. Doortrekker in onbekend aantal. Uiterste data: 30 maart en 10 september.


Snor, Ringselvennen/Budel-Dorplein ; 15-4-2008 (Rene Weenink)

 


Spotvogel Hippolais icterina

Vrij schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij klein aantal. Uiterste data: 23 april en 17 augustus.


Spotvogel (man), Kranenveld/Soerendonk ; 26-5-2005 (Rob Bouwman)

N.b.: in de Avifauna van Noord-Brabant (Van Erve et al. 1967) worden voor de Kempen een extreem vroege en extreem late waarneming genoemd, resp. 6 april 1943 en 4 oktober 1940. Er bestaat enige twijfel of dit klopt.

 


Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta

Zeer zeldzame gast.


Orpheusspotvogel, Patersgronden ; 2-7-2006 (Jan Hein van Steenis)

20-05-2000 (A) Budel-Dorplein 1 man (zang) RoBo, HHe e.v.a.
06-06-2005 (A) Beuven / Strabrechtse Heide 1 man (zang) RoBo
01 t/m 03-07-2006 Patersgronden 1 man (zang) RVe  e.v.a.

Literatuur
Wouters, J. 1999. Ringvangst van een Orpheusspotvogel in de Kempen. Blauwe Klauwier 25 (1): 25.

 


Bosrietzanger Acrocephalus palustris

Vrij talrijke broedvogel. Doortrekker in vrij groot aantal. Uiterste data: 25 april en 22 september.


Bosrietzanger, Ringselvennen/Budel-Dorplein ; 1-6-2005 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
In de periode 1983-87 werden ca 330 pr in het agrarisch gebied geteld (PrvNBr). Rekening houdend met de zeer lage onderzoeksintensiteit voor deze soort en de lage trefkans wordt de stand in het agrarisch gebied destijds op zeker 900-1200 pr geschat (THe). Hoewel recente tellingen ontbreken is het aannemelijk dat dit aantal anno 2000-01 niet meer gehaald wordt.

Literatuur
Munsters, H. 2003. Inventarisatie van Bosrietzangers in het Broek en de Klotputten 1987/2002. Blauwe Klauwier 29(2): 17-18.

 


Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus

Talrijke broedvogel. Doortrekker in groot aantal. Uiterste data: 2 april en 18 oktober.


Kleine Karekiet, Ringselvennen/Budel-Dorplein ;4-5-2008 (Rene Weenink)

 


Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus

Uiterst schaarse broedvogel. Doortrekker in klein aantal. Uiterste data: 28 maart en 25 september.


Rietzanger - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 17 september 2003 (Ran Schols)

Voorkomen als broedvogel
In de jaren 50 was de Rietzanger een zeer algemene broedvogel (Van Erve et al. 1967, Langenhoff 1955). Vanaf eind jaren 60 stortte de stand vrijwel volledig in. In de periode 1975-80 waren er naar schatting 75-90 pr, in 1985-90 10-20 pr, en in 1994-95 en 2000-01 <5 pr (THe). De afname in de periode 1975-2001 bedroeg zeker 90% en ten opzichte van de jaren 50 wellicht 99%.

Literatuur
Langenhoff, V. 1955. Enige broedvogels in Noord-Brabant: rietzangers. Brabantia 4: 16-21.

 


Waterrietzanger Acrocephalus paludicola

Zeer schaarse gast.


Waterrietzanger - eerste winter - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 14 september 2003 (Rob Bouwman)

01-07-1944 Genderbeemd/Eindhoven langs de Gender 3 onv FEr67, VLa55
18-05-1958 Gemeente Hooge en Lage Mierde Lage Mierde 1 ex FEr67
07-09-1963 Gemeente Someren 2 ex FEr67
22-09-1963 Gemeente Someren 1 ex FEr67
09-06-1964 t/m 21-06-1964 Visvijvers Valkenswaard 1 man (zang) FEr67, AWi, BHa
25-09-1968 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex (ringvangst) MvAe
09-08-1969 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex (ringvangst) MvAe
26-08-1970 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex (ringvangst) MvAe
31-07-1971 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex (ringvangst) MvAe
04-09-1971 Beuven /Strabrechtse Heide 2 ex (ringvangst) MvAe
09-09-1972 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex (ringvangst) MvAe
04-09-1982 (A) Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex (ringvangst) MvAe
20-08-1983 (A) Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex (ringvangst) MvAe
09-09-1985 Soerendonks Goor 1 ex ew FNe, RBo01, LPe85a
20-09-1989 (A) Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex ew (ringvangst) RBo01
21-08-1991 (A) Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex ew (ringvangst) RBo01
19-08-1992 (A) Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex ew (ringvangst) RBo01
06-09-1996 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex ew JEKi, RBo01
29-07-2001 Ringselven/Budel-Dorplein 1 ex ew (ringvangst) WBe
13-09-2003 t/m 14-09-2003 Ringselven/Budel-Dorplein 1 ex ew RVe, FNe e.a.
06-09-2004 Ringselven/Budel-Dorplein 1 ex ew (ringvangst) WBe

Literatuur
Peeters, L. 1985. Waarneming Waterrietzanger in de Kempen. Blauwe Klauwier 11(3): 11.

 


Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus arundinaceus

Incidentele broedvogel. Zeer schaarse gast. Uiterste data: 8 mei en 9 september.


Grote Karekiet, Soerendonks Goor ; 20-6-2009 (Rene Weenink)

Voorkomen als broedvogel
Tot in de jaren 70 was de Grote Karekiet een jaarlijkse, zeer schaarse, broedvogel. Sindsdien is de soort een niet-jaarlijkse broedvogel met hooguit 1-2 pr per jaar. Sinds 1980 zijn de volgende (mogelijke) broedgevallen bekend:

1986 Beuven /Strabrechtse Heide 1 pr - eind mei 1 zp
1986 Plas Soerendonks Goor 1 pr FNe 17-5 t/m 8-6 1 zp
1987 Ringselven-O/Budel-Dorplein 1 pr THe 23-5 en 7-6 1 zp
1988 Neerven/Kroonvensche Heide 1 pr PWo >2 weken zingend ex, o.a. 24-5, 5-6 en 6-6; biotoop echter weinig geschikt
1988 Ringselvennen/Budel-Dorplein 1 pr RBo01 23-5 t/m 7-6 1 zp
1988 Visvijvers Bergeijk 1 pr THe 8-5 t/m 22-5 1 zp
1990 Ringselven-NW/Budel-Dorplein 1 pr THe 15-5 en 19-5 1 zp
1993 Ringselven-N/Budel-Dorplein 1 pr RBo01 4-5 t/m 6-6 1 zp
1994 Plas Soerendonks Goor 1 pr THe mei-juni (o.a. 19-5 en 9-6) 1 ex zingend
2002 Visvijvers Valkenswaard 1 pr JKo, PWo 31-5 t/m eind juni 1 zp
2003 Visvijvers Bergeijk 1 pr THe e.a. 30-5 t/m 21-6 1 zp

Voorkomen als niet-broedvogel
Buiten de (mogelijke) broedgevallen zijn slechts de volgende waarnemingen bekend:

02-05-1984 Budel-Dorplein 1 man (zang) RBo01
21-08-1988 Ringselven/Budel-Dorplein 1 man (zang) PvdWi
10-05-1992 Vessemse Vennen 1 man (zang) -
09-09-2000 Ringselven/Budel-Dorplein 1 ex (ringvangst) WBe
26-04-2001 Meerveldhoven/Veldhoven 1 man (zang) HHm
08-06-2002 Karpendonkse Plas/Eindhoven 1 man (zang) RuBo
22-08-2006 Budel-Dorplein 1 ex. (ringvangst) WBe
02-09-2006 Budel-Dorplein 1 ex. (ringvangst) WBe
07-06-2008 De Maaij / Bergeijk 1 man -
08-05 en 20-06 t/m 24-06-2009 Soerendonks Goor 1 man BAa (SOVON) & RoBo

Literatuur
Langenhoff, V. 1955. Enige broedvogels in Noord-Brabant: rietzangers. Brabantia 4: 16-21.

 


Sperwergrasmus Sylvia nisoria niroria

Zeldzame gast.


Sperwergrasmus (1w), Budel Dorplein ; 25-9-2008 (Wil Beeren)

21-09-1971 (A) Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex (ringvangst) MvAe
20-09-1989 (A) Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex ew (ringvangst) RBo01
24-10-1990 (A) Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex ew (ringvangst) RBo01
29-09-2001 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex ew (ringvangst) TBu
02-09-2002 Landschotse Heide 1 ex ew LPe
25-09-2008 Budel-Dorplein 1 ex ew (ringvangst) WBe

 


Braamsluiper Sylvia curruca ssp

Schaarse broedvogel. Doortrekker in klein aantal. Uiterste data: 7 april en 8 september.


Braamsluiper, Ringselvennen/Budel-Dorplein ; 24-4-2008 (Ruud Bouwman)

 


Grasmus Sylvia communis communis

Talrijke broedvogel. Doortrekker in vrij groot aantal. Uiterste data: 3 april en 13 oktober.


Grasmus, Ringselvennen/Budel Dorplein ; 28-4-2006 (Gerard Schouten)

Voorkomen als broedvogel
In de periode 1983-87 kwamen naar schatting 1750-2500 pr in het agrarisch gebied voor (THe).

 


Tuinfluiter Sylvia borin borin

Talrijke broedvogel. Doortrekker in vrij groot aantal. Uiterste data: 13 april en 29 september.


Tuinfluiter, Acht/Eindhoven ; 2-5-2009 (Frank Neijts)

 


Zwartkop Sylvia atricapilla atricapilla

Talrijke broedvogel. Doortrekker in vrij groot aantal. Wintergast in uiterst klein aantal.


Zwartkop, Maarheeze ;  26-4-2006 (Rene Weenink)

 


Grauwe Fitis Phylloscopus trochiloides viridanus

Dwaalgast.


Grauwe Fitis - Landschotse Heide - 17 juni 1996 (Jan Wouters)

17-06-1996 (A) Landschotse Heide 1 ex (ringvangst) JWo, JWo97b

Literatuur
Wouters, J. 1997. Waarneming van een Grauwe Fitis op de Landschotse Heide. Blauwe Klauwier 23(1): 33.

 


Bladkoning Phylloscopus inornatus

Zeldzame gast.


Bladkoning, Budel Dorplein ; 18-8-2008 (Wil Beeren)

13-10-1988 Grote Cirkel/Reusel 1 ex (ringvangst) JWo, JWo88b
16-10-1988 Hulsel 1 ex PvdWi, PWi88a
13-10-2003 Reusel 1 ex (ringvangst) JWo
17-10-2003 nabij Beuven/Strabrechtse Heide 1 ex JEKi e.a.
06-11-2007 Reusel 1 ex. JWo
18-10-2008 Budel-Dorplein 1 ex. (ringvangst) WBe
15-10-2009 Acht, Eindhoven 1 ex. FNe

Literatuur
Wielen, P. v.d. 1988. Opnieuw een Bladkoninkje in de Kempen. Blauwe Klauwier 14(4): 1-2.
Wouters, J. 1988. Eerste ringvangst van een Bladkoninkje in de Kempen. Blauwe Klauwier 14(3): 19.

 


Humes Bladkoning Phylloscopus humei

Dwaalgast.


Humes Bladkoning, Reusel ; 14-11-2004 (Pieter Wouters)

14-11-2004 (A) Reusel 1 ex (ringvangst) JWo

 


Fluiter Phylloscopus sibilatrix

Schaarse, in sommige jaren vrij schaarse, broedvogel. Doortrekker in onbekend aantal. Uiterste data: 16 april en ?


Fluiter, De Pan/Maarheeze ; 19-5-2008 (Rene Weenink)

Voorkomen als broedvogel
Het aantal pr wisselt sterk van jaar op jaar. In topjaren (zoals 1990) komen 100-den pr in de Kempen voor.

 


Tjiftjaf Phylloscopus collybita ssp

Zeer talrijke broedvogel. Doortrekker in zeer groot aantal. Wintergast in zeer klein aantal.


Tjiftjaf, Vlasrootvennen/Veldhoven ; 9-4-2008 (Frank Neijts)

 


Siberische Tjiftjaf Phylloscopus  collybita   tristis

Dwaalgast.


Siberische Tjiftjaf, Ringselvennen/Budel Dorplein ; 13-1-2008 (Rob Bouwman)

09 t/m 26-01-2008 (A) Ringselven / Budel-Dorplein 1 ex. TGe,HMu,GVi e.v.a.

 


Fitis Phylloscopus trochilus ssp

Zeer talrijke broedvogel. Doortrekker in zeer groot aantal. Uiterste data: 9 maart en 26 oktober.


Fitis, Soerendonk ; 5-4-2008 (Frank Neijts)

 


Goudhaan Regulus regulus regulus

Zeer talrijke broedvogel. Hoofdzakelijk standvogel. In sommige jaren doortrekker in groot aantal.


Goudhaan, Budel-Dorplein ; 6-5-2008 (Hennie Lammers)

 


Vuurgoudhaan Regulus ignicapillus ignicapillus

Schaarse broedvogel. Deels standvogel. Doortrekker en wintergast in sterk wisselend aantal.


Vuurgoudhaan, Strijp/Eindhoven ; 2-4-2008 (Frank Neijts)