Valken Falconidae

Teksthistorie
Gemaakt op 22-1-2002, gewijzigd 6-11-2002


Torenvalk Falco tinnunculus tinnunculus

Vrij talrijke broedvogel. Doortrekker in onbekend aantal. Jaarvogel (standvogel) in vrij groot aantal.


Torenvalk, Loozerheide/Budel Dorplein : september 2005 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
Rond 1977 werd de stand geschat op ca 200 pr (Manders 1978) en rond 1981 op 200-300 pr (Neijts 1982). De populatie in 1983-87 in het agrarisch gebied werd geschat op 80-110 pr (THe). Recente schattingen ontbreken.

Literatuur
Braaksma, S., W.H.Th. Knippenberg & V. Langenhoff 1960. Enige broedvogels in Noord-Brabant: Torenvalk. Limosa 33: 46-50.
Manders, M. 1978. Torenvalk. In: L. Aarts et al., Roofvogels in de Kempen. Blauwe Klauwier 4(7).
Neijts, F. 1982. Roofvogels in de Kempen. VWG De Kempen, Veldhoven.

 


Roodpootvalk Falco vespertinus

Doortrekker in uiterst klein tot klein aantal. Uiterste data: 23 april en 22 oktober.


Roodpootvalk, Loozerheide/Budel Dorplein ; 8-5-2008 (Rob Bouwman)

Verspreiding en habitat. Waarnemingen komen uit de gehele Kempen met de nadruk echter op de oostelijke helft en dan met name de Strabrechtse Heide. Pleisterende vogels worden vrijwel uitsluitend in halfnatuurlijke, open gebieden (m.n. heideterreinen) waargenomen.

Seizoensverloop, aantallen en trends. De aantallen fluctueren sterk van jaar op jaar. De volgende gevallen van langdurig pleisteren (>1 week) zijn bekend, alle op de Strabrechtse Heide:

Mei 2008

Diverse plaatsen in de Kempen

Totaal 27 ex.

Div.

Literatuur
Hagemeijer, W. 1994. Invasie van Roodpootvalk Falco vespertinus in het voorjaar van 1992: grootste invasie van deze soort in Nederland. Limosa 67: 7-14.
Hendriks, H. 1981. Invasie van Roodpootvalken in de Kempen. Blauwe Klauwier 7(3).
Sierdsema, H. 1989. Influx van Roodpootvalken Falco vespertinus in voorjaar 1988. Limosa 62: 155-157.

 


Smelleken Falco columbarius ssp.

Doortrekker in vrij klein aantal. Wintergast in uiterst klein tot zeer klein aantal.


Smelleken, Loozerheide/Budel Dorplein ; september 2004 (Rob Bouwman)

 


Boomvalk Falco subbuteo subbuteo

Schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij klein aantal.


Boomvalk, Groote Heide/Leende ; 4-5-2008 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
Rond 1977 werd de stand geschat op 20-25 pr (Peeters 1978) en rond 1981 op 30-45 pr (Neijts 1982). In 1983-87 kwamen naar schatting 30-40 pr voor in het agrarisch gebied (THe). Recente schattingen ontbreken.

Literatuur
Heijnen, T. & J. van der Winden 1987. Boomvalken boven het Platvoetje, Strabrechtse Heide. Roodborsttapuit 5(2): 59-61.
Hendriks, H. 1979. Veel Boomvalken op de Strabrechtse Heide voorjaar 1979. BK 5(4).
Neijts, F. 1982. Roofvogels in de Kempen. VWG De Kempen, Veldhoven.
Peeters, L. 1978. Kiekendieven. In: L. Aarts et al., Roofvogels in de Kempen. Blauwe Klauwier 4(7).

 


Slechtvalk Falco peregrinus peregrinus

Doortrekker in klein aantal. Winter- en zomergast in uiterst klein aantal.


Slechtvalk (onv), Diepenhoek/Someren Eind ; 31-1-2010 (Robert Kastelijn)

Voorkomen als broedvogel
Voor 2009 waren geen broedgevallen bekend. Opvallend is echter een baltsende man in mei 1994 op de Groote Heide/Soerendonk (WPo).
In 2009 zorgde het koppel van de Loozerheide voor het eerste succesvolle broedgeval in De Kempen.
Begin 2010 zijn op zeker 3 locaties in en om Eindhoven nestkasten geplaatst. In Mierlo werd in maart 2010 paring van een koppel Slechtvalken waargenomen waar een jaar eerder een kast geplaatst werd.
Mogelijk breidt de soort zich de komende jaren uit.

Vanaf 2003

Loozerheide/Budel-Dorplein

1 paar

---

Vanaf oktober 2006 Centrum Eindhoven 1 paar ---
Vanaf oktober 2010 TV Toren Mierlo 1 paar ---

 


Toendraslechtvalk Falco peregrinus calidus

Dwaalgast.


Mogelijke Toendraslechtvalk, telpost Loozerheide ; 22-10-2007 (Rene Weenink)

Hoewel dit taxon moeilijk met 100% zekerheid is te determineren, betreffen de volgende waarnemingen vogels met kenmerken van noordoostelijke Slechtvalken, waarschijnlijk ssp. calidus.

18-10-2007 Telpost Loozerheide 1 ex FNe, RWe
22-10-2007 Telpost Loozerheide 1 ex RoBo, RWe