Strandlopers Scolopacidae

Teksthistorie
Gemaakt op 13-1-2002, gewijzigd 20-08-2004


Kanoet Calidris canutus ssp.

Onregelmatige doortrekker in uiterst klein tot zeer klein aantal.


Kanoet (ad. zomer), Cote d'Or/Budel Dorplein ; 10-5-2007 (Roel Verbraak)

Trekt in het voorjaar door met een uitgesproken piek in mei. De najaarstrek is meer gespreid met een top in augustus-september.
Bijzonder is de waarneming van 50ex. op 11-5-2007 bij de zinkplas/Budel Dorplein.

            Seizoensverloop Kanoet tot 2005 (n=70)


Drieteenstrandloper Calidris alba

Doortrekker in uiterst klein aantal.


Drieteenstrandloper, De Plateaux ; 11-5-2008 (Rob Bouwman)

            Seizoensverloop Drieteenstrandloper tot 2005 (n=53)

Waarnemingen tot 2005:

08-09-1951 Budel-Dorplein 6 ex FEr67
19-09-1951 Budel-Dorplein 10 ex FEr67
03-11-1962 Budel-Dorplein 7 ex FEr67
12-09-1979 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex RBo01
06-05-1981 Loozerheide/Budel-Dorplein 2 ex THe
08-09-1981 t/m 13-09-1981 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex THe, LPe, RBo01
19-05-1982 Loozerheide/Budel-Dorplein 2 ad  z RBo01
05-08-1983 Kromven/Landschotse Hei 1 ex  -
06-10-1983 Plas Soerendonks Goor 2 ex  -
11-05-1985 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex  -
14-09-1985 t/m 16-09-1985 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex  -
31-08-1986 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ad  w RBo01
14-09-1986 Keijenhurk/Landschotse Heide 2 ex HCo
29-07-1988 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 onv HVr
15-05-1989 Landschotse Heide 3 ex (ovl) MSl
28-08-1989 Keijenhurk/Landschotse Heide 1 ex  -
08-05-1996 Beuven /Strabrechtse Heide 2 ex RBo01
23-05-1996 Starven/Strabrechtse Heide 1 ex RBo01
02-10-1996 Beuven /Strabrechtse Heide 1 onv RBo01
25-09-1998 t/m 27-09-1998 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 onv HVr, RBo01
08-05-1999 t/m 09-05-1999 Brandevoort/Mierlo-Hout 1 ad  z RBo01
12-09-1999 t/m 16-09-1999 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 onv RBo01
28-04-2000 t/m 29-04-2000 Plas Soerendonks Goor 1 ad HHe, RoBo, RuBo
16-09-2001 Loozerheide/Budel-Dorplein 3 ex (ovl) RuBo
08-09-2003 t/m 18-09-2003 Landschotse Heide 1 ex ew LPe e.a.
27-09-2003 Plas Soerendonks Goor 1 ex RBr
13-04-2004 Ringselvennen/Budel-Dorplein 1 ex LPe
09-05-2004 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) JEKi
11-05-2004 t/m 12-05-2004 Budel-Dorplein 1 ex RVe, HHe

 


Kleine Strandloper Calidris minuta

Doortrekker in klein aantal.


Kleine Strandloper (zomerkleed), Westelbeers Broek ; 5-5-2005 (Lex Peeters)

De doortrek vindt hoofdzakelijk in het najaar plaats met een piek in de tweede pentade van september. 

            Seizoensverloop Kleine Strandloper per week tot 2005 (n=609; incl. mogelijke dubbelmeldingen)

 


Temmincks Strandloper Calidris temminckii

Doortrekker in zeer klein aantal.


Temmincks Strandloper, Cote d'Or/Budel-Dorplein ; 16-5-2004 (Frank Neijts)

Zowel in het voorjaar (piek in mei) als het najaar (piek in augustus-september) is de Temmincks Strandloper een incidentele verschijning die door zijn heimelijk gedrag echter ongetwijfeld meer doortrekt dan bekend is.

            Seizoensverloop Temmincks Strandloper tot 2005 (n=47)

Waarnemingen tot 2005:

30-08-1958 t/m 06-09-1958 Gemeente Mierlo 2 ex FEr67
20-04-1960 Mispeleindse Heide 1 ex FEr67
18-07-1960 Mispeleindse Heide 1 ex FEr67
06-05-1964 t/m 07-05-1964 Landschotse Heide 1 ex FEr67
11-05-1972 Landschotse Heide 1 ex  -
26-04-1981 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex RBo01
14-09-1981 Keijenhurk/Landschotse Heide 5 ex  -
08-08-1985 Withollandven/Landschotse Hei 1 ex  -
28-08-1985 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ad  -
11-05-1988 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex RBo01
03-08-1988 t/m 04-08-1988 Loozerheide/Budel-Dorplein 2 ex RBo01
19-08-1988 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex  -
19-08-1989 Kromven/Landschotse Hei 3 ex  -
20-08-1989 t/m 21-08-1989 Platvoetje/Strabrechtse Heide 1 onv  -
23-08-1989 t/m 01-09-1989 Keijenhurk/Landschotse Heide 1 ex  -
18-05-1997 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex RBo01
24-05-1997 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex RBo01
28-05-1997 Beuven /Strabrechtse Heide 2 ex Vogelj
05-09-1999 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex RBo01
01-05-2000 Withollandven/Landschotse Hei 2 ex LPe
09-05-2000 Withollandven/Landschotse Hei 4 ex LPe, HHe, RuBo
13-05-2000 Plas Soerendonks Goor 3 ex FNe, HHe
18-05-2000 Plas Soerendonks Goor 1 ex RoBo
12-05-2001 Landschotse Heide 3-4 ex LPe, JEKi
25-08-2001 Plas Soerendonks Goor 1 onv RuBo, RKa, PZo
11-09-2001 Withollandven/Landschotse Hei 3 ex LPe
15-05-2002 t/m 17-05-2002 Landschotse Hei 1 ex LPe, RuBo
28-08-2002 t/m 30-08-2002 Grafven/Strabrechtse Heide 1 ex -
07-05-2003 Landschotse Heide 1 ex  LPe
14-08-2003 Landschotse Heide 2 ex FNe
18-08-2003 t/m 19-08-2003 Grafven/Strabrechtse Heide 1 ex JEKi e.a.
21-09-2003 Scheidingsven/Strabrechtse Heide 1 ex JEKi
16-05-2004 Afgraving Budel-Dorplein 2 ex RuBo e.a.

Waarnemingen van grote(re) groepen:

14-05-2008 De Plateaux 8 ex t.p. -

08-05-2009

Zinkplas / Budel Dorplein

6 ex t.p.

-

 


Gestreepte Strandloper Calidris melanotos

Dwaalgast.


Gestreepte Strandloper (onv), Kromven/Landschotse Heide ;21-9-2003 (Robert Kastelijn)

14-09-1989 Beuven/Strabrechtse Heide 1 ex JvdWi
20-09-2003 t/m 05-10-2003 Landschotse Heide 1 onv. HVe, FNe, RBo e.v.a.
08-08-2006 Zinkplas / Budel-Dorplein 1 ad. RoBo e.a.

 


Krombekstrandloper Calidris ferruginae

Doortrekker in uiters klein aantal tot zeer klein aantal.


Krombekstrandloper (ad zomer), Groot Meer/Vessem ; 12-7-2005 (Lex Peeters)

In het voorjaar is de soort een zeldzame gast. In het najaar (piek in september) wordt de Krombekstrandloper aanmerkelijk vaker waargenomen tot in groepjes van 13 vogels.

            Seizoensverloop Krombekstrandloper per maand tot 2005 (n=136)

            Seizoensverloop Krombekstrandloper per week tot 2005 (n=131)

 


Paarse Strandloper Calidris maritima

Dwaalgast.

14-01-1945 Zuid-Willemsvaart bij Helmond 2 ex FEr67
21-01-1945 Zuid-Willemsvaart bij Lierop 4 ex FEr67
04-05-1981 Loozerheide/Budel-Dorplein 2 ex AvPo

De vogels uit 1945 zaten tussen de stenen langs de oever van het kanaal.

 


Bonte Strandloper Calidris alpina alpina

Doortrekker in klein tot vrij klein aantal. Incidentele wintergast.


Bonte Strandloper, Cote d'Or/Budel-Dorplein ; 13-5-2004 (Roel Verbraak)

 


Kemphaan Philomachus pugnax

Voormalige broedvogel. Doortrekker in klein tot vrij klein aantal. Incidentele wintergast.


Kemphaan, Kromven/Landschotse Heide ; 7-9-2005 (Lex Peeters)

Voorkomen als broedvogel
Het laatste broedgeval werd in 1979 (Ringselvennen/Budel-Dorplein) vastgesteld. De volgende (mogelijke) broedgevallen zijn bekend:

Literatuur
Braaksma, S. 1954. De Kemphaan (Philomachus pugnax L.) als broedvogel in Nederland. SBB.
Langenhoff, V. 1952. Enige broedvogels in Noord-Brabant: Twee Pluviervogels. Brabantia 1: 158-162.
Peeters, L. 1979. De Kemphaan in de Kempen. Blauwe Klauwier 5(3).


Bokje Lymnocryptes mimimus

Doortrekker in klein aantal. Wintergast in uiterst klein aantal.


Bokje, Groot Meer/Vessem ; 15-3-2008 (Frank Neijts)

 


Watersnip Gallinago gallinago gallinago

Zeer schaarse broedvogel. Doortrekker in groot aantal. Wintergast in sterk wisselend aantal.


Watersnippen, Soerendonks Goor ; 24-8-2003 (Rene Weenink)

Voorkomen als broedvogel
Sterk afgenomen. In de jaren 70 vele 10-tallen pr met naar schatting 50 pr aan het einde van de jaren 70 (de Kroon 1979). In de periode 1983-87 waren er naar schatting 25-35 pr en in de jaren 90 en 2000-01 vermoedelijk 5-10 pr (THe).

Literatuur
Kroon, W. de 1979. De Watersnip in de Kempen. Blauwe Klauwier 5(2).

 


Poelsnip Gallinago media

Dwaalgast.

10-04-1999 (A) Beuven-Zuid/Strabrechtse Heide 1 ex JEKi

De waarnemingen die in Van Erve et al. 1967 gepubliceerd zijn (8 waarnemingen, totaal 8 ex), worden vanwege het ontbreken van nadere informatie in combinatie met de lastige herkenning niet meer houdbaar geacht.

 


Houtsnip Scolopax rusticola

Zeer schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij groot aantal. Wintergast in wisselend aantal.


Houtsnip, Woensel/Eindhoven ; 3-11-2006 (Jan Bos)

Voorkomen als broedvogel
De populatiegrootte is niet goed bekend en wordt geschat op 40-100 pr in 2000-2001 (THe). 
De soort komt alleen zeer lokaal voor, in enkele gebieden met redelijk hoge dichtheden zoals het Beersbroek/Netersel (in 2000 naar schatting 5 pr in ca 50 ha vochtig broed- en populierenbos; GSa) en het gebied de Goorloop/Boswachterij Hapert (in 2001 naar schatting 10 pr in ca 75 ha gemend gebied met vochtig broekbos, vochtige en droge hei, en droog naaldbos; MBa).  

Literatuur
Erve, F.J.H. van 1963. Het voorkomen van de Houtsnip (Scolopax rusticola L.) als broedvogel in Midden-Brabant in 1963. VIMB, Tilburg.
Kuiper, F.J. 1962/1963. Broedgevallen van de Houtsnip in Nederland. Ned. Jager 67: 178 (1962) en Levende Natuur 66: 287-288 (1963).
Kuiper, F.J. & M.F. Morzer Bruyns 1962. Het onderzoek naar het voorkomen van de Houtsnip als broedvogel in Nederland. Levende Natuur 65: 73-77.

 


Grutto Limosa limosa limosa

Schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij groot aantal.


Grutto, Randweg Budel ; 11-4-2004 (Rene Weenink)

Voorkomen als broedvogel

Verspreiding en habitat. Het favoriete broedgebied bestaat uit open, vochtige graslanden in de beekdalen en op de heideontginningen. Goede broedgebieden zijn Groot Terkooijen onder Bladel en de Strijpse Kampen ten noorden van Airport Eindhoven. Vroeger kwamen ook veel Grutto's voor op de vochtige heidevelden, zoals de Mispeleindse en Neterselse Heide, maar de soort is hier zo goed als verdwenen.

Aantallen, dichtheden en trends. Sterk afgenomen, in de periode 1950/60-2000 vermoedelijk met ca 95%. In 1983-87 waren er naar schatting 350-375 pr, midden jaren 90 <100 pr en in 2000-01 wellicht <50 pr (THe).

 


IJslandse Grutto Limosa limosa islandica

Doortrekker in het voorjaar in zeer klein aantal.


IJslandse Gruttos (met daarbij als 2e van links een gewone Grutto), Keijenhurkven/Landschotse Heide ; 27-3-2006 (Lex Peeters)

 


Rosse Grutto Limosa lapponica lapponica

Zeer schaarse gast.


Rosse Grutto, Soerendonks Goor ; 4-5-2006 (Rene Weenink)

De Rosse Grutto is een incidentele doortrekker in uiterst klein aantal die in alle zomermaanden waargenomen kan worden, maar vooral in april-juni en in september.

            Seizoensverloop Rosse Grutto tot 2005 (n=31)

23-05-1958 Geldrop-Mierlo 3 ex FEr67
13-07-1960 Lage Mierde 1 ex FEr67
18-08-1962 Lage Mierde 1 ex FEr67
 1964 Landschotse Heide 2 ex  -
24-04-1964 t/m 27-04-1964 Landschotse Heide 1 ex  -
01-04-1965 Landschotse Heide 1 ex  -
27-04-1965 Landschotse Heide 1 ex FEr67
06-09-1976 t/m 07-09-1976 Goorven/Mispeleindse Heide 1 ex LPe
01-05-1981 Visvijvers Bergeijk 1 ex  -
04-05-1981 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ad  z RBo01
26-09-1982 t/m 28-09-1982 Beuven /Strabrechtse Heide 2 ex RBo01
27-09-1982 t/m 29-09-1982 Plas Soerendonks Goor 4 ex RBo01
03-04-1984 t/m 21-04-1984 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex RBo01
02-09-1984 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex RBo01
21-08-1987 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex RBo01
27-09-1987 t/m 28-09-1987 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex THe, HVr, WPo
12-06-1988 Loozerheide/Budel-Dorplein 6 ex  -
19-02-1989 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) JEKi
17-09-1991 E3-strand/Eersel 2 onv  -
11-09-1994 Beuven /Strabrechtse Heide 1 onv RBo01
07-04-2002 Landschotse Heide 1 ex LPe
20-04-2002 Landschotse Heide 1 ex (ovl) LPe
10-04-2005 Zinkplas / Budel-Dorplein 1 ad. Div.
27-04-2005 Zinkplas / Budel-Dorplein 1 ad. Div.
25-09-2005 Telpost Strabrechtse Heide 18 ex.(groep) JeKi  e.a.
03 t/m 09-2006 Plas Soerendonks Goor 1 ex. RWe  e.a.
29-10 t/m 05-11-2006 Paardse Heide 1 ex. LPe
06-05-2009 Telpost Loozerheide 8 ex Div.
06-05-2009 Zinkplas / Budel-Dorplein 1 ex FNe
28-06-2009 Telpost Strabrechtse Heide 1 ex RvdH
17-09-2009 Telpost Strabrechtse Heide 1 ex RvdH, RKa
19-09-2009 Zinkplas / Budel-Dorplein 1 ex HVr

 


Regenwulp Numenius phaeopus phaeopus

Doortrekker in vrij groot aantal.


Regenwulp, Keyenhurkse Dreef/Landschotse Heide - 26-4-2006 (Lex Peeters)

 


Wulp Numenius arquata arquata

Schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij groot aantal. Wintergast in vrij klein aantal.


Wulp, Budel Dorplein ; Maart 2004 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
Toegenomen in agrarisch gebied (echter geen statistieken over grotere gebieden beschikbaar). In 1983-87 broedden er naar schatting 225-250 pr in het agrarisch gebied, en in 1990-95 naar schatting 130-150 pr op de heidevelden (THe). In de periode 1970-2000 is de Wulp sterk afgenomen op heideterreinen, variŽrend per gebied van 50 tot 90%.

 


Zwarte Ruiter Tringa erythropus

Doortrekker in vrij klein aantal.


Zwarte Ruiters, Soerendonks Goor ; oktober 2005 (Rob Bouwman)

 


Tureluur Tringa totanus ssp.

Zeer schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij klein aantal.


Tureluur, Soerendonks Goor ; 28-3-2006 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
Sterk afgenomen in de afgelopen decennia. In 1983-87 broedden 15-20 pr in het agrarisch gebied en kwam de soort in onbekend aantal op natte heidevelden voor. In 1990-95 werd de populatie in de Kempen geschat op 30-45 pr in een normale zomer en 20-30 pr in een droge zomer 20-30 pr. In 2000-01 waren er 5-10 pr en wellicht zelfs <5 pr (THe).

Grote aantallen:

14-06-2009 Zinkplas, Budel Dorplein 48 ex. RoBo

 


Poelruiter Tringa stagnatilis

Zeldzame gast.


Poelruiter, Grafven/Strabrechtse Heide ; 29-4-2006 (Rob Bouwman)

21-06-1989 t/m 22-06-1989 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ad  z JEKi e.a.
06-07-1989 t/m 09-07-1989 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ad  -
03-08-1989 Keijenhurk/Landschotse Heide 1 ex  -
25-04-1992 t/m 27-04-1992 Beuven /Strabrechtse Heide 2 ad  z RBo01
23-08-1992 Goorven/Mispeleindse Heide 1 ex  -
21-05-1994 Strabrechtse Heide 1 ad  z RBo01
08-06-1996 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ad  z RoBo
01-06-1997 Grafven/Strabrechtse Heide 1 ad  z JEKi
29-04 t/m 02-05-2006 Grafven / Strabrechtse Heide 1 ad. RoBo  e.a.

 


Groenpootruiter Tringa nebularia

Doortrekker in vrij groot aantal.


Groenpootruiter, Soerendonks Goor ; 26-10-2005 (Frank Neijts)

Grote aantallen:

24-07-2009 Telpost Strabrechtse Heide groep van 51 ex RvdH

 


Witgat Tringa ochropus

Doortrekker in vrij klein aantal. Wintergast in zeer klein aantal.


Witgat, waterzuivering Hapert ; 7-2-2008 (Rob Bouwman)


Bosruiter Tringa glareola

Voormalige broedvogel. Doortrekker in vrij klein aantal.


Bosruiter, Westelbeers broek ; 12-5-2005 (Lex Peeters)

Voorkomen als broedvogel
Uit de Nederlandse literatuur zijn broedgevallen bekend uit de omgeving van Valkenswaard in 1848 (1 ei verzameld), 1851 (5 eieren), 1856 (3 eieren), 1862 (7 eieren) en 1898 (legsel verzameld op 27 mei) (Van Erve et al. 1967). 
In het Tring Museum in Groot-BrittanniŽ zijn voorts de volgende eicollecties aanwezig, allen verzameld te Valkenswaard (J. Jansen in lit.): 1 juni 1889 (2 eieren), 1855 (2 eieren en 4 eieren), 14 mei 1876 (3 eieren), 23 mei 1876 (3 eieren), 5 mei 1891 (4 eieren) en 25 mei 1899 (1 ei); voorts werden 3 eieren verzameld in 1855 of 1856 te Heeze. Uit deze gegevens kan voorzichtig afgeleid worden dat de Bosruiter in de 19e eeuw een gewone broedvogel was in (delen van) de Kempen.
Op 27 mei t/m 4 juni 1966 werd een paartje waargenomen op de Neterselse Heide waarvan op 31 mei voortdurend baltsend (Van Erve et al. 1967).

 


Oeverloper Acitis hypoleucos

Doortrekker in vrij klein aantal. Incidentele wintergast.


Oeverloper, Ringselvennen/Budel Dorplein ; 13-5-2005 (Rob Bouwman)

 


Steenloper Arenaria interpres interpres

Onregelmatige doortrekker in uiterst klein aantal.


Steenloper, ad. zomerkleed - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 8 mei 2004 (Roel Verbraak)

            Seizoensverloop Steenloper tot 2005 (n=19)

mei 1964 Valkenswaard 1 ex FEr67
03-05-1964 Landschotse Heide 1 ex FEr67
13-08-1964 Strabrechtse Heide 1 ex FEr67
05-05-1981 Visvijvers Bergeijk 1 ad  z THe, RBo01
06-05-1981 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ad  z THe, RBo01
24-08-1981 Loozerheide/Budel-Dorplein 2 onv THe, RBo01
21-04-1985 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex  -
11-05-1985 Loozerheide/Budel-Dorplein 2 ex  -
08-09-1985 E3-strand/Eersel 1 ex  -
17-05-1986 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ad  z THe, LPe, RBo01
10-05-1989 Waschven/Strabrechtse Heide 1 ad  z JEKi
11-05-1989 t/m 12-05-1989 Plas Soerendonks Goor 1 ex THe, RBo01
02-05-1996 Keijenhurk/Landschotse Heide 1 ex RBo01
07-05-1998 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex HvMa
03-06-1999 t/m 06-06-1999 Brandevoort/Mierlo-Hout 1 ad  z RBo01
28-08-1999 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex RBo01
30-04-2000 Plas Soerendonks Goor 1 ex RBo01
15-05-2003 Withollandven/Landschotse Heide 1 ad z -
14-08-2003 t/m 18-08-2003 Kromven/Landschotse Heide 1 onv LPe e.a.
08-05-2004 t/m 13-05-2004 Ringselvennen/Budel-Dorplein 1 ad z RVe e.a.
18-05-2004 Afgraving Budel-Dorplein 2 ex -
06-06-2004 nabij Zinkfabriek Budel-Dorplein 1 ex -
14-08-2004 nabij Zinkfabriek Budel-Dorplein 1 onv RoBo
07-05-2005 Ringselvennen/Budel Dorplein 2ex. -
29-04-2005 nabij Zinkfabriek Budel-Dorplein 2 ad. z -
21-05-2005 nabij Zinkfabriek Budel-Dorplein 1 ex. -
26-08-2005 Keijenhurk / Landschotse Heide 1 onv. LPe
05-05-2006 Telpost Landschotse Heide 2ex. LPe
02 t/m 04-09-2008 Kranenmeer / Strabrechtse Heide 1 onv. RHe  e.a.
14-10-2008 Telpost Strabrechtse Heide 1 onv. RHe
19-04-2009 Zinkplas / Budel Dorplein 1 ex PBo

 


Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus

Dwaalgast.


Grote Grijze Snip - Logtse Velden/Oirschot - 5 mei 2000 (Ben van den Broek)

01-05-2000 (A) Withollandven/Landschotse Hei 1 ad  z THe

De vogel werd, buiten de Kempen, op 05-05-2000 gezien in het natuurontwikkelingsgebied Logtse Velden/Oirschot.

 


Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus

Zeldzame gast.


Grauwe Franjepoot (onv), Keijenhurk/Landschotse Heide ; 2-9-2003 (Rob Bouwman)

16-08-1965 t/m 17-08-1965 Goorven/Mispeleindse Heide 1 ex FEr67
03-09-1980 t/m 10-09-1980 Goorven/Mispeleindse Heide 3 ex FNe, THe, FNe80a
13-08-1987 t/m 15-08-1987 Ringselven en Loozerheide/Budel-Dorplein 2 onv HVr, RBo01
31-05-1988 Waschven/Strabrechtse Heide 1 vrw  adz JEKi
08-09-1988 Loozerheide (z)/Budel-Dorplein 1 onv RBo01
20-05-1989 Ringselven-O/Budel-Dorplein 1 vrw  adz THe, VwgKmp
12-10-1990 Goorven/Mispeleindse Heide 3 ex  -
14-10-1990 Goorven/Mispeleindse Heide 2 ex  -
12-09-2001 Plas Soerendonks Goor (vermoedelijk deze soort) 1 ex RVe
31-08-2003 t/m 02-09-2003 Keijenhurk/Landschotse Heide 1 onv -
05-09-2005 Zinkplas / Budel-Dorplein 1 onv. RKa  e.a.
18-09-2006 Zinkplas / Budel-Dorplein 1 onv. RuBo  e.a.