Scholeksters Haematopodidae

Teksthistorie
Gemaakt op 13-1-2002, gewijzigd op 6-11-2002


Scholekster Haematopus ostralegus ostralegus

Vrij schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij groot aantal. Wintergast in zeer klein aantal.


Scholekster, Rangweg Budel ; 2-4-2008 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
In 1983-87 bedroeg de populatie naar schatting 225-250 pr (THe).