Ruigpoothoenders Tetraonidae

Teksthistorie
Gemaakt op 22-1-2002


Korhoen Tetrao tetrix tetrix

Voormalige broedvogel. Vermoedelijk uitgestorven.

Aantal hanen per jaar over de periode 1965-96 (bronnen: Bekhuis et al. 1992, Niewold 1993, archief VwgKmp):

Jaar Aantal hanen Jaar Aantal hanen
1965 180 1984 40
1971 140 1985 17
1974 110 1986 22
1975 100 1987 24
1976 90 1988 13
1977 110 1989 8
1978 95 1990 9
1979 85 1991 8
1980 85 1992 6
1981 65 1993 4
1982 40 1994 3
1983 35 1995 1
    1996 1


Bijzonderheden. Een rondzwervende haan werd waargenomen in het voorjaar van 1985 in de omgeving van Reusel: 15-04 zowel Ter Moeren als Beleven, 17-04 Beleven bolderend en 25-04 Ter Moeren. Beleven is een agrarisch gebied op 6.5 km afstand van de Reuselse Moeren (in de Reuselse Moeren komen sinds 1982 geen Korhoenders meer voor).

Literatuur
Beaufort, L.F. de 1912. Over de verspreiding van het Korhoen (Lyrurus tetrix L.) in Nederland. Ardea 1: 50-54.
Braam, A. 1990. Korhoenders in Midden-Brabant: van braadkip tot toetssteen. In: F. Post, A. Braam & R. Buskens, Vogels in Midden-Brabant, pp. 21-26. Werkgroep voor Vogel- en Natuurbescherming Mid­den-Brabant, Oisterwijk.
Braaksma, S. 1957. Enige broedvogels in Noord-Brabant: Korhoen, Kwartel. Limosa 30: 194-200.
Erve, F.J.H. van z.j. Gegevens over het voorkomen van Korhoenders in Noord-Brabant vanaf +/- 1960. Haaren.
Eygenraam, J.A. 1948/1949. Korhoenders vroeger en nu. Ned. Jager 53: 619-621 (1948) en 54: 7-8 en 135-136 (1949).
Eygenraam, J.A. 1965. Ecologie van het Korhoen (Lyrurus tetrix L.). ITBON-meded. 66, Anrhem.
Heijnen, T. 1978. Korhoenders in de Kempen. Ongepubl.
Kessel, J. van 1983. Het voorkomen van het Korhoen op de Landschotse Heide in 1983. Ongepubl.
Niewold, F.J.J. & H. Nijland 1979. Zur Situation des Birkwildes (Lyrurus tetrix L.) in den Niederlanden. Z. Jagdwiss. 25: 207-211.
Nijland, H. & F.J.J. Niewold 1978. Landelijke inventarisatie van Korhoenders gedurende het voorjaar van 1976 en 1977. Vogeljaar 26: 149-154.
Nijland, H. & W.A. Weyland 1981. Korhoenderinventarisatie 1981. Bosbouwvoorl. 20: 116 en Vogeljaar 30: 90-91.
Peeters, L. 1985. Waarnemingen van zwervende Korhaan. Blauwe Klauwier 11(2): 14.
Peeters, L. 1984 (ed.). Korhoender-nummer. Blauwe Klauwier 10(4).
Uythoven, I. 1971. De Korhoenderstand 1971. Ned. Jager 76: 818-819.
Zouwen, A. van der 1978. Inventarisatie van Korhoenderbiotopen in Noord-Brabant. Scriptie.