Rallen Rallidae

Teksthistorie
Gemaakt op 13-1-2002, gewijzigd op 29-7-2004


Waterral Rallus aquaticus aquaticus

Schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij klein aantal. Wintergast in sterk wisselend aantal.


Waterral, Ringselvennen ; 3-2-2006 (Gerard Schouten)

Voorkomen als broedvogel
In 1990-95 naar schatting 60-90 pr (THe).

 


Klein Waterhoen Porzana parva

Mogelijk incidentele broedvogel.

Voorkomen als broedvogel
De volgende gevallen van mogelijke pr (roepende vogels) zijn bekend:

22-06-2002 Visvijvers Valkenswaard 1ex (roep) JKo, PWo
2003 Oostelijke Strabrechtse heide 1 paar JTi, WvE

20 t/m 23-05-2004 (A)

Beuven / Strabrechtse Heide

1 man (roep)

JEKi  e.a.

 


Kleinst Waterhoen Porzana pusilla intermedia

Incidentele broedvogel.

Voorkomen als broedvogel
Er is uit de Nederlandse literatuur één broedgeval bekend: 1863 1 paar (nest met 4 eieren) te Valkenswaard (Van Erve et al. 1967). Dit is tevens de enige, door de CDNA aanvaarde, waarneming in de Kempen. 
In het Tring Museum in Groot-Brittannië zijn voorts de volgende eicollecties aanwezig, allen verzameld te Valkenswaard (J. Jansen in lit.): geen jaar (3 eieren), voor 1854 (2 eieren), 1855 (2 eieren), juni 1855 (4 eieren), 1859 (2 eieren) en mei 1875 (3 eieren).

 


Porseleinhoen Porzana porzana

Onregelmatige, uiterst schaarse broedvogel. Doortrekker in uiterst klein tot zeer klein aantal.


Porseleinhoen, Soerendonks Goor ; 20-9-2005 (Robert Kastelijn)

Voorkomen als broedvogel
Wordt vrijwel jaarlijks in de Kempen vastgesteld (maar niet ieder jaar), gewoonlijk <5 pr. In 1999 groot aantal (11 pr) op Strabrechtse Heide (JEKi).  

 


Kwartelkoning Crex crex

Incidentele broedvogel. Overigens zeldzame gast.

Voorkomen als broedvogel
De volgende gevallen van mogelijke pr (roepende vogels) zijn bekend:

<1947 Dommeldal Gestels Broek/Eindhoven 1 pr Braaksma 1952, 1962 tot ca 1947 jaarlijks 1 pr in beemdgras
<1950 gemeente Aalst-Waalre aanwezig Braaksma 1952 "vroeger" (<1950) aanwezig
1951 bij Netersel aanwezig Van Erve et al. 1967 -
1971 Keersopdal bij Braambos/Westerhoven 1 pr HLu 06-07 en 07-07 1 ex roepend
1992 Dommeldal tussen Nederwetten en Eindhoven 2 pr - 13-06 t/m 16-06 2 ex roepend, op 17-06 1 ex roepend
1992 bij Waalre 1 pr IVNWaa minstens 4 maal gehoord en 1 maal gezien in een periode van 3 weken; echter waarschijnlijk uitgemaaid
1997 Klotputten/Eindhoven 1 pr IVNWaa 12-06 1 ex gehoord
2002 Malpiebeemden/Valkenswaard 1 pr RWi, SSe 23-6 en 27-6 1 ex roepend
2002 Patersgronden/Valkenswaard 1 pr RWi 12-7 en 14-7 1 ex roepend
2003 Randweg Budel 1 pr - 1-6 1 ex roepend

Voorkomen als niet-broedvogel
Buiten de mogelijke broedgevallen zijn slechts drie waarnemingen bekend:

28-08-1995 De Hurk/Eindhoven 1 ex RuBo
04-09-1998 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex RBo01
29-04 t/m 08-05-2005 Loozerheide / Budel-Dorplein 1 man (roep) RoBo e.a.

Literatuur
Braaksma, S. 1952. Enige broedvogels in Noord-Brabant: Ralachtigen (Rallidae). Brabantia 1: 259-268.
Braaksma, S. 1962. Voorkomen en levensgewoonten van de Kwartelkoning (Crex crex L.). Limosa 35: 230-259.Waterhoen Gallinula chloropus chloropus

Talrijke broedvogel. Jaarvogel in groot aantal. Grotendeels standvogel.


Waterhoen, Achtse Barrier ; februari 2005 (Rob Bouwman)


Meerkoet Fulica atra atra

Talrijke broedvogel. Doortrekker en wintergast in groot aantal. Deels standvogel.


Meerkoet, Ringselvennen ; 3-2-2008 (Ruud Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
In 1990-95 naar schatting 250-300 pr (THe).