Plevieren Charadriidae

Teksthistorie
Gemaakt op 13-1-2002, gewijzigd 26-8-2004


Kleine Plevier Charadrius dubius curonicus

Zeer schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij klein aantal.


Kleine Plevier, Westelbeers Broek ;  4-4-2006  (Lex Peeters)

Voorkomen als broedvogel

Verspreiding en habitat. Vrijwel volledig afhankelijk van tijdelijke situaties, zoals opspuitterreinen, afgelaten visvijvers en drooggevallen (delen van) vennen. Op visvijvers mislukken veel broedpogingen door vol- resp. leeg laten lopen van de vijvers, op afgravingen soms door recreatie en op opspuitterreinen soms door werkzaamheden.

Aantallen, dichtheden en trends. In 1990-95 naar schatting 15-20 pr en in 2000-01 naar schatting 12-15 pr (THe).  

 


Bontbekplevier Charadrius hiaticula ssp.

Doortrekker in vrij klein aantal.


Bontbekplevier, Soerendonks Goor ; 8-5-2006 (Rene Weenink)

            Seizoensverloop Bontbekplevier tot 2005 (n=495; incl. mogelijke dubbelmeldingen)

 


Strandplevier Charadrius alexandrinus alexandrinus

Zeldzame gast.

03-08-1952 Budel-Dorplein 1 ex FEr67
14-08-1953 Budel-Dorplein 2 ex FEr67
06-05-1981 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex THe, FNe
23-05-1981 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex GTi
17-05-1983 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex THe
10-05-1986 Loozerheide / Budel-Dorplein 1 ad. man MBe
31-08-1986 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 onv RBo01
15-08-1989 Keijenhurk/Landschotse Heide 1 ex  -

 


Morinelplevier Charadrius morinellus

Tot 2005 zeldzame gast, daarna doortrekker in zeer klein aantal.


Morinelplevier, De Plateaux - 14-5-2008 (Rob Bouwman)

09-05-1987 Rusthoek/Strabrechtse Heide 1 ex  -
03-09-1991 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) RBo01
05-09-1991 Kranenmeer/Strabrechtse Heide 1 onv RBo01
21-08-1998 Landschotse Heide 4 ex PWi99
19-09-1998 t/m 20-09-1998 Rusthoek/Strabrechtse Heide 1 onv RBo01
12-09-2001 Telpost Beuven/Strabr. Heide 1 onv  (ovl) JEKi
13-09-2002 Telpost Beuven/Strabr. Heide 1 onv  (ovl) JEKi
24-08-2004 Telpost Beuven/Strabr. Heide 1 ex (ovl) WTh
2005 Diverse telposten Totaal 5 ex. -
2006 Diverse telposten Totaal 22 ex. -
2007 Vooral vanaf de telposten Totaal 10 ex. -
2008 Vooral vanaf de telposten Totaal 17 ex. -
2009 Vooral vanaf telpost Loozerheide Totaal 5 ex. -

 


Goudplevier Pluvialis apricaria

Incidentele broedvogel. Doortrekker en wintergast in vrij klein tot vrij groot aantal.


Goudplevier, Paaldijk/Soerendonk ; 29-2-2004 (Robert Kastelijn)

Voorkomen als broedvogel
In de 19e eeuw was de Goudplevier wellicht een normale broedvogel in de Kempen. Zo werden eieren verzameld bij Valkenswaard in 1851 en 1863. Volgens een bericht uit 1905 was de soort ongeveer 20 jaar daarvoor voor het laatst in de broedtijd waargenomen (Van Erve et al. 1967).
In de tweede helft van de jaren 60 werd een vogel, dat simulatiegedrag vertoonde, gezien op de Strabrechtse Heide tussen het Waschven en de Galgeberg (RoBo). 
In 1974 werd een broedgeval vastgesteld (nest met 4 eieren, op 2 juli 1 pullus en 3 aangepikte eieren) op de Loozerheide/Budel-Dorplein; op 29 juni was naast het vrouwtje ook een man aanwezig. Op 1 juni 1975 was een paar aanwezig in de directe omgeving van de nestplaats van 1974, maar de vogels werden op 14 juni en 13 juli niet teruggevonden (Scharringa 1976). 
Op 15 april 1991 werd een zingende en baltsende Goudplevier waargenomen bij de Kraanvennen op de Groote Heide/Soerendonk; een tweede exemplaar stond zwijgzaam op een kaal heuveltje. Daarna geen waarnemingen; mogelijk verstoord door meetwerkzaamheden van TNO (Bijlsma 1992).

Voorkomen als niet-broedvogel
De Goudplevier trekt vooral door in het voorjaar met een piek in de tweede pentade van maart. De najaarstrek is van geringe omvang. Winterwaarnemingen zijn uitzonderlijk. 

            Seizoensverloop Goudplevier tot 2005 (n=1.013)

Literatuur
Bijlsma, R.G. 1992. De broedvogels van het Leenderbos en omgeving in 1991. SOVON, Beek-Ubbergen.
Scharringa, C.J.G. 1976. Broedgeval van de Goudplevier, Pluvialis apricaria apricaria, in Brabant. Limosa 49: 109-110.


Zilverplevier Pluvialis squatarola

Doortrekker in klein aantal.


Zilverplevier, Kromven/Landschotse Heide ; 31-5-2006 (Lex Peeters)

In het voorjaar (maart-juni) doortrekker in uiterst klein aantal met een uitgesproken piek in mei. In het najaar (vooral september-oktober) wordt de soort iets vaker waargenomen.

            Seizoensverloop Zilverplevier tot 2005 (n=120)

 


Steppekievit Vanellus gregarius

Zeer zeldzame gast.


Steppekievit, zinkfabriek/Budel Dorplein ; 15-9-2006 (Frank Neijts)

20-05-1978 (A) Wilderen/Waalre bij Philips Visvijvers 1 ex RBo01
29-06-1990 t/m 12-07-1990 (A) Beuven /Strabrechtse Heide en Somerense Heide 1 ad  z Div.
01-04-1998 t/m 09-04-1998 (A) Eindhoven Airport 1 ad  z Div.
15-09-2006 (A) Zinkplas / Budel-Dorplein 1 ad. winter HHe, FNe e.a.

 


Kievit Vanellus vanellus

Talrijke of zeer talrijke broedvogel. Doortrekker in zeer groot aantal. Wintergast in sterk wisselend aantal.


Kievit, Budel ; Maart 2004 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
In 1983-87 kwamen naar schatting 4000-6000 pr in de Kempen voor (THe).