Mezen Paridae

Teksthistorie
Gemaakt op 11-3-2002


Glanskop Parus palustris palustris

Incidentele broedvogel. Overigens zeldzame gast.

Voorkomen als broedvogel
Er zijn geen overtuigende gegevens beschikbaar die duiden op een permanente vestiging van de Glanskop in de Kempen. Er bestaat de nodige twijfel over de juistheid van gemelde territoria (vooral van niet-Kempische vogelaars) in verleden. Met uitzondering van de Hertgang/De Utrecht zijn geclaimde Glanskop-territoria in geen enkel geval bevestigd door andere vogelaars dan de waarnemer zelf. Zie voor mogelijke oorzaken van foutieve claims het artikel van Bult (1999).
De volgende (mogelijke) broedgevallen zijn bekend onder voorbehoud dat niet meer nagegaan kan worden of alle gevallen valide zijn:

1962 Hertgang/De Utrecht 1 pr FEr67 20-4 1 zp
1964 Gemeente Eindhoven 1 pr FEr67 11-4 1 zp
1965 Hertgang/De Utrecht 1 pr - 9-4 1 zp
1972 Reuselse Moeren 1 pr - 7-5 1 zp
1974 Reuselse Moeren 1 pr - 14-4 1 zp
1985 Hertgang/De Utrecht 1 pr LPe85b -
1987 Hertgang/De Utrecht 1 pr - -
1988 Hertgang/De Utrecht 1 pr - -
1988 Strabrechtse Heide Oost 1 pr - -
1990 Hertgang/De Utrecht 1 pr - -
1990 Meelakkers (bos) 1 pr - -
1991 Hertgang/De Utrecht 1 pr - -
1991 Leenderbos 4 pr RBy92a -
1992 Hertgang/De Utrecht 1 pr - -
1993 Hertgang/De Utrecht 0-1 pr RBo01 21-3 1 ex
1997 Cartierheide/Eersel 1 pr MBa -

Voorkomen als niet-broedvogel
Buiten de broedtijd is de Glanskop een zeldzame gast wat in de Kempen niet verwonderlijk is aangezien de soort een uitgesproken standvogel is en in de Kempen vrijwel niet als broedvogel voorkomt. Of alle genoemde waarnemingen valide zijn valt niet meer na te gaan.

27-10 t/m 30-10-1930 Gemeente Eindhoven 1 ex FEr67
15-11-1935 Gemeente Eindhoven 1 ex FEr67
18-09-1959 Gemeente Hooge en Lage Mierde 1 ex FEr67
19-09-1964 Bij Esbeek 3 ex FEr67
juli 1966 Hertgang/De Utrecht 2 ex -
29-10-1975 Look/Veldhoven 1 ex FNe
27-10-1976 Tongelre/Eindhoven 1 ex RBo01
27-10-1979 Eckartse Bos/Eindhoven 1 ex RuBo e.a.
02-11 t/m 22-11-1986 Hertgang/De Utrecht 1 ex PvdWi
19-09-1988 Hertgang/De Utrecht 2 ex PvdWi
najaar 1989 Hertgang/De Utrecht 1 ex -
24-12-1998 Kasteelbos Heeze 1 ex JEKi

Literatuur
Bult, H. 1999. Glanskop Parus palustris perikelen in West-Brabant. Limosa 72: 85-88.
Peeters, L. 1985. Eerste broedgeval Glanskop in de Kempen (1985). Blauwe Klauwier 11(2): 15 en Roodborsttapuit 4(3): 130.

 


Matkop Parus montanus rhenanus

Talrijke broedvogel. Standvogel.


Matkop, telpost Strabrechtse Heide ; 26-3-2007 (Robert Kastelijn)

 


Kuifmees Parus cristatus mitratus

Talrijke broedvogel. Standvogel.


Kuifmees, PMSN Best ; 23-1-2006 (Gerard Schouten)

 


Zwarte Mees Parus ater ater

Talrijke broedvogel. Eigen vogels zijn grotendeels standvogel. Doortrekker en wintergast in wisselend aantal.


Zwarte Mees, De Pan/Maarheeze ; 29-10-2008 (Rene Weenink)

 


Pimpelmees Parus caeruleus caeruleus

Zeer talrijke broedvogel. Eigen vogels zijn grotendeels standvogel. Doortrekker en wintergast in wisselend aantal.


Pimpelmees, Loozerheide/Budel Dorplein ; 23-10-2007 (Rob Bouwman)

 


Koolmees Parus major ssp

Zeer talrijke broedvogel. Eigen vogels zijn grotendeels standvogel. Doortrekker en wintergast in wisselend aantal.


Koolmees, Lage Mierde ; 29-12-2007 (Kees van Limpt)