Meeuwen Laridae

Teksthistorie
Gemaakt op 13-1-2002, gewijzigd 29-7-2004


Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus

Zeer schaarse broedvogel. Doortrekker en zomergast in klein aantal. Wintergast in uiterst klein aantal. Uiterste data: 13 februari en 14 december.


Zwartkopmeeuwen, Soerendonks Goor ; 2-6-2006 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
Het eerste zekere broedgeval was in 1974 (Mispeleindse Heide). De populatie op de Mispeleindse Hei in 1974-1993 was gering (0-3 pr); na 1993 zijn er geen broedverdachte waarnemingen meer. 
In 1978 werden voor het eerst adulte vogels in de zomer waargenomen op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. De broedpopulatie fluctueert hier aanzienlijk, met een top in 1989 (10 nesten).
Overige gebieden met (mogelijke) broedgevallen zijn het Soerendonks Goor (1999 2 nesten, 2000 3 nesten, 2001 0) en de Reuselse Moeren (2000 1 pr langere tijd aanwezig).  

Literatuur
Heijnen, T. 1986. Gedrag van Zwartkopmeeuwen gedurende het broedseizoen: enkele aanvul­lingen. Roodborsttapuit 5(2/3): 57-58.
Meininger, P.L. & J.F. Bekhuis 1990. De Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus als broedvogel in Nederland en Europa. Limosa 63: 121-134.
Neijts, F. 1980. Zwartkopmeeuwen in de Kempen. Blauwe Klauwier 6(3): 16.

 


Lachmeeuw Larus atricilla

Dwaalgast.

07-04-2002 (A) Beuven /Strabrechtse Heide 1 ad z (ovl) JEKi, HHe

 


Dwergmeeuw Larus minutus

Incidentele broedvogel. Doortrekker in klein aantal (uiterste data: 20 maart en 4 oktober). Incidentele wintergast.


Dwergmeeuw, Ringselvennen/Budel Dorplein ; 27-4-2007 (Rene Weenink)

Voorkomen als broedvogel
In 1962 pr met nest (verstoord) op het Goor/Mispeleindse Heide (Van Erve et al. 1967).

 


Kokmeeuw Larus ridibundus

Talrijke tot zeer talrijke broedvogel. Doortrekker en wintergast in zeer groot aantal.


Kokmeeuw (winterkleed), Eindhoven ; 12-1-2009 (Ruud Bouwman)

Voorkomen als niet-broedvogel
De winterpopulatie (januari-tellingen 1984-86, 1996, 1998 en 2002) in het agrarisch gebied varieert van gemiddeld 3,4 tot 17,3 ex/100 ha (Wouters 1999; PWo).

Literatuur
Wouters, P. 1999. Wintervogeltelling januari 1998. Blauwe Klauwier 25(1): 8-13.

 


Stormmeeuw Larus canus

Zeer schaarse broedvogel. Doortrekker en wintergast in groot aantal.


Stormmeeuw, Sterksel ; 6-2-2010 (Rene Weenink)

Voorkomen als niet-broedvogel
Broedt vanaf tenminste 1971 bij Budel-Dorplein (Ringselvennen, Loozerheide e.o.). Hier in 1987 >15, 1990 10, 1992 26, 1994 9, 1997 17, 1998 20, 1999 14 en 2000 19 pr (WBe e.a.). 

Voorkomen als niet-broedvogel
De winterpopulatie (januari-tellingen 1984-86, 1996, 1998) in het agrarisch gebied varieert van gemiddeld 1,6 tot 5,1 ex/100 ha (Wouters 1999); in januari 2002 werden 2.635 ex geteld ofwel 8,3 ex/100 ha (PWo). In de oostelijke helft van de Kempen ontbreekt de soort in de winter nagenoeg in het agrarisch gebied.

Literatuur
Wouters, P. 1999. Wintervogeltelling januari 1998. Blauwe Klauwier 25(1): 8-13.

 


Russische Stormmeeuw Larus canus heinei

Dwaalgast.

12-02-1991 (A) Nuenen 1 ad (ring afgelezen) ???

 


Ringsnavelmeeuw Larus delawarensis

Dwaalgast.

14-02-1997 (A) Aquabest/Best 1 ad NHo, MRe

 


Zilvermeeuw Larus argentatus

Uiterst schaarse broedvogel. Doortrekker en wintergast in groot aantal.


Zilvermeeuw, randweg Budel ; 12-11-2007 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
Broedt vanaf tenminste 1972 bij Budel-Dorplein (Ringselvennen, Loozerheide e.o.). Hier in 1978 >4, 1987 >7, 1990 11, 1992 11 en 1994 5 pr (WBe e.a.). Recente gegevens ontbreken (in 2000 echter afwezig als broedvogel; WBe). Buiten de Ooypolder/Nijmegen is dit de enige broedlocatie in het binnenland van Nederland.

 


Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus

Incidentele broedvogel. Doortrekker in vrij groot aantal. Wintergast in zeer klein aantal.


Kleine Mantelmeeuwen (ssp. graellsii en intermedius), Soerendonks Goor ; juni 2005 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
In 1991, 1992 en 1999 1 pr (nest) bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein (WBe). Broedde in 1991 in een autoband (mislukt). Buiten de Ooypolder/Nijmegen is dit de enige broedlocatie in het binnenland van Nederland.

 


Geelpootmeeuw Larus michahellis michahellis

Doortrekker en zomergast in klein aantal. Onregelmatige wintergast in zeer klein aantal.


Geelpootmeeuw, Zuid Willemsvaart/Someren ; 6-10-2007 (Robert Kastelijn)

Verspreiding en habitat. Hoofdzakelijk beperkt tot de oostelijke Kempen, al zal dit deels een waarnemerseffect zijn. De soort wordt aangetroffen op vennen en afgravingen, vooral het Enode/Nuenen, Beuven/Strabrechtse Heide en Budel-Dorplein.

Seizoensverloop, aantallen en trends. De Geelpootmeeuw is een typische zomergast die gewoonlijk in de loop van april verschijnt, in juni-augustus de hoogste aantallen bereikt en in de loop van oktober vertrekt. In de winter 2001/02 werden voor het eerst regelmatig vogels in de wintermaanden gezien.

            Seizoensverloop Geelpootmeeuw tot 2005 (n=115)


Pontische Meeuw Larus cachinnans cachinnans

Doortrekker en wintergast in uiterst klein tot zeer klein aantal. Incidentele zomergast.


Pontische Meeuw, Helmond ; 9-2-2008 (Robert Kastelijn)

Verspreiding en habitat. Tot op heden alleen in de oostelijke Kempen waargenomen, al is dit voor een belangrijk deel een waarnemerseffect. Pontische Meeuwen worden in sterk door mensen beinvloede waterrijke gebieden aangetroffen, m.n. AquaBest/Best, Enode/Nuenen, de Zuid-Willemsvaart onder Helmond en bij Budel-Dorplein.

Seizoensverloop, aantallen en trends. In tegenstelling tot de Geelpootmeeuw is de Pontische Meeuw een typische wintergast die vanaf augustus in de Kempen arriveert en al vanaf februari weer in aantal afneemt. Er is slechts één zomerwaarneming bekend.

 


Kleine Burgemeester Larus glaucoides glaucoides

Dwaalgast.


Kleine Burgemeester, Enode/Nuenen ; 12-1-2002 (Niels van Houtum)

05-05-1982 t/m 11-05-1982 (A) Ringselven-O/Budel-Dorplein 1 ex ez FNe, THe, LPe
12-01-2002 t/m 16-01-2002 Enode/Nuenen, Aquabest/Best, Luytelaar/Eindhoven 1 ex RoBo e.v.a.

Alle waarnemingen uit januari 2002 hebben ongetwijfeld op dezelfde vogel betrekking.

 


Grote Burgemeester Larus hyperboreus hyperboreus

Dwaalgast.

23-02-1998 t/m 24-02-1998 AquaBest/Best 1 ex ez HVr, RBo01
25-12-2001 t/m 27-12-2001 Enode/Nuenen 1 ad w HVr, RoBo, JEKi e.a.

 


Grote Mantelmeeuw Larus marinus

Zeer schaarse gast.


Grote Mantelmeeuw, Ringselvennen/Budel Dorplein ; februari 2005 (Rob Bouwman)

10-12-1978 E3-strand/Eersel 2 ex HPr
jan. 1979 Klotputten/Eindhoven 1 ad 1 onv RBo01
23-08-1980 Budel-Dorplein 1 ad RBo01
06-05-1985 Goorven/Mispeleindse Heide 1 onv  -
08-06-1989 Flaes/Mispeleindse Heide 1 onv  dz  -
18-08-1992 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex  -
05-01-1997 Strabrechtse Heide 2 ex TGe
22-01-1998 Aquabest/Best 1 ad RBo01
02-11-1999 Aquabest/Best 1 ex tw RBo01
27-12-2001 Enode (afgraving)/Nuenen 1 onv  ew RoBo
28-12-2001 Enode (afgraving)/Nuenen 1 ad RoBo
23-03-2002 Landschotse Heide 2 ad (ovl) LPe
09-03-2003 Telpost Beuven/Strabrechtse Heide 1 ad (ovl) JEKi
27-04-2003 Landschotse Heide 2 ex (ovl) LPe
17-03-2004 Landschotse Heide 2 ad (ovl) LPe
26-03-2004 Ringselvennen/Budel-Dorplein 1 ex tz RuBo
24-04-2004 Landschotse Heide 1 onv (ovl) LPe
22-10-2004 Telpost Landschotse Heide 1 ex. LPe
26-12-2004 Zinkplas / Budel-Dorplein 1 ad. RoBo
21-02-2005 Zinkplas / Budel-Dorplein 1 onv. RoBo
10-12-2006 Telpost Loozerheide 1 ad. RuBo
06-09-2007 Telpost Strabrechtse Heide 1 ex. RHe
03-12-2007 Soerendonks Goor 1 ad. RuBo
13-04-2008 Telpost Loozerheide 2 ad. Div.
11-04-2009 Telpost Loozerheide 1 ad Div.
12-04-2009 Telpost Loozerheide 1 onv Div.
26-04-2009 Telpost Loozerheide 1 ad Div.
15-10-2009 Telpost Strabrechtse Heide 1 ad Div.
25-10-2009 Telpost Loozerheide 1 ad Div.

 


Drieteenmeeuw Rissa tridactyla

Zeer zeldzame gast.


Drieteenmeeuw (winterkleed), Stichting Vogelopvang Regio Eindhoven ; 30-11-2004 (A. de Kleijn)

13-11-1949 Strabrechtse Heide 1 ex FEr67
23-04-1953 Budel-Dorplein 1 ex FEr67
29-04-1962 Lage Mierde 1 ex FEr67
11-11-1979 E3-strand/Eersel 1 ad  -
21-10-1990 E3-strand/Eersel 1 onv  -
30-11-2004 vondst Maxima Medisch Centrum/SVRE 1 ad winterkleed  AdKl, TGe
04-11-2006 Telpost Strabrechtse Heide 1 ad. winter JEKi, JHS