Leeuweriken Alaudidae

Teksthistorie
Gemaakt op 26-2-2002, gewijzigd op 24-10-2003


Kuifleeuwerik Galerida cristata cristata

Uiterst schaarse broedvogel. Standvogel.


Kuifleeuwerik, Meerhoven/Eindhoven ; februari 2004 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
De Kuifleeuwerik is in de tweede helft van de vorige eeuw zeer sterk afgenomen. Begin jaren zestig was een aantal van 10 pr per gemeente zeker geen uitzondering (Van Erve et al. 1967). In de jaren 70 en 80 waren vele 10-tallen pr aanwezig in steden, dorpen en op industrieterreinen (bijv. 28 pr geteld in Eindhoven-stad in 1984-90; Maréchal & Veenhuizen 1997). Momenteel (2000-2001) is de soort alleen bekend van Eindhoven (Meerhoven) en Veldhoven (City Centrum en nabij De Schalm) met in totaal naar schatting 5-10 pr.

Voorkomen als niet-broedvogel

01-03-2009    Telpost Loozerheide        1 ex t.p. RoBo, FNe

Literatuur
Maréchal, P. & W. Veenhuizen 1997. Vogels in het stedelijke milieu: Inventarisatie in Eindhoven. Wetensch. Med. KNNV nr. 218.

 


Boomleeuwerik Lullula arborea arborea

Vrij talrijke broedvogel. Doortrekker in vrij groot aantal. Incidentele wintergast in zeer klein aantal.


Boomleeuwerik, Landschotse Heide ; 2-5-2006 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel

Verspreiding en habitat. Voornamelijk op halfopen en open heideterreinen en kaalslagen in naaldbos.

Aantallen, dichtheden en trends. Fors toegenomen sinds de jaren 80. In 1980-82 werden 185-205 pr geteld (VwgKmp) en werd de stand geschat op 215-280 pr (Post & Heijnen 1984). In 1990-95 waren naar schatting 250-300 pr aanwezig en in 1999-2001 naar schatting 350-400 pr (THe). Gebieden met >50 pr zijn:

Literatuur
Langenhoff, V. 1958. Enige broedvogels in Noord-Brabant: Boomleeuwerik, Boomklever. Limosa 31: 190-194.
Neijts, F. 1979. De Boomleeuwerik in Veldhoven. Blauwe Klauwier 5(4).
Post, F. & T. Heijnen 1984. Het voorkomen van de Boomleeuwerik als broedvogel in Noord-Brabant. Roodborsttapuit 3(2): 20-30.

 


Veldleeuwerik Alauda arvensis arvensis

Vrij talrijke broedvogel. Doortrekker in zeer groot aantal. Wintergast in wisselend aantal.


Veldleeuwerik, Strabrechtse Heide ; mei 2005 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
In de periode 1983-87 waren in het agrarisch gebied naar schatting 1000-1500 pr aanwezig (THe). Rond 2000 was de stand aanzienlijk lager.

 


Strandleeuwerik Eremophila alpestris flava

Zeldzame gast, in sommige jaren wintergast in vrij klein tot vrij groot aantal (invasie-jaren).

Vrijwel alle waarnemingen komen uit januari-februari 1987 en januari-februari 1991. In 1987 was sprake van een forse invasie van Strandleeuweriken landinwaarts met bijv. in midden en oost Brabant >1445 ex verdeeld over 88 groepen (Heijnen 1987); in de Kempen werden toen >275 ex gezien. De volgende waarnemingen zijn bekend: 

11-01-1939 t/m 13-01-1939 Gemeente Someren 1 ex FEr67
02-11-1965 Gemeente Heeze 12 ex FEr67
07-01-1987 t/m 20-01-1987 De Bus/Bladel 87 ex PvdWi e.a.
07-01-1987 De Hoef/Hulsel 1 ex (ovl) PvdWi
10-01-1987 t/m 17-01-1987 Brugsche Heide/Valkenswaard 38 ex  -
19-01-1987 Groote Speel/Leende 42 ex RBo01
24-01-1987 Goorbroek/Steensel 12 ex  -
24-01-1987 Pieles - Kapel/Luyksgestel 27 ex  -
28-01-1987 Middelbeers 25 ex PvdWi
30-01-1987 Reusel 25 ex  -
01-02-1987 Groote Speel/Leende 30 ex HMu
01-02-1987 Heikantse akkers/Hulsel 26 ex PvdWi
01-02-1987 Peelse Heide/Bladel 5 ex (ovl)  -
17-02-1987 De Strook/Bladel 35 ex  -
19-02-1987 Steensel 1 ex  -
11-11-1990 O van Rouwven/Wintelre 3 ex VwgKmp
13-01-1991 Paddevenweg/Veldhoven 2 ex  -
20-01-1991 Elschotshoek/Diessen 2 ex  -
20-01-1991 Landschotse Heide omg. 2 ex  -
02-02-1991 Elschotshoek/Diessen 1 ex VwgKmp
11-02-1991 Reusel 1 ex  -
11-02-1991 Oirschotse Heide 10 ex  -
21-02-1991 Goorkens/Steensel 1 ex  -
24-02-1991 Oirschotse Heide 15 ex  -
20-10-1991 Oirschotse Heide 2 ex (ovl)  -
04-03-2003 Landschotse Heide 1 ex (ovl) LPe
06-11-2004 Telpost Loozerheide 1 ex FNe
01-03-2009 Telpost Loozerheide 2 ex FNe, RoBo, RWe

Literatuur
Heijnen, T. 1987. Invasie van Strandleeuweriken in midden en oost Brabant in de winter van 1986/87. Roodborsttapuit 6(2): 83-90.