Kwikstaarten Motacillidae

Teksthistorie
Gemaakt op 8-3-2002, gewijzigd op 29-7-2004


Grote Pieper Anthus richardi richardi

Doortrekker in uiterst klein tot zeer klein aantal.

Er zijn bijna uitsluitend najaarswaarnemingen bekend (1 voorjaarswaarneming). De uiterste data zijn 23 september en 7 november. 

10-10-1982 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) RBo01
07-11-1995 Putberg/Soerendonk 1 ex (ovl) -
13-10-1996 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) RBo01
23-10-1996 t/m 24-10-1996 Strabrechtse Heide 1 ex RBo01
18-10-1997 Strabrechtse Heide 1 ex RBo01
27-09-1998 Strabrechtse Heide 1 ex RBo01
16-10-1998 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex RBo01
23-09-2000 Rusthoek/Strabrechtse Heide 1 onv RoBo, HHe, FNe
30-09-2000 Plas Soerendonks Goor 1 ex RBr
09-10-2000 Rusthoek/Strabrechtse Heide 1 onv RuBo
18-10-2000 Strabrechtse Heide West 1 ex (ovl) JEKi
28-09-2001 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex RoBo
29-09-2001 Landschotse Heide 1 ex LPe
29-09-2001 Buikheide-Zuid/Vessem 1 ex (ovl) JvKe, WDe, PWo
27-10-2001 Mosven/Strabrechtse Heide 1 ex JEKi
08-09-2002 Landschotse Heide 1 ex (ovl) LPe
05-10-2003 Landschotse Heide 1 ex (ovl) LPe
11-10-2003 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) JEKi
02-05-2004 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex FNe e.a.
22-10-2004 Telpost Loozerheide 1 ex Div.
29-10-2004 Telpost Landschotse Heide 1 ex LPe
Sept/Okt 2005 Diverse telposten Totaal 8 ex. -
Sept/Okt 2006 Diverse telposten Totaal 8 ex. -
Sept/Okt 2007 Telpost Loozerheide Totaal 4 ex. FNe  e.a.
Okt. 2008 Telpost Loozerheide Totaal 4 ex. FNe, RuBo,RoBo
Okt. 2009 Telpost Loozerheide, Acht en Strabrechtse Heide Totaal 3 ex. -

 


Duinpieper Anthus campestris campestris

Voormalige broedvogel. Doortrekker in klein aantal. Uiterste data: 15 april en 23 oktober.


Duinpieper - Kranenveld/Soerendonk - 24 april 2004 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
De Duinpieper kwam als broedvogel voor tot in het begin van de jaren negentig in stuifzandgebieden en op open, droge, heideterreinen. Het laatste mogelijke broedgeval stamt uit 1992. De volgende (mogelijke) broedgevallen zijn bekend:

1949 Groote Heide/Soerendonk aanwezig   in 1949 evenals vorige jaren aanwezig
1950 Strabrechtse Heide aanwezig    
1952 Groote Heide/Soerendonk 1 pr    
c 1953 Achterste Most/Neterselse Heide  2-3 pr   2-3 pr ergens in periode 1951-55
1954 Oirschotse Heide 1 pr    
1955 omg. Waschven/Strabrechtse Heide 0-1 pr    
1956 Neterselse Heide aanwezig    
1956 Achterste Most/Neterselse Heide 2 pr   gemeld als "bij Beersbroek", betreft vermoedelijk Achterste Most
1957 Galgeberg/Strabrechtse Hei 0-1 pr    
1958 Strabrechtse Heide 5-6 pr   1 pr bij Waschven, 3 pr bij Kranenmeer, 1 pr bij Grafven, 0-1 pr Galgeberg
1960 omg. Grafven/Strabrechtse Heide 0-1 pr    
1961 omg. Maasven/Strabrechtse Heide 0-1 pr    
c 1964 Budeler Bergen en Loozerheide/Budel-Dorplein 4 pr FEr67 in periode 1963-65 4 pr
1964 Groote Heide/Soerendonk 1 pr    
1964 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 pr    
1964 Spinsterberg/Valkenhorst 1 pr FEr67 in periode 1963-65 1 pr
1964 Strabrechtse Heide 2 pr FEr67 in periode 1963-65 2 pr
1966 Achterste Most/Neterselse Heide  1 pr   3-6 1 ex
1967 Strabrechtse Heide 1-2 pr    
c 1968 Diep Meerven/Groote Heide 1 pr   eind jaren zestig 1 pr
c 1969 Strabrechtse Heide 2 pr   2 pr ergens in periode 1968-70
1972 Boshoverheide/Budel 1 pr CSch 2-7 1 ex alarmerend
1972 Groote Heide/Soerendonk 1 pr    
1973 Groote Heide/Soerendonk 1 pr    
1973 Strabrechtse Heide 1 pr   15-6 1 ex
1974 Strabrechtse Heide 2-3 pr   0-1 pr bij Scheidingsven, 1 pr Strabrechtse Dijk bij Heeze, 1 pr met jongen ten N van blokhut
1975 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 pr CSch 1-6 1 ex
1975 Putberg/Soerendonk 1 pr   in zomer waargenomen
1975 Omg. Waschven/Strabrechtse Heide 1 pr   juni-juli 1 ex
c 1979 Strabrechtse Heide 3 pr   3 pr ergens in periode 1978-80; 23-5-1979 1 ex en 5-6-1979 1 zp bij Waschven (HHe)
1980 Atlasblok 5726 1 pr TLa 1 ex gemeld in juni
1980 Strabrechtse Heide 1 pr PNij 10-7 en 12-7 1 zp
1981 Groote Heide/Soerendonk 1 pr   21-5 1 ex
1981 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 pr GTi  
c 1982 Loozerheide/Budel-Dorplein 1-3 pr   begin jaren tachtig 1-3 pr
1985 Loozerheide/Budel-Dorplein 2 pr    
1986 Boshoverheide/Budel-Dorplein 1 pr THe 1 ex op 14-5 en 17-5
1986 Groote Heide/Soerendonk 1 pr THe, JvdWi 1 zp op 14-5, 1 ex op 17-5
1986 Loozerheide/Budel-Dorplein 1-2 pr    
1988 Loozerheide/Budel-Dorplein  5737-42 1 pr PvdWi 10-7 1 ex
1989 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 pr THe, RBo01 24-5 1 adult, 7-7 2 ex
1989 omg. Waschven/Strabrechtse Heide 1 pr   18-6 1 zp
1991 Groote Heide/Soerendonk 1 pr RBy92a  
1991 omg. Scheidingsven/Strabrechtse Heide 1 pr   8-7 1 ex
1992 Strabrechtse Heide 1 pr RBo01 15-6 1 ex


Voorkomen als niet-broedvogel
In het voorjaar doortrekker in uiterst klein, wellicht zeer klein, aantal met als vroegste datum 15 april. De Duinpieper trekt in het najaar aanzienlijk talrijker door, in sommige jaren in klein en wellicht zelfs vrij klein aantal. De najaarspiek valt tussen eind augustus en half september; de uiterste datum is 23 oktober. 
In het najaar worden regelmatig meerdere ex bijeen gezien, zoals 28-08-1992 12 ex en begin oktober 1996 10 ex, beide op de Strabrechtse Heide. Tijdens trektellingen worden gewoonlijk hooguit enkele ex per dag waargenomen; het maximum is 18 ex op 12-09-1995 op de Strabrechtse Heide. 
Het merendeel van de waarnemingen is afkomstig van de Loozerheide, Strabrechtse Heide en Landschotse Heide. Wat overtrekkende vogels betreft is dit deels een waarnemerseffect (veel trektellingen; bekendheid met trekroep).

            Seizoensverloop Duinpieper per maand tot 2005 (n=225)

            Seizoensverloop Duinpieper per week tot 2005 (n=214)

Literatuur
Braaksma, S. 1960. Enige broedvogels in Noord-Brabant: Duinpieper en Kleine Plevier. Limosa 33: 175-179.

 


Boompieper Anthus trivialis trivialis

Talrijke broedvogel. Doortrekker in groot aantal. Uiterste data: 3 maart en 21 oktober.


Boompieper, Landschotse Heide ; mei 2006 (Rob Bouwman)

Voorkomen als niet-broedvogel
In Dutch Birding 10 wordt melding gemaakt van een Boompieper bij Maarheeze op 01-02-1988. Nadere informatie ontbreekt.

 


Graspieper Anthus pratensis pratensis

Vrij talrijke broedvogel. Doortrekker in zeer groot aantal. Wintergast in groot aantal.


Graspieper, Vaarle/Nuenen ; 17-4-2006 (Robert Kastelijn)

Voorkomen als broedvogel
In de periode 1983-87 waren in het agrarisch gebied naar schatting 450-600 pr aanwezig (THe). Rond 2000 was de stand aanzienlijk lager.

 


Roodkeelpieper Anthus cervinus

Doortrekker in zeer klein aantal.


Roodkeelpieper, Loozerheide/Budel-Dorplein ; 2-5-2004 (Frank Neijts)

19-10-1985 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex RBo01
13-05-1990 Strabrechtse Heide 1 ex JEKi
15-05-1992 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) RBo01
30-04-1993 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) RBo01
30-04-1993 Strijp/Eindhoven 1 ex (ovl) RBo01
29-10-1995 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) RBo01
26-09-1996 De Hurk/Eindhoven 1 ad RBo01
05-10-1996 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) RBo01
14-05-1999 Meerhoven/Eindhoven 1 adz RBo01
12-09-1999 Grafven/Strabrechtse Heide 1 ex RBo01
06-05-2000 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 man  adz RoBo, HHe, RuBo
07-05-2000 Budelco/Budel-Dorplein 1 ex THe
15-10-2000 Kranenveld/Soerendonk 1 ex RoBo
21-10-2000 Plas Soerendonks Goor 1 ex RBr
23-04-2001 Landschotse Heide 1 man  adz LPe
17-10-2001 bij Landsard/Wintelre 2 ex LPe
07-05-2002 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) JEKi
08-05-2002 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) JEKi
16-05-2002 Landschotse Heide 1 man adz FNe
28-09-2002 Landschotse Heide 1 ex (ovl) LPe
02-05-2003 Landschotse Heide 1 ex (ovl) LPe
30-09-2003 Landschotse Heide 1 ex (ovl) LPe
30-09-2003 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) -
04-10-2003 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) JEKi
05-10-2003 Landschotse Heide 1 ex (ovl) LPe
11-10-2003 Landschotse Heide 1 ex (ovl) LPe
20-10-2003 Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) JEKi
02-05-2004 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex FNe e.a.
03-05-2004 telpost Beuven-West/Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) JEKi
03-05-2004 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex (ovl) RoBo
04-05-2004 Strabrechtse Heide 1 ex JEKi
06-05-2004 telpost Beuven-West/Strabrechtse Heide 1 ex (ovl) JEKi
09-05-2004 Landschotse Heide 2 ex LPe
April/Mei/Okt 2005 Diverse telposten Totaal 7 ex. -
April/Mei/Sept/Okt 06 Diverse telposten Totaal 10 ex. -
April/Mei/Sept 2007 Diverse telposten Totaal 4 ex. -
Mei/Sept/Okt 2008 Diverse telposten Totaal 6 ex. -
Mei/Jun/Sept/Okt 2009 Diverse telposten & 2ex. tp in Acht Totaal 9 ex. -

 


Oeverpieper Anthus pretrosus ssp

Zeldzame gast.


Oeverpieper, Aquabest/Best ; 20-10-2003 (Rob Bouwman)

20-10-1962 Budel-Dorplein 3 ex FEr67
29-10-1962 Budel-Dorplein 2 ex FEr67
nov. 1975 Collse Zegge/Geldrop 1 ex RBo01
07-10-1977 E3-strand/Eersel 1 ex HCo
09-10-1998 t/m 10-10-1998 Aquabest/Best 2 ex RBo01
19-10-2003 t/m 20-10-2003 Aquabest/Best 3 ex (1 ex op 19-10) div.
03-11-2003 Afgraving Budel-Dorplein 1 ex PvRo
26-10-2004 E-3 Strand / Eersel 1 ex LPe
23-11-2008 Aquabest / Best 1 ex AMe
29-01-2009 zinkplas/Budel Dorplein 1ex FDu

 


Waterpieper Anthus spinoletta spinoletta

Doortrekker in vrij klein en wintergast in klein aantal. Uiterste data: 22 september en 8 mei.


Waterpieper, Nuenen ; 9-4-2006 (Robert Kastelijn)

 


Engelse Kwikstaart Motacilla flavissima

Doortrekker in uiterst klein aantal.

De Engelse Kwikstaart trek door in april-mei (uiterste data: 3 april en 20 mei) en augustus-september (uiterste data: 10 augustus en 29 september).

Seizoensverloop Engelse Kwikstaart tot 2005  (n=38)

 


Gele Kwikstaart Motacilla flava flava

Schaarse broedvogel. Doortrekker in groot aantal. Uiterste data: 25 maart en 18 oktober.


Gele Kwikstaart, Sterksel ; 17-4-2008 (Jan Kastelijn)

Voorkomen als broedvogel
In de periode 1983-87 waren naar schatting 250-400 pr aanwezig (THe). Rond 2000 was de stand aanzienlijk lager.

 


Noordse Kwikstaart Motacilla thunbergi

Doortrekker in zeer klein tot klein aantal. Uiterste data: 18 april en 13 september.


Noordse Kwikstaart, Strabrechtse Heide ; 4-5-2007 (Rob Bouwman)

 


Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea cinerea

Voor 2000 uiterst schaarse broedvogel, sindsdien zeer schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij klein aantal. Wintergast in klein aantal.


Grote Gele Kwikstaart, Volmolen/Waalre ;22-4-2005 (Frank Neijts)

Voorkomen als broedvogel tot 2005:

1951 Hertgang/De Utrecht 1 pr FEr67  -
1980 Visvijvers Bergeijk 0-1 pr HPr 5-5 1 ex
1981 Hertgang/De Utrecht 0-1 pr THe, JvdWi 18-5 1 ex langs Reusel
1993 Visvijvers Valkenswaard 0-1 pr   24-4 1 man
1996 Kerkakkers/Dommelen 1 pr WPo mislukt broedgeval bij Keersopper Watermolen
1999 Visvijvers Valkenswaard 0-1 pr RBo01 19-6 1 ex
2000 Pastoorsweijer/Bergeijk 0-1 pr LPe 21-4 1 ex
2000 Visvijvers Valkenswaard 1 pr FNe, RoBo 20-4 nest met 3 jongen
2001 Sluisstraat/Geldrop 0-1 pr PvHa 20-5 1 ex langs Kleine Dommel
2001 Visvijvers Valkenswaard 0-1 pr NvHo 1-5 2 ex roepend bij broedplaats 2000
2001 Waterzuivering Eindhoven 1 pr FNe, PrvNbr 21-4 1 vrw met voedsel, 23-4 1 vrw alarmerend, 4-5 1 pr met 2 uitgevlogen jongen (werden gevoerd)
2002 Malpiebeemden/Borkel 0-1 pr THe 21-4 1 ex
2002 Visvijvers Valkenswaard 1 pr LKl, PWo 25-4 1 pr met nest, 20-5 1 pr
2002 Waterzuivering Eindhoven 0-1 pr THe 17-4 1 pr
2002 Waterzuivering Hapert 1 pr LPe, THe, PWo april-mei 1 pr, o.a. zingend, alarmerend en transport van voer voor jongen; op 27-5 met 3 pas uitgevlogen jongen, ook daarna nog jongen gezien
2003 Collse Watermolen/Geldrop 1 pr RKa 10-05 en 11-5 1 ad voert jong
2004 centrum Eindhoven 1 pr FNe 29-04 1 pr nestelend
2004 Kasteelbos Heeze 1 pr JEKi 6-6 1 onv gevoerd door ad; 12-6 1 man zingend

 


Witte Kwikstaart Motacilla alba

Talrijke broedvogel. Doortrekker in groot aantal. Wintergast in vrij klein aantal.


Witte Kwikstaart, Loozerheide/Budel-Dorplein ; 10-6-2005 (Rob Bouwman)

 


Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii

Incidentele broedvogel. Doortrekker in zeer klein aantal. Incidentele wintergast.


Rouwkwikstaart, Budel ; 22-7-2007 (Robert Kastelijn)


Voorkomen als broedvogel
De volgende (mogelijke) broedgevallen zijn bekend:

1964 Dunse Dijk/Esbeek 1 pr FEr67 gemend pr Rouwkwikstaart x Witte Kwikstaart
1984 nabij Eindhoven Airport/Veldhoven 1 pr FNe, FNe85d gemend pr vrouw Rouwkwikstaart x man Witte Kwikstaart
1988 Steensel 0-1 pr PvdWi, PvdW88f 22-5 1 ex voedselvluchten
1989 Steensel 1 pr - -


Voorkomen als niet-broedvogel
De Rouwkwikstaart wordt het meest in het voorjaar waargenomen (maart-april) met als uiterste data 1 maart en 16 mei. In het najaar wordt de soort minder opgemerkt maar dit kan samenhangen met de moeilijke herkenbaarheid van vogels in winter- en jeugdkleed.

            Seizoensverloop Rouwkwikstaart tot 2005 (n=88)

Literatuur
Neijts, F. 1985. Gemengd broedgeval Witte/Rouwkwikstaart in Veldhoven in 1984. Roodborsttapuit 4(1): 48-49.
Wielen, P. v.d. 1988. Waarschijnlijk broedgeval Rouwkwikstaart bij Steensel. Blauwe Klauwier 14(3): 19.