Kluten Recurvirostridae

Teksthistorie
Gemaakt op 13-1-2002, gewijzigd 29-7-2004


Steltkluut Himantopus himantopus himantopus

Incidentele broedvogel. Zeer schaarse gast.


Steltkluut, Grafven/Strabrechtse Heide ; 21-5-2009 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
Er is één (mislukt) broedgeval bekend: Strabrechtse Heide 1958 (Limosa 33: 33).

Voorkomen als niet-broedvogel
Incidentele doortrekker in april-juni met een uitgesproken piek in mei, maximaal 4 vogels bijeen. In het najaar is de Steltkluut een zeer zeldzame verschijning (geen recente waarnemingen).

            Seizoensverloop Steltkluut tot 2005 (n=30)

07-06-1919 Aalst 1 ex FEr67
24-05-1958 Lage Mierde 1 ex FEr67
24-10-1959 Lierop 1 ex FEr67
22-11-1959 Nuenen 1 ex FEr67
16-05-1965 t/m 17-05-1965 Groote Heide/Soerendonk 2 ex FEr67
07-05-1981 Ekkersweijer/Eindhoven 4 man  -
10-05-1981 Landschotse Heide 1 man HPr
15-04-1986 Landschotse Heide 1 ex  -
10-05-1986 Landschotse Heide 1 ex  -
10-05-1989 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 man 1 vrw  -
15-05-1989 t/m 26-05-1989 Beuven /Strabrechtse Heide 1 man JEKi, THe
28-05-1989 t/m 21-06-1989 Beuven /Strabrechtse Heide 1 man 2 onv JEKi, THe
22-06-1989 t/m 02-07-1989 Beuven /Strabrechtse Heide 1 man JEKi, THe
21-05-1991 Beuven /Strabrechtse Heide 1 vrw  -
03-05-1992 Kraanvennen/Groote Heide 1 ad RBo01
15-05-1992 t/m 28-05-1992 Beuven /Strabrechtse Heide 1 man 1 vrw RBo01
18-05-1998 Waschven/Strabrechtse Heide 3 ex RBo01
02-05-1999 Budel-Dorplein 1 man 1 vrw RBo01
08-05-2000 t/m 09-05-2000 Withollandven/Landschotse Hei 1 vrw THe, div.
23-04-2004 Plas Soerendonks Goor 2 ex WSm
21-05-2009 Grafven /Strabrechtse Heide 1 vrw RvdH e.a.
03-06-2009 Loozerheide 1 ad SdH, BPo

 


Kluut Recurvirostra avosetta

Onregelmatige doortrekker in uiterst klein aantal, soms in zeer klein aantal.


Kluten, zinkplas/Budel Dorplein ; 9-4-2006 (Rob Bouwman)

In de periode maart t/m juni een onregelmatige doortrekker in uiterst klein, soms zeer klein, aantal met als uiterste data 11 maart en 27 juni. In deze periode worden vaak meerdere ex bijeen gezien, zoals 09-06-1980 20 ex Loozerheide/Budel-Dorplein, 09-04-1993 8 ex Beuven/Strabrechtse Heide, 18-03-2004 13 ex Withollandven/Landschotse Heide, en 28-03-2004 en 29-03-2004 resp. 11 ex en 25 ex Ringselvennen/Budel-Dorplein. In het najaar is de Kluut een zeldzame verschijning met als uiterste datum 6 oktober.

            Seizoensverloop Kluut tot 2005 (n=119)