IJsvogels Alcedinidae

Teksthistorie
Gemaakt op 12-2-2002


IJsvogel Alcedo atthis ispida

Uiterst schaarse tot schaarse broedvogel. Jaarvogel in klein tot vrij klein aantal.


IJsvogels, Langakkers/Leende ; 8-8-2008 (Marijn Heuts)

Voorkomen als broedvogel
De broedpopulatie varieert zeer sterk onder invloed van strenge vorstperiodes voorafgaande aan het broedseizoen. Er zijn geen aanwijzingen voor een structurele afname of toename in periode 1970-2001. In 1974-75 waren naar schatting 25-35 pr aanwezig, in 1990-2000 in topjaren 15-20 pr en in 2001 naar schatting 30-40 pr (THe). 
Uit het verleden is een overzicht beschikbaar van het vastgesteld aantal paren (archief THe): 1945-55 14, 1961-62 8, 1963 2, 1964 0, 1965 2, 1966 5, 1967 17, 1968 13, 1969 8, 1970 9, 1971-72 8, 1973 7, 1974 16, 1975 19, 1976 10, 1977 9, 1978 4, 1979 3, 1980 3 en 1981 6 pr.