Fazanten Phasianidae

Teksthistorie
Gemaakt 20-1-2002


Patrijs Perdix perdix perdix

Talrijke broedvogel, momenteel wellicht vrij talrijke broedvogel. Standvogel.


Patrijzen, nabij Sterksel ; 2-1-2009 (Rene Weenink)

Voorkomen als broedvogel
In 1983-87 werden ca. 500 pr geteld, maar hoewel al het agrarisch gebied onderzocht was betreft dit een forse ondertelling (geringe aantal bezoeken, meestal overdag, niet specifiek op Patrijs gericht). Een grove schatting voor deze periode komt uit op tenminste 2500 pr (THe).
In een aantal jaren zijn in een beperkt aantal kilometerhokken specifiek tellingen van Patrijzen uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn samengevat als volgt:

Literatuur
Asseldonk, E. van 1986. Kempische Patrijs-inventarisatie 1986. Blauwe Klauwier 12(3): 2-5 (gewijzigde versie ook in Roodborsttapuit 5(2/3): 65-68).
Bakermans, M. 1984. Inventarisatie van enige broedvogels in het agrarisch gebied van de Kempen 1982. Blauwe Klauwier 10(1): 38-48.
Bakermans, M., W. Deeben, H. Hermans & T. v.d. Vleuten 1993. De Patrijs in de Kempen in 1992. Blauwe Klauwier 19(1): 3-7.
Bankers, W. et al. 1985. Het voorkomen van de Patrijs in Oost-Brabant in 1984. Roodborsttapuit 4(1): 34-41.

 


Kwartel Coturnix coturnix coturnix

Zeer schaarse tot schaarse broedvogel (sterk wisselend aantal). Doortrekker in sterk wisselend aantal.


Kwartel, Loozerheide ; 29-4-2009 (Rene Weenink)