Exoten

Onder exoten worden hier soorten verstaan (cf. Avifauna deel 1) waarvan alle exemplaren of hun voorouders met zekerheid uit gevangenschap afkomstig zijn. Deze soorten horen derhalve met zekerheid niet tot de inheemse avifauna.


Teksthistorie
Gemaakt 21-1-2001, gewijzigd 24-10-2003

Pelikanen Pelicanidae


Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus

1972 ? Venbergse Molen/Valkenswaard 1 ex -
27-07-2007 Nuenen 1 ex (esc) RWi e.a.

 


Kleine Pelikaan Pelecanus rufescens

30-06-2008 t/m 01-07-2008 De Hogt/Eindhoven 2 ex (ongeringd) -

 

Eenden Anatidae


Zwarte Zwaan Cygnus atratus

Incidentele broedvogel. Jaarvogel in uiterst klein aantal.


Zwarte Zwanen, Sterksel ; 22-12-2007 (Robert Kastelijn)

Voorkomen als broedvogel
Zekere (en succesvolle) broedgevallen zijn bekend van de Landschotse Heide in 1987 en 1988 en uit recentere jaren van het Beuven/Strabrechtse Heide.

 


Dwerggans Anser erythropus

Escape.

Nov. 2002 Soerendonks Goor 1 ex (1w geringd) --
12-04-2008 Soerendonks Goor 1 ex (ad geringd) --

 


Indische Gans Anser indicus

Incidentele broedvogel. Jaarvogel in uiterst klein aantal.


Indische Ganzen (met pulli), Vaarle/Nuenen ; 18-5-2007 (Robert Kastelijn)

Voorkomen als broedvogel
Zekere (en succesvolle) broedgevallen zijn o.a. bekend van Vaarle/Nuenen uit 2007.

 


Nijlgans Alopochen aegyptiacus

Zeer schaarse, mogelijk schaarse, broedvogel sinds 1988.


Nijlgans - Gastel - 8 november 2003 (Roel Verbraak)

Voorkomen als broedvogel
Het eerste zekere broedgeval is vastgesteld in 1988. In 1989-93 bedroeg de stand enkele pr (< 5 pr geteld, naar schatting < 10 pr aanwezig). In 2000-2001 waren er naar schatting 20-30 pr (THe).

 


Kaapse Casarca


Kaapse Casarca, Sterksel ; 16-1-2005 (Robert Kastelijn)

16-01-2005 Sterksel 1ex RKa, JKa

 


Rosse Fluiteend

02-10-1995 Soerendonks Goor 2 ex (ongeringd) RoBo

 


Red-billed Duck

div Soerendonks Goor div RoBo

 


Spot-billed Duck

div Soerendonks Goor div div

 


Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis


Rosse Stekelstaart, Grafven/Strabrechtse Heide ; 25-4-2003 (Robert Kastelijn)

15-06-1997 t/m 28-06-1997 Flaes/Mispeleindse Heide 1 man GSa
08-05-1998 t/m 05-09-1998 Mispeleindse Heide Goorven en Flaes 1 man GSa, HVe, div.
01-05-2000 Goorven/Mispeleindse Heide 1 vrw LPe
27-01-2002 Visvijvers Valkenswaard 1 man RoBo
25-04-2003 Grafven/Strabrechtse Heide 2 ex JAa

 


Bronskopeend Anas falcata


Bronskopeend (ad. man), Soerendonks Goor ; 26-10-2002 (Robert Kastelijn)

26-10-2002 Soerendonks Goor 1 ad. man (geringd) RoBo e.a.

 


Ringtaling Callonetta leucophrys

25-11-2001 Soerendonks Goor 1 man THe
17-01-2002 t/m 19-01-2002 E3-strand/Eersel 1 vrw LPe, RoBo
14-02-2009 Goorven/Neterselse Heide 1 pr RoBo

 


Carolina-eend Aix sponsa


Carolinaeend, Mierlo ; 10-2-2008 (Robert Kastelijn)

 


Mandarijneend Aix galericulata

Uiterst schaarse broedvogel. Jaarvogel in zeer klein aantal.
Mandarijneend man (boven) en vrouw (onder), De Pan/Maarheeze ; 25-3-2005 (Rene Weenink)

Voorkomen als broedvogel
In de periode 1996-99 werden jaarlijks 1-3 pr vastgesteld. Broedt in boomholtes en nestkasten.

 


Chileense Smient Anas sibilatrix

Exoot. Dwaalgast.

03-01-1998 t/m 23-02-1998 Plas Soerendonks Goor 1 man TGe

 


Amerikaanse Smient Anas americana

Exoot. Mogelijk incidentele broedvogel.

Voorkomen als broedvogel
Nabij Eersel broedde in 1998 mogelijk een pr (MBa).

 


Bahama Pijlstaart Anas bahamensis

Exoot. Dwaalgast.


Bahamapijlstaart, Eindhoven ; 4-2-2009 (Joost Verhoeven)

16-09-2003 t/m 29-09-2003 Kromven/Landschotse Heide 1 vrw LPe
04-02-2009 Kanaaldijk/Eindhoven 2 ex JVe

 


Eatoni Pijlstaart Anas eatoni


Eatoni Pijlstaart, Ploegstraat/Eindhoven ; 18-01-2003 (Robert Kastelijn)

18-01-2003 Ploegstraat/Eindhoven 1 man RKa, JKa

 


Kaneeltaling Anas cyanoptera

Exoot. Dwaalgast.

28-07-1997 Klotputten/Eindhoven 1 man ecl IvnWaa
18-02-1998 t/m 18-04-1998 Klotputten/Eindhoven 1 man TGe, IvnWaa
20-01 t/m 26-01-2008 High Tech Campus/Eindhoven 2 vrw RAa e.a.

 


Siberische Taling Anas formosa

13-10-1991 t/m 16-10-1991 Plas Soerendonks Goor 1 vrw/onv BAa, BAa92

Literatuur
Aarts, B. 1992. Siberische Taling op het Soerendonks Goor. Blauwe Klauwier 18(1): 20-21.

 


Blauwvleugeltaling

half juni 2001 (ca 2 dagen) Coevering/Geldrop 1 ad man RKa

 


Roodschoudertaling

09-03-2009 Beuven/Strabrechtse Heide 2 man RvdH

 


Marmereend

18-09-2003 Beuven/Strabrechtse Heide 1 ex RuBo

 


Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus


Kokardezaagbek (vrw), zinkplas/Budel Dorplein ; 29-10-2005 (Rene Weenink)

12-01-2003 t/m 27-01-2003 Klotputten/Eindhoven 1 man 1 vrw HMu, AVe
29-10-2005 zinkplas/Budel Dorplein 1 vrw (geringd) RKa e.a.

 


Buffelkopeend


Buffelkopeend, legerplaats Oirschot ; 27-1-2008 (Rob Bouwman)

Nov. 2007 t/m Feb. 2009 Omgeving Eindhoven 1ex (geringd) EGla e.a.

 


Harlekijneend Histrionicus histrionicus

Exoot. Dwaalgast.

jan 1985 Ringselvennen/Budel-Dorplein 1 man 1 vrw  -

 

Fazanten Phasianidae


Rode Patrijs Alectoris rufa

Mogelijk incidentele broedvogel. Standvogel.

23-03-1976 Zittard-Knegselse weg/Veldhoven 1 ex FNe
03-04-1983 Gijzenrooi/Eindhoven 1 ex -
26-05-1998 Scherpenering bij Eindhoven Airport 1 ex -
27-04-1999 (al enige jaren tp) Eindhoven Airport 1 ex vnWaa

 


Fazant Phasianus colchicus

Talrijke broedvogel. Standvogel.

 


Elliot's Fazant Phasianus colchicus

2006 Diepenhoek/Someren Eind 1ex (geringd) RKa, JKa


Elliot's Fazant, Diepenhoek ; 4-2-2006 (R.Kastelijn)

 


Zilverfazant


Zilverfazant, Someren ; 30-7-2006 (Robert Kastelijn)

30-07-2006 langs Zuid Willemsvaart/Someren 1ex RKa, JKa

 

Ibissen Threskiornithidae


Heilige Ibis Threskiornis aethiopicus


Heilige Ibissen, Soerendonks Goor ; 16-4-2008 (Rob Bouwman)

15-08-2003 Soerendonks Goor 1 ex RKa
2008 Soerendonks Goor, telpost Loozerheide max 8 ex div

 


Rode Ibis

2008 Soerendonks Goor 1ex (geringd) div

 


Hadada Ibis

-- Strabrechtse Heide 1ex JEKi

 

Reigers Ardeidae


Abdimooievaar Ciconia abdimii

01-10-1989 Beuven/Strabrechtse Heide 1ex JEKi

 


Maribou

-- Strabrechtse Heide 1ex div

 

Flamingo's Phoenicopteridae


Chileense Flamingo Phoenicopterus chilensis

 

juli 1981 Loozerheide/Budel-Dorplein tot max. 18 ex KVe, LTh e.a.
18-08 t/m 22-08-1988 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex HVr, THe, LPe
16-08-2000 Eersel 1 ex (ovl) MBa
19-04-2001 Keijenhurk/Landschotse Heide 2 ex LPe
19-02 t/m 1-02-2009 Groot Meer/Vessem 1ex HHo
2009 Ploegstraat/Eindhoven 1ex FDuy

 

Sperwers Accipitridae


Witbandzeearend Haliaeetus leucoryphus

22-08-1976 Beuven/Strabrechtse Heide 1 ex MSi

 


Crested Caracara


Crested Caracara, Mierlohout ; 7-2-2008 (Meindert Beerlage)

-- telpost Loozerheide 1ex (ovl) RoBo e.a.
07-02-2008 Mierlohout (ontsnapt uit Papagaaiencentrum Oerle) 1ex MBe

 


Black Chested Buzzard Eagle


Black Chested Buzzard Eagle, Razob/Nuenen ; 26-7-2003 (Robert Kastelijn)

26-07-2003 Razob/Nuenen 1ex (geringd) TVe

 

Valken


Sakervalk


Sakervalk, Loozerheide ; 20-10-2005 (Rob Bouwman)

20-10-2005 telpost Loozerheide 1 ex t.p. HHe, RoBo, RuBo e.a.

 

Uilen


Oehoe

2008 Omgeving De Wielewaal/Eindhoven 1ex div
Feb 2009 De Wielewaal/Eindhoven 1 ex (man balts) FNe, NHo, RBe e.a.

 

Duiven Columbidae


Palmtortel Streptopelia senegalensis

13-08-1983 Reusel 1 ex -

 

Scharelaars


Racket-tailed Roller


Racket-tailed Roller, Budel ; 15-9-2007 (Ton van Dijck)

15-09-2007 nabij legerplaats Budel 1 ex (escape) TvDij

 

Parkieten Psittacidae


Halsbandparkiet Psittacula krameri

Exoot. Dwaalgast.

25-11-1998 Hapert 1 ex (ovl) JWo

 


Valkparkiet

2008 telpost Strabrechtse Heide/Beuven 1 ex t.p. RvdH

 

Zangers Silviidae


Gestreepte Babax Babax lanceolatus

Exoot. Dwaalgast.

04-02-1998 Engelse Tuin/Heeze 1 ex THm
04-09-1998 Engelse Tuin/Heeze 1 ex THm

 

Kraaien


Raaf


Raaf, Loozerheide ; 15-10-2005 (Rob Bouwman)

sep/okt 2005 omgeving Budel Dorplein 2 ex (geringd) div

 

Vinken


Mexicaanse Roodmus


Mexicaanse Roodmus, Maarheeze ; 8-11-2008 (Rene Weenink)

08-11-2008 Maarheeze 1ad man RWe

 


Chinese Groenling


Chinese Groenling, Valkenswaard ; 21-1-2006 (Roel Verbraak)

21-01-2006 Valkenswaard 1ex RVe e.a.

 


Chinese Appelvink


Chinese Appelvink, Soerendonks Goor ; 29-1-2005 (Rene Weenink)

29-01-2005 Soerendonks Goor 1ex RWe

 

Gorzen


Weidegors

17-03-2000 Strabrechtse Heide 1 ad man RoBo

 


Geelkeelgors

jan 2000 Herdersveld/Geldrop 1 ad man RoBo