Eenden Anatidae

Teksthistorie
Gemaakt 19-1-2001, gewijzigd 18-04-2004. Seizoensverloop bijgewerkt tot 2005.


Knobbelzwaan Cygnus olor

Schaarse broedvogel. Jaarvogel in klein tot vrij klein aantal.


Knobbelzwaan, Lage Mierde ; 24-12-2007 (Kees van Limpt)

Voorkomen als broedvogel
Broedt sinds begin jaren 70 in de Kempen. In 1990-95 ging het om >3-8 pr, in 1996 om >10 pr en in 1999 om >13 pr.

 


Kleine Zwaan Cygnus bewickii

Tot 2002 onregelmatige doortrekker in uiterst klein aantal. Sindsdien doortrekker en wintergast in zeer klein tot klein aantal.


Kleine Zwanen, Soerendonks Goor ; 8-12-2008 (Rob Bouwman)

De volgende waarnemingen t/m 2003 zijn bekend:

10-04-1956 Lage Mierde 7 ex FEr67
08-11-1980 Goorven/Mispeleindse Heide 4 ex SOV
22-11-1981 Beuven/Strabrechtse Heide 4 ex RBo01
03-11-1985 E3-strand/Eersel 2 ex  -
29-03-1988 Waschven/Strabrechtse Heide 5 ex JEKi, RBo01
29-10-1988 t/m 30-10-1988 Beuven/Strabrechtse Heide 4 ex (ovl) RBo01
30-10-1990 Beuven/Strabrechtse Heide 4 ex RBo01
16-12-1990 Visvijvers Valkenswaard 6 ad THe
27-10-1991 Plas Soerendonks Goor 3 ad HVr
28-10-1991 E3-strand/Eersel 2 ad  -
23-11-1991 Beuven/Strabrechtse Heide 1 ex RBo01
30-11-1991 Cartierheide/Eersel 6 ex (ovl)  -
27-12-1995 Collse Zegge/Geldrop 2 ex (ovl) RBo01
27-01-1996 AquaBest/Best 2 ex (ovl) RBo01
12-12-1996 Plas Soerendonks Goor 2 ex RBo01
25-01-1998 t/m 08-02-1998 Plas Soerendonks Goor 3 ex RBo01
27-01-2002 t/m 02-02-2002 Plas Soerendonks Goor en Paaldijk 3 ex RoBo, RKa e.a.
24-11-2002 t/m 07-01-2003 Plas Soerendonks Goor en Paaldijk 8 ex vele wrn.
11-01-2003 Paaldijk/Soerendonk 9 ex -
17-01-2003 Beuven/Strabrechtse heide 30 ex -
23-10-2003 Strabrechtse Heide 14 ex (ovl) JEKi
25-10-2003 Soerendonks Goor 2 ex JEKi, RoBo
09-11-2003 Strabrechtse Heide 3 ex (ovl) JEKi
06-12-2003 t/m 13-12-2003 Plas Soerendonks Goor en Paaldijk 5 ad 2 onv -
14-12-2003 Plas Soerendonks Goor 8 ex -
20-12-2003 Paaldijk/Soerendonk 7 ad 2 onv RKa
21-12-2003 Diepenhoek/Someren-Eind 2 ad 1 onv RKa
24-12-2003 Paaldijk/Soerendonk 3 ad 1 onv RKa
25-12-2003 Paaldijk/Soerendonk 11 ex FNe
30-12-2003 Soerendonks Goor 9 ad 3 onv JIv
31-12-2003 Soerendonks Goor 10 ad 3 onv FNe

 


Wilde Zwaan Cygnus cygnus

Doortrekker en wintergast in klein aantal.


Wilde Zwanen, Soerendonks Goor ; 1-12-2002 (Robert Kastelijn)

Verspreiding en habitat. Waterpartijen zoals vennen en vijvers. Wordt (sinds 1986) voornamelijk waargenomen in de oostelijke Kempen, met name het Soerendonks Goor en minder frequent op het Beuven/Strabrechtse Heide en de Visvijvers Valkenswaard. 

Seizoensverloop, aantallen en trends. Tot 1986 slechts enkele waarnemingen in de Kempen. Vanaf de winter 1985/86 overwintert de Wilde Zwaan in klein aantal (max. 46 ex) op het Soerendonks Goor. De vogels arriveren in november (soms later) en vertrekken in de loop van maart.

Wintermaxima op het Soerendonks Goor tot 2004:

Winter

Maximum

Winter

Maximum

1985/86 4 1996/97 16
1986/87 16 1997/98 19
1987/88 0 1998/99 22
1988/89 6 1999/00 32
1989/90 0 2000/01 32
1990/91 10 2001/02 24
1991/92 12 2002/03 46
1994/95 14 2003/04 31
1995/96 35    

 


Sneeuwgans Anser caerulescens caerulescens 

Dwaalgast.

21-05-1998 Ringselvennen/Budel-Dorplein 1 ex (ongeringd) RoBo, RuBo, WBe

 


Taigarietgans Anser fabalis

Voormalig doortrekker en wintergast in vrij klein aantal. Tegenwoordig doortrekker en wintergast in uiterst klein tot zeer klein aantal.


Taigarietganzen (met Wilde Zwaan), Paaldijk/Soerendonk ; 13-1-2003 (Robert Kastelijn)

 


Toendrarietgans Anser serrirostris

Doortrekker en wintergast in vrij groot tot groot aantal.


Toendrarietgans, Peelven/Sterksel : 6-1-2008 (Rob Bouwman)

 


Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus

Doortrekker en wintergast in uiterst klein tot zeer klein aantal.


Kleine Rietgans, Diepenhoek/Someren-Eind  ; 23-2-2009 (Rene Weenink)

Waarnemingen van 10 ex. of meer:

08-11-1980 Beuven/Strabrechtse Heide 14 ex RBo01
22-10-1997 Strabrechtse Heide 10 ex (ovl) RBo01
31-10-1998 Plas Soerendonks Goor 17 ex (ovl) RBo01
12-01-2003 Hooge Mierde 10 ex LPe
26-12-2003 Eindhoven Airport 13 ex (ovl) FNe
15-02-2004 Diepenhoek/Someren-Eind 10 ex MVo
31-10-2004 Telpost Loozerheide 22 ex Div.
14-10-2009 Telpost Loozerheide 13 ex Div.

 


Grauwe Gans Anser anser anser

Zeer schaarse broedvogel van 1981 tot 2005. Tegenwoordig schaarse broedvogel. Jaarvogel in vrij klein tot vrij groot aantal.


Grauwe Gans, Groot Meer/Vessem ; 24-3-2008  (Frank Neijts)

Voorkomen als broedvogel

Verspreiding en habitat. Grotere waterpartijen zoals vennen en visvijvers.

Aantallen, dichtheden en trends. Broedt sinds 1981 in de Kempen (3 pr met jongen op de Ringselvennen/Budel-Dorplein; Heijnen 1986). In 1999-2001 broedden 20-25 pr waarvan het grootste deel op de Ringselvennen. 's Zomers zijn voorts vele tientallen niet-broedende vogels in de Kempen (m.n. Ringselvennen) aanwezig. Het vermoeden bestaat dat de eerste kolonisten uit gevangenschap ontsnapt waren (van Poppel 1982).

Bijzonderheden.  In 1985 t/m 1989 broedde jaarlijks een mengpaar Grauwe Gans x Brandgans succesvol (d.w.z. uitgevlogen jongen) op de Ringselvennen. Een deel van de pulli vertoonde gemengde Brand/Grauwe kenmerken, andere waren identiek aan normale Grauwe Gans-pulli (Heijnen 1986, Peeters 1986a,b).

Literatuur
Heijnen, T. 1986. Gemengd broedgeval Grauwe Gans x Brandgans in 1985 en 1986. Roodborsttapuit 5(2/3): 56-57.
Peeters, L. 1986a. Opnieuw broedgeval Brandgans x Grauwe Gans. Blauwe Klauwier 12(3): 12.
Peeters, L. 1986b. Gemengd broedgeval Brandgans x Grauwe Gans te Budel-Dorplein. Roodborsttapuit 5(1): 40.  
Poppel, A. van 1982. Eerste broedgevallen van inheemse Grauwe Ganzen in Noord-Brabant? Roodborsttapuit 1(2): 53.

 


Dwerggans Anser erythropus

Zeer zeldzame gast.


Dwerggans (adult), Diepenhoek ; 21-1-2005 (Rob Bouwman)

19-02 t/m 22-02-2000 Diepenhoek/Someren-Eind 1 ad (ongeringd) HVr e.a.
13-02-2002 Goorven/Mispeleindse Heide 1 ad (ongeringd) RoBo
21-01-2005 Diepenhoek/Someren 1 ad (ongeringd) RoBo, JEKi
25-01-2009 Diepenhoek/Someren 1 ad (ongeringd) RoBo e.a.

 


Kolgans Anser albifrons albifrons

Doortrekker en wintergast in vrij groot tot groot aantal.


Kolgans, Diepenhoek/Someren ; januari 2005 (Rob Bouwman)

 


Groenlandse Kolgans Anser albifrons flavirostris

Dwaalgast.


Groenlandse Kolgans, 1e winter, Diepenhoek/Someren ; 31-01-2004 (Robert Kastelijn)

31-01-2004 (A) Diepenhoek/Someren 1ex 1w RKa, JKa

 


Grote Canadese Gans Branta canadensis ssp.

Uiterst schaarse, na 2001 zeer schaarse broedvogel. Jaarvogel in klein aantal.


Canadese Gans (paar met 2 jongen), Goorven/Mispeleindse Heide ; 23-5-2003 (Lex Peeters)

Voorkomen als broedvogel

Verspreiding en habitat. Waterpartijen zoals vijvers en vennen.

Aantallen, dichtheden en trends. Mogelijke broedgevallen (pr in zomer) zijn bekend uit 1988 (1), 1996 (1), 1997 (1) en 1999 (2). In 2000 waren er 2 zekere broedgevallen. In 2001 zijn 3 zekere en 4-5 mogelijke broedgevallen vastgesteld.


Brandgans Branta leucopsis

Deels exoot. Doortrekker en wintergast in zeer klein tot klein aantal.


Brandganzen, Soerendonks Goor ; 8-2-2006 (Rene Weenink)


Waarnemingen van 10-tallen ex. of grote groepen:

05 t/m 10-02-2006 Omgeving Soerendonk

88 ex

Div.
12-02-2006 Lange Bleek 30 ex -
19-02-2006 Diepenhoek/Someren 35 ex -
19-02-2006 Telpost Loozerheide 24 ex -
25-02-2006 Diepenhoek/Someren 45 ex -
01-01-2009 Sterksel 17 ex RKa, JKa
02-01-2009 Sterksel 26 ex RKa, JKa
05-02-2010 Telpost Strabrechtse Heide 17ex RKa

 


Rotgans Branta bernicla

Zeldzame gast.


Rotgans (adult), Soerendonks Goor ; 17-3-2005 (Rene Weenink)

24-03-1943 Nuenen 24 ex FEr67
15-12-1963 Eindhoven 20 ex FEr67
02-04-1982 Loozerheide/Budel-Dorplein 1 ex HVr98
17-11-1992 E3-strand/Eersel 1 ex  -
17-02-2002 Vliegveld/Budel 1 onv (ongeringd) RVe
28-01-2003 Ter Spegelt/Eersel 41 ex (ovl) LPe

19-01 t/m 21-01-2005     

Diepenhoek/Someren   1 onv. RoBo e.a.
14-03-2005 Ringselven/Budel-Dorplein   1 ex. -
17 t/m 23-03-2005   Soerendonks Goor     1 ad. RWe e.a.
27-10-2005  Telpost Landschotse Heide  6 ex. -
15 t/m 16-12-2006 Soerendonks Goor  1 onv. RKa, JKa e.a.
20-10-2009 Telpost Strabrechtse Heide 8 ex RvdH, JvR

 


Roodhalsgans Branta ruficollis

Dwaalgast.


Roodhalsgans, Diepenhoek/Someren-Eind ; 23-2-2009 (Rene Weenink)

01-02 t/m 14-02-2004 Diepenhoek/Someren-Eind 1 adult RuBo e.a.
19-12-2004 Diepenhoek/Someren-Eind 1 onvolwassen HVr e.a.

21-08-2005               

Telpost Strabrechtse Heide 1 ex. (escape?) JEKi e.a.
23-2-2009 Diepenhoek/Someren-Eind 1 ex. RHe e.a.

 


Bergeend Tadorna tadorna

Zeer schaarse broedvogel sinds 1981 (wellicht eerder). Doortrekker in klein aantal. Wintergast in uiterst klein aantal.


Bergeend (man), Soerendonks Goor ; 4-4-2007 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel

Verspreiding en habitat. Heidevelden met vennen in de westelijke Kempen, met name de Mispeleindse Heide en Landschotse Heide.

Aantallen, dichtheden en trends. Het eerste zekere broedgeval werd vastgesteld in 1981 op het Flaes/Mispeleindse Heide (pr met jongen), maar mogelijk broedde de soort hier al eerder (bijv. 1977: half april tot begin mei 2 ex en 3 juli 3 ex). Sindsdien broedt de Bergeend vermoedelijk jaarlijks op de Mispeleindse Heide met maximaal ca. 7 pr. Op de Landschotse Heide was de soort tot 1999 een incidentele broedvogel (1988, 1989, 1994), maar sindsdien broedt de soort er jaarlijks. Incidentele broedgevallen zijn bekend van de Strabrechtse Heide (1988, 1999) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (2000; wellicht ook andere jaren). In 2000-2001 bedroeg de broedpopulatie in de Kempen 5-10 pr.

 


Casarca Tadorna ferruginea

Deels exoot. Onregelmatige gast in uiterst klein aantal.


Casarca (man), Soerendonks Goor ; 6-4-2007 (Rob Bouwman)

        Seizoensverloop Casarca tot 2005 (n=101)

 


Krooneend Netta rufina

Incidentele broedvogel. Doortrekker en wintergast in zeer klein aantal.


Krooneenden, Aquabest/Best ; 26-2-2009 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
Er zijn twee broedgevallen bekend, beide van de Ringselvennen. Op 13 juni 1987 werd een vrouw met 2 pulli gezien (G. van Leeuwen, Vogeljaar 35: 356) en op 21 mei 1988 eveneens een vrouw met 2 pulli (VWG De Kempen). Of de pulli daadwerkelijk Krooneendjes waren is niet bekend, en mede vanwege het feit dan geen man werd gezien kan niet uitgesloten worden dat het pulli van een andere soort betrof (bijv. Kuifeend). Bovendien kan het om uit gevangenschap ontsnapte vogels gaan.

Voorkomen als niet-broedvogel
Waarnemingen komen uit het gehele jaar met een piek in februari-maart. De meeste waarnemingen betreffen mannen. 

            Seizoensverloop Krooneend tot 2005 (n=54)

 


Tafeleend Aythya ferina

Vrij schaarse broedvogel tot in de jaren 80, daarna schaarse broedvogel. Doortrekker en wintergast in vrij groot aantal.


Tafeleend, Ringselvennen/Budel Dorplein ; mei 2006 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
In de eerste helft van de 20e eeuw was de soort als broedvogel een grote zeldzaamheid. Een forse toename trad op in de periode 1960-85, maar sindsdien is de broedpopulatie weer afgenomen. In de tabel zijn de getelde en geschatte aantallen pr in de periode 1973-2001 weergegeven (bronnen: 1973-75: Heijnen 1976; 1981 telling: van Poppel 1984; 1981-2001 schattingen: THe).

Jaar 1973-75 1981 1990-95 1999-2001
Geteld 90-110 117-149    
Geschat 125-150 150-200 50-100 70-100

De Tafeleend is grotendeels verdwenen van heidevennen (hier normale broedvogel in jaren 70 en 80). In de periode 1991-1999 is de soort toegenomen op de Visvijvers Valkenswaard met in 1999 naar schatting 40-50 pr (= ca 50% van populatie in de Kempen) en in 2001 16-35 pr.

Literatuur
Braaksma, S., W.H.Th. Knippenberg & V. Langenhoff 1963. Enige broedvogels in Noord-Brabant: eenden. Limosa 36: 154-166.
Heijnen, T. 1976. Broedgevallen van de Tafeleend in Zuidoost-Brabant in 1973 t/m 1975. Blauwe Klauwier 2(3).
Hellebrekers, W.Ph.J. 1931. Zomerwaarneming van de Tafeleend, Nyroca ferina (L.), in Noord-Brabant. Orgaan CNV IV: 69.

Poppel, A. van 1984. Het voorkomen van Kuifeend en Tafeleend als broedvogel in de provincie Noord-Brabant in 1981. Roodborsttapuit 3(1): 3-12 en 3(2): 32-39.

 


Witoogeend Aythya nyroca

Incidentele broedvogel. Doortrekker en wintergast in uiterst klein aantal.Witoogeend (ad. man), vijver NatLab/Eindhoven ; 17-11-2003 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
Er zijn vier (mogelijke) broedgevallen bekend. In 1930 werd op de Visvijvers Valkenswaard op 17 en 24 mei een paartje gezien en op 27 juli 4 ex, waarvan 2 met grijze vleugels - mogelijk jongen (Jansen 1931). De soort werd in 1931 in de gemeente Leende waargenomen (Jansen 1931). Op 28 mei en 18 juni 1966 was 1 ex aanwezig in de gemeente Bergeijk (Van Erve et al. 1967). In 1989 werd op het Beuven/Strabrechtse Heide maanden achtereen een paartje Witoogeenden gezien, met in april en op 19, 21 en 25 mei 1vrouw extra; er werden 6 jongen grootgebracht die verdronken zijn (JEKi).

Voorkomen als niet-broedvogel
Waarnemingen komen uit het gehele jaar met de nadruk op de eerste helft. Sommige vogels werden lange tijd op diverse plassen in de Kempen aangetroffen.

            Seizoensverloop Witoogeend tot 2005 (n=67)

Literatuur
Braaksma, S., W.H.Th. Knippenberg & V. Langenhoff 1963. Enige broedvogels in Noord-Brabant: eenden. Limosa 36: 154-166.
Jansen, P.B. 1931. Zomerwaarnemingen van de Witoogeend, Nyroca n. nyroca (Guld.), bij Eindhoven. Org. CNV 4: 67-68.Kuifeend Aythya fuliglula

Schaarse broedvogel tot in de jaren 80, daarna vrij schaarse broedvogel. Doortrekker en wintergast in vrij groot aantal.


Kuifeend, Hanevoet/Eindhoven ; 12-1-2009 (Ferry Duyvelaar)

Voorkomen als broedvogel
Toegenomen in de periode 1970-2000, vooral op heidevennen. In 1981 werden 43-63 pr geteld (van Poppel 1984). In de periode 1990-95 waren naar schatting 80-120 pr aanwezig (THe; beeld echter incompleet door gebrek aan gegevens van Mispeleindse Heide). De stand in 1999-2001 bedroeg naar schatting 125-150 pr (THe), waarvan enige 10-tallen pr op de Mispeleindse Heide. 

Literatuur
Braaksma, S., W.H.Th. Knippenberg & V. Langenhoff 1963. Enige broedvogels in Noord-Brabant: eenden. Limosa 36: 154-166.
Poppel, A. van 1984. Het voorkomen van Kuifeend en Tafeleend als broedvogel in de provincie Noord-Brabant in 1981. Roodborsttapuit 3(1): 3-12 en 3(2): 32-39.

 


Ringsnaveleend Aythya collaris

Dwaalgast.


Ringsnaveleend (onv), Cote d'Or/Budel Dorplein ; 23-10-2005 (Rene Weenink)

22-10-2005 t/m 22-01-2006 (A)

Cote dOr/Budel-Dorplein      1 onv. RoBo e.v.a.
28-10-2005 t/m 22-01-2006 (A) Zinkplas/Budel-Dorplein  1 vr. RoBo e.v.a.
07 t/m 31-08-06 Zinkplas/Budel-Dorplein      1 vr. (zelfde ex.) RuBo e.a.

 


Topper Aythya marila

Zeer schaarse gast.


Topper (onv. man), Cote d'Or/Budel Dorplein ; 21-11-2004 (Rene Weenink)

07-11-1953 Budel-Dorplein 6 ex FEr67
10-02-1961 Budel-Dorplein 1 ex FEr67
25-04-1962 t/m 04-05-1962 Lage Mierde 2 ex FEr67
20-09-1962 Valkenswaard 2 ex FEr67
03-04-1965 Valkenswaard 2 ex  FEr67
07-11-1965 Lage Mierde 1 ex  FEr67
24-05-1970 Goorven/Mispeleindse Heide 1 vrw  -
26-04-1972 Karpendonkse Plas/Eindhoven 1 man 1 vrw HVr98
29-11-1972 Mispeleindse Heide 10 vrw AvPo
07-04-1979 Goorven/Mispeleindse Heide 1 vrw  -
4-1980 Atlasblok 57-26 2 ex TLa
11-11-1980 Beuven /Strabrechtse Heide 1 vrw HVr98
18-11-1980 t/m 24-11-1980 Landsard/Wintelre 1 vrw HVr98
24-10-1983 t/m 02-11-1983 Plas Soerendonks Goor 1 vrw RBo01
21-10-1985 t/m 24-10-1985 E3-strand/Eersel 1 vrw  -
25-10-1985 t/m 17-11-1985 E3-strand/Eersel 2 vrw  -
03-11-1985 Klotputten/Eindhoven 2 vrw  -
09-11-1985 E3-strand/Eersel 3 vrw  -
09-11-1985 Plas Soerendonks Goor 1 vrw  -
23-01-2000 t/m 24-01-2000 Ringselvennen/Budel-Dorplein 2 vrw HVr, HHe, RBo01
24-12-2001 t/m 07-01-2002 Ter Spegelt/Eersel 3 vrw MBa, THe, LPe

09-11-04   

Goorven/Neterselse Heide    5 ex. LPe e.a.
t/m 16-12-04    Goorven/Neterselse Heide  1 ex. Div.
21-11-04 Cote dOr/Budel-Dorplein      7 ex. RKa e.a.
t/m/ 19-12-04    Cote dOr/Budel-Dorplein         2 ex. Div.
20-08-05  Zinkplas/Budel-Dorplein    2 ex. FNe
01-11 t/m 16-12-07 Beuven/Str.Heide/Keelven  1 ex. RvdH e.a.
21-02 t/m 26-02-2009 Beuven 1 onv man RvdH e.a.

 


Eider Somateria mollissima mollissima

Zeer schaarse gast.

Wordt vrijwel uitsluitend waargenomen in september t/m december (twee voorjaarswaarnemingen) met in september en december grotere groepen. 

            Seizoensverloop Eider tot 2005 (n=76)

13-08-05     

Telpost Loozerheide    1 ex. FNe

 


Zwarte Zee-eend Melanitta nigra

Zeer schaarse gast.


Zwarte Zee-eend, Zinkplas/Budel Dorplein ; 23-10-2005 (Rene Weenink)

De soort wordt waargenomen in het voorjaar (maart-mei) en met name in het najaar (oktober-november). 

            Seizoensverloop Zwarte Zee-eend tot 2005 (n=49)

16-10 t/m 26-10-2004 

Goorven/Neterselse Heide 1 ex. LPe, RoBo
21-10 t/m 05-11-2005 Zinkplas/Budel-Dorplein    2 ex. HVr e.a.
11-11 t/m 14-11-2007   E-3 Strand   1 ex. GSa, LPe, RoBo

 


Grote Zee-eend Melanitta fusca

Zeldzame gast.


Grote Zee-eend, Zinkplas/Budel Dorplein ; 27-11-2006 (Rob Bouwman)

16-02-1961 t/m 17-02-1961 Strabrechtse Heide 2 ex FEr67
04-03-1964 Lage Mierde 1 ex FEr67
06-01-1968 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex  -
31-01-1971 Klein Kraanven/Groote Heide 1 man 3 vrw HLu
15-01-1972 Visvijvers Valkenswaard 1 vrw  -
13-04-1977 E3-strand/Eersel 1 man  -
24-11-1985 E3-strand/Eersel 3 onv  ew RBo01
29-01-1989 De Meeris/Waalre 1 onv  ew  -
29-12-1991 t/m 04-01-1992 Goorven/Mispeleindse Heide 1 onv man  -
25-12-1992 E3-strand/Eersel 1 man  -

05 t/m -6-11-2005  

Visvijvers/Valkenswaard  1 onv. RoBo, AMe e.a.
27-11-2006  Zinkplas/Budel-Dorplein  4 onv. RuBo, RoBo

 


IJseend Clangula hyemalis

Zeer zeldzame gast. 

20-11-1954 Budel-Dorplein 1 ex FEr67
19-05-1973 t/m 18-08-1973 Visvijvers Valkenswaard 1 man THe
18-08-1974 Visvijvers Valkenswaard 1 man  ecl THe
18-03-1988 t/m 14-04-1988 Beuven /Strabrechtse Heide 1 vrw RBo01, HVr, JEKi e.v.a.
05-06-1989 t/m 06-06-1989 Flaes/Mispeleindse Heide 1 onv man  -

12-01-2008 

E3-Strand  2 ex. GSa

Waarnemingen betreffen deels uit collecties ontsnapte vogels.

 


Nonnetje Mergellus albellus

Doortrekker en wintergast in uiterst klein tot zeer klein aantal. 


Nonnetje, Soerendonks Goor ; 21-1-2004 (Rene Weenink)

 


Brilduiker Bucephala clangula clangula

Doortrekker en wintergast in klein aantal.


Brilduiker, zinkplas/Budel Dorplein ; 28-1-2009 (Rene Weenink)


Grote Zaagbek Mergus merganser merganser

Doortrekker en wintergast in vrij klein aantal.


Grote Zaagbekken , Sterksel ; 26-11-2008 (Rene Weenink)

 


Middelste Zaagbek Mergus serrator

Zeer schaarse gast.


Middelste Zaagbekken, Zinkplas/Budel Dorplein ; 11-5-2008 (Rob Bouwman)

08-09-1940 Wintelre-Vessem 2 ex FEr67
31-12-1956 Goorven/Mispeleindse Heide 1 ex FEr67
01-04-1964 Goorven/Mispeleindse Heide 1 ex FEr67
22-12-1979 Goorven/Mispeleindse Heide 3 vrw  -
20-11-1982 Beuven /Strabrechtse Heide 1 vrw RBo01
30-12-1983 Visvijvers Valkenswaard 3 vrw  -
02-04-1991 Beuven /Strabrechtse Heide 1 vrw  -
24-04-1994 Pastoorsweijer/Bergeijk 1 vrw THe, MvdBr
01-04-1998 t/m 07-04-1998 Landschotse Heide 1 ex PHo99a
29-04-1998 t/m 30-04-1998 Keijenhurk/Landschotse Heide 1 vrw RBo01
25-01-2002 Beuven /Strabrechtse Heide 1 ex TBu
20-10-2002 t/m 24-10-2002 Beuven /Strabrechtse Heide 1 vrw/onv JEKi, RoBo
19-03-2004 Landschotse Heide 1 vrw (ovl) LPe

17-11-2005    

Telpost Landschotse Heide  5 ex. LPe
10-04-2007 Beuven/Strabrechtse Heide 2 ex. KMo e.a.
05-04-2008  Beuven/Strabrechtse Heide 3 ex. RHe, JRij, RoBo, THe
11-05-2008 Zinkplas/Budel-Dorplein   2 ex. HJa e.a.
05-04-2009 Beuven/Strabrechtse Heide 1 mn VWG De Peel

 


Krakeend Mareca strepera

Schaarse broedvogel. Doortrekker en wintergast in vrij groot aantal.


Krakeend (man), Soerendonks Goor ; januari 2005 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
Tot eind jaren '60 vermoedelijk afwezig als broedvogel (o.a. Braaksma et al. 1963) en in de jaren '70 waren vermoedelijk 5-10 pr aanwezig (THe). In 1990-95 broedden er naar schatting 30-40 pr (THe); recente schattingen ontbreken. Zowel wat aantal paren als aantal broedgebieden betreft is de Krakeend sinds de jaren '70 wat toegenomen.

Literatuur
Braaksma, S., W.H.Th. Knippenberg & V. Langenhoff 1963. Enige broedvogels in Noord-Brabant: eenden. Limosa 36: 154-166.

 


Smient Mareca penelope

Doortrekker en wintergast in vrij klein aantal.


Smient (man), Soerendonks Goor ; 24-3-2006 (Rene Weenink)

 


Blauwvleugeltaling Anas discors

Dwaalgast.

april 1968 Marijkeven/Strabrechtse Heide 1 ad man FNe
24-04-1996 Beuven/Strabrechtse Heide 1 ad man RBu, HHe

 


Slobeend Anas clypeata

Schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij groot aantal. Wintergast in vrij klein aantal.


Slobeend, Budel Dorplein ; 15-1-2009 (Rene Weenink)

Voorkomen als broedvogel
In 1990-95 naar schatting 40-50 pr, minder in extreem droge zomers (THe). 

 


Wilde Eend Anas platyrhynchos platyrhynchos

Zeer talrijke broedvogel. Doortrekker en wintergast in zeer groot aantal.


Wilde Eend, Soerendonks Goor ; maart 2006 (Rob Bouwman)

 


Pijlstaart Anas acuta acuta

Mogelijk incidentele broedvogel. Doortrekker in vrij klein aantal. Wintergast in klein aantal.


Pijlstaart (koppel), Soerendonks Goor ; oktober 2004 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
Af en toe zijn er Pijlstaarten in de zomer gezien, maar recente bewijzen voor broeden ontbreken. Gedateerde zekere broedgevallen uit het verleden zijn bekend van het Goor en Flaes/Mispeleindse Heide (1938, 1961, 1964), de Strabrechtse Heide (1942, 1963, 1968/70, 1971/73, 1976) en Budel-Dorplein (1966).

 


Zomertaling Anas querquedula

Zeer schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij klein aantal. Incidentele wintergast.


Zomertaling (vrouw), Soerendonks Goor ; 22-4-2006 (Rob Bouwman)

Voorkomen als broedvogel
In 1990-2001 naar schatting 5-10 pr (THe). De afgelopen decennia is de soort uit diverse gebieden verdwenen en zijn de aantallen, vooral op de Strabrechtse Heide, sterk teruggelopen.

 


Wintertaling Anas crecca

Vrij schaarse broedvogel. Doortrekker en wintergast in groot aantal. 


Wintertaling (man), Geldrop ; 9-4-2007 (Robert Kastelijn)