Duiven Columbidae

Teksthistorie
Gemaakt op 27-5-2002, gewijzigd op 6-11-2002


Holenduif Columba oenas oenas

Talrijke broedvogel. Doortrekker en wintergast in groot aantal.


Holenduif, Brandevoort/Helmond ; 6-4-2002 (Robert Kastelijn)

Voorkomen als broedvogel
In 1983-87 waren naar schatting 1200-1500 pr aanwezig in het agrarisch gebied (THe).

 


Houtduif Columba palumbus palumbus

Zeer talrijke broedvogel. Doortrekker en wintergast in zeer groot aantal.


Houtduif, Mierlo ; 1-6-2006 (Robert Kastelijn)

Voorkomen als niet-broedvogel
Tussen half oktober en half november trekken soms grote aantallen door.

Voorbeelden van trektellingen met grote aantallen (>10.000 ex):

23-10-1996 Strabrechtse Heide 55.000 ex (ovl) RBo01
19-10-1997  Strabrechtse Heide 17.100 ex (ovl) JEKi
08-11-1998  Strabrechtse Heide 10.000 ex (ovl) RBo01
20-10-2001 (8:00-13:30 uur) Cartierheide/Eersel 10.050 ex (ovl) THe, MvdBr
20-10-2001 (7:30-11:30 uur) Strabrechtse Heide 63.500 ex (ovl) JEKi, HHe
02-11-2002 (6:55-16:55 uur) Strabrechtse Heide 24.000 ex. (ovl) JEKi
14-10-2007 Telpost Loozerheide 95.385 ex. (ovl) -
23-10-2008 Telpost Loozerheide 90.180 ex. (ovl) -
24-10-2008 Telpost Loozerheide 50.600 ex. (ovl) -
25-10-2008 Telpost Strabrechtse Heide 58.600 ex. (ovl) -
25-10-2008 Telpost Patersgronden 27.056 ex. (ovl) -
25-10-2008 Telpost Loozerheide 18.028 ex. (ovl) -
02-11-2008 Telpost Strabrechtse Heide 105.500 ex. (ovl) -
02-11-2008 Telpost Patersgronden  51.100 ex. (ovl) -

Vooral op 20-10-2001, 14-10-2007 en vooral eind oktober/begin november 2008 was er sprake van indrukwekkende doortrek met wellicht >0,5 miljoen passanten op sommige dagen in de gehele Kempen. 

Grote groepen pleisterende Houtduiven werden waargenomen tijdens de trektijd op 22-11-2000: 1.700-2.000 ex nabij Mispeleindse Heide (LPe, THe), 3.000 ex Buikheide/Vessem (med. JvKe) en 7-8.000 ex Hoekerbeemden/Bergeijk (LPe, THe). Op 10-11-2001 pleisterden 2.000 ex nabij het Soerendonks Goor (THe).

In januari 2002 werden 18.025 pleisterende vogels geteld op 33.400 ha agrarisch gebied, wat een gemiddelde dichtheid van bijna 65 ex/100 ha betekent (PWo).

 


Turkse Tortel Streptopelia decaocto decaocto

Vrij talrijke, wellicht talrijke, broedvogel. Standvogel.


Turkse Tortel, Gestel/Eindhoven ; 19-2-2009 (Ruud Bouwman)

 


Zomertortel Streptopela turtur turtur

Voor 2000 vrij talrijke broedvogel, tegenwoordig schaarse broedvogel. Doortrekker in vrij klein aantal. Uiterste data: 4 april en 19 oktober.


Zomertortel, De Pan/Maarheeze ; 30-4-2007 (Rene Weenink)

Voorkomen als broedvogel
In 1983-87 kwamen naar schatting 500-750 pr in het agrarisch gebied voor (THe) en vermoedelijk enkele 100-den pr in de bossen en in bosschages in stedelijk gebied. Deze aantallen worden anno 2000-02 bij lange na niet meer gehaald.